HPV-rokote

 

24.7.2018

 

Tämä sivu on kesken.

 

THL ja Fimea vastasivat HPV-rokotteesta sairastuneiden lasten vanhemmille:

(Koko artkkeli tässä. Toimituksen varoitus: Sivuto on niin sanotun teollisuuden tiedotuskanava.)

”Tärkein syy käyttää toista rokotetta kontrollina on eettinen. Kaikkien pitkäaikaisiin tutkimuksiin osallistuvien on saatava siitä jotain hyötyä itselleen. Plaseboa saaneet eivät tutkimuksesta käytännössä hyödy.”

– Fimean ylijohtajan Sinikka Rajaniemen sekä THL:n hallinnosta ja kehittämisestä vastaavan johtajan Kari Saarisen perustelu sille, että rokotetutkimuksissa ei käytetä verrokkiryhmän osalta aitoa placeboa

 

Ote Totuus rokotteista -dokumenttielokuvan toisesta osasta:

Sherri Tenpenny (ST) on lääkäri, tutkija, konsultti ja kirjailija.

"Turvallinenhan tarkoittaa, ettei se vahingoita sinua ollenkaan. Mutta rokoteturvallisuustutkimuksissa plasebo ei ole aito. Jos kehitellään uutta lääkettä korkeaan verenpaineeseen, toiselle ryhmälle annetaan verenpainelääke ja toiselle sokeripilleri. Mutta rokotetutkimuksissa, kun uutta rokotetta tuodaan markkinoille, käytetään joko toista rokotetta, joka on ”todettu turvalliseksi” tai sitten käytetään rokotetta, joka on heidän reaktiokyvyttömäksi katsomaansa ainetta."

 

Ty Bollinger: Elokuun 19. päivä vuonna 2010 [eräässä lääketieteellisessä julkaisussa] julkaistiin Kalifornian yliopiston tutkimus jossa 167 plasebokontrolloitua, vertaisarvioitua tutkimusta vuosilta 2008-2009 käytiin läpi ja huomattiin, että 91,8 prosentissa lääketutkimuksista ja 73,3 prosentissa rokotetutkimuksista ei koskaan kerrottu plasebon valmistusaineita. Joten jos emme tiedä mitä on plasebossa, miten voimme luottaa tutkimukseen. Jos annat sokeriplasebon kontrolliryhmälle diabetestutkimuksessa, se voi muuttaa lopputulosta.

 

Seuraava kirjoitus on kopioitu Facebook-ryhmästä "HPV-rokotteen haittavaikutukset"

 

HPV-rokotteen jälkeen sairastuneiden tyttöjen vanhemmat ovat laatineet selvityspyynnön viranomaisille. Allekirjoittajina on kaksitoista vanhempaa.

"Kysymyksiä viranomaisille HPV-rokotteen lääketieteellisessä kirjallisuudessa kuvatuista ja lastemme kokemista vakavista haitoista.

Me vanhemmat esitämme huolemme HPV-rokotteen turvallisuuteen liittyvissä asioissa ja viranomaismenettelyissä asian osalta. 10-25-vuotiaille tytöille ja naisille suunnattu HPV-rokote (Cervarix) on tarkoitettu estämään kohdunkaulan syöpää. Se otettiin syksyllä 2013 kansalliseen rokotusohjelmaan.

Tiedossamme on noin parikymmentä nuorta suomalaista tyttöä, joille on kehittynyt hyvin monimuotoisia invalidisoivia oirekuvia HPV-rokotuksen jälkeen. Osa tytöistä on joutunut mm. vuodepotilaaksi ja keskeyttämään koulunkäynnin. Me vanhemmat olemme yhteydessä eri puolille maailmaa yli tuhanteen perheeseen, joissa on vastaava tilanne. Kaikissa maissa, joissa HPV-rokote on käytössä, nuoret ovat kokeneet arkeaan merkittävällä tavalla invalidisoivia oireita kuten mm. tajunnanmenetyskohtauksia, kroonisia kiputiloja, liikehäiriökohtauksia kuten kouristuksia ja lihasnykinää ilman epilepsiaa, halvausoireita, lihasheikkoutta, unihäiriöitä, poikkeavaa väsymystä ja hormonitoiminnan häiriöitä. Vakavista toimintakykyä merkittävästi invalidisoivista ja jopa kuolemaan johtaneista haitoista olemme löytäneet useita julkaisuja vertaisarvioiduista tiedelehdistäkin.
Osalla tytöistä ajallinen yhteys täsmää täysin eikä muuta selittävää tekijää ole löytynyt. Somaattista eikä psyykkistä syytä ole voitu osoittaa myöskään tehtyjen tutkimusten jälkeen. Hoitoa ei ole yhdellekään tytölle annettu julkisen terveydenhuollon puolelta. Käytännössä suurin osa näistä nuorista tytöistä on saanut hyvin julmaa kohtelua, oirekuvan vähättelyä ja suoranaista heitteillejättöä vaikeissa oirekuvissaan. Vanhemmat ovat joutuneet käymään läpi äärettömän kovia ponnisteluja pelkästään perheen arjen ja taloudellisten asioiden järjestämisessä sekä viranomaisyhteydenpitojen ja avunsaantiin liittyvien asioiden selvittämisen osalta.

THL ylilääkäri Hanna Nohynek on vastannut vanhempien ja ainakin yhden terveydenhoitajan tiedusteluihin rokotehaittailmoituksista, että niitä ei tarvitse tehdä. Syynä on, että haittasignaali on jo havaittu HPV-rokotteen osalta. Näin osa perheistä ei ole tehnyt haittavaikutusilmoituksia lainkaan. THL on päivittänyt sivuille 25.8.17 Ajankohtaista HPV-rokotteesta -diasarjan, jossa kerrotaan vastaanotetun 244 haittailmoitusta, joista 19 %:a on vakavia. Epäilemme, että tämä tieto on virheellinen todelliseen haittatapahtumien määrään nähden.

Kuluneen vuoden aikana ovat asiantuntijat ja viranomaiset ovat antaneet lausuntoja, joissa he kieltävät kaikki yhteydet HPV-rokotteen ja vakavien haittojen välillä mm. seuraavissa viimeaikaisissa mediajulkaisuissa: Lääkärilehti tiedepääkirjoitus 13.10.2017, Turun Sanomat 18.8.2017 Kotimaa, Länsi-Suomi Mielipide, THL 9.8.2017 päivitetty tiedote HPV-rokotteesta.
Riippumaton ja yleisesti korkeasti arvostettu kansainvälinen tutkijoiden Cochrane-verkosto on esittänyt 26.5.2016 päivätyssä kirjeessään vakavaa kritiikkiä Euroopan lääkevirastoille sen tavasta arvioida HPV-rokotteen vakavia haittoja

http://nordic.cochrane.org/…/…/Complaint-to-EMA-over-EMA.pdf.,

Myöhemmin 10.10.2016 ryhmä teki asiasta kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle, koska Euroopan lääkeviraston vastaukset eivät tyydyttäneet ryhmän jäseniä http://nordic.cochrane.org/…/Complaint-to-ombudsman-over-EM….

Euroopan oikeusasiamies Emily O'Reilly on ilmoittanut Cochrane-ryhmälle 8.11.2016 päivätyssä kirjeessään, että asia otetaan käsittelyyn http://nordic.cochrane.org/…/european_ombudsman_will_invest… .

Myöskään kansainvälinen, monien kliinikoiden ja akateemikkojen tukema potilasjärjestö ei ole saanut tieteellisesti hyväksyttävissä olevia vastauksia HPV-rokotteen hyötyjä ja haittoja koskeviin kysymyksiinsä http://sanevax.org/ema-response-questions-regarding-hpv-va…/.

Tällä hetkellä kymmenet vakavasti HPV-rokotteen jälkeen sairastuneet suomalaiset nuoret jäävät ilman asianmukaista hoitoa, sillä viranomaiset eivät ole vielä tunnustaneet riippumattomien tutkijatahojen esiin nostamia rokotehaittaepäilyitä. Lisäksi kannamme huolta niistä nuorista, joiden vanhemmilla ei ole ollut kykyä kyseenalaistaa lapselleen mahdollisesti väärin perustein annettuja psykosomaattisiksi oireiksi sairauden leimaavia diagnooseja. Huolemme kohdistuu myös mahdollisiin tuleviin rokotteen uhreihin.

Vaadimme vastauksia seuraaviin kysymyksiin

1. Miksi THL ohjeistaa, että rokotehaittavaikutusilmoituksia ei tarvitse tehdä?

2. Onko THL:lla mahdollisuutta alentaa rokotehaittailmoitusten ilmoittamisen kynnystä tämän suhteellisen uuden rokotteen ollessa kyseessä ja samalla tehostaa rokoteturvallisuuden valvontaa haittasignaalien huolellisemman vastaanottamisen kautta?

3. Miksi HPV-rokotteen osalta jo tavoitetusta haittasignaalista ei kerrota avoimesti tiedottamalla myös vanhempia?

4. Miksi vanhemmille ja nuorelle ei anneta riittävää tietoa myös mahdollisista vakavistakin haitoista, vaikka niiden mahdollisuus olisi viranomaisten mielestä vähäinen?

5. Miksi THL ei aloita tutkimusta niillä nuorilla, jotka ovat ilmoittaneet saaneensa vakavia haittoja HPV-rokotteesta?

6. Miten viranomainen voi todeta, ettei ole yhteyttä annettuun rokotteeseen, kun terveydenhuollossa yksikään näiden nuorten tapaama lääkäri ole edes tiennyt millaisia rokotehaitat ovat eikä ole osannut niitä epäilyjä eikä sen osalta ole tehty tutkimuksia?

7. Millä THL ja Fimea perustelee, että kyseessä ei olisi rokotehaitta, jos näillä nuorilla tytöillä ei ole osoitettavissa muuta psyykkistä tai somaattista syytekijää?

8. Japanissa on nostettu n. 120 kannetta Japanin hallitusta ja HPV-rokotuksia valmistavia lääkefirmoja vastaan. Onko tämä THL:n mielestä aiheeton huoli?

9. HPV-virustyyppejä on satoja erilaisia. Nykyinen Cervarix rokote suojaa vain kahta virustyyppiä vastaan ja se saattaa lisätä muiden virustyyppien syöpää aiheuttavia ominaisuuksia. Miksi kaikille nuorille annetaan HPV-rokote, joka voi aiheuttaa vakavia invalidisoivia oireita, kohdunkaulansyöpäriskin lisääntymistä ja jopa kuoleman?

10. Miten sukupuoliteitse tarttuvan viruksen osalla voidaan puhua laumaimmuniteetistä ja varsinkin kun ko. rokote annetaan 11-12 vuotiaana ja rokotteen antaman suojan tiedetään olevan ehkä 5-6 vuotta ja tiedetään myös että kaikki nuoret eivät aloita sukupuolielämäänsä alle 18 vuotiaana?

11. Miksi HPV-rokotteesta puhutaan syöpää ehkäisevänä rokotteena, kun rokote on ollut käytössä vasta noin 10 vuotta ja kun tiedetään, että kohdunkaulansyövän kehittymisen kuluu keskimäärin 20-40 vuotta? Ja näin ollen ei voi olla tutkimusnäyttöä, että ko. rokote ehkäisisi syöpää.

12. Syrjäyttääkö rokote säännölliset papa-kokeet, joilla on saatu syöpään kuolleisuutta alenemaan 70%:lla?

13. Miksi kliinisissä rokotetutkimuksissa ei ole käytetty oikeaa plaseboa verrokkiryhmällä vaan alumiiniadjuvanttia, joka on neurotoksinen aine?

14. Olisiko lisävammautumisten ehkäisemiseksi syytä keskeyttää maassamme HPV-rokotukset siihen saakka kunnes käynnissä olevista selvityksistä saadaan lisätietoa?

Vaadimme vastauksen tähän kirjeeseen ja siinä esitettyihin kysymyksiin mahdollisimman pian. Vaadimme erityisesti tietoa, miten näille nuorillemme mahdollisesti jo syntyneitä rokotehaittoja asiamukaisesti tutkitaan ja hoidetaan. Vaadimme teiltä viranomaistahona asiallista tiedottamista yliopistosairaaloihin ja perusterveydenhuollon yksiköihin, jotta he osaavat tarkkailla mahdollisia poikkeavia oireita.

Kunnioittavasti"

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=815377045290978&id=794316270730389

 

 

 

 

Toimituksemme suosittelee:

Juuri julkaistun kirjan voit tilata tässä.

Suosittelemme myös aina ajankohtaisen dokumenttielokuvan Thrive katsomista. Se kertoo - dokumentoidusti - rahaeliittimme tavoitteista. Elokuvan on jo katsonut noin 80 miljoonaa ihmistä (englanniksi n.12M) ja se on katsottavissa 27 kielellä. Suomenkielinen käsikirjoitus tässä.

Entinen CBS:n toimittaja kertoo lyhyesti kuinka teollisuus, Wikipedia ja muut meitä manipuloivat

 

Suosittelemme Facebookissa:

Rokotuskriittiset

 

Uutisia ja päivityksiä:

30.7.2018:

Dailymail: Myrkytettyä hammastahnaa, hypnotisoituja murhaajia - Israelin tiedustelupalvelu murhaa eniten maailmassa (Toim.huom: Ja luonnollisesti artikkeli käsittelee vain jäävuoren huippua. Montako rokotetutkijaa he ovat murhanneet?) Lue myös oma artikkelimme: Yli 50 luontaislääketieteen harjoittajaa kuollut "mysteerisesti" vuoden sisällä Yhdysvalloissa

28.7.2018:

Yhdysvaltalaisessa mediassa kuohuu, kun Kiinassa peitellään rokoteskandaalia - Syyllistyvät itse samanlaiseen peittelyyn

27.7.2018:

Facebookin Rokotuskriittiset-ryhmästä poimittua:

Armeijassa pelotellaan ihmiset ottamaan rokotteet: "Lapselleni sanottiin, että hän kuolee jos ei ota rokotteita"

Kuva: Näin armeijamme kutsuu alokkaita lain mukaan vapaaehtoiseen rokotukseen

25.7.2018:

Uusia sivujamme:

Esimerkkejä tehottomista rokotteista: MPR

Esimerkkejä tehottomista rokotteista: Hinkuyskä

Esimerkkejä tehottomista rokotteista: Influenssa

HPV-rokote

Rokotteita käytetään syntyvyyden säätelyyn

Yksi esimerkki lisää siitä, kuinka Trump korjaa edellisten presidenttien tarkoituksella kansalle aiheuttamia terveydellisiä "vahinkoja": Opioidikriisin hoitaminen (rokotteet on myös yksi esim. Sairastutetaan ihmiset tarkoituksella niin he eivät jaksa taistella tyranneja vastaan/ myydään heille lääkkeet)

(Lisäämme Trumpin 24/7 tviitin pian, sivustolla on ongelmia lataamisen kanssa)

Yhdysvaltojen hallituksen sivu aiheesta tässä.

Q (QAnon=Trumpin "johto"): Kuinka eliitti rahanahneudessaan sairastuttaa lapsiamme (listassa mukana rokotteet):

24.7.2018:

Omat tiedemiehet ilmiantoivat: Merck, joka valmistaa myös Suomessa vauvoille annettavia rokotteita, väärensi sikotautirokotteen testituloksia

Kumpi on tappanut enemmän ihmisiä, tuhkarokkorokote vai tuhkarokko? (Toim.huom: Valtamedia jätti mainitsematta sen tosiasian, että osa tuoreessa Savonlinnan tuhkarokkoepidemiassa sairastuneista oli tuhkarokkoa vastaan rokotettuja)

Aiheuttaako ydinvoimalan läheisyydessä asuminen syöpää lapsille?

15.7.2018:

Vihdoinkin suomeksi:

Video: Miten pelastetaan maailma pahuudelta? Projekti Q esittäytyy

(Videolla suomenkielinen tekstitys)

 

 

12.7.2018:

Puolet lapsista Yhdysvalloissa autistisia vuonna 2032 - Yhdysvaltojen loppu?

Totuus rokotteista: Kuinka valtamedia vaikenee

Korkein oikeus Yhdysvalloissa 2016: Rokotteet ovat vaarallisia - Miksi mikään ei ole muuttunut?

Korkein oikeus Yhdysvalloissa: Salaiset "rokotekorvaustuomioistuimet" ovat laittomia

Tutkimus: Vesirokkorokote aiheuttaa vyöruusuua

28.6.2018:

Tuntuuko ajatus siitä, että "lääkärit" tappaisivat lapsia propagandatarkoituksessa sinusta vielä mahdottomalta? Lue tämä artikkelimme aiheesta: Ruotsalainen Lääkärit ihmisoikeuksien puolesta sanoo: Hyväntekeväisyysjärjestö White Helmets murhaa lapsia Syyriassa propagandatarkoituksessa

Uusi uutinen aiheesta

Robert Steele: White Helmets suunnittelee taas feikkiä iskua Syyriassa

Lisää "feikkiterrorismista" ihmisten mielipiteiden muokkaamiseksi sivullamme tässä.

27.6.2018:

Yliopistotutkimus: Rokotetut lapset sairastuvat todennäköisemmi muun muassa pakko-oireiseen häiriöön

Robert Steele: QAnon ja suunnitelma maailman pelastamiseksi (Toim.huom: Kaikki liittyy kaikkeen)

25.6.2018:

QAnon: Ihmiskunnan vuoksi - herää ja opi!

Robert Steele: Ihmiskunnan likainen salaisuus: Me annamme lastemme kuolla nälkään ja me orjuutamme, raiskaamme, kidutamme ja tapamme lapsiamme

Kuinka lapsia sairastutetaan ruualla

Rokotteilla lapset pidetään sairaina, siksi ne ovat niin hyvä bisnes Neurologi Russell Blaylock: Agressiivisella rokotusohjelmalla käytännössä kaikkien aivoja vaurioitetaan. Ihmisistä tehdään tyhmiä.

Rokotteiden sisältämä alumiini kertyy aivoihin pysyvästi (How vaccines hurt you, min 7:28)

Lisää aiheesta tässä, tässä, ja tässä

Päivitettyjä terveysuutisia: https://www.naturalnews.com/

Päivitettyjä rokoteuutisia:

http://vaccines.news/

sekä linkeissämme tässä.

Rokotuskriittisten Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/121429067911803/

Sinnikäs toimittaja paljasti, miten lääke­yhtiö sai valtiot haalimaan Tamiflu-influenssa­lääkettä – siitä oli lopulta enemmän haittaa kuin hyötyä

24.6.2018:

Nämä 3 yhtiötä (muutama perhe) kontrolloivat Yhdysvaltoja ( ja suurta osaa maailmasta)

Sama selitettynä 3 minuutissa:

Lisää tässä.

20.6.2018:

Rokotemiljardööri osti juuri Los Angeles Timesin - Esimerkki siitä, kuinka rokoteteollisuus kontrolloi medioita

Australiassa kysytään mainostauluissa: Tiedätkö mitä rokotteet sisältävät? Rokotemyönteiset yrittävät lopettaa kampanjan Riskeistä kerrotaan muun muassa sivustolla: https://www.learntherisk.org/

Uusi tutkimus: Jos haluat tulla raskaaksi nopeammin, syö hedelmiä roskaruuan sijaan

23.5.2018:

Allekirjoita adressi sote-henkilöstön pakkorokotusten lopettamiseksi tässä.

12.5.2018:

Lue etusivultamme (päivitys 12.5.)  lapsensa rokottamatta jättäneille tekemästämme kyselystä! Tulos yllättää!

Katso Vaxxed-dokkari ilmaiseksi 17.5 asti tässä.

Rokotuskriittiset Facebookissa: https://www.facebook.com/groups/121429067911803/

10.5.2018:

Alfie-vauva murhattiin Englannissa: Sairaala tappoi 2v-Alfien vähän rokotusvaurion jälkeen:

Tässä ja tässä

6 rokotetta saaneelle Alfielle ei annettu ruokaa eikä vettä päiväkausiin! Sairaala linkitetty laittomaan elinkauppaan!

6.5.2018:

Ei talkkia vauvalle! Se aiheuttaa syöpää! Yhdysvaltalainen mies voitti oikeudessa - 37 miljoonaa korvaukseksi syövästä

Bill Gates varoittaa tulevasta pandemiasta - Haluaa 12 mijoonaa kehittääkseen maailmankattavan rokotteen

Totuus Bill Gatesista etusivullamme (Ctrl+F hakusana Gates). Hän haluaa mm. rokottamalla laskea maailman väkilukua (Jopa teollisuuden YouTubessa monta videota, jossa hän tunnustaa asian)

28.4.2018:

Ei BPA:ta edes raskauden aikana: Vesipulloissakin käytetty BPA vaurioittaa sikiöiden aivoja

Mm. lapsettomuutta aiheuttavaa BPA:ta on kassakuiteissa, kylpyammeissa, leluissa... Miksi?

Ranskassa on jo BPA-vapaita kassakuitteja!

Oikeus tuomitsi: HPV-rokote tappaa lapsiamme

Merck (Valmistaa mm. Suomen rotavirusrokotteen) nimetty syytteessä rokotevalmistajia vastaan

27.4.2018:

Saksan televisio: Syyrian kaasuisku huijausta (Sairas eliitti haluaa aloittaa kolmannen maailmansodan, ja valtamedia auttaa heitä manipuloimaan kansaa, siis julkaisemalla uutisia terrori-iskuista jotka oikeasti ovat lavastettuja)

Lisää aiheesta: valeuutisia.fi

25.4.2018:

Uusi sivumme: 10 faktaa rokotteista

Q (QAnon=Trumpin "johto"): Kuinka eliitti rahanahneudessaan sairastuttaa lapsiamme (listassa mukana rokotteet):

15.4.2018:

Robert Steele sivustollaan: tappaako langaton teknologia yhden sukupolven nuoria?

8.4.2018:

Päivitettyjä uutisia Facebookia (alamäki jatkuu), Googlea/Youtubea (sensuuri jatkuu) ja Twitteriä (twiittien poistoa) koskien tässä. Noiden sosiaalisen median jättien loppu on nyt lähellä.

5.4.2018:

Kaikki lääkärit, jotka ovat löytäneet syöpäentsyymejä rokotteissa ovat [mysteerisesti] kuolleet

Kuinka valehteleva valtamedia mustamaalaa ne, jotka ovat huolissaan rokotteiden sivuvaikutuksista

Yli 100 lääkäriä itsemurhattu, kukaan ei kysy miksi

Lääkäri Yhdysvalloissa: Lasten täytyy antaa leikkiä mullalla, että heidän immuunijärjestelmänsä kehittyy normaaliksi

Näin levitetään tauteja edelleen: Yhdysvallat tiputti Koreassa lentokoneista sairauksia kantavia hyönteisiä vuonna 1952

Tutkimus Yhdysvalloissa: Glyfosaattia (Round-Up) virtsassa 90 prosentilla raskaana olevista naisista

2.4.2018:

Presidentti Trump julisti huhtikuun lasten hyväksikäytönvastaiseksi kuukaudeksi!

31.3.2018:

Hullujen tiedemiesten seuraava projekti: 'Universaali' influenssarokote?

29.3.2018:

Fox News (valtamedia!) 28.3.2018: Miksi niin moni havahtuu karuun totuuteen [valehtelevasta] valtamediasta

27.3.2018:

Tässä yksi esimerkki siitä, mitä eliitti on valmis tekemään muokatakseen meitä haluamaansa suuntaan: Yhdysvalloissa pakkosteriloitiin 20.000 naista

Katso myös video: The Science Agenda to Exterminate Blacks (Tieteen suunnitelma mustan rodun eliminoimiseksi) N.350.000 katsonutta.

Tässä lisää aiheesta:

WHO, rokotteet ja depopulaatio -Kuinka rokotteilla vähennetään afrikkalaisten määrää: Tuore tutkimus todistaa - Rokotteisiin lisätty kemikaali tekee afrikkalaisista naisista lapsettomia sekä: Keniassa: Kirkko syyttää valtiota ja rokotevalmistajia huijauksesta

Lääkäri katuu sitä, ettei ollut tutkinut rokotteita aikaisemmin

Pahantahtoinen valtamedia Yhdysvalloissa hyökkää nyt avoimesti "rokotteiden uhrien" kimppuun

Rokoteteollisuus Yhdysvalloissa mustamaalaa rokotuskriittisiä ryhmiä

25.3.2018:

Uusi sivumme: Rokotetut vs. rokottamattomat

23.3.2018:

Ylen rokotemainos: Rotavirusrokotukset tehokkaita myös heti syntymän jälkeen aloitettuna Tässä oma artikkelimme rotavirusrokotteesta:

Miljoonat lapset saaneet ”apinaviruksen” Suomessakin vauvoille annettavasta Rotateq-rokotteesta

www.jeffereyjaxen.com/blog/doctor-vows-no-more-vaccines-at-his-practice-after-attending-the-autismone-conference

The American History Of Compulsory Vaccination and its Ties to Eugenics

Duodecim: Rokotusvastaisuus ei kunnioita ihmisarvoa

Oikeus ilmaiseen punkkirokotukseen laajenee nyt myös Kemiin

18.3.2018:

Australiassa hyvä esimerkki rokotustietoudesta: Varakkaat (korkeammin koulutetut) rokottavat vähemmän

Lääkäri influenssarokotteesta: Se on suunniteltu aiheuttamaan syöpää

Kuinka HPV-rokote "tuhoaa" teinimme

Teinit sairastuneet MS-tautiin Gardasil-rokotuksen jälkeen

16.3.2018:

Useat tutkimukset sen todistavat: Rokotteet heikentävät immuunijärjestelmäämme

Päivitys 14.3.2018:

Todella hyvä uutinen Valkoisesta Talosta:

Trump 13.3.2018: "Hallintoni tulee tekemään kaikkensa ihmiskaupan, tämän todella hirveän 'bisneksen', lopettamiseksi."

Ihmiskauppa (erityisesti lapsiin liittyvä) on Varjohallituksen (teollisuuden) akilleenkantapää. Lisää aiheesta etusivullamme ja sisarsivustollamme tässä.

12.3.2018:

Gardasil-rokotteeseen liittyvissä tutkimuksissa puutteita - Vaikuttivat merkittävästi turvallisuuteen

"Syöpämurhat" saatava loppumaan: Tutkija sanoo erilaisten siementen ominaisuudet "uhka lääketeollisuudelle"

Vuonna 2011: Taas uusi rokoteskandaali! Neljä japanilaista lasta kuoli rokottamisen jälkeen. Samoja rokotteita on annettu kymmenilletuhansille suomalaislapsille. (Pfizerin Prevenar ja Sanofi-Aventiksen ActHIB)

Vuonna 2015: Lääkärit vaativat HPV-rokotusten lopettamista

Yhdysvaltojen viranomaisten dokumentit todistavat: Rokote linkitetty mikrokefaliaan

"Limsa päivässä pitää raskauden loitolla"

Teinipoika kuoli aivokalvontulehdukseen rokottamisen jälkeen

8.3.2018:

Rokotevelvoitteessa on kyseessä ”ihmiskoe” - kapinakätilö kertoo miksi

Taas yksi teinipoika kuoli HPV-rokotteesta

6.3.2018:

Toimitus valittaa 3.3. uutisiin lipsahtaneita, huonosta nettiyhteydestä johtuneita, harhaanjohtavia, käännöksiä uutisotsikoista.

Australialaiset vanhemmat, jotka eivät halua rokotuttaa lapsiaan, perustivat oman verkoston palveluineen protestina pakkorokotuksille

16 syytä olla ottamatta rokotuksia

Kemisti antaa kolme syytä olla rokotuttamatta lapsia

NBC-uutiskanava Yhdysvalloissa: Influenssavirus muuntuu, koska rokotteet on "tehty kananmunissa" - Vanhanaikainen metodi

3.3.2018:

Ruuaksi kasvatetuissa eläimissä on todettu olevan valtavia määriä antibiootteja

Vaihtoehtoisen lääketieteen lääkäreitä on löydetty (mysteerisesti) kuolleina jo yli 80

Oikeus Yhdysvalloissa: Veden fluoraaminen saattaa olla kohta kiellettyä

Rokotteetko turvallisia? Ne levittävät samoja tauteja, joita niiiden pitäisi estää

Maailman vaarallisimmat lääkkeet listattu - Otatko niitä?

Rokotteet ja immuunijärjestelmäsi

Mitä maksaa synnyttäminen Yhdysvalloissa

Terapiakoirat parantavat sinut

3.3.2018:

Yle svenska: Robinin taistelu jatkuu - Sai narkolepsian rokotteesta

Clevelandilaisen klinikan entinen pomo puhuu saatuaan potkut - Kyseenalaisti  influenssarokotteen tehon

2.3.2018:

Päivitetty tiedote lukijoillemme tässä.

Suomi on maailman ylivoimainen ykkönen alzheimer ja dementiakuolemissa. Rokotteet ovat yksi syyllinen.

Rokotteiden saastuminen valmistusvaiheessa saattaa olla yksi syy epidemioihin

ADHD on lääketeollisuuden keksimä "valesairaus" Lisää aiheesta Ylen dokkarissa lääkkeitä terveille

25.2.2018:

Uusi artikkelimme: Sokeroidut juomat muuttavat vauvojen ja lasten DNA:ta – Sairastavat enemmän

Henkilökohtaisia terveystietoja on katsottu laittomasti hyvin laajasti – tarkista kuka on tietojasi katsonut

23.2.2018:

Uusi sivumme:

Tutkiva journalisti Jon Rappoport haastatteli rokotetutkijaa

Hänen bloginsa tässä, ja hänen web-sivunsa tässä.

Syöpärokotetta aletaan testata ihmisissä

Tieteellisten tutkimusten vertaisarvionnissakin huijataan Toinen artikkeli aiheesta tässä.

 

Yhdysvaltojen lääketurvallisuusvirasto tunnustaa: Rokotteet aiheuttavat autismia. Oma sivumme autismista tässä.

Influenssarokote Yhdysvalloissa tunnustettuakin huonompi

Verkkouutiset: THL:ltä virhearvio: Influenssarokote tehoton

Parasetamoli, rokotteet ja autismi

 

Rokotetut vs. rokottamattomat: Arvaa kummat ovat sairaampia

Yhdysvaltojen tarttuvien tautien viraston harhaanjohtava statistiikka ja Tamiflu-influenssarokotteen tappavat sivuvaikutukset

Tutkimus rokotetut vs. rokottamattomat: 6-12 vuotiaiden lasten terveys

Yhdysvaltojen valtamediassa asiantuntijat sanovat: Rokote on saattanut aiheuttaa influenssaepidemian

Arkisto, jossa muun muassa linkit 8000 rokotetutkimukseen

Lista kuuluisimmista mielenhallintaprojekteista (joilla tehdään myös kouluampujia)

Kuinka FBI teki kansalaisesta tarkoituksella terroristin

Entinen CIA:n agentti: Jokainen terrori-isku Yhdysvalloissa on ollut FBI:n suunnittelema ja toteuttama

22.2.2018:

Haluamme lastemme parasta.

Terroristi-huijaukset eivät onnistu ilman viranomaisten ja median apua. Kouluampumiset loppuvat, kun kansa herää. Tutki näitä aiheita ja jaa sitten tietoa.

Tässä yksi esimerkki terrori-iskuhuijauksesta:

Virallisen version mukaan lentokoneet romahduttivat kaksi pilvenpiirtäjää New Yorkissa vuonna 2001. Arvostettu European Physics Society julkaisi uuden raportin aiheesta: 911-iskun kaikki kolme (!) rakennusta romahdutettiin etukäteen (Toim.huom. viranomaisten avustuksella) asennetuilla räjähteillä, ei lentokoneilla.

Uutinen aiheesta tässä, linkki raporttiin tässä (erityisesti sivu 28: conclution) ja linkki Wikipedian EPS:n sivulle tässä.

Tämän sivuston materiaali perustuu riippumattomien tutkijoiden materiaaliin ja sivuston tarkoitus on herättää keskustelua ja opastaa lukijoitamme. Sivuston tarkoitus ei missään tapauksessa ole analysoida potilaiden hoidontarvetta, eikä se missään tapauksessa korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen tai vastaavan määräämää hoitoa. Sivuston ylläpitäjät eivät ota vastuuta sivuston käyttäjien tekemistä henkilökohtaisista ratkaisuista. Suosittelemme että otat yhteyttä omaan lääkäriisi ennen kuin kokeilet sivustollamme esiteltyjä hoitokeinoja.

Tämän sivuston materiaali perustuu riippumattomien tutkijoiden materiaaliin ja sivuston tarkoitus on herättää keskustelua ja opastaa lukijoitamme. Sivuston tarkoitus ei missään tapauksessa ole analysoida potilaiden hoidontarvetta, eikä se missään tapauksessa korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen tai vastaavan määräämää hoitoa. Sivuston ylläpitäjät eivät ota vastuuta sivuston käyttäjien tekemistä henkilökohtaisista ratkaisuista. Suosittelemme että otat yhteyttä omaan lääkäriisi ennen kuin kokeilet sivustollamme esiteltyjä hoitokeinoja.

Powered by Aava 3