Totuus sodista

 

WikiLeaksin perustaja Julian Assange:

Ihmiset eivät pidä sodista, joten heidät täytyy huijata niihin.

 

 

Lisää "totuuksia" ylävalikossa (ilmastonmuutos, raha, terrorismi,arkeologia... )

 

Kaikki sodat ovat pankkiirien sotia

By Michael Rivero

 

 

Tai tässä

 

Jos haluat ymmärtää aihetta syvemmin, suosittelemme katsomaan esimerkiksi Ylen näyttämät dokumenttiohjelmat Velkataakka ja Pankki maailman valtiaana.

Tämä teksti on videon käsikirjoituksen lyhennelmä ja käännös. Alkuperäinen englanninkielinen kirjoitus, jonka pohjalta video on tehty, löytyy sivustolta www.whatreallyhappened.com

 

Lue myös sivumme Totuus rahasta.

 

Lyhennelmä videon käsikirjoituksesta:

-Sodista monet on käyty vain, että saataisiin kyseiseen maahan yksityisomisteinen keskuspankki, jota se ei sinne olisi halunnut.

-Amerikan vallankumous sodittiin pääasiassa King George kolmannen valuuttasopimuksen (currency act) vuoksi. Se pakotti siirtomaalaiset luopumaan omasta valuutastaan ja käyttämään Englannin pankin painamia seteleitä, joita kyseinen pankki lainasi korkoa vastaan.

-Presidentti Benjamin Franklin sanoi: ”Se että Kuningas George kolmas ei antanut siirtomaiden toimia rehellisen rahajärjestelmän kanssa, joka vapautti tavallisen kansalaisen valuuttamanipuloijien kynsistä, oli todennäköisesti vallankumouksen alkamisen tärkein syy.”

Mayer Amschel Rothschild sanoi: ”Anna minulle valta maan rahasta, niin minun ei tarvitse välittää siitä, kuka maan lait säätää.”

Vuonna 1791 yksityiset pankkiirit onnistuivat saamaan läpi tahtonsa ja uusi yksityinen keskuspankki, The First Bank of the United States, perustettiin. Keskuspankin ensimmäisen 20 vuoden jakson aikana se oli lähes tuhonnut Yhdysvaltojen talouden ja rikastuttanut vain omistajiaan, joten kongressi kieltäytyi uusimasta pankin toimintalupaa ja aikoi siirtyä valtion painamaan rahaan. 

-Tähän Nathan Mayer Rothschild reagoi uhkaamalla hallitusta: ”Joko hyväksytte luvan uusimisen, tai Yhdysvallat tulee löytämään itsensä mitä kauheimman sodan keskeltä.”

-Kongressi ei painostuksesta huolimatta uusinut lupaa. Nathan Mayer Rothschild sanoi: ”Opeta noita röyhkeitä amerikkalaisia, saata heidät takaisin kolonialistiseen statukseen!”

-Rothschildit kontrolloivat Englannin pankkia, ja pankin rahoittamana Englanti aloitti vuoden 1812 sodan saadakseen Yhdysvallat uudelleen siirtomaakseen ja saadakseen heidät käyttämään Englannin pankin seteleitä. Vaihtoehtona oli Yhdysvaltojen saattaminen niin suureen velkaan, että sen olisi pakko hyväksyä uusi yksityinen keskuspankki. Suunnitelma toimi. Vaikkakin Yhdysvallat voitti vuoden 1812 sodan, kongressin oli pakko myöntää toimilupa toiselle yksityiselle pankille, Toiselle Yhdysvaltojen pankille (The Second Bank of United States). Näin yksityiset pankkiirit saivat taas kontrolloida maan rahavarantoja välittämättä siitä, kuka lakeja sääti ja kuinka monta englantilaista ja amerikkalaista sotilasta oli kuollut kaiken tuon vuoksi. Yhdysvallat vajosi lamaan.

-Presidentti Andrew Jackson sanoi vähän ennen Toisen Yhdysvaltojen pankin toimiluvan perumista: ”Hyvät herrat. Myös minä olen seurannut Yhdysvaltojen pankin toimia läheltä. Palkkaamani miehet ovat seuranneet toimianne jo kauan, ja olen vakuuttunut siitä, että olette käyttäneet pankin varoja spekuloidaksenne maamme tuotteilla. Kun voititte rahaa, jaoitte voitot keskenänne, ja kun hävisitte, laitoitte pankin maksamaan. Te sanotte minulle, että jos vien talletukset pois pankistanne ja perun sen toimiluvan, saatan perikatoon 10.000 perhettä. Se saattaa olla totta, mutta se on teidän syntinne. Jos annan teidän jatkaa, te saatatte perikatoon 50.000 perhettä, ja se olisi minun syntini. Te olette käärmeiden ja varkaiden pesä! Olen päättänyt kaivaa teidät ulos, ja Luoja tietäköön, kaivan teidät ulos!”

-Vähän toimiluvan päättymisen jälkeen presidentti Jackson yritettiin ampua, mutta molemmat pistoolit menivät epäkuntoon, eivätkä lauenneet.

-Koulujärjestelmä [Yhdysvalloissa] on suunniteltu pitämään tietyt asiat piilossa oppilailta, samoin kuin suuryritysten omistama valtamedia yrittää pitää Monsanton GM-kasvien vaarallisuuden piilossa.

-Yhdysvaltojen sisällissota kuvataan kirjoissa ja mediassa kiistaksi orjuudesta, mutta se oli sota, jolla oli globaalit seuraukset. Kun etelävaltiot irtautuivat liittovaltiosta, näkivät pankkiirit rahan tienaamisen mahdollisuuden ja tarjosivat presidentti Lincolnille mahdollisuuden saada Etelä takaisin Liittoon 30% korkoa vastaan. Lincoln sanoi, ettei hän olisi valmis saattaamaan valkoista miestä velkaorjuuteen mustan miehen vapauttamiseksi, ja käytti presidentin valtuuksiaan hyväksi ottamalla käyttöön uuden rahan, ’Viherselän’ (Greenback). Teko oli suora uhka keskuspankkiirien rikkaudelle ja vallalle, ja pian he vastasivat siihen. Seuraavana lainaus lehdestä The London Times: ”Jos tämä petollinen finanssipolitiikka, jolla on juurensa Pohjois-Amerikassa, tulee kestämään pysyvästi, niin tuo hallitus tulee myöntämään oman rahansa ilman kustannuksia. Se maksaa velkansa ja pysyy velattomana. Sillä tulee olemaan tarpeeksi rahaa, jotta se voi tehdä kauppaa. Se tulee rikastumaan enemmän kuin mikään muu maa historiassa. Älykkyys ja kaikkien maiden rikkaudet menevät Pohjois-Amerikkaan. Tuo maa on tuhottava tai se tulee tuhoamaan jokaisen monarkian maapallolla.”

-Ranska ja Englanti harkitsivat Yhdysvaltojen valtaamista tukeakseen etelävaltioita, mutta Venäjä piti ne kurissa, ja näin Venäjä auttoi presidentti Lincolnin liittoa tässä kriisissä. Venäjällä oli jo tuolloin valtiollinen keskuspankki. Lincoln laittoi ’Viherselät’ takaisin kiertoon, ne kun oli vedetty pois markkinoilta hänen murhayrityksensä seurauksena. Yksityisten keskuspankkiirien setelit, noille pankkiireille korkoa tuottaen, olivat sillä välin toimineet maksuvälineinä.

-Lopulta vuonna 1913 Euroopan yksityisten keskuspankkien pankkiirit, erityisesti Rothschildit sekä saksalaiset Warburgit tapasivat amerikkalaiset pankkiirit Jekyllin saarella tarkoituksenaan muodostaa uusi pankkikartelli ja Kolmas Yhdysvaltojen pankki. Pankkiirien ideana oli saada täysi valta Yhdysvaltojen valuutasta. Siitä syystä että nimi ’Kolmas Yhdysvaltojen pankki’ muistutti ihmisiä ongelmista, joita Ensimmäisellä Yhdysvaltojen pankilla ja Toisella Yhdysvaltojen pankilla oli ollut, päätettiin kuitenkin pankin nimeksi muuttaa The Federal Reserve. Tuo nimi myös antoi pankille valtioon liittyvän imagon [suom. huom. sana federal viittaa liittovaltioon ja on käytössä monissa Yhdysvaltojen valtiollisten elinten nimissä, esimerkkinä Federal Bureau of Investigation eli FBI ], mutta Yhdysvaltojen keskuspankki on kuitenkin yksityinen yritys.

-Samana vuonna perustettiin myös Yhdysvaltojen verovirasto Internal Revenue Service, The IRS. [suom. huom. Myös sen perustaminen on kyseenalaistettu, sillä sen toimintaa ei koskaan laillistettu.] Yhdysvaltojen alueoikeuden tuomari James C. Fox sanoi vuonna 2003 tapauksen Sullivan vastaan Yhdysvallat tuomiossaan: ”Jos menette ja tarkastelette huolellisesti verovirastoa koskevan 16. lisäyksen vahvistuksen, huomaatte, että sitä ei koskaan hyväksynyt tarpeeksi suuri määrä osavaltioita.”

-Presidentti Woodrow Wilson katui myöhemmin päätöstään lähteä mukaan em. pankkiirien suunnitelmaan. Hän sanoi vuonna 1919: ”Olen erittäin surullinen mies. Olen tuhonnut maani. Suurta teollisuusmaata kontrolloi nyt sen luottojärjestelmä. Emme ole enää vapaan mielipiteen hallitus, emme ole enää enemmistön mielipidettä kunnioittava hallitus, vaan pienen ja painostavan ja voimakkaan miesryhmän mielipidettä noudattava hallitus.”

-The Fedin perustamista seuraavana vuonna alkoi ensimmäinen maailmansota. On tärkeää muistaa, että tuo sota alkoi Itävallan, Unkarin ja Serbian välillä, ja pian Saksa vedettiin siihen mukaan, koska Englannissa Saksa nähtiin liian suurena taloudellisena uhkana maan suuren teollisen kapasiteetin vuoksi. Englannin punta oli jo tuohon aikaan laskussa, koska siellä oli keskitytty liikaa pankkitoimintaan ja rahoitukseen ja maatalouden, teollisuuden ja infrastruktuurin kehittäminen olivat jääneet huomiotta. Ja aika lailla samassa tilanteessa Yhdysvallat on juuri nyt. Rahan kanssa toimivat operaattorit haluavat vain pelata Wall Streetin pelejä, ja muut talouden osa-alueet jätetään huomiotta. Olemme menettäneet suuren osan tuotantoamme, emmekä ole sama suuri maataloustuotteiden viejä kuin ennen. Ennen ensimmäistä maailmansotaa Saksalla oli yksityinen keskuspankki, joka oli Saksan hallituksen tarkan kontrollin alla. Hallitus piti muun muassa inflaation kurissa varmistaakseen, että koko Saksan taloutta rahoitettiin sen vaatimalla tavalla, aivan kuten presidentti Putin teki Venäjällä keskuspankkinsa kanssa noin kuukausi sitten. Saksassa hallituksen hallinnassa sisäisen kehityksen rahoitus varmistettiin, ja sen seurauksena Saksasta oli tullut suuri tuottajamaa vahvalla teknologisella osaamisella. Saksan vienti oli sellaisella tasolla, ettei Englannista ollut sen kilpailijaksi. Tuon ajan mediassa Saksa kuvattiin suurena sodan vastustajana, eikä sitä ainoastaan lyöty, vaan se tuhottiin maan tasalle. Versailles´n sopimuksen seurauksena Saksa määrättiin maksamaan koko sodan kulut kaikille siihen osallistuneille maille, vaikka se ei edes ollut aloittanut koko sotaa. Saksan maksamien sotakorvausten määrä oli kolme kertaa koko maan arvo, ja Saksan yksityisen keskuspankin, jolle Saksan hallitus oli nyt paljon velkaa, annettiin luisua pois hallituksen kontrollin alta. Tämä johti Weimarin tasavallan valtavaan inflaatioon, ja sai saksalaiset pysyvään velkakierteeseen. Rahan kanssa keplottelijat touhusivat vapaana, ja esimerkiksi yhden leivän ostamiseksi tarvittiin korillinen rahaa.

-Kun Weimarin tasavalta sitten romahti, tilanne mahdollisti Saksan kansallissosialistiselle työväenpuolueelle vallan haltuunoton. Heidän ensimmäinen rahoitukseen liittyvä toimensa oli uuden kansallisen valuutan myöntäminen. Valuuttaa ei lainattu yksityiseltä keskuspankilta, eikä se perustunut velan, vaan arvon yksikköön. Saksa kukoisti, koska se oli vapautunut kierrossa olevan valuutan koron maksulta, ja alkoi nopeasti uudelleenrakentaa teollisuuttaan. Se oli uskomaton transformaatio, jota media kutsui ’Saksalaiseksi ihmeeksi’. Time-lehti kuvasi Hitlerin sankarina, koska Hitler oli pystynyt niin valtavaan saksalaisten elintason korotukseen, ja hänet jopa valittiin Time-lehden vuoden mieheksi vuonna 1938. Saksan kukoistuksesta ja sen vapaudesta yksityisestä keskuspankista, jolle sen ei tarvinnut maksaa korkoa rahastaan, tuli taas uhka muille maille ja muille ’valloille’.

-Annan teille muutaman lainauksen presidentti Winston Churchilliltä. Hän sanoi The Times-lehdessä vuonna 1919: ”Jos Saksa onnistuu tekemään bisnestä uudelleen seuraavan 50 vuoden aikana, olemme sotineet [ensimmäisen maailmansodan] turhaan.” Toinen lainaus vuoden 1936 radiolähetyksestä: ”Pakotamme Hitlerin sotaan mukaan, halusi hän tai ei.” Kolmas lainaus on vuodelta 1936, ja sen Churchill osoitti Yhdysvaltojen kenraali Robert E. Woodille: ”Saksa on liian voimakas. Meidän täytyy murskata se.” Neljännessä lainauksessa syksyltä 1939, hän sanoo radiolähetyksessä: ”Tämä sota on englantilainen sota ja sen tavoite on Saksan tuhoaminen.” Kaikessa oli kyse vain taloudesta ja rahan tienaamisesta. Saksan valuutta sen arvoon perustuen oli myös suora uhka yksityisille keskuspankeille ympäri maailman. Jo 1933 he alkoivat järjestää maailmanlaajuista boikottia Saksaa vastaan kuristaakseen maan hallitsijan, joka kuvitteli pystyvänsä pyörittämään maataan ilman yksityistä keskuspankkia. Aivan kuten oli käynyt Ensimmäisen maailmansodan kanssa, kun Saksan taloudellinen voima uhkasi Englantia ja muita maita, etsittiin myös nyt tekosyitä sodan aloittamiseksi.

 

 

 

Sitä mukaa kun boikotin aiheuttama julkinen viha kasvoi, antoi Hitler huonoilla päätöksillään ja toiminnallaan heille sen tekosyyn. Vuosia tuon sodan jälkeen sen alkamisen todelliset syyt tehtiin selviksi. Presidentti Winston Churchill sanoi Harry Trumanille maaliskuussa 1946: ”Tuossa sodassa ei ollut kyse vain fasismin kukistamisesta, vaan myös myyntimarkkinoiden valloittamisesta. Olisimme voineet, jos olisimme halunneet, estää tuon sodan ilman yhtäkään laukausta. Mutta me emme halunneet.”

Winston Churchill kirjoitti kirjassaan: ”Saksan anteeksiantamaton rikos toisessa maailmansodassa oli sen yritys vapauttaa taloutensa maailman kauppajärjestelmästä ja rakentaa riippumaton kauppajärjestelmä, josta maailman rahoitusjärjestelmä ei olisi enää voinut lypsää rahaa. Teurastimme väärän sian.”

-Nyt palaamme takaisin vuosiin ennen toista maailmansotaa. Kerron palan historiaa, josta moni yhdysvaltalainen ei ole kuullutkaan, ja siihen liittyy yhdysvaltojen laivaston kenraali Smedley Butler. Vuonna 1933 Wall Streetin pankkiirit ja rahoittajat olivat sijoittaneet rahaa Hitlerin ja Mussolinin menestyksekkääseen valtaannousuun. Nuo Wall Streetin rahoittajat päättivät, että italialaiseen Mussolinin fasistiseen diktatuuriin perustuva fasistinen diktatuuri Yhdysvalloissa olisi paljon parempi heidän bisnesintresseilleen kuin presidentti Rooseveltin uusi sopimus, joka uhkasi massiivisella rikkauksien uudelleenjaolla ja jonka tarkoituksena oli uudelleenrahoittaa työtätekevä keskiluokka Yhdysvalloissa. Wall Streetin hallitsijat palkkasivat kenraali Butlerin johtamaan Yhdysvaltojen hallituksen kaatamista jotta maan johtoon saataisiin ’yleisten asioiden sihteeri’, joka olisi ollut vastuussa Wall Streetille, eikä kansalle, ja joka olisi lopettanut sosiaaliset levottomuudet ja ammattiliitot. Kenraali Butler, jonka Wall Streetin herrat olivat valinneet koska hän oli suosittu sotilaiden keskuudessa ja muutenkin ’tehtävään sopiva’, teeskenteli lähtevänsä mukaan juoneen, mutta paljasti kuitenkin vallankaappaussuunnitelman kongressille. Kongressi oli kuitenkin jo silloin Wall Streetin herrojen taskussa ja kieltäytyi tekemästä asian eteen mitään. Kun presidentti Roosevelt sai kuulla vallankaappaussuunnitelmasta, hän vaati sen suunnittelijoiden pidättämistä. Nuo kuitenkin muistuttivat Rooseveltia, että jos joku heistä joutuisi vankilaan, heidän ystävänsä Wall Streetillä romahduttaisivat silloin vielä hyvin herkän Yhdysvaltojen talouden ja syyttäisivät siitä Rooseveltia. Roosevelt ei siis pystynyt tekemään asian eteen mitään ennen kuin toinen maailmansota alkoi. Silloin moni vallankaappaussuunnitelmaan osallistunut tuomittiin. Melkein kaikki tieto tuosta tapahtuneesta peiteltiin, vääristeltiin, nimitettiin hullujen salaliittoteoriaksi ja sen sellaista, mutta vuonna 1967 tuli julkisuuteen kongressin kokouksen pöytäkirja, joka osoitti Smedley Butlerin paljastaneen kongressille vallankaappaussuunnitelman.

 

 

-Smedley Butler kirjoitti myös kirjan ”War is a racket” ja luen siitä yhden otteen: ”Olin 33 vuotta aktiivisessa palveluksessa yhdessä maamme armeijan taitavimmassa yksikössä, laivastossa, ja palvelin kaikissa tehtävissä luutnantista kersanttiin. Tuona aikana olin valtaosan ajastani suuren luokan muskelimies suuryrityksille, Wall Streetille ja pankkiireille. Olin gangsteri joka palveli kapitalismia. Tuohon aikaan epäilin olleeni osa tuota mafiaa, ja nyt olen siitä varma. Kuten kaikki muutkin armeijan jäsenet, minullakaan ei ollut omia ajatuksia, ennen kuin erosin armeijasta. Älyllinen toimintani pidettiin kurissa samalla kun tottelin esimiehiäni. Tämä on tyypillistä kaikille armeijan palveluksessa oleville. Tein Meksikosta, ja erityisesti Tampicosta, turvallisen paikan Yhdysvaltojen öljyintresseille 1914. Autoin tekemään Haitista ja Kuubasta kelvollisen paikan pankkipojillemme, että he voisivat kerätä sieltä rahaa. Autoin raiskaamaan puoli tusinaa Väli-Amerikan maata Wall Streetin etujen vuoksi. Lista mafiamaisista toimistani on pitkä. Autoin puhdistamaan Nicaraguan kansainväliselle pankille Brown Brothersille vuosina 1909-1912. Vein valon Dominikaaniseen tasavaltaan Yhdysvaltalaisille sokeri-intresseille 1916. Kiinassa 1927 autoin varmistamaan, että [Rockefellerien] Standard Oil pystyi toimimaan ilman häirintää. Minulla oli niin sanottu ’kunnon pelimaila’. Minut palkittiin mitaleilla, kunniamaininnoilla ja ylennyksillä. Nyt kun katson ajassa taaksepäin, ajattelen, että saatoin antaa [mafiapomo] Al Caponelle muutaman vinkin kuinka toimia. Hän pystyi toimimaan vain kolmessa kaupunginosassa, minä toimin kolmessa maanosassa.” Kenraali Smedley Butler kirjoitti tuon 1935.

-Presidentti Kennedy ymmärsi yksityisten keskuspankkien petoeläinmaisen luonteen. Hän ymmärsi miksi Andrew Jackson taisteli niin voimakkaasti lopettaakseen Yhdysvaltojen toisen pankin, niinpä John F. Kennedy allekirjoitti ‘Excecutive order 11110’, joka velvoitti Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön (U.S. Treasury) myöntämään uuden Yhdysvaltojen setelin. Niitä ei lainattu Yhdysvaltojen yksityiseltä keskuspankilta Fediltä, vaan ne painettiin itse ja ne taattiin valtion hopeavarannoilla. Se edusti paluuta samanlaiseen taloudelliseen järjestelmään, jonka pohjalle Yhdysvallat oli aikanaan perustettu.

-4.5 miljardia dollaria seteleinä lähti kiertoon. Viisi kuukautta 11110:n allekirjoittamisen jälkeen JFK murhattiin ja setelit vedettiin pois markkinoilta ja tuhottiin.

-John J. McCloy, Chase Manhattanin pankinjohtaja ja maailmanpankin johtaja määrättiin Warrenin komission johtoon tutkimaan murhaa. Hänen piti selvittää murha, mutta todellisuudessa hän piilottikin murhan taloudelliset seuraukset.

-Toisen maailmansodan lopulla vuonna 1944, kun oli jo selvää, että liittoutuneet tulisivat voittamaan sodan, maailman suurimpien poliittisten valtojen edustajat kokoontuivat Bretton-Woodsissa ja valmistelivat niin sanotun Bretton-Woods-sopimuksen, joka koski kansainvälistä rahoitusta ja teki Yhdysvaltojen dollarista varanto- ja kauppavaluutan. Englannin punta menetti asemansa globaalina kauppavaluuttana, ja sen seurauksena Englannin pankki kansallistettiin vuonna 1946. Bretton-Woods-sopimus vahvistettiin vuonna 1945 ja se myös velvoitti allekirjoittaneet maat sitomaan valuuttansa dollariin. Nuo maat tekivät sen kahdella ehdolla: 1. The Fed pidättäytyisi dollarin liiallisesta painamisesta. 2. Yhdysvaltojen hallitus lupasi tarvittaessa ostaa kaikki dollarit takaisin USD35/unssi.

-The Fed joka on aina ollut yksityinen yritys alkoi tietysti painaa rahaa haluamiaan määriä, koska sillä ei ollut, eikä ole edelleenkään, raportointivastuuta Yhdysvaltojen hallitukselle.

-Dollarit levisivät ympäri maailman, niiden takuuna oli vain Yhdysvaltojen hallitukselta lupaus siitä, että se ostaisi dollarit takaisin USD35/unssi.

-The Fed kuitenkin ollen yksityinen yritys ja ilman raportointivastuuta Yhdysvaltojen hallitukselle alkoi tietysti painaa rahaa haluamiaan määriä.

-Dollarit levisivät ympäri maailman, niiden takuuna lupaus Yhdysvaltojen hallitukselta ostaa dollarit takaisin USD35/unssi.

-Vuonna 1970 Ranska ilmoitti Yhdysvalloille, että se halusi Bretton-Woods-sopimuksen mukaisesti vaihtaa dollareitaan kultaan. Kultaa ei tietystikään ollut läheskään tarpeeksi, koska seteleitä oli painettu niin paljon (ks. Missä ovat Suomen kultavarannot). Elokuun 15. päivänä 1971, presidentti Nixon perui niin sanotusti ’väliaikaisesti’ Bretton-Woodsin sopimuksen, jossa dollarit oli taattu kullalla. Nyt ne taattiin (katteettomalla) lupauksella, ja valtiot alkoivat olla huolissaan siitä, oliko Yhdysvalloilla tarpeeksi kultaa dollareiden lunastamiseksi ja voiko Yhdysvalloille lainata rahaa.

-Presidentti Nixon aloitti Yhdysvaltojen ympäristöministeriön EPA:n kanssa ohjelmia ympäristöjärjestöjen nimissä valtavien maa-alueiden suojelemiseksi, mutta todellisuudessa Nixon ei ollut kiinnostunut luonnonsuojelusta, vaan kyse oli lainojen takaamisesta maalla ja niissä olevilla mineraaleilla. Jopa 25% Yhdysvalloista on lainojen vakuutena.

-Dollarin kysyntä jatkoi laskuaan, niinpä Yhdysvallat alkoi tarjoamaan armeijansa suojelusta petrodollaria käyttäville maille. Nyt dollarin vakuutena oli MUIDEN öljy.

-Taas valtioille alkoi kertyä dollareita ja velkakirjoja (treasury bonds), eikä Yhdysvalloista ollut paljon muuta ostettavaa kuin maata ja kiinteistöjä, sillä esimerkiksi eurooppalaiset autot peittosivat yhdysvaltalaiset autot ja maataloustuotteissa oli jo silloin GMO:ta.

-Israelin röyhkeys Lähi-idässä sai alueen hallitsijat huolestumaan siitä, onko Yhdysvalloista heitä suojelemaan. Öljyntuottajat alkoivat keskustella muiden valuuttojen hyväksymisestä maksuna öljystä.

-YK päätti vuonna 2002, että Irak saa myydä öljyään euroilla Oil for food- ohjelman kautta. Vuotta myöhemmin, 2003, Yhdysvallat valtasi Irakin (ks. Irakin tarina) ja palautti dollarin öljyvaluutaksi.

-Yhdysvaltojen selvä ulkopolitiikan muutos tapahtui 911-iskun seurauksena varsinkin Lähi-idässä, jossa se oli aiemmin ainakin yrittänyt toimia ’rauhanneuvottelijana’. Yhdysvallat alkoi vahvasti tukea Israelin hyökkäyksiä ja aggressiivisuutta, ja se söi lisää uskottavuutta petrodollari-sopimuksesta, jolloin yhä useampi öljyntuottajamaa alkoi avoimesti keskustella mahdollisuudesta hyväksyä muitakin valuuttoja kuin dollarin maksuna öljystään.

-Libyassa presidentti Gaddafi oli perustuttanut oman keskuspankin ja uuden valuutan, kultadinarin. Hän ilmoitti että Libyan öljy olisi kaupan vain kultadinarilla. Muut Afrikan maat alkoivat käyttää dinaria kaupassaan, ja se oli uhka dollarin maailmanvallalle.

-Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy sanoi, että Libya on uhka maailman talouden turvallisuudelle. (www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2011/apr/21/libya-muammar-gaddafi)

-Yhdysvallat valtasi Libyan peitetarinanaan kansan kannattama vallankumous, ja murhasi sitten julmasti Gaddafin, yksityisti keskuspankin ja palautti petrodollarin. Kultadinarin takuuna ollut kulta oli todennäköisesti ’kadonnut’ jossain vaiheessa vallanvaihtoa.

-Kenraali Wesley Clark sanoi: ”Tulemme tuhoamaan seitsemän maata viidessä vuodessa.” (ks. www.yhdysvallat.eu/nato) Mikään noista maista, Irak, Sudan, Iran, Libanon, Syyria, Libya eikä Somalia ollut Bank of International Settlementsin, BIS:n, jäsen, eivätkä sen vuoksi olleet siitä riippuvaisia. BIS on yksityisten keskuspankkien pankkiirien keskuspankki Sveitsissä.

-Nuo seitsemän maata saivat päättää itse kuinka pyörittää talouttaan sen sijaan, että sen tekisi ryhmä kansainvälisiä keskuspankkiireja.

-Nyt pankkiirien aseet on suunnattu Iraniin, jolla on oma keskuspankki ja joka myy öljyään haluamallaan valuutalla. Iranin sodan tarkoitus on ainoastaan saada maahan yksityinen keskuspankki ja saada petrodollari käyttöön.

-Kouluissa opetetaan, että sotien takana on monia syitä ja että Yhdysvallat tuo demokratiaa maailmaan, kun todellisuudessa vallattuun maahan luodaan vallankaappauksen myötä diktatuuri, joka on USA-myönteinen, bisnes-myönteinen ja Wall Street-myönteinen. Esimerkkeinä vuonna 1953 Iranissa tapahtunut vallankaappaus, jossa kaadettiin demokraattisesti valittu hallitus, sekä vuoden 1973 vallankaappaus Chilessä Pinochetin saamiseksi valtaan. (ks. www.yhdysvallat.eu/imperialismi)

-Yhdysvallat sanoo hyökkäysten syyksi julman hallitsijan vallan väärinkäytön lopettamisen, sitä syytä käytettiin juuri Syyriassakin.

-"Kostetaan 911", siinä oli syy vallata Irak, ja kuitenkin presidentti Bush sanoi myöhemmin televisiossa, ettei Irakilla ollut mitään tekemistä 911 kanssa. Keksityt joukkotuhoaseet ovat myös suosittu syy maan tuhoamiseksi.

-Murhat saadaan näyttämään yksinäisten hullujen tekemiltä, että saadaan piilotettua pankkiirien todellinen suunnitelma, joka on ihmisten saaminen velkaorjuuteen.

-Yksityinen keskuspankkijärjestelmä luo lähtökohtaisesti enemmän velkaa kuin se luo rahaa tuon velan maksamiseksi. Siitä ei ole ulospääsyä.

-Yksityinen keskuspankkijärjestelmä ei ole tiedettä, vaan uskonto. Se on valikoima sääntöjä, joiden tarkoitus on hyödyttää pappeja, tässä tapauksessa pankkiireja, ja sitä tuetaan vain siksi, että ihmiset uskovat että näin kuuluu olla. Meidät on aivopesty uskomaan siihen, eikä muuta vaihtoehtoa ole, eikä sellaisesta voi edes haaveilla.

-Myös orjuus oli järjestelmä, jossa ihmiset huijattiin tottelevaisuuteen.

-Olemme nyt uuden aikakauden partaalla historiassa, kun ymmärrämme, että velan sekä yksityisten pankkiirien johtamana oleminen on valheellista ja onnistuu vain, jos ihmiset luulevat että näin kuuluu olla. Meidän täytyy ymmärtää yksi asia: Yksityiset keskuspankit eivät ole olemassa ihmisten, yhteiskunnan tai valtion palvelemiseksi. Yksityiset keskuspankit ovat olemassa tehdäkseen niiden omistajat valtavan rikkaiksi. Heille tämä kaikki maksaa vain paperin, musteen ja oikealle viranomaiselle maksetun lahjuksen verran. Ja tietysti silloin tällöin maksetun palkkamurhaajan palkkion verran.

-Kaikkien näiden murhien ja kuolemien takana, yli 100 miljoonaa kuollutta sodissa, on taloudellinen diktatuuri. Yksityiset keskuspankkiirit antavat vallanpitäjien olla vallassa vain, koska tuon maan kansalaiset ovat yksityisten keskuspankkien velkaorjia. Maat joiden hallitsijat eivät ’pelaa mukana’ vallataan (ks. Irakin tarina) tai niiden päämiehet tapetaan (ks. Ylen Velkataakka ja Talouksien palkkamurhaaja).

-Islamilaiset maat ovat monesti vihan kohteena vain, koska islaminusko kieltää rahan lainaamisen ja käyttämisen korkoa vastaan. Siksi valtamediamme vaatii, että muslimeja pitää vihata ja heidät pitää käännyttää. He kieltäytyvät hyväksymästä valuuttaa, jota lainataan korkoa vastaan. He ovat uhka uudelle maailmanjärjestykselle (ks. www.yhdysvallat.eu/uusi-maailmanjarjestys).

-Me hädin tuskin selvisimme kahdesta maailmansodasta, kun meitä ollaan jo viemässä kohti kolmatta tällä ydin- ja bioaseiden aikakaudella. Ovatko yksityiset keskuspankkiirit valmiita polttamaan koko maapallon vain ruokkiakseen omaa kyltymätöntä ahneuttaan? Siltä näyttää.

 

 

 

Sodat ovat elintärkeitä globalistien agendalle

 

Artikkeli julkaistu sivustolla vastavalkea.fi 1.2.2018

https://vastavalkea.fi/2018/02/01/sodat-elintarkeita-globalistien-agendalle/

 

Tiivistelmä: Edistääkseen globaaliin hallintorakenteeseen ja maailmanvaluuttaan tähtäävää agendaansa, valtaeliitti kaipaa kipeästi sotia.

”Jos yhdyt teoriaan, että kaikki [mitä maailmalla tapahtuu] on sattumanvaraista ’kaaosta’ ja seuraukset ovat satunnaisia, tulet jäämään pimentoon useimpien asioiden suhteen”, kirjoittaa Alt-Market-sivustolla vaikuttava Brandon Smith.1 Hän toteaa monien asioiden olevan suunniteltu tapahtumaan selkeä tavoite mielessä ja ettei vallassa olevien henkilöiden järjestelmällinen salaliitto ole pelkkä teoria vaan historiassa usein toistunut kuvio. Kun juonittelu vallanpitäjien taholta oli yleistä menneisyydessä, niin miksi olettaa, että sellaista ei tapahtuisi nykypäivänä?

Smith kirjoittaa ”kansainvälisten rahoittajien ja poliittisten sätkynukkejen niin läntisissä kuin itäisissäkin maissa jakavan syvälle juurtuneen ideologian, josta käytetään nimityksiä ’globalismi’ ja ’uusi maailmanjärjestys’”. Kyseisen ideologian hän selittää tähtäävän talouden ja hallinnon keskittämiseen niin, että lopulta tuloksena olisi globaali rahajärjestelmä ja hallintorakenne. Smith myöntää tällaisten pyrkimysten totta kai vaativan valtavasti aikaa ja suunnittelua, mutta toteaa, etteivät globalistien suunnitelmat ole niin kaukaa haettuja kuin skeptikot väittävät.

”Kun järjestäytynyt ryhmä ideologeja pitää hallussaan lähes jokaisen planeettamme kansakunnan rahan tuotantoa ja korkokantoja, ei olisi kovin hankalaa manipuloida poliitikkoja, ohjailla lainsäädäntöjä tai jopa systemaattisesti luoda taloudellisia kuplia ja romahduksia”, Smith huomauttaa. Hän lisää, ettei olisi vaikeaa myöskään laukaista kansainvälisiä konflikteja tarvittaessa.

Mihin globalistit tarvitsevat sotaa?

Mutta mikä tekee sodasta tarpeellisen ainesosan globalisteille keitokseensa? Sota on paitsi äärimmäinen harhautuskeino mutta myös kansalaisia jakava ja yhdistävä tekijä. Hyvin usein sodat ovat seuranneet talouskriisiä tai tapahtuneet samanaikaisesti sellaisen kanssa. Nämä puolestaan ovat usein olleet seurausta pankkieliitin harjoittamasta rahapolitiikasta. Sotien seurauksena sitten on muodostunut ylikansallisia instituutioita, joista Smith mainitsee esimerkkeinä Kansainliiton, YK:n, Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF).

Maailmansotien sijaan viime vuosikymmeninä on ollut meneillään lukuisia alueellisia sotia eri puolilla maailmaa, jotka tosin suuremmaksi kokonaisuudeksi yhdistämällä voisi nähdä myös eräänlaisena maailmansodan muotona. Suuri osa näistä konflikteista tavalla tai toisella juontaa juurensa suurvaltapolitiikasta – etenkin Yhdysvaltojen pyrkimyksistä hegemoniaan. Olkoonkin, että ne usein on puettu esimerkiksi ”terrorismin vastaisen sodan” tai ”humanitaarisen kriisin” valeasuun.

Yhdysvaltojen maailmanherruus ei globalistien kannalta ole kuitenkaan mikään välttämättömyys, sillä kansainvälisesti operoidessaan ei heillä ole varsinaista kotimaata. Ja kuten todettua, pidemmän tähtäimen suunnitelmana on globaalin maailmanhallinnon luominen. Voidakseen luoda jotain uutta on ensin luovuttava vanhasta. Smith näkeekin Yhdysvallat ja dollarin globalisteille enemmänkin välietappina ja heidän valmistelevan dollarin syrjäyttämistä uuden globaalin valuutan tieltä. Ovathan kaikki lukuisat Yhdysvaltojen käymät sodat omalta osaltaan myös syösseet maata velkakierteeseen ja nostattaneet epäluottamusta ja vihamielisyyttä sitä kohtaan maailmalla.

Dollarin syrjäyttäminen uuden globaalin valuutan tieltä vaatisi onnistuakseen finanssikriisin läpi viemistä. Yhdysvaltain yksityisomisteinen keskuspankki Federal Reserve on oikeastaan siitä lähtien kun aloitti toimintansa vuonna 1913 toimenpiteillään sabotoinut maan taloutta.2 Globaali pankkieliitti ja finanssimaailman toimijat eivät luonnollisesti halua katseiden kohdistuvan itseensä junaillessaan talouden romahdusta. Smith toteaa, että tarvitaan kaiken kattava syntipukki, joka ”vetää yhteiskunnan huomion pois globalisteista itsestään finanssikriisin aiheuttajina jopa siinä määrin, että menee vuosikymmeniä ennen kuin valtavirta kyseenalaistaa, mitä todella tapahtui – mikäli se koskaan tulee kyseenalaistamaan mitään”.

Paitsi että sota on äärimmäinen harhautuskeino, aiheuttaa se myös pelkoa ja epävarmuutta, mikä omalta osaltaan saa kansalaiset myöntyväisemmiksi keskittämiselle niin rahajärjestelmän kuin maailman hallinnonkin suhteen. Kuten Smith kirjoittaa, ”sota on vallanpitäjille työkalu sosiaaliseen ohjelmointiin massiivisessa mittakaavassa”.3

Globalisteille ei riitä, että he esimerkiksi Yhdysvaltojen kautta ovat jossain määrin päässeet toimimaan maailmanpoliisina ja sanelemaan maailman politiikkaa. He haluavat saavuttaa täyden kontrollin, mutta eivät niin, että ihmiset vastustelevat heitä. Ihmisten täytyy itse haluta sitä tai jopa pyytää heitä ottamaan valta itselleen. Normaalioloissa näin ei tulisi koskaan tapahtumaan. Mutta jos jatkuvasti jossain päin maailmaa on meneillään sotia, terrorismia, kaaosta ja talouskriisejä, on globalistien paljon helpompi perustella, miksi kaiken vallan luovuttaminen maailmanhallitukselle ja globaalin valuutan muodostaminen olisivat hyviä asioita.

Mutta missään nimessä globalistien ajama totalitaristinen järjestelmä ei olisi eduksi kansalaisille. Jo nyt meillä on merkittävästi korruptoituneita korkean tason poliitikkoja ja absoluuttisen vallan sanotaan turmelevan absoluuttisesti. Jos globalistit ovat valmiita käyttämään näin häikäilemättömiä keinoja saavuttaakseen tavoitteensa, miksi he olisivat yhtään vähemmän häikäilemättömiä saatuaan tahtonsa läpi?

Jerome Powell – ”Trumpin valinta”?

Brandon Smith toteaa rahajärjestelmän uudistamisen vaativan massiivista velkaa, josta seuraisi elvytystoimet ja niistä puolestaan finanssipolitiikan kiristäminen. Kiristyksistä taas seuraisi massiivinen inflaatio, joka voisi saada dollarin luhistumaan avaten oven korvaavalle valuutalle – mahdollisesti jonkinlaiselle lohkoketjuteknologiaan perustuvalle kryptovaluutalle.4 Vuoden 2008 kriisi tarjosi jo ensimmäiset kaksi elementtiä: massiivisen velan ja elvytystoimet. Smith arvelee, että olemme parhaillaan etenemässä finanssipolitiikan kiristysvaiheeseen.

Kuten Smith useaan otteeseen (jo ennen Trumpin valintaa presidentiksi) on todennut, pitää hän presidentti Donald Trumpia jo itsessään harhautuksena: eräänlaisena syntipukkina, jonka vastuulle pankkieliitti voisi laittaa suunnittelemansa talouskriisin. Media on näkyvästi uutisoinut Trumpin nimittäneen Jerome Powellin Federal Reserven seuraavaksi pääjohtajaksi helmikuusta 2018 lähtien. Teknisesti asia on toki näin, mutta onko Powell silti erityisesti ”Trumpin valinta” tai Trumpin hallinnon jatke, kuten media antaa ymmärtää?

Se, minkä media jättää vähemmälle huomiolle on, että Fed ja Powell toimivat autonomisesti, eivät Yhdysvaltain hallinnon alaisuudessa. Esimerkiksi Fedin entinen pääjohtaja Alan Greenspan on avoimesti todennut, ettei Fed ole vastuussa toimistaan hallitukselle ja voi toimia mielensä mukaan ilman valvontaa. Yhdysvaltain hallitukselle Fed ei ole siis tilivelvollinen, mutta Smith kirjoittaa useimpien keskuspankkien ympäri maailmaa saavan määräyksensä Sveitsissä pääkonttoriaan pitävältä BIS:ltä.5 Keskuspankkien pääjohtajia hän kuvailee ennemminkin ”maskoteiksi”, jotka vain toteuttavat pankkieliitin sanelemia käytäntöjä. Tämän vuoksi näennäisesti erilliset keskuspankit ympäri maailmaa tekevät hyvinkin yhtenevää politiikkaa.

Smith huomauttaa, että on kuitenkin tärkeää huomioida uuden johtajan usein merkitsevän uuden vaiheen alkamista. Greenspan valvoi alhaisen korkotason ja helpon rahan vaiheen, joka loi olosuhteet vuoden 2008 romahdukseen johtaneelle kuplalle. Ben Bernaken alaisuudessa nähtiin elvytys- ja pelastuspakettivaihe, jossa markkinat täytettiin fiat-rahalla, mikä johti vieläkin suuremman kuplan syntymiseen. Janet Yellenin aikana siirryttiin leikkausvaiheeseen, jossa elvytystä on vähän kerrassaan alettu vähentää säilyttäen silti harhaisen kuvan osakemarkkinaeuforiasta.

Powellin aikakaudella Smith uskoo Fedin iskevän viimeisen naulan arkkuun ja illuusion viime vuosien aikana tapahtuneesta talouden elpymisestä romahtavan. Hän toteaa epäilyksiään vahvistavan Powellin lausunnot Fedin hiljattain julkistamissa transkriptioissa rahapolitiikkaa käsittelevistä kokouksistaan vuodelta 2012, joita Smith kirjoituksessaan kommentoi. Smithin teorian mukaan Trump on globalistien valitsema syntipukki ja juuri tästä syystä media rummuttaa Powellia nimenomaan ”Trumpin valintana”. Kun Trump lisäksi on äänekkäästi korostanut ansioitaan osakemarkkinoiden noususta vuoden 2017 aikana, ei ole vaikea arvata ketä tullaan syyttämään niiden kääntyessä laskuun.

Trumpin verouudistusta Smith pitää myös todellista ongelmaa peittelevänä harhautuksena. Merkittävät verohelpotukset koskevat yrityksiä, kun taas keskivertokansalaiselle muutokset ovat vähäpätöisempiä. Verouudistus ei ole ratkaisu maan talousongelmiin, joita globaali pankkieliitti ja Federal Reserve toiminnallaan aiheuttavat. Verouudistuksen sijaan tulisikin puhua Fedin vaikutusvallan vähentämisestä tai jopa lakkauttamisesta, mutta nämä vaalien aikaiset puheensa Trump tuntuu jo unohtaneen. Smith huomauttaa vielä, että verouudistus voisi jopa antaa Fedille mahdollisuuden puolustella toimiaan siten, että uudistuksen vuoksi heidän on ”pakko” nostaa korkoja.

Verouudistus ei tule pelastamaan Yhdysvaltoja talouskriisiltä, mikäli pankkieliitti sellaisen haluaa aiheuttaa valitsemallaan rahapolitiikalla. Smith kuvailee uudistusta luunpalaksi, jonka Trump on heittänyt konservatiiveille saadakseen heidät hetkeksi tyytyväisiksi ja lisätäkseen suosiotaan vähäksi aikaa. Sillä kansan tukea hän tulee tarvitsemaan, mikäli on aikeissa viedä Yhdysvallat uuteen sotaan.

Trump kun ei välttämättä olisi vielä riittävä syntipukki ja harhautus. Mutta jos Yhdysvallat hänen johdollaan lisäksi ajautuisi uuteen sotaan tai jopa useampaan sotaan yhtäaikaisesti, voisi kalliiksi käyvää sotaa markkinoida suurelle yleisölle syynä Yhdysvaltojen talouden alamäelle. Jonkin ”roistovaltion” aikaansaadessa populistisen presidentin viemään maansa ekonomisessa mielessä turmiolliseen sotaan, tulevat sukupolvet muistaisivat vain, kuinka kansallismielisyys, ylimielisyys, ahneus ja egoismi johtivat taloudelliseen romahdukseen.

Sota veisi suurimman huomion uutisvirrasta, eikä pankkieliitin toimiin kiinnitettäisi huomiota. Kuten Smith asian muotoilee, niin ”katastrofaalista finanssipoliittisesta kehityksestä, joka olisi joka

tapauksessa tapahtunut keskuspankin sabotaasin vuoksi, voidaan syyttää geopoliittista kriisiä, eikä todellisia syyllisiä”. Tämä myös vauhdittaisi dollarin alamäkeä sekä heikentäisi sen asemaa varantovaluuttana ja voisi kiihdyttää itäisten maiden siirtymistä vaihtoehtoisiin malleihin, kuten IMF:n valuuttakoriin (Special Drawing Rights).

Pohjois-Korea tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden globalisteille

Smith kirjoittaa Pohjois-Korean olevan tällä hetkellä potentiaalisin ”ruutitynnyri”. Joulukuussa 2017 Yhdysvallat suoritti Korean niemimaalla Pohjois-Korean invaasiota simuloivan ilmasotaharjoituksen, jossa oli mukana noin 12 000 henkilöä ja 230 lentokonetta. Pohjois-Korea syytti sitä sodanlietsonnasta ja varoitti, että harjoitus voisi käynnistää ydinsodan.6 Smith toteaa hiljattain suoritetun testin osoittavan, että Pohjois-Korea on ottanut valtavan harppauksen ohjusteknologiassaan. Mutta hän huomauttaa, että kysymys jota olisi syytä pohtia on, kuinka se onnistui saamaan tämän teknologian hallintaansa niin nopeasti?

Olisiko Pohjois-Korea voinut saada apua joltakin taholta, jolle tilanteen eskaloituminen olisi eduksi? Muistammehan esimerkiksi Yhdysvaltain puolustusministerinäkin toimineen Donald Rumsfeldin olleen mukana ABB-yhtiön johtokunnassa sen viedessä ydinteknologiaa Pohjois-Koreaan.7 Rumsfeld tosin on poliitikoille tyypilliseen tapaan itse ollut huonomuistisempi asian suhteen.

Hannu Yli-Karjanmaa kuvailee kirjassaan Valtiot ja terrorismi (2008), kuinka ”joukkotuhoaseteknologian merkittävimmät kehittelijät”, Yhdysvallat, Venäjä, Britannia, Ranska ja Israel, ovat ylipäätään edistäneet ydinaseiden leviämistä eri puolille maailmaa.8 Kaiken lisäksi samalla kun ne ovat (tai ainakin esittävät olevansa) huolissaan mm. juuri Pohjois-Korean ydinaseohjelmasta, kehittelevät ne itse uuden tyyppisiä kompaktimpeja ydinaseita, joiden käyttöön olisi matalampi kynnys kuin perinteisempien ensisijassa pelotteeksi tarkoitettujen ydinaseiden.

Yli-Karjanmaa mainitsee silloisen Yhdysvaltain apulaispuolustusministeri Paul Wolfowitzin todenneen Irakin sodan aikaan, että Irakin olemattomilla joukkotuhoaseilla invaasiotaan kyseiseen maahan perustellut Yhdysvallat ei silloin hyökännyt todellisen ydinaseohjelman omanneeseen Pohjois-Koreaan, koska maiden välillä oli sellainen ero, että Irakilla oli öljyä. Tämän vuoksi ”Irakin suhteen ei ollut taloudellisia vaihtoehtoja”. Brandon Smith on esittänyt Pohjois-Korean olevan globalisteille tavallaan valttikortti, jonka he iskevät pöytään sopivan hetken tullen.9

Joidenkin näkemysten mukaan tosin Pohjois-Korea olisi sen tyyppinen harhautus, josta ei olisi koskaan tarkoituskaan kehkeytyä todellista konfliktia. Antaahan Pohjois-Korean olemassaolo Yhdysvalloille esimerkiksi tekosyyn sijoittaa sotakalustoaan Etelä-Koreaan, josta käsin se pystyy uhkaamaan Kiinaa ja Venäjää, kuten Riikka Söyring huomauttaa artikkelissaan ”Pohjois-Korean uhka: psykologisen sodankäynnin operaatio?”10 Smith katsoo kuitenkin pelinappuloiden liikkuneen nyt sellaisiin asemiin, että äkillinen toiminta on aiempaa todennäköisempää.11

Vuoden 2013 jännitteiden aikaan Kiina oli tiukasti vastaan hyökkäystä Pohjois-Koreaan. Nyt se on antanut hyväksyntänsä hyökkäykselle, mikäli Pohjois-Korea iskee ensin. Smith arvelee IMF:n valuuttakorin olevan globalistien suunnitelmissa pohjana uuden globaalin valuutan muodostamiselle ja näkee IMF:n kanssa hyvin yhteistyöhaluisen Kiinan toimivan globalistien agendan edistämiseksi. Se esitti Pohjois-Korean ystävää niin pitkään kuin oli tarpeellista ja on nyt avannut oven mahdollisuudelle aloittaa sota Pohjois-Koreaa vastaan.

Sotarummut kumisevat Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Herbert Raymond ”H. R.” McMasterin julistaessa Pohjois-Korean suurimmaksi välittömäksi uhaksi Yhdysvalloille ja senaattori Lindsey Grahamin vaatiessa Yhdysvaltain sotilashenkilöstön perheitä vetäytymään pois Etelä-Koreasta oman turvallisuutensa vuoksi. Mikäli tilanne eskaloituu sodaksi, Smith arvelee vuoden 2018 toisen neljänneksen olevan todennäköisin ajankohta. Hän pitää joka tapauksessa selvänä, että globalistit jatkavat useisiin alueellisiin konflikteihin ja taloudelliseen sodankäyntiin perustuvaa strategiaansa. Maailmanlaajuinen ydinsota sen sijaan ei ole todennäköinen, koska se pyyhkisi pois biljoonia dollareita maksaneet ja useita vuosikymmeniä vaatineet ponnistelut valvontayhteiskunnan luomiseksi.

Tulemmeko näkemään ”false flag” -iskun?

Vaikka tulevaisuutta ei kannatakaan lähteä liiallisella varmuudella ennustamaan, on Pohjois-Korea globalisteille sen verran houkutteleva mahdollisuus, ettei heillä ainakaan ole mitään suurempaa syytä jättää käyttämättä sitä. Smith huomauttaa, että vaikka maailmalla on muitakin räjähdysherkkiä alueita, on Pohjois-Korea ydinasearsenaalinsa ja läheisyytensä vuoksi Yhdysvalloissa suurelle yleisölle välittömämpi ja konkreettisempi uhka kuin vaikkapa Iran tai Syyria.

Ei ole toki mahdotonta, että Pohjois-Korea itse aloittaisi sodan, mutta ellei niin käy, ei olisi ollenkaan vaikeaa toteuttaa jonkinlainen provokaatio, joka saisi sen vastaamaan väkivaltaisesti. Ja vaikka valtamediassa varotaan mainitsemasta mitään asiasta, ei tämän kaltaisessa tilanteessa synteettisen terrorismin mahdollisuuttakaan voida jättää pois laskuista, vaan jonkinlainen tiedustelupalveluiden tai muiden valtiollisten tahojen suorittama tai sallima ”false flag” -isku olisi myös mahdollinen.

Havaijilla 13. tammikuuta 2018 tapahtui väärä hälytys, jossa kansalaisten puhelimiin saapui saaria lähestyvästä ballistisesta ohjuksesta varoittava viranomaisviesti.12 Varoitus annettiin myös televisiolähetyksessä ja väärän tiedon korjaaminen kesti 40 minuuttia. Vain päiviä myöhemmin Japanissa annettiin samankaltainen Pohjois-Koreaan assosioitu väärä hälytys, mutta tällä kertaa oikaisu tuli sentään viidessä minuutissa.13 Smith kirjoittaa, ettei tiedä vastaavaa tapahtuneen Yhdysvalloissa kuin kerran ja sekin oli jo vuonna 1971.

Kun Havaiji ja Japani jo muutoinkin ovat varpaillaan Pohjois-Korean suorittamien ohjuskokeiden vuoksi, Smith pohtii olisivatko väärät hälytykset voineet olla psykologisia operaatioita, joilla testataan kansalaisten reaktioita ja vahvistetaan ennakkokäsityksiä Pohjois-Koreasta uhkana turvallisuudelle. Pelko helpottaa aina suurten massojen manipulointia ja kun jo pelkkä väärä hälytys kylvi kauhua, vaikuttaa todellinen – Pohjois-Korean aidosti toteuttama tai tiedustelupalveluiden sitä siinä avustama – ohjusisku varmasti entistäkin houkuttelevammalta ajatukselta globalisteille.

Pohjois-Korea on maa, joka jossain määrin on kiinni menneessä ajassa. Se on aiemmin menestynyt yllätyshyökkäyksillä ja saattaisi tälläkin kertaa iskeä yllättäen. Jos taas kyse olisi ”false flag” -iskusta, Smith toteaa helmikuussa 2018 järjestettävien Etelä-Korean olympialaisten tarjoavan erään mahdollisuuden tällaiselle iskulle.

Etelä-Korean hallitus uskoo olympialaisten helpottavan jännitteitä Koreoiden välillä Pohjois-Koreankin osallistuessa niihin ja maiden muodostaessa yhteisen naisten jääkiekkojoukkueen.14 Etelä-Korean kansassa tämä tosin on herättänyt vastustusta ja mielenosoituksissa on mm. poltettu Kim Jong-unin kuva. Lisäksi Pohjois-Korea aikoo järjestää poikkeuksellisen näyttävän sotilasparaatin asevoimiensa perustamisen 70. vuosipäivän kunniaksi olympialaisten avajaisten aattona. Hallitusten välit ovat joka tapauksessa olleet vähemmän vihamieliset ja jonkinlainen petturuutta osoittava yllättävä ohjusisku olisi erinomaista sytykettä sodalle Pearl Harborin tapaan.

Hyökkäyksen sattuessa Smith ei silti usko Yhdysvaltojen vastaavan täysin rinnoin ydinaseilla, sillä tämä saattaisi vaaraan myös sen liittolaiset ja säteilyä voisi ajautua Yhdysvaltojen rannikollekin. Toisekseen ydinaseisku ei välttämättä ratkaisisi mitään, sillä Pohjois-Korealla on runsaasti maanalaisia tiloja ja se on valmistautunut hyökkäyksiin jo yli 60 vuoden ajan. Lisäksi vuoristoinen maasto asettaa omat haasteensa pommituksen tehokkuudelle.

Saudi-Arabian rooli dollarin nujertamisessa

Pohjois-Korean lisäksi maailmalla on paljon potentiaalisia laukaisupisteitä konflikteille, eikä ole siksi sanottua, että globalistit varmuudella päätyisivät hyödyntämään juuri Pohjois-Koreaa, vaikka se vaikuttaakin todennäköisemmältä kuin koskaan aiemmin. Smith käyttää termiä ”haulikkoefekti”, jolla tarkoittaa globalistien räiskivän kipinöitä ympäri maailmaa ja toivovan suurimman osan niistä osuvan ja leimahduttavan liekkeihin jonkin konfliktin. Mutta kaikissa tapauksissa he eivät onnistu haluamallaan tavalla ja saattavat lopulta käyttää vain joitakin näistä laukaisupisteistä.

Lähi-itä on pitkään ollut ja tulee mitä todennäköisimmin olemaan taistelutanner tulevaisuudessakin. Toki erilaiset ääriryhmät ja erimielisyydet eri ryhmien välillä aiheuttavat kahinaa jonkin verran jo itsessään, mutta ei pidä silti vähätellä globalistien toimia, joiden vuoksi näistä konflikteista usein kehkeytyy monin verroin massiivisempia.

Smith, joka uskoo globalistien tavoittelevan taloudellisen järjestelmän uudistamista ja dollarin raivaamista maailmanvaluutan tieltä, arvelee petrodollarin valta-aseman murentamisen olevan globalisteille tärkeää ja Saudi-Arabian olevan tässä avainasemassa.15 Öljynviejämaiden järjestö OPEC:in perustajajäseniin lukeutuvalla Saudi-Arabialla on ollut merkittävä rooli petrodollari-systeemin ylläpidossa, mutta asiat ovat muuttumassa.

Valta maassa on hiljalleen siirtynyt kruununprinssi Mohammed bin Salmanille, joka vastaa ainoastaan isälleen, 81-vuotiaalle kuningas Salman bin Abdul-Aziz Al Saudille. Viimeksi mainittu tosin ei lievästi muistisairaana juurikaan ole enää osallisena päätöksenteossa. Kun saudikuninkaat vuosikymmenien ajan jakoivat tärkeät valta-asemat tasapuolisesti Saudi-suvun haarojen välillä, ovat prinssi Mohammed ja hänen liittolaisensa nyt ottaneet hallintaansa keskeiset positiot.16 Mohammed itse esimerkiksi toimii sekä puolustusministerinä että varapääministerinä. Käytännössä siis yksi ja sama mies vastaa puolustuskysymyksistä, ulkopolitiikasta, taloudesta ym. tärkeistä asioista. Brandon Smith kuitenkin esittää todellisen kysymyksen olevan, että kuka vaikuttaa prinssi Mohammedin taustalla?

Vaikka Mohammedin suorittamat Yhdysvaltalaiseen uuskonservatiiviseen suuntaukseen sidoksissa olleisiin saudeihin kohdistamat puhdistukset voisivat antaa vaikutelman, että tavoitteena on horjuttaa globalistien vaikutusvaltaa Saudi-Arabian öljystä ja politiikasta, ei Smith usko näin olevan. Mohammedin esittelemää suunnitelmaa Visio 2030 on mainostettu pyrkimyksenä päättää Saudi-Arabian talouden riippuvuus öljytuloista, mutta Smith arvelee, että ennemminkin tarkoituksena on päättää riippuvuus dollarista ja päättää dollarin asema petrovaluuttana.

Saudi-Arabia on muodostanut suhteita Venäjään ja Kiinaan tehden näiden kanssa kahdenvälisiä sopimuksia, jotka voisivat poistaa dollarin käytön tarpeen öljykaupassa kyseisten maiden välillä. Vaikka voisi kuvitella tällaisen strategian olevan haitaksi lännelle, ei se kuitenkaan ole pyrkinyt estämään tätä kehitystä. Korporaatiojätit kuten Carlyle Group17, Goldman Sachs18, Blackstone ja Blackrock19 ovat asettuneet tukemaan prinssi Mohammedin Visio 2030:nta sijoitusrahasto Public Investment Fundin (PIF) kautta, jonka puheenjohtajana prinssi toimii. PIF:n kautta virtaa biljoonien dollarien arvosta valuuttaa, josta suuri osa on peräisin globalistien hallinnoimilta yrityksiltä.

Sota ”puhdistaa” historian kirjat globalistien etujen mukaisesti

Smith kirjoittaa edellä mainitun jälleen osoittavan, että ”lännen ja idän vastakkainasettelu sekä idän oppositio globalisteille ovat täydellistä hölynpölyä; pankkieliitti ja globalistit ovat todellisuudessa dollarista pois siirtymisen takana vaikuttava voima”, sillä tämä olisi hänen mukaansa juuri se, mitä he tavoittelevat. Ja mikäli Smith on teoriassaan oikeassa, ei petrodollari valitettavasti tule olemaan ainoa uhri, vaan mitä todennäköisimmin tällainen voimasuhteiden järkkyminen johtaa sotaan, joka ”puhdistaa” historian kirjoja piilottaen suurelta yleisöltä ne, jotka todellisuudessa hyötyvät geopoliittisista ja taloudellisista kiistoista.

Prinssi Muhammed on jo antanut alkusysäyksen konflikteille Jemenissä ja Qatarissa ja seuraavat kohteet vaikuttaisivat olevan Libanon, Iran ja Syyria. Libanonilainen Hizbollah-järjestö väittää saudihallituksen pakottaneen Libanonin pääministeri Saad Haririn eroamaan marraskuussa 2017.20 Hariri oli epäilyksiä herättäen matkustanut Saudi-Arabian pääkaupunkiin Riadiin ilmoittamaan erostaan ja brittiläisen journalisti Robert Fiskin saamien tietojen mukaan saudipoliisit olisivat piirittäneet Haririn koneen heti sen laskeuduttua sekä takavarikoineet puhelimet pääministeriltä henkivartijoineen. Libanonissa sanotaan lisäksi olevan suurta vastustusta Irania ja Hizbollahia kohtaan, mikä saattaisi pahimmillaan johtaa sisällissotaan. Jännitteitä lisäävät myös prinssi Mohammedin väitetty salainen vierailu Israelissa syyskuussa 201721 ja saudien lähentyminen Israelin kanssa.22

Smith esittää kysymyksen, pysyisikö Saudi-Arabian mahdollisesti Israelin avustuksella Hizbollahia vastaan käymä sota Libanonissa vai vetäisikö se mukaan Iranin, Syyrian ja ehkä myös Yhdysvallat? Hän muistuttaa, että Mohammedilla on arviolta 800 miljardin dollarin edestä poliittisilta vihollisiltaan takavarikoitua omaisuutta, joka helposti riittäisi usean vuoden sodankäyntiin, vaikka konflikti laajenisikin Iraniin. Presidentti Trump on jatkanut retoriikkaansa Irania vastaan23 samanaikaisesti kun välit saudien ja Hizbollahin välillä kiristyvät. Israel epäonnistui vuoden 2006 invaasiossaan Libanoniin, mutta vaikuttaa yhä halukkaalta yrittämään uudelleen. Saudien kanssa tilanne voisi olla toinen ja Iran olisi pakotettu puuttumaan peliin. Iranin ja Libanonin kanssa yhteisen puolustussopimuksen omaava Syyria ei todennäköisesti myöskään voisi jäädä toimettomaksi.

Pohjois-Korean tapaan konflikti tuskin laajenisi maailmansodaksi. Yhdysvaltojen ja Venäjän Smith ei arvele osallistuvan laajemmassa mittakaavassa, mutta jatkavan vastakkaisten ryhmien tukemista ja aseistamista alueella. Yhdysvaltoja kohtaan vaikutukset tulisivat olemaan ennemminkin taloudellisia, mikäli dollarin asema petrovaluuttana vaarantuisi.

Israel aiheuttanut epävakautta Lähi-idässä perustamisestaan lähtien

Kuten allekirjoittaneenkin aiemmissa kirjoituksissa on tullut esille, sodissa on usein kyse globalistieliitin suosimasta ”hajota ja hallitse” -strategiasta. Lähi-idän suhteen Yhdysvallat ja Israel ovat lukuisissa ajatushautomoissa ja strategiapapereissaan suunnitelleet itselleen epäedullisten hallitusten kaatamista ja mm. terrorismin tukemista yhtenä keinona tavoitteidensa saavuttamiseksi.24

Monet globalisteista ovatkin sionisteja tai vähintään tukevat kyseistä suuntausta. Joidenkin näkemysten mukaan tavoitteena on koko Lähi-itää hallinnoivan Suur-Israelin luominen. Esimerkiksi israelilaistutkija Israel Shahak toteaa kirjassaan Open Secrets (1997) erojen Israelin Likud- ja Labor-puolueiden välillä olevan myytti ja molempien puolueiden tähtäävän juuri edellä mainittuun tavoitteeseen.

Valtamedia antaa usein arabivaltioista sotaisan kuvan, mutta yhtä lailla tai vieläkin huolestuttavampaa on, että Shahakin mukaan Israel on militaristinen valtio, jonka politiikan sanelevat sen sotilas- ja tiedustelueliittiä hallitsevat uskonnollisesti fanaattiset fundamentalistit. Sionisteille Suur-Israelin tavoittelu olisi sinänsä luonnollinen päämäärä, mutta toiset näkevät asian myös niin, ettei Israel itsessään ole tärkeä, vaan se perustettiin pääasiallisesti aiheuttamaan epävakautta ja konflikteja Lähi-idän alueelle nimenomaan ”hajota ja hallitse” -taktiikan toteuttamisen työkaluksi.

Niin tai näin, on Israel aiheuttanut paljon hämminkiä alueella tukemalla terrorismia ja toteuttamalla ”false flag” -iskuja, kuten Lavonin selkkauksena tunnettu tapaus vuodelta 1954.25 Hannu Yli-Karjanmaa mainitsee kirjassaan esimerkkinä myös sionistien puolisotilaallisen taistelujärjestö Haganahin organisoineen ”arabien nimissä häikäilemättömän pommikampanjan Irakissa juutalaisten liikeyrityksiä, asuinalueita ja synagogia vastaan” tarkoituksenaan ”saada Irakin juutalaiset muuttamaan vasta perustettuun Israeliin, jossa tarvittiin halpaa työvoimaa karkotettujen arabien tilalle”. USS Libertyn tapauksesta kiistellään edelleen, mutta on syytä uskoa sen olleen Israelin taholta tahallinen hyökkäys, josta oli Lavonin selkkauksen tapaan tarkoitus syyttää egyptiläisiä.26

”False flag” -operaatioita voisi listata enemmänkin ja niiden lisäksi Israelia voisi pitää osavastuullisena muustakin alueella tapahtuneesta terrorismista. Sen sanotaan esimerkiksi salaisesti rahoittaneen vaarallisena terroristijohtajana tunnetun Abu Nidalin ryhmää.27 Palestiinalaiselle Hamasille – jonka mm. Israel, USA ja EU luokittelevat terroristijärjestöksi – Israelin on sanottu tarjonneen taloudellista tukea.28 Samaiset tahot luokittelevat myös Hizbollahin terroristijärjestöksi, mutta Hannu Reime toteaa Ylen julkaisemassa kolumnissa, että ”Hizbollahia olisi tuskin syntynyt lainkaan, ellei Israel olisi hyökännyt Libanoniin kesällä 1982 ja sen jälkeen miehittänyt maan eteläisintä osaa vuosikausien ajan ja näin nostattanut Etelä-Libanonin shiiat vastarintaan”.29

Siinä missä Yhdysvaltojen hegemonia ja dollarin valta-asema eivät ole globalisteille välttämättömyys tai lopullinen tavoite, ei Suur-Israel-hankekaan luultavasti sellainen ole, eikä sen toteutuminen globalisteille riittäisi, vaan he haluavat saavuttaa täyden kontrollin. Olkoonkin, että kyse on megalomaanisesta suunnitelmasta, jonka toteutuminen ei monien mielestä vaikuta realistiselta. Mutta koska globalistit itse uskovat suunnitelmiensa olevan toteutettavissa, tulevat he vähintäänkin aiheuttamaan paljon ikävyyksiä yrittäessään pyrkiä tavoitteisiinsa.

Globalistit pelaavat valtioita toisiaan vastaan

Oman mausteensa soppaan tuovat lisäksi taistelu luonnonvaroista ja voittoa tavoitteleva sotateollisuus, joka ei ole mitään nappikauppaa. Yhtenä syynä Irakin sotaan on arveltu olleen Saddam Husseinin pyrkimys siirtyä pois dollarista öljykaupan maksuvälineenä. Libyan suhteen vastaavasti Muammar Gaddafin syrjäyttämiseen on arveltu vaikuttaneen hänen ajamansa aloite, joka olisi johtanut siihen, että öljyä olisi dollareiden sijaan myyty kultaa vastaan.30 Näissäkin näkemyksissä voi olla totuuden siemen. Yhdistihän Wolfowitzkin öljyn ja taloudelliset syyt Irakin invaasioon.

Toisaalta huoli petrodollarista vaikuttaisi oudolta, mikäli dollarin syrjäyttäminen on globalisteilla tavoitteena. Mutta emme tiedä, oliko se ajankohtaista vielä Irakin sodan aikaan vai vasta suunnitteilla. Joka tapauksessa The Economist kehotti jo vuoden 1988 numerossa varautumaan uuteen

maailmanlaajuiseen valuuttaan vuoden 2018 tienoilla31, joten ilmeisesti jonkinlaisia suunnitelmia on ollut jo pitkään. Onkin hyvä muistaa globalistien pelaavan usein kaksin kortein. Vaikka vaikuttaisi siltä, että he olisivat olleet huolissaan ensisijassa öljystä ja petrodollarista ja osa heistä (ainakin alemmalla tasolla operoivista) saattoi aidosti ollakin, kommentoi Smith asiaa niin, että todellisuudessa meneillään on paljon enemmän.

Irakin ja Libyan invaasiot tekivät mahdolliseksi Arabikevään ja Lähi-idän epävakauttamisen entisestään, kun Yhdysvallat liittolaisineen mm. terroristijärjestöjä hyväksikäyttäen on yrittänyt horjuttaa esimerkiksi Syyrian hallitusta. Smith huomauttaa, että tämä kaikki on kuitenkin johtanut Yhdysvaltojen dominanssin vähenemiseen Lähi-idän alueella ja itäisten valtioiden (Venäjän ja Kiinan) vaikutusvallan kasvuun. USA:n harjoittama ulkopolitiikka ei siis suinkaan ole turvannut maan vaikutusvaltaa ja petrodollarin asemaa, vaan on käynyt päinvastoin. Smith kysyy, ”tapahtuiko tämä sattumalta vai suunnitellusti?” Hän kirjoittaa, ettei Lähi-idän tilannetta kannata tarkastella vain siten, että erilliset valtiot omien intressiensä pohjalta kamppailevat keskenään, koska katsoo globalistien kontrolloivan sekä länttä että itää.

Jos globalistien agenda niin vaatii, toimii myös Yhdysvallat omien intressiensä vastaisesti esimerkiksi ensin tukemalla terroristijärjestö Isisiä ja sitten (ainakin näennäisesti) taistelemalla sitä vastaan. Yhdysvaltojen käymät sodat ovat ylipäätään saattaneet olla sitä itseään enemmän hyödyksi Israelille ja sitä kautta globalisteille. Saudi-Arabian Visio 2030:n tukeminen ei myöskään olisi globalisteille eduksi, mikäli he tosissaan olisivat huolissaan dollarin asemasta, mutta he eivät mitä ilmeisimmin välitä jonkin tietyn valtion kohtalosta, vaan ainoastaan omista intresseistään. Globalistit luovat mielellään vastakkainasettelua ja pelaavat valtioita (ja kulttuureita) toisiaan vastaan. Maailmalla tapahtuvissa konflikteissa ei siksi ole aina järkeä, ellei niitä tarkastele siten, että ainoastaan globalistit hyötyvät niistä aiheutuvista kriiseistä ja kaaoksesta.

Sodat toimivat harhautuksina vieden huomion pois pankkieliitin toimista. ”Hajota ja hallitse” -taktiikkaa käyttäen eliitti pääsee lisäksi luomaan järjestystä kaaoksesta oman agendansa mukaisesti, sillä kriisin aikaan ihmiset eivät aina ajattele järkevästi ja ottavat apua vastaan keneltä hyvänsä – myös sellaiselta taholta, jolla on pahoja aikomuksia. Pelko saa ihmiset luopumaan jopa vapaudestaan. Nobelin rauhanpalkinnon voittanut Barack Obama oli Yhdysvaltain historian pisimpään sotinut presidentti32 ja Donald Trump voi viedä maan uusiin sotiin, mutta sanonta ”kaikki sodat ovat pankkiirien sotia” ei ole silti kaukana totuudesta.

 

Viitteet

[1] Smith, Brandon | Alt-Market (6.12.2017): Why The Globalists Need A War, And Soon http://alt-market.com/articles/3329-why-the-globalists-need-a-war-and-soon

[2] Smith, Brandon | Alt-Market (28.6.2017): The Federal Reserve Is A Saboteur – And The ”Experts” Are Oblivious http://www.alt-market.com/articles/3221-the-federal-reserve-is-a-saboteur-and-the-qexpertsq-are-oblivious

[3] Smith, Brandon | Alt-Market (16.8.2017): Korean War Part II: Why It’s Probably Going To Happen http://alt-market.com/articles/3254-korean-war-part-ii-why-its-probably-going-to-happen

[4] Smith, Brandon | Alt-Market (27.7.2017): The Globalist One World Currency Will Look A Lot Like Bitcoin http://alt-market.com/articles/3239-the-globalist-one-world-currency-will-look-a-lot-like-bitcoin

[5] Smith, Brandon | Alt-Market (10.1.2018): Party While You Can – Central Bank Ready To Pop The ’Everything’ Bubble http://alt-market.com/articles/3346-party-while-you-can-central-bank-ready-to-pop-the-everything-bubble

[6] Hirvonen, Saara | Yle (4.12.2017): Jännitteet lisääntyvät Korean niemimaalla – USA:n ja Etelä-Korean sotaharjoitukset ärsyttävät Pohjois-Koreaa https://yle.fi/uutiset/3-9960906

[7] Ramesh, Randeep | The Guardian (9.5.2003): The two faces of Rumsfeld https://www.theguardian.com/world/2003/may/09/nuclear.northkorea

[8] Yli-Karjanmaa, Hannu (2008): Valtiot ja terrorismi. Multikustannus. Saatavilla pdf-muodossa: http://www.11syyskuu.net/valtiot%20ja%20terrorismi%202013.pdf

[9] Katso kohta 3.

[10] Söyring, Riikka | Vastavalkea (2.5.2017): Pohjois-Korean uhka: psykologisen sodankäynnin operaatio? https://vastavalkea.fi/2017/05/02/pohjois-korean-uhka-psykologisen-sodankaynnin-operaatio/

[11] Smith, Brandon | Alt-Market (17.1.2018): Olympic Games In South Korea – Perfect Opportunity For A False Flag Attack? http://alt-market.com/articles/3353-olympic-games-in-south-korea-perfect-opportunity-for-a-false-flag-attack

[12] Tuomisto, Juha | Yle (13.1.2018): Havaijilla annettiin vahingossa varoitus ohjusiskusta – ”Työntekijä painoi väärää nappia” https://yle.fi/uutiset/3-10022139

[13] de Freytas-Tamura, Kimiko | The New York Times (16.1.2018): Days After Hawaii’s False Missile Alarm, a New One in Japan https://www.nytimes.com/2018/01/16/world/asia/japan-hawaii-alert.html

[14] Numminen, Johanna | Yle (25.1.2018): Pohjois-Korean olympiakiekkoilijat otettiin Etelä-Koreassa vastaan kukkakimpuin – Tuleeko kisoista Pohjois-Korean propagandashow? https://yle.fi/uutiset/3-10040062

[15] Smith, Brandon | Alt-Market (15.11.2017): Saudi Coup Signals War And The New World Order Reset http://alt-market.com/articles/3316-saudi-coup-signals-war-and-the-new-world-order-reset

[16] The Economist (9.11.2017): Muhammad bin Salman has swept aside those who challenge his power https://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21731172-arrest-rich-princes-and-shuffling-ministries-has-shocked

[17] Asharq Al Awsat (27.10.2017): Carlyle Group Chairman: Saudi Arabia Will Encourage More Capital Attraction https://aawsat.com/english/home/article/1065396/carlyle-group-chairman-saudi-arabia-will-encourage-more-capital-attraction?amp

[18] O’Connell, Mark | OCO Global (22.9.2017): Goldman Sachs backs Saudi’s ambitious Vision 2030 plans http://www.ocoglobal.com/2017/09/goldman-sachs-backs-saudis-ambitious-vision-2030-plans/

[19] Nakhoul, Samia & Kalin, Stephen | Reuters (27.10.2017): BlackRock, Blackstone to open offices in Saudi Arabia: Crown Prince https://www.reuters.com/article/us-saudi-economy-blackrock-blackstone-gr/blackrock-blackstone-to-open-offices-in-saudi-arabia-crown-prince-idUSKBN1CW2SR

[20] Reime, Hannu | Yle (15.11.2017): Hannu Reimen kolumni: Saudi-Arabian kruununprinssi rupesi kahmimaan valtaa https://yle.fi/uutiset/3-9931080

[21] Okbi, Yasser & Hashavua, Maariv | The Jerusalem Post (11.9.2017): Did the Saudi Crown Prince make a covert visit to Israel? http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Did-the-Saudi-Crown-Prince-make-a-covert-visit-to-Israel-504777

[22] Middle East Monitor (18.9.2017): Saudi plan to ‘accept Israel as a brotherly state’ https://www.middleeastmonitor.com/20170918-saudi-plan-to-accept-israel-as-a-brotherly-state/

[23] Gomez, Serafin, Emanuel, Mike & Chiaramonte, Perry | Fox News (14.10.2017): Trump decertifies Iran nuclear deal, slaps sanctions on IRGC in broadside at ‘radical regime’ http://www.foxnews.com/politics/2017/10/13/trump-to-decertify-iran-nuclear-deal.html

[24] Katso esim. Salmi, Mika | Vastavalkea (15.7.2015): Irakin sodan puuhamiehet https://vastavalkea.fi/2015/07/15/irakin-sodan-puuhamiehet/ tai Salmi, Mika | Vastavalkea (11.3.2016): Kansainvälinen liittouma terrorismin tukijana Lähi-idässä https://vastavalkea.fi/2016/03/11/kansainvalinen-liittouma-terrorismin-tukijana-lahi-idassa/

[25] Jewish Virtual Library: Israel Military Intelligence: The Lavon Affair. https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/lavon.html

[26] Katso esim. Salmi, Mika (7.11.2015): USS Liberty – traaginen erehdys? https://mikasalmi.wordpress.com/2015/11/07/uss-liberty-traaginen-erehdys/

[27] Anderson, Jack | The Sumter Daily (25.4.1983): A Terrorist’s Grim History https://news.google.com/newspapers?id=VqEiAAAAIBAJ&sjid=HKoFAAAAIBAJ&pg=3291%2C9348697

[28] Sale, Richard | United Press International (18.6.2002): Analysis: Hamas history tied to Israel http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2002/06/18/Analysis-Hamas-history-tied-to-Israel/82721024445587/

[29] Katso kohta 20.

[30] RT (toukokuu 2011). Gaddafi gold-for-oil, dollar-doom plans behind Libya ’mission’? https://www.youtube.com/watch?v=GuqZfaj34nc

[31] Syrmopoulos, Jay | Alt-Market (12.7.2017): Rothschild Controlled Media Outlet – ‘Get Ready for a World Currency by 2018’ http://alt-market.com/articles/3228-rothschild-controlled-media-outlet-get-ready-for-a-world-currency-by-2018

[32] Raiskila, Vesa | Vastavalkea (13.1.2017): USA:n pisimpään sotinut presidentti https://vastavalkea.fi/2017/01/13/usan-pisimpaan-sotinut-presidentti/

Mika Salmi on julkaissut tämän artikkelin 30.1.2018 omassa blogissaan osoitteessa https://mikasalmi.wordpress.com/2018/01/30/sodat-elintarkeita-globalistien-agendalle/.

 

 

 

ALL WARS ARE BANKERS' WARS!

Click here for PDF version of this article

By Michael Rivero

 

"Banking was conceived in iniquity and was born in sin. The Bankers own the Earth. Take it away from them, but leave them the power to create deposits, and with the flick of a pen they will create enough deposits to buy it back again. However, take it away from them, and all the fortunes like mine will disappear, and they ought to disappear, for this world would be a happier and better world to live in. But if you wish to remain slaves of the Bankers and pay for the cost of your own slavery, let them continue to create deposits." -- Sir Josiah Stamp, President of the Bank of England in the 1920s, the second richest man in Britain

 

"The Bank, its property and assets and all deposits and other funds entrusted to it shall be immune in time of peace and in time of war from any measure such as expropriation, requisition, seizure, confiscation, prohibition or restriction of gold or currency export or import, and any other measure." -- Article 10, Instrument of Foundation, Bank of International Settlements

I know many people have a great deal of difficulty comprehending just how many wars are started for no other purpose than to force private central banks onto nations, so let me share a few examples, so that you understand why the US Government is mired in so many wars against so many foreign nations. There is ample precedent for this.

The United States fought the American Revolution primarily over King George III's Currency act, which forced the colonists to conduct their business only using printed bank notes borrowed from the Bank of England at interest.

Benjamin Franklin, acting as the colonies' representative to Britain, argued against this move in 1763.

 

"You see, a legitimate government can both spend and lend money into circulation, while banks can only lend significant amounts of their promissory bank notes, for they can neither give away nor spend but a tiny fraction of the money the people need. Thus, when your bankers here in England place money in circulation, there is always a debt principal to be returned and usury to be paid. The result is that you have always too little credit in circulation to give the workers full employment. You do not have too many workers, you have too little money in circulation, and that [money] which circulates all bears the endless burden of unpayable debt and usury.....In the Colonies, we issue our own money. It is called Colonial Scrip [interest-free, wealth-based money issued by The Colonies 1750-1764 before Bank of England crooks made it illegal]. We issue it in proper proportion to make the products pass easily from the producers to the consumers. In this manner, creating ourselves our own paper money, we control its purchasing power, and we have no interest to pay to no one."

The following year, King George III passed the Currency act which outlawed all forms of money in the colonies, forcing them to conduct all commerce using bank notes borrowed at interest from the Bank of England!

 


King George III - Click for larger image

 


The Currency Act

 


The Bank of England - Click for larger image

 


Interest Bearing bank note from the Bank of England, 1764

 

 

"The bank hath benefit of interest on all moneys which it creates out of nothing." -- William Paterson, founder of the Bank of England in 1694

After the revolution, the new United States adopted a radically different economic system in which the government issued its own value-based money, so that private banks like the Bank of England were not siphoning off the wealth of the people through interest-bearing bank notes.

"The refusal of King George 3rd to allow the colonies to operate an honest money system, which freed the ordinary man from the clutches of the money manipulators, was probably the prime cause of the revolution." -- Benjamin Franklin, Founding Father

Following the revolution, the US Government actually took steps to keep the bankers out of the new government!

 

"Any person holding any office or any stock in any institution in the nature of a bank for issuing or discounting bills or notes payable to bearer or order, cannot be a member of the House whilst he holds such office or stock." -- Third Congress of the United States Senate, 23rd of December, 1793, signed by the President, George Washington

But bankers are nothing if not dedicated to their schemes to acquire your wealth, and know full well how easy it is to corrupt a nation's leaders.

 


Mayer Amschal Rothschild

Just one year after Mayer Amschel Rothschild had uttered his infamous "Let me issue and control a nation's money and I care not who makes the laws", the bankers succeeded in setting up a new Private Central Bank called the First Bank of the United States, largely through the efforts of the Rothschild's chief US supporter, Alexander Hamilton.

 


Alexander Hamilton - Click for larger image

 


The First Bank of the United States - Click for larger image

Founded in 1791, by the end of its twenty year charter the First Bank of the United States had almost ruined the nation's economy, while enriching the bankers. Congress refused to renew the charter and signaled their intention to go back to a state issued value based currency on which the people paid no interest at all to any banker. This resulted in a threat from Nathan Mayer Rothschild against the US Government, "Either the application for renewal of the charter is granted, or the United States will find itself involved in a most disastrous war." Congress still refused to renew the charter for the First Bank of the United States, whereupon Nathan Mayer Rothschild railed, "Teach those impudent Americans a lesson! Bring them back to colonial status!" The British Prime Minister at the time, Spencer Perceval was adamently opposed to war with the United States, primarily because the majority of England's military might was occupied with the ongoing Napoleonic wars. Spencer Perceval was concerned that Britain might not prevail in a new American war, a concern shared by many in the British government. Then, Spencer Perceval was assassinated (the only British Prime Minister to be assassinated in office) and replaced by Robert Banks Jenkinson, the 2nd Earl of Liverpool, who was fully supportive of a war to recapture the colonies.


Click for larger image of the Geneva Gazette for July 1, 1812, reporting on the assassination of Spencer Perceval together with the declaration of the War of 1812.

 

 

"If my sons did not want wars, there would be none." -- Gutle Schnaper, wife of Mayer Amschel Rothschild and mother of his five sons

Financed at virtually no interest by the Rothschild controlled Bank of England, Britain then provoked the war of 1812 to recolonize the United States and force them back into the slavery of the Bank of England, or to plunge the United States into so much debt they would be forced to accept a new private central bank. And the plan worked. Even though the War of 1812 was won by the United States, Congress was forced to grant a new charter for yet another private bank issuing the public currency as loans at interest, the Second Bank of the United States. Once again, private bankers were in control of the nation's money supply and cared not who made the laws or how many British and American soldiers had to die for it.

 


The Second Bank of the United States - Click for larger image

 


Bank Note from the Second Bank of the United States

Once again the nation was plunged into debt, unemployment, and poverty by the predations of the private central bank, and in 1832 Andrew Jackson successfully campaigned for his second term as President under the slogan, "Jackson And No Bank!" True to his word, Jackson succeeds in blocking the renewal of the charter for the Second Bank of the United States.

"Gentlemen! I too have been a close observer of the doings of the Bank of the United States. I have had men watching you for a long time, and am convinced that you have used the funds of the bank to speculate in the breadstuffs of the country. When you won, you divided the profits amongst you, and when you lost, you charged it to the bank. You tell me that if I take the deposits from the bank and annul its charter I shall ruin ten thousand families. That may be true, gentlemen, but that is your sin! Should I let you go on, you will ruin fifty thousand families, and that would be my sin! You are a den of vipers and thieves. I have determined to rout you out, and by the Eternal, (bringing his fist down on the table) I will rout you out!" -- Andrew Jackson, shortly before ending the charter of the Second Bank of the United States. From the original minutes of the Philadelphia committee of citizens sent to meet with President Jackson (February 1834), according to Andrew Jackson and the Bank of the United States (1928) by Stan V. Henkels

 


News report of Jackson shutting down the Second Bank of the United States, Geneva Gazette, October 2, 1833

Shortly after President Jackson (the only American President to actually pay off the National Debt) ended the Second Bank of the United States, there was an attempted assassination which failed when both pistols used by the assassin, Richard Lawrence, failed to fire. Lawrence later said that with Jackson dead, "Money would be more plenty."

President Zachary Taylor opposed the creation of a new Private Central Bank, owing to the historical abuses of the First and Second Banks of the United States.

"The idea of a national bank is dead, and will not be revived in my time." -- Zachary Taylor

Taylor died on July 9, 1850 after eating a bowl of cherries and milk rumored to have been poisoned. The symptoms he displayed are consistent with acute arsenic poisoning.

 


President Zachary Taylor, ca 1850

President James Buchanan also opposed a private central bank. During the panic of 1857 he attempted to set limits on banks issuing more loans than they had actual funds, and to require all issued bank notes to be backed by Federal Government assets. He was poisoned with arsenic and survived, although 38 other people at the dinner died.

 


President James Buchanon

The public school system is as subservient to the bankers' wishes to keep certain history from you, just as the corporate media is subservient to Monsanto's wishes to keep the dangers of GMOs from you, and the global warming cult's wishes to conceal from you that the Earth has actually been cooling for the last 16 years. Thus is should come as little surprise that much of the real reasons for the events of the Civil War are not well known to the average American.

 

"The few who understand the system will either be so interested in its profits or be so dependent upon its favours that there will be no opposition from that class, while on the other hand, the great body of people, mentally incapable of comprehending the tremendous advantage that capital derives from the system, will bear its burdens without complaint, and perhaps without even suspecting that the system is inimical to their interests." -- The Rothschild brothers of London writing to associates in New York, 1863

 


President Abraham Lincoln

When the Confederacy seceded from the United States, the bankers once again saw the opportunity for a rich harvest of debt, and offered to fund Lincoln's efforts to bring the south back into the union, but at 30% interest. Lincoln remarked that he would not free the black man by enslaving the white man to the bankers and using his authority as President, issued a new government currency, the greenback. This was a direct threat to the wealth and power of the central bankers, who quickly responded.

 


Lincoln's Greenback - Click for larger image

"If this mischievous financial policy, which has its origin in North America, shall become endurated down to a fixture, then that Government will furnish its own money without cost. It will pay off debts and be without debt. It will have all the money necessary to carry on its commerce. It will become prosperous without precedent in the history of the world. The brains, and wealth of all countries will go to North America. That country must be destroyed or it will destroy every monarchy on the globe." -- The London Times responding to Lincoln's decision to issue government Greenbacks to finance the Civil War, rather than agree to private banker's loans at 30% interest.

In 1872 New York bankers sent a letter to every bank in the United States, urging them to fund newspapers that opposed government-issued money (Lincoln's greenbacks).

"Dear Sir: It is advisable to do all in your power to sustain such prominent daily and weekly newspapers... as will oppose the issuing of greenback paper money, and that you also withhold patronage or favors from all applicants who are not willing to oppose the Government issue of money. Let the Government issue the coin and the banks issue the paper money of the country... [T]o restore to circulation the Government issue of money, will be to provide the people with money, and will therefore seriously affect your individual profit as bankers and lenders." -- Triumphant plutocracy; the story of American public life from 1870 to 1920, by Lynn Wheeler
"It will not do to allow the greenback, as it is called, to circulate as money any length of time, as we cannot control that." -- Triumphant plutocracy; the story of American public life from 1870 to 1920, by Lynn Wheeler
"Slavery is likely to be abolished by the war power, and chattel slavery destroyed. This, I and my European friends are in favor of, for slavery is but the owning of labor and carries with it the care for the laborer, while the European plan, led on by England, is for capital to control labor by controlling the wages. THIS CAN BE DONE BY CONTROLLING THE MONEY." -- Triumphant plutocracy; the story of American public life from 1870 to 1920, by Lynn Wheeler

Goaded by the private bankers, much of Europe supported the Confederacy against the Union, with the expectation that victory over Lincoln would mean the end of the Greenback. France and Britain considered an outright attack on the United States to aid the confederacy, but were held at bay by Russia, which had just ended the serfdom system and had a state central bank similar to the system the United States had been founded on.

 


Tsar Alexander II of Russia, who prevented France and Britain from invading the US during the civil war.

Left free of European intervention, the Union won the war, and Lincoln announced his intention to go on issuing greenbacks. Following Lincoln's assassination, the Greenbacks were pulled from circulation and the American people forced to go back to an economy based on bank notes borrowed at interest from the private bankers. Tsar Alexander II, who authorized Russian military assistance to Lincoln, was subsequently the victim of multiple attempts on his life in 1866, 1879, and 1880, until his assassination in 1881.

With the end of Lincoln's Greenbacks, the US could no longer create its own interest free money and was manipulated during the term of President Ruthford B. Hayes into borrowing from the Rothschilds banking system in 1878, restoring to the Rothschilds control of the US economy they had lost under Andrew Jackson.

 

Messrs. Rothschild & Sons to Mr. Sherman.
[Cable message.]

April 12,1878.
Hon. John Sherman,
Secretary of the Treasury, Washington D. C.:

Very pleased we have entered into relations again with American Government. Shall do our best to make the business successful.

ROTHSCHILDS.

James A. Garfield was elected President in 1880 on a platform of government control of the money supply.

 

"The chief duty of the National Government in connection with the currency of the country is to coin money and declare its value. Grave doubts have been entertained whether Congress is authorized by the Constitution to make any form of paper money legal tender. The present issue of United States notes has been sustained by the necessities of war; but such paper should depend for its value and currency upon its convenience in use and its prompt redemption in coin at the will of the holder, and not upon its compulsory circulation. These notes are not money, but promises to pay money. If the holders demand it, the promise should be kept. -- James Garfield

 

"By the experience of commercial nations in all ages it has been found that gold and silver afford the only safe foundation for a monetary system. Confusion has recently been created by variations in the relative value of the two metals, but I confidently believe that arrangements can be made between the leading commercial nations which will secure the general use of both metals. Congress should provide that the compulsory coinage of silver now required by law may not disturb our monetary system by driving either metal out of circulation. If possible, such an adjustment should be made that the purchasing power of every coined dollar will be exactly equal to its debt-paying power in all the markets of the world. --James Garfield

 

"He who controls the money supply of a nation controls the nation. -- James Garfield

 


President James Garfield

Garfield was shot on July 2, 1881 and died of his wounds several weeks later. Chester A. Arthur succeeded Garfield as President.

In 1896, William McKinley was elected President in the middle of a depression-driven debate over gold-backed government currency versus bank notes borrowed at interest from private banks. McKinley favored gold-backed currencies and a balanced government budget which would free the public from accumulating debt.

 

"Our financial system needs some revision; our money is all good now, but its value must not further be threatened. It should all be put upon an enduring basis, not subject to easy attack, nor its stability to doubt or dispute. Our currency should continue under the supervision of the Government. The several forms of our paper money offer, in my judgment, a constant embarrassment to the Government and a safe balance in the Treasury." -- William McKinley

 


President William McKinley

McKinley was shot by an out-of-work anarchist on September 14, 1901, in Buffalo, NY, succumbing to his wounds a few days later. He was suceeded in office by Theodore Roosevelt.

In 1910, Senator Nelson Aldrich, Frank Vanderlip of National City (Citibank), Henry Davison of Morgan Bank, and Paul Warburg of the Kuhn, Loeb Investment House met secretly on Jekyll Island, Georgia, to formulate a plan for a US central bank, and created the Aldrich Plan, which called for a system of fifteen regional central banks, openly and directly controlled by Wall Street commercial banks. These banks would have the legal ability to create mnoney out of thin air and represented an attempt to create a new Bank of the United States. Public reaction was swift.


Click for larger image


Click for larger image


Click for larger image


Click for larger image

Do to the intense public opposition to the Aldrich Plan, the measure was defeated in the House of Representaives in 1912. One year later the bankers would be back!

Following the defeat of the Aldrich Plan, in 1913, the Private Central Bankers of Europe, in particular the Rothschilds of Great Britain and the Warburgs of Germany, met with their American financial collaborators once again on Jekyll Island, Georgia to form a new banking cartel with the express purpose of forcing the United States to accept a private central bank, with the aim of placing complete control of the United States money supply once again under the control of private bankers. Owing to hostility over the previous banks, the name was changed from the Third Bank of the United Statesto "The Federal Reserve" system in order to grant the new bank a quasi-governmental image, but in fact it is a privately owned bank, no more "Federal" than Federal Express.

 


The Federal Reserve; it is neither "Federal" nor does it have any actual "Reserves", creating as it does money out of thin air. - Click for larger image

In 2012, the Federal Reserve attempted to rebuff a Freedom of Information Lawsuit by Bloomberg News on the grounds that as a private banking corporation and not actually a part of the government, the Freedom of Information Act did not apply to the "trade secret" operations of the Federal Reserve.

 

"When you or I write a check, there must be sufficient funds in our account to cover the check; but when the Federal Reserve writes a check, there is no bank deposit on which that check is drawn. When the Federal Reserve writes a check, it is creating money." -- From the Boston Federal Reserve Bank pamphlet, "Putting it Simply."

 

"Neither paper currency nor deposits have value as commodities. Intrinsically, a 'dollar' bill is just a piece of paper. Deposits are merely book entries." -- "Modern Money Mechanics Workbook" - Federal Reserve of Chicago, 1975

 

"I am afraid the ordinary citizen will not like to be told that the banks can and do create money. And they who control the credit of the nation direct the policy of Governments and hold in the hollow of their hand the destiny of the people." -- Reginald McKenna, as Chairman of the Midland Bank, addressing stockholders in 1924

 

"States, most especially the large hegemonic ones, such as the United States and Great Britain, are controlled by the international central banking system, working through secret agreements at the Bank for International Settlements (BIS), and operating through national central banks (such as the Bank of England and the Federal Reserve)... The same international banking cartel that controls the United States today previously controlled Great Britain and held it up as the international hegemon. When the British order faded, and was replaced by the United States, the US ran the global economy. However, the same interests are served. States will be used and discarded at will by the international banking cartel; they are simply tools." -- Andrew Gavin Marshall

1913 proved to be a transformative year for the nation's economy, first with the passage of the 16th "income tax" Amendment and the false claim that it had been ratified.

"I think if you were to go back and and try to find and review the ratification of the 16th amendment, which was the internal revenue, the income tax, I think if you went back and examined that carefully, you would find that a sufficient number of states never ratified that amendment." - U.S. District Court Judge James C. Fox, Sullivan Vs. United States, 2003.

Later that same year, and apparently unwilling to risk another questionable amendment, Congress passed the Federal Reserve Act over Christmas holiday 1913, while members of Congress opposed to the measure were at home. This was a very underhanded deal, as the Constitution explicitly vests Congress with the authority to issue the public currency, does not authorize its delegation, and thus should have required a new Amendment to transfer that authority to a private bank. But pass it Congress did, and President Woodrow Wilson signed it as he promised the bankers he would in exchange for generous campaign contributions.

 


News report of Wilson's signing the Federal Reserve Act. Under the Constitution, only a new Amendment could transfer the government's authority to create the currency to a private party.

 

 


President Woodrow Wilson

Woodrow Wilson later regretted that decision.

"I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is now controlled by its system of credit. We are no longer a government by free opinion, no longer a government by conviction and the vote of the majority, but a government by the opinion and duress of a small group of dominant men." -- Woodrow Wilson 1919

Thomas Edison, arguably the most brilliant man of the age, was also well aware of the fraud of private central banks.

 


Thomas Edison

"People who will not turn a shovel full of dirt on the project nor contribute a pound of material, will collect more money from the United States than will the People who supply all the material and do all the work. This is the terrible thing about interest ...But here is the point: If the Nation can issue a dollar bond it can issue a dollar bill. The element that makes the bond good makes the bill good also. The difference between the bond and the bill is that the bond lets the money broker collect twice the amount of the bond and an additional 20%. Whereas the currency, the honest sort provided by the Constitution pays nobody but those who contribute in some useful way. It is absurd to say our Country can issue bonds and cannot issue currency. Both are promises to pay, but one fattens the usurer and the other helps the People. If the currency issued by the People were no good, then the bonds would be no good, either. It is a terrible situation when the Government, to insure the National Wealth, must go in debt and submit to ruinous interest charges at the hands of men who control the fictitious value of gold." -- Thomas A. Edison

The next year, World War One started, and it is important to remember that prior to the creation of the Federal Reserve, there was no such thing as a world war.

 


Click for larger image

World War One started between Austria-Hungary and Serbia with the assassination of Archduke Ferdinand.

 


Archduke Franz Ferdinand, whose assassination triggered World War One

Although the war started between Austria-Hungary and Serbia , it quickly shifted to focus on Germany, whose industrial capacity was seen as an economic threat to Great Britain, who saw the decline of the British Pound as a result of too much emphasis on financial activity to the neglect of agriculture, industrial development, and infrastructure (not unlike the present day United States). Although pre-war Germany had a private central bank, it was heavily restricted and inflation kept to reasonable levels. Under government control, investment was guaranteed to internal economic development, and Germany was seen as a major power. So, in the media of the day, Germany was portrayed as the prime opponent of World War One, and not just defeated, but its industrial base flattened. Following the Treaty of Versailles, Germany was ordered to pay the war costs of all the participating nations, even though Germany had not actually started the war. This amounted to three times the value of all of Germany itself. Germany's private central bank, to whom Germany had gone deeply into debt to pay the costs of the war, broke free of government control, and massive inflation followed (mostly triggered by currency speculators) , permanently trapping the German people in endless debt.

When the Weimar Republic collapsed economically, it opened the door for the National Socialists to take power. Their first financial move was to issue their own state currency which was not borrowed from private central bankers. Freed from having to pay interest on the money in circulation, Germany blossomed and quickly began to rebuild its industry. The media called it "The German Miracle". TIME magazine lionized Hitler for the amazing improvement in life for the German people and the explosion of German industry, and even named him TIME Magazine's Man Of The Year in 1938.

 


Hitler as TIME's Man Of The Year

 

Once again, Germany's industrial output became a threat to Great Britain.

"Should Germany merchandise (do business) again in the next 50 years we have led this war (WW1) in vain." - Winston Churchill in The Times (1919)

"We will force this war upon Hitler, if he wants it or not." - Winston Churchill (1936 broadcast)

"Germany becomes too powerful. We have to crush it." - Winston Churchill (November 1936 speaking to US - General Robert E. Wood)

"This war is an English war and its goal is the destruction of Germany." - Winston Churchill (- Autumn 1939 broadcast)

 

Germany's state-issued value based currency was also a direct threat to the wealth and power of the private central banks, and as early as 1933 they started to organize a global boycott against Germany to strangle this upstart ruler who thought he could break free of private central bankers!

 


Click for larger image

 

As had been the case in World War One, Great Britain and other nations threatened by Germany's economic power looked for an excuse to go to war, and as public anger in Germany grew over the boycott, Hitler foolishly gave them that excuse. Years later, in a spirit of candor, the real reasons for that war were made clear.

"The war wasn't only about abolishing fascism, but to conquer sales markets. We could have, if we had intended so, prevented this war from breaking out without doing one shot, but we didn't want to."- Winston Churchill to Truman (Fultun, USA March 1946)
 

 

"Germany's unforgivable crime before WW2 was its attempt to loosen its economy out of the world trade system and to build up an independent exchange system from which the world-finance couldn't profit anymore. ...We butchered the wrong pig." -Winston Churchill (The Second World War - Bern, 1960)

 


Marine Corps Major General Smedly Butler.

As a side note, we need to step back before WW2 and recall Marine Major General Smedley Butler. In 1933, Wall Street bankers and financiers had bankrolled the successful coups by both Hitler and Mussolini. Brown Brothers Harriman in New York was financing Hitler right up to the day war was declared with Germany. And they decided that a fascist dictatorship in the United States based on the one on Italy would be far better for their business interests than Roosevelt's "New Deal" which threatened massive wealth re-distribution to recapitalize the working and middle class of America. So the Wall Street tycoons recruited General Butler to lead the overthrow of the US Government and install a "Secretary of General Affairs" who would be answerable to Wall Street and not the people, would crush social unrest and shut down all labor unions. General Butler pretended to go along with the scheme but then exposed the plot to Congress. Congress, then as now in the pocket of the Wall Street bankers, refused to act. When Roosevelt learned of the planned coup he demanded the arrest of the plotters, but the plotters simply reminded Roosevelt that if any one of them were sent to prison, their friends on Wall Street would deliberatly collapse the still-fragile economy and blame Roosevelt for it. Roosevelt was thus unable to act until the start of WW2, at which time he prosecuted many of the plotters under the Trading With The Enemy act. The Congressional minutes into the coup were finally declassified in 1967, but rumors of the attempted coup became the inspiration for the movie, "Seven Days in May" but with the true financial villains erased from the script.

"I spent 33 years and four months in active military service as a member of our country's most agile military force -- the Marine Corps. I served in all commissioned ranks from second lieutenant to Major General. And during that period I spent more of my time being a high--class muscle man for Big Business, for Wall Street and for the bankers. In short, I was a racketeer, a gangster for capitalism. "I suspected I was just a part of a racket at the time. Now I am sure of it. Like all members of the military profession I never had an original thought until I left the service. My mental faculties remained in suspended animation while I obeyed the orders of the higher-ups. This is typical with everyone in the military service. Thus I helped make Mexico and especially Tampico safe for American oil interests in 1914. I helped make Haiti and Cuba a decent place for the National City Bank boys to collect revenues in. I helped in the raping of half a dozen Central American republics for the benefit of Wall Street. The record of racketeering is long. I helped purify Nicaragua for the international banking house of Brown Brothers in 1909-12. I brought light to the Dominican Republic for American sugar interests in 1916. In China in 1927 I helped see to it that the Standard Oil went its way unmolested. During those years, I had, as the boys in the back room would say, a swell racket. I was rewarded with honors, medals and promotion. Looking back on it, I feel I might have given Al Capone a few hints. The best he could do was to operate his racket in three city districts. I operated on three continents." -- General Smedley Butler, former US Marine Corps Commandant,1935

 


Click for larger image

 


President John F. Kennedy

As President, John F. Kennedy understood the predatory nature of private central banking. He understood why Andrew Jackson fought so hard to end the Second Bank of the United States. So Kennedy wrote and signed Executive Order 11110 which ordered the US Treasury to issue a new public currency, the United States Note.

 


Kennedy's United States Note - Click for larger

 

Kennedy's United States Notes were not borrowed from the Federal Reserve but created by the US Government and backed by the silver stockpiles held by the US Government. It represented a return to the system of economics the United States had been founded on, and was perfectly legal for Kennedy to do. All told, some four and one half billion dollars went into public circulation, eroding interest payments to the Federal Reserve and loosening their control over the nation. Five months later John F. Kennedy was assassinated in Dallas Texas, and the United States Notes pulled from circulation and destroyed (except for samples held by collectors).

 


John J. McCloy

 

John J. McCloy, President of the Chase Manhattan Bank, and President of the World Bank, was named to the Warren Commission, presumably to make certain the banking dimensions behind the assassination were concealed from the public.

As we enter the eleventh year of what future history will most certainly describe as World War Three, we need to examine the financial dimensions behind the wars.

Towards the end of World War Two, when it became obvious that the allies were going to win and dictate the post war environment, the major world economic powers met at Bretton Woods, a luxury resort in New Hampshire in July of 1944, and hammered out the Bretton Woods agreement for international finance. The British Pound lost its position as the global trade and reserve currency to the US dollar (part of the price demanded by Roosevelt in exchange for the US entry into the war). Absent the economic advantages of being the world's "go-to" currency, Britain was forced to nationalize the Bank of England in 1946. The Bretton Woods agreement, ratified in 1945, in addition to making the dollar the global reserve and trade currency, obligated the signatory nations to tie their currencies to the dollar. The nations that ratified Bretton Woods did so on two conditions. The first was that the Federal Reserve would refrain from over-printing the dollar as a means to loot real products and produce from other nations in exchange for ink and paper; basically an imperial tax. That assurance was backed up by the second requirement, which was that the US dollar would always be convertible to gold at per ounce.

 


The Bretton Woods resort, New Hampshire

The Federal Reserve, being a private bank and not answerable to the US Government, did start overprinting paper dollars, and much of the perceived prosperity of the 1950s and 1960s was the result of foreign nations' obligations to accept the paper notes as being worth gold at the rate of an ounce. Then in 1970, France looked at the huge pile of paper notes sitting in their vaults, for which real French products like wine and cheese had been traded, and notified the United States government that they would exercise their option under Bretton Woods to return the paper notes for gold at the per ounce exchange rate. The United States had nowhere near the gold to redeem the paper notes, so on August 15th, 1971, Richard Nixon "temporarily" suspended the gold convertibility of the US Federal Reserve Notes.

 


Nixon announces the end of gold convertability

Later termed the "Nixon shock", this move effectively ended Bretton Woods and many global currencies started to delink from the US dollar.

 


The "Nixon Shock"

Worse, since the United States had collateralized their loans with the nation's gold reserves, it quickly became apparent that the US Government did not in fact have enough gold to cover the outstanding debts. Foreign nations began to get very nervous about their loans to the US and understandably were reluctant to loan any additional money to the United States without some form of collateral. So Richard Nixon started the environmental movement, with the EPA and its various programs such as "wilderness zones", Roadless areas", Heritage rivers", "Wetlands", all of which took vast areas of public lands and made them off limits to the American people who were technically the owners of those lands. But Nixon had little concern for the environment and the real purpose of this land grab under the guise of the environment was to pledge those pristine lands and their vast mineral resources as collateral on the national debt. The plethora of different programs was simply to conceal the true scale of how much American land was being pledged to foreign lenders as collateral on the government's debts; eventually almost 25% of the nation itself. All of this is illegal as the Enclave Clause of the Constitution limits the Federal Government to owning the land under Federal Government buildings and military bases, and that Enclave Clause was written into the Constitution by the Founding Fathers specifically to prevent the Federal Government simply seizing the land belonging to the people to sell off, pledge as collateral, or rent!

 

click for full size image

With open lands for collateral already in short supply, the US Government embarked on a new program to shore up sagging international demand for the dollar. The United States approached the world's oil producing nations, mostly in the Middle East, and offered them a deal. In exchange for only selling their oil for dollars, the United States would guarantee the military safety of those oil-rich nations. The oil rich nations would agree to spend and invest their US paper dollars inside the United States, in particular in US Treasury Bonds, redeemable through the slave labor of future generations of US taxpayers. The concept was labeled the "petrodollar". In effect, the US, no longer able to back the dollar with gold, was now backing it with oil. Other peoples' oil. And that necessity to keep control over those oil nations to prop up the dollar has shaped America's foreign policy in the region ever since.

But as America's manufacturing and agriculture has declined, the oil producing nations faced a dilemma. Those piles of US Federal Reserve notes were not able to purchase much from the United States because the United States had little (other than real estate) anyone wanted to buy. Europe's cars and aircraft were superior and less costly, while experiments with GMO food crops led to nations refusing to buy US food exports. Israel's constant belligerence against its neighbors caused them to wonder if the US could actually keep their end of the petrodollar arrangement. Oil producing nations started to talk of selling their oil for whatever currency the purchasers chose to use.

 


Saddam Hussein

Iraq, already hostile to the United States following Desert Storm, demanded the right to sell their oil for Euros in 2000 and in 2002, the United Nations agreed to allow it under the "Oil for food" program instituted following Desert Storm. One year later the United States re-invaded Iraq under the lie of Saddam's nuclear weapons, lynched Saddam Hussein, and placed Iraq's oil back on the world market only for US dollars.

The clear US policy shift following 9-11, away from being an impartial broker of peace in the Mideast to one of unquestioned support for Israel's aggressions only further eroded confidence in the Petrodollar deal and even more oil producing nations started openly talking of oil trade for other global currencies.

 


Gaddafi

Over in Libya, Muammar Gaddafi had instituted a state-owned central bank and a value based trade currency, the Gold Dinar.

 


The Gold Dinar

Gaddafi announced that Libya's oil was for sale, but only for the Gold Dinar. Other African nations, seeing the rise of the Gold Dinar and the Euro, even as the US dollar continued its inflation-driven decline, flocked to the new Libyan currency for trade. This move had the potential to seriously undermine the global hegemony of the dollar. French President Nicolas Sarkozy reportedly went so far as to call Libya a “threat” to the financial security of the world. So, the United States invaded Libya, brutally murdered Qaddafi ( the object lesson of Saddam's lynching not being enough of a message, apparently), imposed a private central bank, and returned Libya's oil output to dollars only. The gold that was to have been made into the Gold Dinars, 144 tons of it, is as of last report, unaccounted for.

 


General Wesley Clark blows the whistle on US plans to conquer the oil-rich Middle East

According to General Wesley Clark, the master plan for the "dollarification" of the world's oil nations included seven targets, Iraq, Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran (Venezuela, which dared to sell their oil to China for the Yuan, is a late addition). What is notable about the original seven nations originally targeted by the US is that none of them are members of the Bank for International Settlements, the private central bankers private central bank, located in Switzerland. This meant that these nations were deciding for themselves how to run their nations' economies, rather than submit to the international private banks.

Now the bankers' gun sights are on Iran, which dares to have a government central bank and sell their oil for whatever currency they choose. The war agenda is, as always, to force Iran's oil to be sold only for US dollars and to force them to accept a privately owned central bank. Malaysia, one of the few remaining nations without a Rothschild central bank, is now being invaded by a force claimed to be "Al Qaeda" and has suffered numerous suspicious losses of its commercial passenger jets.

With the death of President Hugo Chavez, plans to impose a US and banker friendly regime on Venezuela are clearly being implemented.


So, just where is the gold?

 


Germany's gold bullion. Where is it?

The German government recently asked for the return of some of their gold bullion from the Bank of France and the New York Federal Reserve. France has said it will take 5 years to return Germany's gold. The United States has said they will need 8 years to return Germany's gold. This suggests strongly that the Bank of France and the NY Federal Reserve have used the deposited gold for other purposes, most likely to cover gold futures contracts used to artificially suppress the price of gold to keep investors in the equities markets, and the Central Banks are scrambling to find new gold to cover the shortfall and prevent a gold run. So it is inevitable that suddenly France invades Mali, ostensibly to combat Al Qaeda, with the US joining in. Mali just happens to be one of the world's largest gold producers with gold accounting for 80% of Mali exports. War for the bankers does not get more obvious than that!

Mexico has demanded a physical audit of their gold bullion stored at the Bank of England, and along with Venezuela's vast oil reserves (larger than Saudi Arabia), Venezuela's gold mines are a prize lusted after by all the Central Banks that played fast and loose with other peoples' gold bullion. So we can expect regime change if not outright invasion soon.


Can a bank foreclose on your house if they have provided nothing of real value in the mortgage?

A little remembered footnote in banking history occurred in December 1968. A bank was moving to foreclose on a house, and the homeowner decided to fight the foreclosure in court, arguing that contract law requires two contracting parties to agree to swap two items of value, legally called the "consideration." In the case of First National Bank of Montgomery vs. Jerome Daly, Daly argued that since the bank simply wrote a number in a ledger to create the loaned money out of think air, there was no real value and therefore no legally binding consideration. The lawyers for the bank admitted that this is how the bank works. They create money out of thin air as a ledger or computer entry, which you must repay with your labor. And there was no law in 1968 that specifically gave banks the legal right to do that. Daly argued that because there was no equal consideration, the mortgage was null and void and the attempt to foreclose invalid. The jury agreed! So did Judge Mahoney, who resisted demands to over-rule the jury in favor of the bank, and wrote a simple streightforward decision that stated that there was no question that the mortgage contract was void because the claim that the bank simply made up the money out of thin air was not disputed by the bank itself.

Judge Mahoney was murdered with poison less than six months later, and the lawyer representing Daly was debarred. The decision in favor of Daly was then nullified on procedural grounds and the entire matter forgotten!


You are BRAINWASHED!

You have been raised by a public school system and media that constantly assures you that the reasons for all these wars and assassinations are many and varied. The US claims to bring democracy to the conquered lands (they haven't; the usual result of a US overthrow is the imposition of a dictatorship, such as the 1953 CIA overthrow of Iran's democratically elected government of Mohammad Mosaddegh and the imposition of the Shah, or the 1973 CIA overthrow of Chile's democratically elected government of President Salvador Allende, and the imposition of Augusto Pinochet), or to save a people from a cruel oppressor, revenge for 9-11, or that tired worn-out catch all excuse for invasion, weapons of mass destruction. Assassinations are always passed off as "crazed lone nuts" to obscure the real agenda.

The real agenda is simple. It is enslavement of the people by creation of a false sense of obligation. That obligation is false because the Private Central Banking system, by design, always creates more debt than money with which to pay that debt. Private Central Banking is not science, it is a religion; a set of arbitrary rules created to benefit the priesthood, meaning the owners of the Private Central Bank. The fraud persists, with often lethal results, because the people are tricked into believing that this is the way life is supposed to be and no alternative exists or should be dreamt of. The same was true of two earlier systems of enslavement, Rule by Divine Right and Slavery, both systems built to trick people into obedience, and both now recognized by modern civilizatyion as illegitimate. Now we are entering a time in human history where we will recognize that rule by debt, or rule by Private Central Bankers issuing the public currency as a loan at interest, is equally illegitimate. It only works as long as people allow themselves to believe that this is the way life is supposed to be.

 

But understand this above all; Private Central Banks do not exist to serve the people, the community, or the nation. Private Central Banks exist to serve their owners, to make them rich beyond the dreams of Midas and all for the cost of ink, paper, and the right bribe to the right official.

Behind all these wars, all these assassinations, the hundred million horrible deaths from all the wars lies a single policy of dictatorship. The private central bankers allow rulers to rule only on the condition that the people of a nation be enslaved to the private central banks. Failing that, said ruler will be killed, and their nation invaded by those other nations enslaved to private central banks.

The so-called "clash of civilizations" we read about on the corporate media is really a war between banking systems, with the private central bankers forcing themselves onto the rest of the world, no matter how many millions must die for it. Indeed the constant hatemongering against Muslims lies in a simple fact. Like the ancient Christians (prior to the Knights Templars private banking system) , Muslims forbid usury, or the lending of money at interest. And that is the reason our government and media insist they must be killed or converted. They refuse to submit to currencies issued at interest. They refuse to be debt slaves.

So off to war your children must go, to spill their blood for the money-junkies' gold. We barely survived the last two world wars. In the nuclear/bioweapon age, are the private central bankers willing to risk incinerating the whole planet just to feed their greed?

Apparently so.

This brings us to the current situation in the Ukraine, Russia, and China.

The European Union had been courting the government of the Ukraine to merge with the EU, and more to the point, entangle their economy with the private-owned European Central Bank. The government of the Ukraine was considering the move, but had made no commitments. Part of their concern lay with the conditions in other EU nations enslaved to the ECB, notably Cyprus, Greece, Spain, and Italy. So they were properly cautious. Then Russia stepped in with a better deal and the Ukraine, exercising the basic choice all consumers have to choose the best product at the best price, dropped the EU and announced they were going to go with Russia's offer. It was at that point that agents provocateurs flooded into the Ukraine, covertly funded by intelligence agency fronts like CANVAS and USAID, stirring up trouble, while the western media proclaimed this was a popular revolution. Snipers shot at people and this violence was blamed on then-President Yanukovich. However a leaked recording of a phone call between the EU's Catherine Ashton and Estonia's Foreign Minister Urmas Paet confirmed the snipers were working for the overthrow plotters, not the Ukrainian government. Urmas Paet has confirmed the authenticity of that phone call.

This is a classic pattern of covert overthrow we have seen many times before. Since the end of WW2, the US has covertly tried to overthrow the governments of 56 nations, succeeding 25 times. Examples include the 1953 overthrow of Iran's elected government of Mohammed Mossadegh and the imposition of the Shah, the 1973 overthrow of Chile's elected government of Salvador Allende and the imposition of the Pinochet dictatorship, and of course, the current overthrow of Ukraine's elected government of Yanukovich and the imposition of the current unelected government, which is already gutting the Ukraine's wealth to hand to the western bankers.

 

Brazil, Russia, India, China, and South Africa have formed a parallel financial system called BRICS, scheduled to officially launch on January 1, 2015. As of this writing some 80 nations are ready to trade with BRICS in transactions that do not involve the US dollar. Despite US economic warfare against both Russia and China, the Ruble and Yuan are seen as more attractive for international trade and banking than the US dollar, hence the US attempt to fan the Ukraine crisis into war with Russia, and attempts to provoke North Korea as a back door to war with China.


Click for larger image

Flag waving and propaganda aside, all modern wars are wars by and for the private bankers, fought and bled for by third parties unaware of the true reason they are expected to gracefully be killed and crippled for. The process is quite simple. As soon as the Private Central Bank issues its currency as a loan at interest, the public is forced deeper and deeper into debt. When the people are reluctant to borrow any more, that is when the Keynesian economists demand the government borrow more to keep the pyramid scheme working. When both the people and government refuse to borrow any more, that is when wars are started, to plunge everyone even deeper into debt to pay for the war, then after the war to borrow more to rebuild. When the war is over, the people have about the same as they did before the war, except the graveyards are far larger and everyone is in debt to the private bankers for the next century. This is why Brown Brothers Harriman in New York was funding the rise of Adolf Hitler.

As long as Private Central Banks are allowed to exist, inevitably as the night follows day there will be poverty, hopelessness, and millions of deaths in endless World Wars, until the Earth itself is sacrificed in flames to Mammon.

The path to true peace on Earth lies in the abolishment of all private central banking everywhere, and a return to the state-issued value-based currencies that allow nations and people to become prosperous.

 

"Banks do not have an obligation to promote the public good." -- Alexander Dielius, CEO, Germany, Austrian, Eastern Europe Goldman Sachs, 2010

 

"I am just a banker doing God's work." -- Lloyd Blankfein, CEO, Goldman Sachs, 2009

 

 


 


 


Click for larger image


 


Click for larger image


 

Other articles by Michael Rivero on the fraud of Private Central Banking.

 

THE ELEVENTH MARBLE

 

HOW YOU BECAME A SLAVE TO THE BANKERS!

 

Awaken slaves! - How The Private Central Bank Ponzi Scheme Trapped And Destroyed America

 

THE FATAL FLAWS IN WALL STREET'S ECONOMIC THEORY

 

BANKERS GONE WILD - HOW THE US GOVERNMENT HELPED WALL STREET GANG-RAPE AMERICA'S MIDDLE CLASS (AND MOST OF EUROPE)

 

Dr McCullough 11/2022: Saat k-piikin suudelmasta- Geenisi muuttuvat pysyvästi - mRNA on kehossa ikuisesti - Tämä on karmeaa 

 

THL valehteli meille, lääkärit valehtelivat meille.

Pfizerin markkinointijohtaja tunnusti: Pfizer ei ole koskaan testannut estääkö heidän piikkinsä tartuntoja:

 

Valkoisen talon koronakoordinaattori tunnusti valehdelleensa alusta saakka: "Tiesin etteivät koronarokotteet estä tartuntoja ja mielestäni suurentelimme piikin merkityksen"

Valkoisen talon koronatsaari: Vedimme hatusta "metrin turvaväli" -säännön:

 

Ovatko rokotteet turvallisia? Dr. Susanne Humphries Ruotsissa 2014:

 

Käy kurkkaamassa kunka sinä voit auttaa palauttamaan Suomen Suomeksi, taistelussa globalisteja vastaan. Me tarvitsemme apuasi - MeKansa.fi !

 

Suosittelen:

 

Suosittelen myös rokotteista kertovan Vaxxed -dokumenttielokuvan katsomista. Haluan muistuttaa lukijoitani, että Yhdysvalloissa jokainen pieni lapsi on autistinen kymmenen vuoden kuluttua, ja rokotteet ovat yksi syy siihen:

Vaxxed: from Cover-Up to Catastrophe

Vaxxed 2 suomeksi tekstitettynä tässä

Entinen CBS:n toimittaja kertoo lyhyesti kuinka teollisuus, Wikipedia ja muut meitä manipuloivat

 

 

Uutisia:

 

Linkkejä kriittisiin rokoteuutisiin ja puolueettomaan rokotetietoon:

Kooste vilpittömistä uutisista: murkut.org

Älä tue teollisuuden propagandamediaa.

Sivuni joka auttaa sinua nopeasti kohti parempaa terveyttä tässä.

 

WHO on globalistien organisaatio, joka haluaa tuhota Suomen. WHO:n ensimmäinen johtaja:

Lisää WHO:n agendasta uutisissani alla.

 

Lue viimeisimmät rokoteuutiseni Telegram-kanavallani tässä.

Tässä otteita uutisistani Telegramissa:

 

10.8.2023:

Akin lakiapu analysoi lintuinfluenssahuijausta: HUS valmistautuu lintuinfluenssaan

Livestock and mRNA Vaccines: What You Need To Know

Dr. Tenpenny:

Lastemme mielten sairastuttamisesta:

 

Tutkimus vahvistaa mRNA-koronarokotteiden hilseilevän ihmisestä toiseen 

The WHO literally admitting that "Disease X" is a fiction

6.8.2023:

Pfizer myönsi juuri aussisenaatin kuulemistilaisuudessa, etta heidän työntekijänsa sai omat k-piikkinsä erikoiserästä (eli Pfizerin työntekijöitä ei rokotettu "normipiikillä")

Pfizerin edustajat kiertävät kysymyksiä Australian senaatissa (suom.)

Lintuinfluenssahuijaukseen liittyen:

Lisää käynnissäolevasta lintuinfluenssa huijauksesta:

8/2021:

Perheenäiti joi liikaa vettä – Kuoli - Kahden lapsen äiti menetti henkensä juotuaan liian paljon vettä liian nopeasti.

 

Head advisor at Klaus Schwab WEF says tech will TRANSFORM humans into gods and eventually create a dependent colony that will rely on each other to survive.

Bill Gatesin suunnitelma lentävistä rokoteruiskuista toteutumassa

Alhainen syntyvyys on uhka kansalliselle olemassaololle

Suomessa ei lääkärikään saanut pandemian aikana yrittää pelastaa lapsia ilman uhkaa vakavista seurauksista:

US Military Confirms Myocarditis Spike After COVID Vaccine Introduction

 

Edellinen tviitti tässä

 

USDA Must End ‘Don’t Ask, Don’t Tell’ Policy on GMO Vaccines in Organic Livestock, Watchdog Group Says

Peter McCullough: “The original clinical trials by Pfizer and Moderna now have been analyzed, and the companies took so many shortcuts. There were so many violations of good clinical trial conduct that, in the end, the �� actually never worked to begin with. And they were rolled out before they were adequately safety tested.”  

Detox from Spike Proteins: Here’s How in 73 Seconds, Per Dr. Peter McCullough - “Look at these cardiac arrests, major blood clots, people going down. It’s because the spike protein is not being cleared out of the body,” remarked Dr. McCullough. He recommended three key supplements to degrade spike proteins and reduce inflammation:

 1. Nattokinase - 2000 units twice a day.
 2. Bromelain - 500 milligrams once a day. Nattokinase and bromelain “both degrade the spike protein [in] different ways. They accelerate the clearance of it together,” Dr. McCullough added.
 3. Curcumin - 500 milligrams twice a day. Reduces inflammation and spike protein damage.
 4. “All of these are available over the counter,” disclosed. Dr. McCullough. “They are readily available. And I can tell you people ought to get going on this because these syndromes, as we’re finding out, are bad.”  

75% sydäntulehduksen saaneista kuolee 10 vuoden kuluessa - Peter McCullough jakoi:

 

‘They said our children would bounce back from lockdown’ - As a study finds the pandemic shutdown damaged the emotional development of children, Maria Lally talks to parents, a teacher and a therapist still seeing its effects

Anthony Fauci’s Former Boss & Head of Operation Warp Speed Has Reportedly Disclosed the Origins & Coverup of COVID-19 - “Robert Kadlec, who was Assistant Secretary for the US Department of Health during the pandemic – and formerly Anthony Fauci’s boss – has given an interview to The Weekend Australian Magazine. - ‘We think vaccine research resulted in the pandemic – that vaccine ­research was the proximate cause.’ 

 

Dr. Malone jakoi: Swiss study finds that COVID vaccine heart injury up to 20 times more common than previously claimed 

Dr. Tenpenny postasi: Remember the "Proximal Origins" paper? The one backed by Fauci? The one that was cited as THE proof that coronavirus originated in a bat in a Wuhan food market instead of in a bioweapons lab? Guess what? That paper was A SCAM, and here is the sordid proof behind it. Guest author/Investigative Journalist #MaryamHenein has written an amazing 3-part article with all the details. 

Asisanajaja Renz: Covid Rollout was a Department of Defense operation. (1 min 49 seconds)

14.7.2023:

Uusi sivuni (joka valitettavasti on vielä kesken): Rokotevalmistajien immuniteetti

Pelastetaan Suomen Lapset: Mediuutiset julkaisi lääkäreiden kirjoituksen Koronarokotehaittakonferenssista

WHO:n PANDEMIASOPIMUS -flyeri

rokotehaitta.info

Mike Yeadon on the toxicities deliberately designed into the Covid ‘vaccines’

Peter McCullough:

 

Significant COVID-19 Vaccine Study Censored by a Medical Journal Within 24 Hours.

2020: Ministeri Kurvinen kiihottaa kansanryhmää vastaan: ”Rokottamattomilta kumottava ihmisoikeudet” [Video]

 

8.7.2023:

Tuore tutkimus tässä (Lisää turbosyövästä uutisissani, hakusana "turbo")

 

 

26.6.2023:

Sydänvaivat johtuvat k-piikistä, kunnes toisin todistetaan:

MKRSuomi: Erikoislääkäri: Tartuntatauteja ja rokotuksia ei saa käyttää vallan välineenä

Aaron Siri Deposes Dr. Stanley Plotkin, 'The Godfather of Vaccines', on the Hepatitis B Vaccine:

-Siri: "Is five days long enough to detect an autoimmune issue that arises after five days?"

-Plotkin: "No"

-Siri: "Is five days long enough to detect any neurological disorder that arose from the vaccine after five days?"

-Plotkin: "No"

-Siri: "There is no control group, correct?"

-Plotkin: "Does not mention any control group, no."

-Siri: "In to establish whether it's causal between the vaccine and the condition, you need a randomized placebo-controlled study but that was not done for this Hepatitis B vaccine before licensure was it?"

-Plotkin: "No"

On aika puhua rokotehaittakonferenssi - Suomessa vaiettu tilaisuus

19.6.2023:

TÄNÄÄN: WHO-ilta 19.6.2023 MKR-Zoomissa – WHO:n muuttunut luonne

Uusi sivuni: Rodunjalostus ja rokotteet

What’s Wrong With This Study? CDC Finds COVID Shots ‘Safe and Effective’ for Kids Under 4

Big Pharma imee Atlantin rannikon ravuista kaiken veren pystyäkseen tyydyttämään lisääntyneen rokotteiden tarpeen

“The reality is that the bleeding companies who are extracting the blood and the lysate from the blood are making hundreds of millions of dollars off of the east coast horseshoe crabs because they’re able to hide all the data, including the value." — Larry Niles, wildlife biologist

Joe Rogan ehdotti rokotteita puolustavalle Dr. Peter Hotezille väittelyä rokotteista Robert Kennedy Juniorin kanssa Joe Roganin ohjelmassa - Kannusteeksi Hotezille on nyt tarjottu 2.62 MILJOONAA dollaria jos hän ottaa haasteen vastaan:

 

Elon Musk on tullut mukaan tähän keskusteluun:

 

Robert Kennedy Jr exposes the results of the Pfizer trial…

~ 22,000 were injected with the Pfizer vaccine and 22,000 took the placebo (saline)…

~ Results showed the NNTV (Number needed to vaccinate to save one life) was 1 in 22,000…

~ The vaccinated group were 21% more likely to die over the next 6 months from all cause mortality…

~ The vaccinated group was 400% more likely to suffer a cardiac arrest in the next 6 months.

Dr. Mike Yeadon postasi:

THERE WAS NO PANDEMIC:

"The word pandemic used to have a very specific meaning. It was used to describe a scenario where there was extensive incapacitation of key workers and large numbers of deaths, including young people.

Using this long-established definition of the word, we conclude that there was in fact no global pandemic in 2020. The word was deliberately misapplied and weaponised against an unsuspecting public."

Querying the existence of a covid ‘pandemic’  – HART

Lääkärit ovat jopa 17 vuotta tuoretta tutkimusta jäljessä 

Did Covid Shots Magnetize Humans? What is the suspected cause? (Spoiler: Hydrogen makes graphene magnetic)

Parasetamoli pahentaa piikkivaurioita (Se eliminoi glutationia)

Dr. McCullough Calls for Banning mRNA from the Food Supply 

K-piikki ja kivekset: Report 37: Pfizer, FDA, CDC Hid Proven Harms to Male Sperm Quality, Testes Function, from mRNA Vaccine Ingredients

15.6.2023:

Erikoislääkäri: Tartuntatauteja ja rokotuksia ei saa käyttää vallan välineenä

Kolossaalinen epäonnistuminen: 99% Covidin aiheuttamista sairaalahoitojaksoista ja kuolemantapauksista on nyt rokotettujen joukossa Australiassa.

"Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Australiassa ja Etelä-Afrikassa, joissa on hyvät tietojärjestelmät ... suurin osa sairaalahoitoon joutuneista ja kuolleista on täysin rokotettuja", tohtori Peter McCullough todisti Pennsylvanian osavaltion senaatin edessä.

"Australia on mielenkiintoinen, koska siellä koko maa oli rokotettu etukäteen. Ja sitten COVID tuli sinne jälkeenpäin", hän jatkoi.

"Australia oli siis todellinen testi siitä, toimisivatko rokotteet, ja ne epäonnistuivat kolossaalisesti. Viimeisimmän analyysin mukaan 99% sairaalahoitoon joutuneista ja kuolleista ihmisistä oli täysin rokotettu."

Dr. McCullough: “The Covid-vaccines Have Backfired” - More Shots = More Infections

Aikajana siitä, miten rokotuksia on alettu käyttää väestön syntyvyyden säätelyyn:


COVID-19-rokotteista löytyi apinaviruksen DNA:ta, mukaan lukien kasvaimiin liittyvät viruspromoottorit

RFK Jr.: Vaccines May Weaken Immunity, Increasing Vulnerability to Other Diseases

“What they found was that the girls who got that vaccine were 10 times more likely to die over the next three months than children who didn't... the vaccine was protecting them against the target disease. But it had ruined their immune system.”

Dr. McCullough: “Now, we have 3400 and growing papers in the peer-reviewed literature on vaccine injuries, disabilities, and deaths — 3400 papers. This is astonishing.”

14.6.2023:

Luotatko vielä THL:ään? THL:n sivustolta: Masturbaatiosta kerrottava 0-4 -vuotiaalle

Edellisen videon linkit klikkausjärjestyksessä:
1. https://thl.fi/fi/hakutulokset?q=seksuaalikasvatuksen+standardit+euroopassa&qstart=0
2. https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/opiskeluhuolto/opiskeluhuollon-suositukset-ja-oppaat
3. https://www.julkari.fi/handle/10024/80220
4. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80220/039844e2-c540-4e81-834e-6f11e0218246.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Dokumentti PDF:nä (sivu 38):
https://pizzagate.fi/v3/files/6v4HPLSA84/pizza+thl+vauvat+masturboimaan+julkari.pdf

12.6.2023:

Reuters: Ethiopia says WHO chief has links to rebellious Tigrayan forces

Akin lakiapu - Tiedotuskanava:

Kohdasta 16 min 50 s alkaen Kiuru laukoo kerrankin totuutta: koronapassin valmistelu on aloitettu jo paljon aikaisemmin (kuin 17.12.21), sen tavoitteena on nostaa rokotekattavuutta ja lainsäädäntöä on ajateltu käyttää muutoinkin kuin rajoitustoimien aikaan.
Asiahan liittyy nyt Helsingin käräjäoikeudessa käsittelyssä olevaan juttuun, missä Mika Vauhkala on nostanut kanteen avustuksellani syyttäen valtiota ja Fazeria koronapassilainsäädännöllä toteutetusta syrjinnästä.
Lähtökohtaisestihan tartuntatautilakiin liittyvää lainsäädäntöä saadaan käyttää vain valtiota vakavasti uhkaavissa tilanteissa, eikä sitä voida todellakaan käyttää muutoin kuin rajoitustoimien yhteydessä. Lain tavoitteena ei voi olla nostaa rokotekattavuutta, koska lainsäädäntö takaa sen, että kenenkään ei tarvitse alistua lääketieteellisille toimenpiteille (ks. potilaslaki ja Oviedon sopimus sekä lääkärien eettiset ohjeet).

Joe Rogan Read 'Dissolving Illusions' and Now Has More Questions About Vaccines

"It's widely credited that the polio vaccine is what stopped that [epidemic]. I used to wholesale believe that until this pandemic and now I question everything...I have a feeling that there's a lot more to the story than what the general narrative is that we've been given, that vaccines are this amazing cure."

Mitä mieltä k-piikin ottamatta jättäneet ovat asioista? Esimerkki #254:

The Highwire: CANCERS & DEATH ON THE RISE: IS THE COVID VAX TO BLAME?

Kun uutisista oli vielä luettavissa totuus lääkevalmistajien tavasta toimia:

“Merck emails from 1999 showed company execs complaining about doctors who disliked using Vioxx. One email said: ‘We may need to seek them out and destroy them where they live’”

Genomics Expert Kevin McKernan Says Pfizer Did a ‘Bait & Switch’ w/ Their COVID Vaccines After Approval 

“People in the trial got some of these lots and the data didn’t look good so they pulled them out. The trial was done on lots that didn’t have this [contamination] problem and then after the trial was completed they switched to what is known as ‘Process 2’, where they made these things in E. coli and the problem existed. So there’s a huge bait and switch going on in the Pfizer trial.”

Here is the EMA document showing contamination in the ‘Process 2’ vials was known:

“Data demonstrate the presence of significant amounts of truncated/modified forms of mRNA at somewhat higher levels in the batches manufactured with the commercial process as compared to material used in clinical trials…when present in the cell there is a possibility that aberrant proteins will be expressed with possibilities for unwanted immunological events.”

Don Kantonen TG:ssä:

Paul Marik puhuu autofagiasta luonnollisena tapana puhdistaa keho piikkiproteiinista. Autofagia tarkoittaa sellaista kehon tilaa jossa keho syö vaurioituneita, sairaantuneita tai ikääntyneitä solun osia. Prosessi puhdistaa ja eheyttää kehoa ja sen voi käynnistää paastoamalla. Sitä en tiedä kuinka monta tuntia tarvitaan paastoa jotta autofagia käynnistyy. 

ON AIKA PUHUA - Koronarokotehaittakonferenssi - Helsinki 9.6.2023 klo 10.00-16.00

Nearly Half Of All Americans Now Have A Chronic Disease

 

3.6.2023:

Uusi sivuni: Kuinka monta henkeä "pelastettiin" koronapiikeillä (Ent. Pfizerpomo Mike Yeadon jakoi: How many lives were actually saved by the Covid-19 vaccines?

Suomen ensimmäinen koronarokotehaittakonferenssi järjestetään Helsingissä 9.6.2023. On aika puhua – Rokotehaittakonferenssi lähetetään suomalaisille ilmaisena live-lähetyksenä Helsingistä perjantaina 9.6.2023 klo 10.00–16.00. Järjestäjinä toimivat koronarokotteisiin perehtyneet lääkärit ja rokotehaitoista kärsivät.

Health Shocker: Jamie Foxx Left 'Paralyzed and Blind' From 'Blood Clot in His Brain' After Receiving COVID-19 Vaccine, Source Claims

International Covid Summit III - European Parliament, Brussels

Getting vaccinated for covid four or more times results in near-complete collapse of the immune system, bombshell study finds

Repeated COVID-19 Vaccination Weakens Immune System: Study (Maksumuuri, hae otsikolla)

Study shows more mutations likely with genetically engineered synthetic DNA

I fear we are witnessing a Covid cover-up

SKY NEWS AUSTRALIA: The narrative on the covid mRNA vaccine is likely the greatest medical deception we will witness in our lifetime:

UK ONS Absence & lost workdays went off the rails in 2021 & 2022. Similar to US. Prime workers ages 25-49 saw a 6 sigma deviation from trend in 21 & 12 sigma in 2022. If not the vaccine (which it is) what is it and why so similar to US across the pond?

I presented these data at the Idaho hearing Monday May 22, 2023: "Resolution to Halt and Recall the MRNA Technology Platform and Injections."

Peterr McCullough jakoi: ICUMI: Yhdysvallat oli ainoa maa, jossa TAPPAVAA (vaarallisempi kuin Ebola!) Remdesiviriä annettiin koronapotilaille:

29.5.2023:

Pelastetaan Suomen lapset -lääkärijärjestö: WHO:N VALLANKAAPPAUKSEN VAARAAN ON HERÄTTY MYÖS RUOTSISSA

THL: Erilaiset sairaudet räjähdysmäisessä kasvussa Suomessa (PDF tässä)

Erikoislähetys Covid-huippukokous Brysseli 3.5.2023. Puhujana tohtori David Martin. "... Jo vuonna 1990 huomattiin, etteivät koronarokotteet toimineet.. [koska] koronavirus osoittautui hyvin muuntautuvaksi.. Jokainen koronavirukseen liittyvä julkaisu vuosina 1990-2018 päätyi siihen että korona virus pakenee rokoteimpulssia koska se muuntuu niin nopeasti."

Ylikuolleisuus Suomessa (PDF)

Edellinen PDF myös tässä

 

5.4.2023:

Oslossakin vieraillut julkkiskardiologi: Pfizer viedään oikeuteen! 

Edellinen Twitterissä tässä

Mike Yeadonin & Co. TG-kanavalta:

Dr Jackie Stone

This is the South African document against Pfizer. It's 737 pages of fact. I suggest you download and save it. 
ALL patients - & doctors should read pages 17 & 18. 
Those responsible for the coordinated intimidation and censorship and lies are exposed.

Edellinen PDF tässä

Edes rokotteet eivät auta – Suomalaishiihtäjällä kolmas korona

Maaseudun tulevaisuus: Viime vuonna Suomessa kuoli historiallisen paljon ihmisiä – evankelis-luterilainen kirkko lyhentäisi hautausaikaa puolella - Kuoleman ja hautaamisen välinen aika oli viime vuonna noin 24 päivää. Esimerkiksi Norjasssa...

Americans believe that "COVID-19: Virus Deaths vs. Vaccine Deaths" are almost the same - New Rasmussen poll results just published

Dr. Malone: Much criticism has been leveled at Dr. Mattias Desmet, but his insights throughout the COVIDcrisis have consistently been both on mark and helpful to many seeking to make sense of the madness.

COVID-19: Virus Deaths vs. Vaccine Deaths - “Ten percent (10%) say a member of their household has died whose death they think may have been caused by side effects of COVID-19 vaccines, while 85% say there were no such deaths in their household.”

Pfizerin dokumenttien analyysi päivitys - Kaikki valheet paljastuvat - Tuhansia vapaaehtoisia käy läpi dokumentteja 

Michael Callahan: DARPA’s Ventilator Guy in Wuhan & the Department of Defense’s virus intelligence expert in Wuhan, was key to the initial panic and ventilator guidance that killed thousands of Covid patients in spring 2020.

Tuoreeessa Posi TV:n uutislähetyksessä myös rokotteista

BOMBSHELL: Internal CDC Documents Reveal the Agency Expected & Saw Record Numbers of Serious Adverse Effects from the COVID Vaccines But Told the Public the Opposite

"[From these contracts] they're expecting almost 700% more reports during this time for COVID and they said only 5% [historically] were serious...[but now were] expecting about 40%, so what did they know??"

New JAMA Study Finds Excess Deaths Among U.S. Physicians During the Pandemic Peaked During Vaccine Rollout

Mark Skidmore's paper showing the vaccines killed over 200,000 people in 2021 will be retracted by the journal

 

 

29.3.2023:

Kiitos lukijoilleni:

 

Posi-TV: Tiedätkö mitään - Rokotehaitat ja ylikuolleisuus

ROKOTETTUJEN ÄÄNET - Dokumentissa seurataan rokotettujen ja rokotteesta vakavan vamman saaneiden kamppailua.

Lentokapteeni sai todennäköisesti k-piikistä johtuneen sairaskohtauksen - Vapaalla ollut kapteeni auttoi koneen laskeutumisessa: Off-Duty Pilot Steps In To Help Land Southwest Flight 6013 After Pilot Becomes ‘Incapacitated’ - "The captain became incapacitated while en route...we need to get him on an ambulance immediately"

Lisää esimerkkejä läheltäpiti-tilanteista TG-kanavallani tässä (hakusana pilot)

Dr. Sabine Hazan on How She Discovered COVID in Stool Samples & the Effect of Early Treatment - "When we found COVID in the stools, the people that didn't have COVID were the people that were treated and...the Hydroxychloroquine / Z-Pak was the treatment that was used."

Dr. Sabine Hazan Explains the Early Treatment Protocol She Used on Over 1,000+ COVID Patients - "A hundred patients later, nobody dies.  A thousand patients later, nobody's dying. Even the worst of the worst [with] oxygen in the 70's weren't dying – I treated them at home..."

US Appeals Court Blocks COVID-19 Vaccine Mandate for Federal Workers

Dr. Aaron Kheriaty Explains the Complicated History of the Nuremberg Code: "To deal with that difficulty we had to come up with...this legal concept of Crimes Against Humanity – the idea that even if the laws of a particular state would permit egregious violations like this, nonetheless as a human being...there are certain things that you can't not know"

Statistical and Numerical Errors Made by the US Centers for Disease Control and Prevention During the COVID-19 Pandemic - “We documented 25 instances when the CDC reported statistical or numerical errors. Twenty (80%) of these instances exaggerated the severity of the COVID-19 situation”

Contract Confirms US Government Received $400 Million From Major COVID-19 Vaccine Manufacturer

CDC Found COVID-19 Vaccine Safety Signals Months Earlier Than Previously Known, Files Show:

“The top U.S. public health agency identified hundreds of safety signals for the Pfizer and Moderna COVID-19 vaccines months earlier than previously known, according to files obtained by The Epoch Times.

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) found more than 700 signals—including acute heart failure and death—for the vaccines in May 2022, the files show.”

Fauci secretly crafted the "Proximal Origin" paper that dismissed a lab leak as a "conspiracy theory."

From Akin lakiapu - Tiedotuskanava TG:ssä:

 • Jos huomaatte, että vaaditaan lainvastaisesti rokotuksia ehtona työhönpääsylle, niin ilmoittakaa asiasta työnantajalle ja yrittäkää heitä saada muuttamaan rekrytointi-ilmoitus.
  Jos tämä ei onnistu, aluehallintovirastoon voi tehdä asiasta kantelun

 

 

FOIA document shows government anticipated mass vaccine injuries, then observed them from day one - Nobody disagrees at this point that there is a plethora of excess deaths and a dearth of births..

Myocarditis Diagnoses Spiked in Military in 2021, New Data Show

Pregnant women who received 1 or more COVID jabs -  
.       1192 x higher rate of severe menstrual abnormalities
·       57 x higher rate of miscarriage
·       38 x higher rate of fetal death and stillbirth
·       15 other major pregnancy complications exceeding the regulator’s safety threshold

450 Million Vaccine Doses Have Been Trashed in Europe Because Nobody Wants Them

Government publishes shocking figures on COVID Vaccine Deaths: 1 in every 73 Vaccinated people died by June 2022 compared to just 1 in every 172 Not-Vaccinated People - According to official figures published by the UK Government institution, the Office for..

New Zealand's Medical Regulator admits the risk-benefit of the Pfizer vax is UNCLEAR

Fmr. CDC Director Dr. Redfield: "This Pandemic Was Caused by Science"

 

16.3.2023:

Pfizer Documents Analysis Revealed – Amy Kelly of DailyClout:

Amy oversees 3250 volunteers who are reviewing, analyzing and reporting on the court-ordered, FDA-released Pfizer documents, as well as the 350 volunteer attorneys who are identifying legal actions to be taken

Edellinen video myös tässä

Pelastetaansuomenlapset.fi -lääkärijärjestö: Maailmanlaajuinen VAUVAKATO 9 kk mRNA-Covid-19-rokotusten alettua

 

Vääristelikö MTV SM-liigapelaajan tunteellista sairaskertomusta? – Virtanen: “Sydänvaivat alkoivat kolmannen koronarokotteen jälkeen.”

Doctors Around the World Say It’s Time to Stop the Shots

A Danish study looked at thirty years of records. And they found that girls who had received the DTP vaccine were ten times more likely to die than unvaccinated children:

"And they were dying not of things that anybody had ever associated with a vaccine," stated RFK Jr."

"They were dying of anemia and bilharzia (snail fever) and malaria and dysentery (bloody diarrhea) and pulmonary respiratory issues like pneumonia. And nobody had ever connected the dots ... until the Danish scientists came in and actually looked at the data."

Dr. McCullough: "This Is a Military Operation" - "The military said in 2012, 'We will end pandemics in 60 days using messenger RNA.' That's long before Moderna and Pfizer were even in the game. ... They are profiting from this, but they didn't drive it."

Dr. Peter McCullough: "Babies Are Ingesting mRNA in Milk" - "If it's in breast milk, it's everywhere in the body. Vaccines were supposed to stay on the arm and cause immunity and be broken down ... and get out of the body. Never should they be circulatory or in breast milk. Never."

Dr. McCullough: "Our Seniors Have Been Destroyed by This Vaccine" - A McLachlan analysis found 80% of post-vax deaths were among people aged 65 and older:

• 9% expired within 6 hours post-injection
• 18% died within 12 hours
• 36% did not survive through the following day

Karl Lauterbach, in substantial reversal, says vaccine injuries are "dismaying," complains of "exorbitant" pharmaceutical profits, calls for vaccine manufacturers to fund an institute for those harmed

Äkkikuolema iski lähelle:

 

11.3.2023:

Rokotteisiin erikoistuvan Highwiren tuore video tässä

Miljonääri Steve Kirschiltä (Sama mies joka tarjosi "asiantuntijoille" miljoona dollaria pienestä koronaväittelystä - Kukaan ei uskaltanut osallistua):

10.3.2023:

No wonder the media/govt is pushing for chickens to get vaccinated all across the country:

 

Ivermectin Cover-Up Exposed!

9.3.2023:

Järjen ääni: YLIKUOLLEISUUS JA VAUVAKATO SUOMESSA VUONNA 2022 "Suomessa on pandemia-aikana 2020–2022 tapahtunut runsaat 13 000 ylimääräistä kuolemaa. Koska väestön ikääntyminen oli otettu ennusteessa jo huomioon, niin ilmeisimmäksi selittäväksi tekijäksi jäävät pandemia ja siihen jollain tavalla liittyvät tekijät... Syntyvyyden laskeva trendi on valitettavasti jatkunut. Syntymien määrä väheni vuositasolla 4 661 vauvalla verrattuna edelliseen vuoteen 2021. Prosentuaalinen pudotus oli 9,4 %, suurin lukema mitä Suomessa on kirjattu sitten sotavuosien."

 

 

7.3.2023:

The Lockdown Files:

Yli 100.000 brittiterveysministerin Whatsapp-viestiä vuoti julkisuuteen

Otteita:

Brittiterveysministeri: "Kerro Bill Gatesille että ottaen huomioon kuinka monen ihmisen minä saan [tällä hetkellä] injektoimaan itseensä hänen mikrosirunsa, hän on minulle palveluksen velkaa"

He pitävät kansaa pilkkanaan - Hilarious

Linkki twiittiin tässä

Ministeri pyysi mediaa auttamaan häntä saamaan asiakkaita hänen "omiin" Covid-testauspisteisiinsä:

 Ministeri "ottaa käyttöön uuden variantin" ja "pelottelee kaikkia":

10 Covid myths that are now debunked

Dr. John Littell on the Concerning Safety Signals Being Seen in Pregnant Women - "Our local obstetrician in town, who's been here for 40 years, even took me aside a year ago and said 'John, I have not seen so many miscarriages in my 40 year career as I have in the last year'"

Illumina CEO Explains How Pfizer & Moderna Created Their COVID Vaccines Without The Live Virus - “What’s interesting is Moderna has never had the live virus in their site. It was all a software problem.”

Singapore deploys facial  recognition robot to identify peoples vaccination status.

 Dr. Andrew Huff (@AGHuff), a former VP at EcoHealth Alliance, made a public statement on January 12, 2022, alleging that Dr. Peter Daszak, the President of EcoHealth Alliance, informed him that he was employed by the CIA.

New Zealand records its highest death toll in 100 years. Why are so many people dying?

CDC Admits It Has No Data to Support Recommending COVID-19 Booster Shots for 12-49 year olds

 

Fate of the Pfizer Whistleblower Case to Be Decided By Federal Judge in Texas [No decision as of March 2] - "The judge posed a hypothetical situation as to whether the court could act in cases where the government may hide things or cover them up." 

Piikitä/myrkytä lapset, saat bonusta:

 

Pfizerin edustaja k-piikistä oikeudessa: "Emme me pettäneet hallitusta, me toimitimme hallitukselle sen tilaaman petoksen":

26.2.2023:

23.6.2020: "Joissakin tapauksissa koehenkilö voi erittää rokotteen tai lääkevalmisteen sisältämää virusta ympäristöönsä, jolloin lähiympäristö voi altistua tahattomasti testausvaiheessa olevalle valmisteelle, jonka mahdollisia haittavaikutuksia ei
vielä tunneta.
GMO-valmisteiden tapauksessa tarvittavat riskinhallintatoimet, kuten ohjeistus henkilökunnalle ja tutkimuksen osallistujille, käsitellään yleensä lupaprosessiin sisältyvässä tapauskohtaisessa ympäristöriskinarvioinnissa, joka nyt jäisi pois GMOsäädöksiä koskevan poikkeamismenettelyn takia. Tällöin ei myöskään arvioitaisi mahdollisuutta, voisiko GMO-rokotteen laajamittainen levittäminen väestöön aiheuttaa
riskin, että GMO-rokotteesta siirtyisi rekombinaation kautta uusia haitallisia ominaisuuksia nykyisiin patogeeneihin" 

Lähde: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Liiteasiakirja/Documents/EDK-2020-AK-310473.pdf

Tai tässä.

CDC Data Confirms That Majority of Fatal Covid Vaccines Were Knowingly Sent to Red States. 

County in Florida bans covid vaccine

The push against the Covid vaccines is increasing worldwide

Pfizer vaccine may cause 'rare brain condition' - American health officials issue shock warning

Japan Covid Data Update

Herbal Remedies and Supplements Show Promise in Neutralizing Spike Proteins

Dr. McCullough:

Dr. Simon: "Instead of apologizing, he denounced me to my employer and publicly accused me of lying. Yesterday, I was ultimately fired:

 

Yle: ”Kiurun piikki” ei saa kansaa liikkeelle: Neljännen koronarokotteen on hakenut yksityiseltä 5 000 suomalaista

Attorney Brent Wisner Tells RFK, Jr.: Drugmakers Knew Zantac Caused Cancer But Sold It Anyway for 40 Years

19.2.2023:

Saksan valtamedia keskustelee nyt avoimesti Pfizerin C19-rokotekokeen huijauksesta. Saksalainen valtavirtajulkaisu Die Weltin väittää avoimesti, että "Pfizerin COVID-rokotteen" kliiniset kokeet olivat täynnä petoksia. (maksumuuriton saksankielinen linkki tässä

'See You in Court, Criminals!' Pfizer Whistleblower Case is Being Taken to the Next Level - "Pfizer has fought 'discovery' in its court battle with Brook Jackson every step of the way. If she is successful in her court hearing in March..

Peter McCullough (Video 00:58): Merkittävä osa ihmisistä on saanut koronapiikkivaurion: "Kaikki koronainjektioampullit eivät ole samanlaisia" 

- Noin 15 prosenttia loukkaantuu

- Noin 2,5 % saa sydänvaurion

- 80 % Pfizerin kuolemantapauksista johtuu 30 prosentista eristä.

- 80 % Modernan kuolemantapauksista johtuu prosentista eristä.

mRNA-ruiskeista johtuvat vammat ovat aivan liian yleisiä. Lisätietoja tässä

The Orwellian Implications of Microchipping Humans

Pushing COVID-19 Shots in Pregnancy: The Greatest Ethical Breach in the History of Medicine

Eric Clapton describes agony after receiving the death vax..

Rand Paul esittelee lakiehdotuksen, jolla pysäytetään rahoitus sairaaloille, jotka kieltäytyvät hoitamasta rokottamattomia

Dr. Aseem Malhotra: "The primary driver of excess deaths right now is the vaccines"

Viranomaiskorruptiosta Yhdysvalloissa tuoreeseen ympäristökatastrofiin liittyen: 

Why does the EPA use a for-profit company paid for by Norfolk Southern with a track record of covering up corporate chemical spills to test the homes of East Palestine, Ohio residents?

The EPA and CTEH are working with Norfolk Southern to cover this up.

Introducing: The Control Group:

The mission of the Control Group is to collect the long-term health data of the SARS-CoV-2 vaccine-free from every country, so we can provide the missing control group to the SARS-CoV-2 vaccinated; thus enabling independent and transparent, comparative analysis of the mass vaccination policy. And, to provide support to the SARS-CoV-2 vaccine-free community against discrimination and harms.

With over 310,000 participants in 175+ countries, they envision a future where we are healthy by choice. A future where we are free to make our own medical decisions based on informed consent through independent, transparent research with uncensored, scientific debate.

For more information, please visit the Control Group wiki website (https://www.vcgwiki.com/).
 

Mike Yeadon:

This is a very good presentation by Sasha Latypova, combining the work of many people but especially that of Katherine Watt (writing as Bailiwick News on Substack).

The alleged vaccines are a military operation with the drug companies and regulators playing bit parts in the performance. It’s shocking even though I’ve known of this for many months.

Best wishes 
Mike

5% of the entire military force has just been taken out by cancer and cardiac alone

Lyhytvideo: USA:n armeijan sotilaat kuolevat 5 v sisään - Armeijan ilmiantajalääkäri k-piikkivaurioista 

12.2.2023:

Yle: Koronarokotteen jalkeen terveys huononi - Ampumahiihdon MM 2/2023

Yle paljasti Koronapiikkivaurion!
"Tässä vasemmalla Sivert Bakken, juuri tuo viime kaudella läpilyönyt norjalaisurheilija. Mutta tämä kausi kokonaan häneltä välistä. Koronarokotteen jälkeen norjalaiset ovat tehneet sellaisen tutkimuksen tai johtopäätöksen että sen jälkeen lähti terveys menemään huonoksi eikä takaisin ole päässyt kisaamaan"
Lähde: https://areena.yle.fi/1-64963456

Iltaroskassa eilen toinen piikkivaurioitunut ampumahiihtäjä:
"AMPUMAHIIHDON MM-kisoissa Saksan Oberhofissa koettiin perjantaina suomalaisdraamaa, kun Venla Lehtonen hyytyi viimeisessä mäessä ja keskeytti naisten pikamatkan kisan. Lauantaina Yle kertoi, että Lehtonen, 27, on lähtenyt kohti Suomea mennäkseen tarkempiin tutkimuksiin. Ylen mukaan hänellä epäillään sydämen rytmihäiriöitä."

Dr Malone paljastaa kuinka ClA kouluttaa - Anthony Fauci on ClA:n kouluttama - Minulla on monta ClA-kollegaa jotka valehtelevat koko ajan

K-piikki lisättiin lasten rokotusohjelmaan Yhdysvalloissa:

Excess mortality now available for 180+ countries:

Tucker on Fox: Tonight's transgender satanism brought to you by Pfizer. Inject their products into your body:

Kenya trials biometric vaccination tracking system for newborn babies

Official Study Concludes 'Vaccines Cause Sudden Infant Death Syndrome' 

Lisää kätkytkuolemista: FDA Approved Vaccine with Autism and SIDS Listed as Adverse Events, Vaccine Safety Website Removes Information

Fingerprints of Unvaccinated Teachers Sent to FBI As 'Huge List' of 'Vaccine Refusers' Compiled By CDC 

British Politicians Demand Police Add 'Anti-Vaxxers' to Terror Watchlist

Brazilian Socialist President Lula da Silva Forces Poor Families to Vaccinate their Children So They Can Receive Finan..

Kelan maksamista sairauspäivärahoista:

House passes bill to end COVID vaccine requirement for foreign air travelers

Yoel Roth, who wrote his dissertation at Penn on the gay dating app Grindr [ja suositteli sitä myös alaikäisille], censored highly esteemed medical professionals like Dr. Peter McCullough, Dr. Robert Malone, and Dr. Jay Bhattacharya in the middle of a health crisis:

Majority of Italian Parents Appropriately Hesitant on Childhood COVID-19 Vaccination

Startling Evidence Suggests BioNTech and Pfizer Falsified Key Data - "This is what is so alarming. You can actually see certain [western blot] bands copied & pasted. This is I believe the smoking gun."

Cardiologist Dr. Thomas Levy on the FAA Suddenly Changing the Cardiac Health Rules - "Why would you suddenly change an EKG parameter that's been set for 100 years and has been the standard by which cardiologists have read EKG's?"

USFF's Josh Yoder on the COVID Vaccine Injuries Pilots are Experiencing  - "I can tell you my phone rings every single week, almost every day I have a pilot calling me with cardiac issues...or neurological dysfunction"

Senator Ron Johnson Shares What Happened When He Asked NIH:boss Francis Collins About the Staggering Number of COVID Vaccine Adverse Events: "He just looked at me and said 'Senator, people die'"

Sen. Ron Johnson on the House Investigation into the Origins of COVID-19: "We're down to the last 50 pages - [HHS] won't let us look at those. So you pretty well know where the incriminating evidence is."

Sen. Ron Johnson on Meeting w/ Jason Whitlock & RFK to Raise Awareness on COVID Vaccine Safety: "I don't tell people all the things I know, I just don't, because I don't want to scare them."

Pfizerin toimitusjohtaja tapasi republikaanikuvernöörejä:

 Pfizer CEO Albert Bourla relies on aggressive security tactics to escape Veritas journalists' questions

CDC Director, Dr. Rochelle Walensky: "Even today, I can't tell you how many people have been vaccinated in the hospital"

Representant Nancy Mace in Twitter-hearing says she is suffering from long-term effects from the Covid vaccine. She says after the booster she began having tremors along with asthma.

Akin lakiavun tiedotuskanava: Oikeuskanslerilta hyvin maltillinen kannanotto siihen suuntaan, että koronaa ei enää pitäisi katsoa yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi

29.1.2023:

Merkittäviä paljastuksia/tunnustuksia Pfizerin/k-piikin suhteen tullut esiin viime päivinä:

Bill Gates: Nykyiset rokotteet eivät estä infektioita, ne eivät ole laajoja ja niiden kesto on hyvin lyhyt.

Asiantuntijat kertoivat totuuden Covid-valepandemiasta Ruotsissa - PosiTV uutisoi Suomessa

Massiivinen koronarokotusten vastainen mielenosoitus BBC:n päätoimituksen edessä - Tuhannet mielenosoittajat kokoontuivat viime viikonloppuna Lontoossa "totuus on kerrottava" -

Saksan viranomaiset myöntävät: Koronarokotteet aiheuttavat AIDS:n kaltaisia oireita - Väestöä kuolee 276% enemmän kuin 2020

Piikkivauriot saavat koko ajan lisää julkisuutta: Lentäjät ja ilmailualan etujärjestöt varoittavatt FAA:n sydäntestien raja-arvoihin tekemästä muutoksesta: FAA Change to Heart-Test Limit Triggers Worries Over Pilot Health, Public Safety - Concerns and controversy are swirling around the decision by the Federal Aviation Administration (FAA) to alter an electrocardiogram

Kuvan artikkeli tässä

22.1.2023:

Peter McCullough kehottaa kaikkia itse käymään Yhdysvaltojen puolustusministeriön R&D-osaston, DARPA:n sivustolla vahvistamassa sen tiedon, että DARPA on jo vuodesta 2012 kehittänyt mRNA/geeni-rokotetta osana sen "plandemia on pysäytettävä 60:ssä päivässä" -ohjelmaa. Armeijan PDF-tiedosto ADEPT:PROTECT -projektista tässä. (Tai tässä)

Tässä kuvakaappauksia aiheeseen liittyen:

Dr. Urso: Hydroksiklorokiini antaa virusten hyökätä syöpäsolujen kimppuun ja jättää terveet solut terveiksi.

Uusi tutkimus hilseilystä: "Täysin rokotetut" levittävät mRNA:ta ja piikkiproteiineja rokottamattomiin

CDC:n salattu "Died suddenly" -raportti: Ainakin 118 000 amerikkalaista nuorta kuollut Covid-rokotuksen saatuaan

Moderna piilottelee negatiivisia tehokkuustietoja FDA:lta. 

https://clinicaltrials.gov/

'Defeat the Mandates' rally comes to Los Angeles — joined by doctors, celebrities and truckers

NHS Director confirms Hospitals lied about Cause of Death to create illusion of COVID Pandemic

Suomessa koronarokotteita 6 kuukautisille vauvoille - Saksan vakuutusjätti vahvistaa: "Covid-rokotteet tappavat!"

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Ville-Veikko Elomaa postasi linkin: "On yllättävää, että ylikuolleisuus kiihtyi jälleen vuonna 2022", Ragnitz sanoo. Vuonna 2020 kuolemia oli noin 39 000, vuotta myöhemmin 68 000 ja vuonna 2022 lähes 74 000. "  

Rämet sanoo että k-piikissa on PEG:tä eli polyetyleeniglykolia 

Dr. Kelly Victory & Dr. Steven Hatfill on the FAA Changing EKG Guidelines for Pilots - “If they don’t change the EKG guidelines, they would have to ground half of the pilots”

Dr. Malonen viikonloppuhuumoria:

 

Top heart doc: COVID vaccines to blame for sudden deaths of young athletes - A world-renowned heart doctor and epidemiologist who has led the way in countering the government's "safe and effective" COVID

World eminent Cardiologist Prof.Abdullah Alabdulgader calls for suspension of mRNA jab because of cardiac harm concerns 

He is:

*President of The international congress for advanced cardiac sciences 
*Founder of Prince Sultan Cardiac Center/Saudi Arabia

Five senior Swedish doctors are raising the alert about the Covid vaccines, which they call "obviously dangerous", and say there should be an "immediate halt" to the mass vaccination pending a full investigation.

Kardiologi Peter McCullough: Yhdysvaltalaiset ajattelevat nyt että k-piikki on syyllinen erilaisiin terveysongelmiin

Stickers of the victims of the jabs are posted on windows of the BBC:

1.1.2023:

WHO:n "koronapiikkimanuaali" 2022 (josta löytyy myös se, mitä sanoa piikistä piikitettävälle), tässä. Alkuperäinen linkki tässä.

Dr. McCullough: Shady Hospital Practices Can't Cover Up All-Cause Mortality

"Before the vaccines, we lost about 250,000 Americans. Once we rolled in the vaccines, we actually lost 750,000 Americans."

The claim that more would have died without the vaccines "doesn't make sense."

Seventy-five years. That’s how long Pfizer and the FDA tried to hide the Pfizer documents from public view — long after just about everyone affected is dead. 

It wasn’t until renowned attorney Aaron Siri led a FOIA case against the FDA that a federal judge ordered the documents to be released in 108 days, the same amount of time it took the FDA to approve the Covid-19 injections.

So what exactly is within those documents? What is there to uncover that Pfizer and the FDA didn’t want available for public view?

Thanks to the thousands of highly-credentialed and brave War Room/DailyClout volunteers, much of the heavy lifting has already been done.

Let’s take a closer look at three of the – now – fifty Pfizer reports that Pfizer and the FDA don’t want you to see

-Report 11: Pfizer Vaccine – FDA Fails to Mention Risk of Heart Damage in Teens (April 7, 2022)

-Report 37: Pfizer, FDA, CDC Hid Proven Harms to Male Sperm Quality, Testes Function, from mRNA Vaccine Ingredients (August 16, 2022)

-Report 50: 20% of Post-Jab Strokes Fatal in the 90 Days Following Pfizer COVID mRNA Vaccine Rollout (December 26, 2022)

Lue lisää tässä

Project Veritas: In 2021 @Pfizer  scientist Chris Croce told our journalist that they were already testing for links between their vaccine and myocarditis

"There were 21 deaths in the vaccine cohort and 17 in the placebo cohort. 23% more people died in a 28-day period in that [vaccine] group."

American Heart Association Study Shows Link Between Covid Vaccines and Heart Inflammation

Pfizer got tired of paying billions in criminal fines, so they bought the FDA Commissioner.

Musk confirms secret Pfizer operation to silence vaccine critics.

Introducing Safe Blood Donation to the World | George Della Pietra at General Assembly Meeting #71

WHO to Finalize Proposed IHR Amendments This Week in Secret IHRRC Meeting

28.12.2022:

Dr. Malone: Ivermectin Is Safe and Effective: The Evidence:

"In a meta-analysis of 63 studies of ivermectin versus COVID-19 in humans, 100% of these have shown positive results.  Studies were from all continents except Antarctica.  Considered individually, 29 of those studies were found to be statistically significant regarding use of ivermectin alone.   Over the 63 studies in meta-analysis, pooled effects showed 69% improvement in early treatment, and prophylactic use showed 86% improvement." 

Dr. Peter McCullough | We Have More Than 1,200 Peer-Reviewed Papers On Vaccine Injuries

Can the COVID vaccines affect athletic performance? It doesn't look good

Indian Government Launches Formal Study--Are Rising Sudden Cardiac Arrests Linked to the COVID-19 Vaccines?

Top doctor says she suffered COVID-19 vaccine injury - 9 News Australia

Former JetStar pilot says wealthy businessmen demanding pilots that have not taken it in the arm.  They want the peace of mind there will not be a pulmonary embolus (blood clot) or cardiac arrest in mid-flight

25 kuvernööriä Yhdysvalloissa vaatii loronahätätilan lopettamista

Nobody Knows What is in the Vials - Covid-19 injections are dangerous, non-compliant biological materials. Their production must be stopped until a full investigation can be done.

UK Doctors Call For Government Investigation Of mRNA Vaccines

Vauva sai piikitettyjen verta ja kuoli 24 tuntia myöhemmin veritulppaan joka oli noin 20cm pitkä

Fox: "Se oli kaikki valetta... piikitetyillä on nelinkertainen riski sairastua vakavasti tai kuolla loronaan verrattuna piikittämättömiin" 

Bob Marley's Grandson, Reggae Artist 'Jo' Mersa Marley, Dies Suddenly at 31

 

 

26.12.2022:

22/12
@KimDotcom
In case you still had doubts about the origin of Covid-19, read this. Thanks to 
@RenzTom
 for sharing these documents. More to come.

US Govt funded gain-of-function research at the Wuhan lab in China created Covid-19 and killed millions.

Ent. Pfizer-pomo Mike Yeadon jakoi: All mRNA Vaccines will cause harm - Prof. Dr. Bhakdi

Tarjosin heille 100.000 dollaria, että he väittelisivät k-piikistä, mutta he eivät suostuneet

Biotech Analyst Sounds the Alarm that mRNA Technology May Be in Childhood Vaccines:

"This is a 911 call," warned biotech analyst Karen Kingston.

"In 2020 to 2021, childhood vaccination rates were down about 15%. But between 2020 and 2021, [serious injuries and deaths] skyrocketed up four times."

"So, more than likely, there is mRNA technology in these injections."

25.12.2022:

Kaikkia WHO:n jäsenmaita laillisesti sitovaa IHR:n sopimusta ollaan ilmeisesti muokkaamassa

THL:n sivulta on vaikeaa löytää mitään aiheesta, tässä kuvakaappaus Ruotsin terveysviranomaisten sivustolta:

Tässä kuvakaappaus yhdestä ehdotetusta muutoksesta (Yliviivattu on "vanha teksti" ja sen jälkeen tuleva teksti on uusi ehdotus):

Lähteet:

CLICK HERE to download the proposed amendments to the IHR (46 pages)

CLICK HERE to download the proposed amendments (original nations’ submissions - 197 pages)

CLICK HERE to download the existing International Health Regulations (84 pages)

Lisää aiheesta sekä alkuperäiset linkit tässä

 

22.12.2022:

Pelastetaan Suomen lapset: Halutaanko Suomessa selvittää, kuoliko ihminen COVID-injektioiden haittavaikutuksiin

Oikeus ratkaisi Pandemrix-asian narkolepsiaan sairastuneiden hyväksi

@IPiikki: Singapore, päivitys 30.12.2022: Verenluovutuksessa täytyy olla todistukset mRNA-injektioista mukana. Jos injektion jälkeen on tullut muuta kuin injektioalueen kipua tai kuumetta, täytyy ottaa yhteys veripankkiin ennen luovutusta. 

Myocarditis in kids under 18 cases up by over 100X in Canada

 

"Not a New Thing": It's Been Known for 10 Years That Lipid Nanoparticles Accumulate in the Ovaries

Dr. McCullough: Instead of a new blood banking system, efforts are better spent putting pressure on existing blood banks to capture information about COVID-19 vaccination in blood donors and consider a lockout period after injection before the blood donation procedure. 

Mission Impossible: Unvaccinated Blood Banking . In virtually every interview, I am asked about the market demand for unvaccinated blood tr..

Dr. McCullough postasi  Steve Kirschin artikkelin: My challenge to the Editor-In-Chief of the Lancet: Will you walk the talk?
He said misinformation is a problem. I challenged him to convene a debate between.... 

18.12.2022:

Uusi sivuni: Ylikuolleisuus k-piikkien jälkeen

Pedofiilien johtaman Unicefin lastenpelotteluvideo:

Dr. Malonen kommentoi aihetta: This 5GW weapon was released against us in November of 2021.  We have all been subjected to military grade psychological weapons propaganda designed for countering terrorism which has been turned against ordinary citizens.

 

16.12.2022:

Uusi sivuni: 50 tutkimusta: Maskit eivät tepsi koronaan - Ei edes N95-maski

Highlights from the Ron Johnson COVID vax meeting

Judicial Watch:  FDA Records Show Significant Number of mRNA Test Rats Born with Skeletal Deformations

Dr Stephanie Seneff: Cardiovascular Issues via Molecular Mimicry May Be What's to Blame for the Rise in Sudden Death

Canada has already had 20% more Covid deaths this year than 2020 or 2021.

12 miljoonaa vakavaa haittavaikutusta Yhdysvalloissa? Miljonääri Kirsch: Rasmussen poll shows the COVID vaccines are not safe - It finally happened. Someone other than me surveyed the American people to find out if the vaccine is safe or not

CDC.gov: mRNA ei poistukaan nopeasti kehosta:

FDA:n PowerPoint -esitys syksyllä 2020: He tiesivät k-piikkien haittavaikutuksista ennen piikitysten alkamista:

 

6.12.2022:

Dr. Peter McCullough: US DOD DARPA have been working on pandemic-ending  mRNA vaccines since 2012!  Why weren’t leaders honest with the public about their military development history?

 Canadian Doctors Are Dying at 4x Prior Rate Under 40, 8x Prior Rate Under 30

Tohtori Andrew Huff, EcoHealth Alliancen entinen varapuheenjohtaja, joka työskenteli tiiviisti Wuhanin laboratorion kanssa, sanoo, että Covid oli geeniteknisesti muokattu ja se vuoti Wuhanin laboratoriosta, Sun kertoo.

Tuoreita ylikuolleisuuslukuja. Suomessa enemmän ylikuolemia kuin Israelissa:

Anti-vaxxer nurse who injected up to 8,600 elderly patients with saltwater instead of Covid vaccine walks FREE from court in Germany

McGill's "fact checker" fails to find critical flaws in Died Suddenly

30.11.2022:

Twitter is no longer enforcing its COVID-19 Misinformation Policy

Measles hysteria is coming? Dr. Wakefield: “We have now become susceptible to Measles again because of the vaccine, and there’s nothing we can do about it.”  

CDC knew Adverse Events of Special Interest should have been included in the data transfer to ICAN

Peter McCullough: Send this to your friends who are of childbearing age or pregnant.  

3 heart attacks, 33 hospitalizations at Spanish half-marathon | America's Frontline News

Yle: Kiinalaiset liikehtivät nyt ennennäkemättömällä tavalla – loppumaton koronakuri sai mitan täyteen

WHO pandemiasopimus - kohti äärettömyyttä ja sen yli!

Iltaroska: THL:n Mika Salminen: Tilastot antavat väärän kuvan koronakuolleisuudesta

Pfizer’s CEO rapped by regulator for making ‘misleading’ statements about children’s vaccines

23.11.2022:

Kemppe #146 - Lääkäri Rauli Mäkelä - Mistä Ylikuolleisuus Johtuu?

Pelastetaan Suomen Lapset -lääkärijärjestö: Tiedote 22.11.2022: Mistä ylikuolleisuus johtuu?

DIED SUDDENLY - KUOLI ÄKILLISESTI

The lockdown cancer wave has only just begun

Harvard University Is Now Forcing Flu Shots and Bivalent Boosters on College Students

The Elephant in the Room: Astronomical Spikes in Excess Mortality Among Young, Healthy Cohorts

Dr. Kelly Victory: HCQ and IVM Are Proven, Safe Drugs – They Don't Just Become Unsafe in the Context of COVID

 

 

20.11.2022:

Vain 8% selvisi [k-piikki]sydänkohtauksesta Skotlannissa:

19.11.2022:

Mitä tapahtuu syntyvyydelle Australiassa? Tiedot ovat melko häkellyttäviä.

 

Rokottamattomien veripankit suunnitteilla

FTX rahoitti:

 

 

Norjan THL: K-piikkien haittavaikutusraportti 12/2020- 20.9.2022. Naisilla n. 4x enemmän HV kuin miehillä:

 

 

 

5.11.2022:

Dr. Peter McCullough: In today's world, myocarditis is due to the COVID-19 vaccines until proven otherwise.  Here are the data. 

posi TV käsittelee mm. THL-tiesi Pfizerin piikin tehottomuudesta -aihetta tuoreessa lähetyksessään

Kuinka Yhdysvaltojen terveysviranomaiset aivopesevät lapsia: CDC Hosts Secretive Chat for Kids on Gender and the Occult

CDC Deliberately Delayed Myocarditis Reporting | Brian Hooker, Ph.D.

Totuuden rokotteista kuuli vielä televisiosta vuonna 1985

Horror as 15-year-old boy collapses and dies in Browns restaurant while out with his family and friends

Do masks work? See the review of over 150 studies below: - CNS

McCullough: Listen to this brief radio public service announcement.   Its an indicator of the time today where our medical freedom is linked to a vaccine that is loaded with side effects that injure, disable, and in some cases results in death.  This group is doing something about it! 

Senior Editor At British Medical Journal Speaks Out About COVID-19 Vaccine Safety Concerns

McCullough: Share this post with your friends and family who took at least one dose of mRNA.   Important for them to understand what has potentially happened to some of the cells in their bodies.  

 

 

 

 

29.10.2022:

Tilasto: Ylikuolleisuus Suomessa edelleen reilusti yli 10% tasolla – Syynä ei ole koronavirus 

Rokote on vaarallisempi kuin virus - Wuhanin mRNA-koodia pistetään vieläkin ihmisiin

Korkeimman pylvään haltijasta kuolemien, teho- tai sairaanhoidon, tai tartuntojen suhteen ei ole epäilystä. Voiton vievät kolmesti ja neljästi rokotetut:

 

‘Danger Signal’: Leaked Hospital Email Reports Increase in Stillbirths, COVID-19 Vaccine Suspected

Suomen valtaroskamediassa ei saa vieläkään syyttää piikkiä mistään - Otsikko vaihdettiin, taas:

US Chamber of Commerce Warns of Long-Term Economic Losses From Plunging Child Test Scores

Tucker: CDC Director Rochelle Walensky Must Apologize for Spreading Misinformation

China Debuts Inhalable Oral COVID-19 Vaccine

The BMJ: FDA is silent on covid-19 vaccine safety signals

A global epidemic of cancer among people younger than 50 could be emerging | CNN (Malone: Must be due to global warming....)

Hallitus esittää hoitajien "rokotuspakosta" luopumista – THL ei suosittele sote-henkilöstölle neljättä rokotetta

CDC piilotti tietoja, jotka osoittavat koronarokotuksiin liittyviä vakavia vaaroja

U.S. government lab in Maryland plans to create a hybrid monkeypox strain that is more deadly than one currently spreading in highly controversial research in mice.

Mortality rate in Germany is 20% higher in calendar week 41 compared to the 2018-2021 median, Welt reports.

Flu hospitalizations are rising dramatically, and earlier than ever, CDC says

 

 

 

25.10.2022:

New Yorkin korkein oikeus tänään:

"Rokottaminen ei estä yksilöä saamasta tartuntaa tai edelleen tartuttamasta Covid-19:tä... kaikki irtisanotut työntekijät on palkattava takaisin.. heille on maksettava menetetty palkka."

Artikkeli edellisestä aiheesta tässä

A Highly Effective Placebo - Watch now (5 min) | An illustration of how an illusion of efficacy can be established for any treatment simply by shifting the window of observation.

Performers dying, falling ill and collapsing on stage ~ 53 in 3 months to 19 Oct 2022

Lawyers with the Informed Consent Action Network (ICAN) are prepared to sue any state that requires COVID-19 vaccination to attend school

 

23.10.2022:

Pfizer myi meille feikkejä rokotteita!

Kroatialainen meppi, asianajaja Mislav Kolakusic EU-parlamentissa 11/10/2022:

-Pfizerin johtaja sanoi ettei heidän “k-rokotettaan” koskaan testattu koskien tartuntojen estämistä

-Englannin terveysviranomaisen NHS:n mukaan on selvää ettei tartunnan saaneiden, sairastuneiden ja kuolleiden määrä ole ollenkaan riippuva siitä, onko henkilö saanut 1, 2, 3 tai 4 k-piikkiä tai ei yhtään

-Vaadimme lisäpiikit mahdollistavan sopimuksen välitöntä peruuttamista, koska meille on myyty FEIKKEJÄ ROKOTTEITA

-Meidän täytyy pyytää takaisin [Pfizerille] maksetut 2.5 miljardia euroa ja asettaa Pfizer ja muut syytteeseen

-Jos emme tee edellä mainittuja toimenpiteitä, syyllistymme feikkien lääkevalmisteiden markkinointiin sekä €71 miljardin arvoisen EU-budjetin vahingoittamiseen

Lähde edelliseen (Highwire 20/10):

https://www.bitchute.com/video/XooOBNGiWTWU/

ALBERTA: Pääministeri pyytää anteeksi rokottamattomilta, harkitsee kaikkien lockdown-syytteiden hylkäämistä

CDC Director Rochelle Walensky Tests Positive for COVID-19, Experiencing Mild Symptoms - “The CDC added that the director is up to date on vaccines and is isolating at home"

New study shows that pretty much everyone is getting heart damage from the COVID vaccines

Twitteristä: Yli 50% sairaanhoitajista huijasi ihmisiä eivätkä itse ottaneet [influenssa] rokotteita.. väärensivät asiakirjan; Kuuntele sisäpiirin todistus, Video

From 29th October onwards, face MASKS are again mandatory indoors in Berlin! 

22,500 more UK deaths than usual and we don’t know why? Since April there have been 22,500 excess deaths in the UK. Non COVID deaths. 

TIETEELLINEN KESKUSTELU JATKUU: - ONKO mRNA-ROKOTETUN VEREN LUOVUTUS TURVALLISTA? 

Näin tehdään vilpillisiä tutkimuksia - The FLCCC protocol recommends taking IVM within 5 days of symptom onset for 5 days. This study starts patients on IVM on day 6 and treats them for 3 days. The study also inadvertently found no one in the placebo group (which was only 50% vaxxed) died from COVID

22.10.2022:

ICAN has announced they will fund lawsuits against any state that mandates a COVID-19 vaccine to attend school 

95 Percent Of Corpses Had Received COVID Vaccination Within 2 Weeks Of Death: Funeral Director

Pfizer expects to raise COVID vaccine price to $110-$130 per dose

Luciferase on Pubmed 

Suomennettu video: VAERS- rokotehaittojen raportointijärjestelmän aineisto - Jessica Rose & Maajid Nawaz

Lancet: A next generation BCG vaccine moves forward - The Mycobacterium Bovis bacille Calmette–Guerin (BCG) vaccine is now over 100 year...'

3 More COVID Vaccine Injuries Approved For Compensation By US Authorities

Gov. Ron DeSantis Pushes Back on CDC, Says Florida Will Not Mandate COVID Jabs - "As long as I'm around...there will be no COVID shot mandate for your kids"

CDC:n johto on täynnä lääketeollisuuden agentteja: 15-0 Vote, Legal Desperation: "These People Are Voting to Not Go to Jail" [VIDEO] - "I think it's an act of self-interest."

9 Epidemiological Charts for Historic Diseases and their Vaccines

One in Every 500 Small Children Who Receive the Pfizer Vaccine are Hospitalised By It, Study Finds

Dr. Joseph Ladapo Explains Florida's Alarming Findings From Their Safety Study of mRNA Vaccines - "One of the highest increases in risk was intracerebral hemorrhage after the Moderna vaccination, and that was an increase of 119%"

Sana "haittavaikutukset" on kirosana roskamediassa - Yle muutti otsikkoa:

InjektioPiikki: Ensimmäisen kerran viranomainen sanoi, että mRNA-injektioita ei suositella osittain niiden haittavaikutusten ja osittain niiden heikon tehon vuoksi:

 

 

13.10.2022:

Pfizerin johto myönsi juuri EU-parlamentin kuulustelussa, ettei Pfizer edes tutkinut estääkö k-piikki tartuntoja:

12/10 EU-parliament Press conference after Pfizer CEO Albert Bourla refused to answer in front of European Parliament

MEP Robert Roos Says Governments Created Disinformation Without Any Science from Pfizer: "At the time they introduced this, they never had any evidence that it would stop transmission of the virus"

USA:n viranomaiset eivät suostu julkaisemaan koronarokotteiden uhrien ruumiinavaustietoja

Paljastus: Neuroaseet - Rokotuksina laukaistavien aseiden patentit 

Kanadan 4. suurimman osavaltion Albertan uunituore pääministeri Danielle Smith: "Rokottamattomat ovat eniten syrjitty ryhmä, jota olen koskaan nähnyt elämäni aikana... En aio sallia tuollaista".

Ranskalainen raskaansarjan poliitikko sanoo "K-piikki melkein tappoi minut... Macron ei [eikä suuri osa kansanedustajista] ottanut piikkiä"

Unvaccinated Children Are Healthier Than Vaccinated — New Evidence by Russell Blaylock, M.D.

Oma sivuni edellisestä aiheesta tässä

Mike Yeadonin ryhmä postasi: Non-scientific medications leading to COVID-19 deaths: Study - ET HealthWorld - “The study establishes how paracetamol interferes in the body's natural response to a virus but also causes critical conditions like cytokine storm, inflammation in lungs, and coagulation, which are the major causes of deaths of COVID patients recently.”

 

 

8.10.2022:

Naturen tutkimuksessa rokottamattomat laskettiin rokotetuiksi! Unvaccinated people with a previous infection counted as fully vaccinated! 

OAN: Uusi kamala piikkihaittavaikutus: Piikitetty alkaa kuulla ääniä ja pyörtyy/kuolee

 

Edelliseltä videolta:

 

Study Finds Massive Disparity in Chronic Disease Between Vaccinated and Unvaccinated Children (Tai tässä)

"These are shocking numbers." (Vaxxed vs Unvaxxed)

 • Allergic Rhinitis - 10.4% vs 0.4%
 • Other Allergies - 22.2% vs 6.9%
 • Eczema - 9.5% vs 3.6%
 • Learning Disability, ADHD, or ASD - 10.5% vs 3.1%
 • Any Chronic Illness - 44.0% vs 25.0%

Shocking Email: Feds Purposefully Made Kids Miserable During Covid Pandemic to Coerce Them Into Getting Vaxxed

National Guard Gives Service Members COVID-19 Vaccine Instead Of Influenza Shot

Medical examiners were told to lie on death certificates

CDC Data Shows Over 782K Vaccinated in V-SAFE Study Sought Medical Care for Serious Side Effects - "[And] on average folks who needed medical care that reported it...needed it almost 3 times"

Florida Breaks with Big Pharma on Covid-19 Vaccines, Now Recommends AGAINST Them..

 

 

3.10.2022:

uore tutkimus - "5G" on saattanut pahentaa koronaan sairastuneiden tilaa: "WCR (wireless communications radiation) may have contributed to the COVID-19 pandemic as a toxic environmental cofactor

Vertaisarvioidussa raportissa käytettiin immuunivärjäysmenetelmiä.. "vain piikkiproteiinia, mutta ei nukleokapsidiproteiinia" voitiin havaita... nekrotisoiva enkefaliitti (aivokudoksen kuolema) johtui k-rokotteesta, ei virusinfektiosta.

'This is a Criminal Act': The Journal of American Medical Association Lied to Women About Their Milk - 648 babies nursing from vaccinated mothers were severely ill, and there were three deaths

Fmr. Pharma R&D Exec. Sasha Latypova Explains How COVID Jabs Are Actually "DoD Countermeasures" - "It's actually a DoD product, it's not a Pfizer product.

Bombshell Video of Israeli Researchers Discussing Pfizer Vaccine Side Effects, Warning of ‘Medical-Legal’ Consequences

“This is the clearest evidence that the more shots you have, the more likely you will die of COVID.”

'We Own the Science': WEF Member Reveals How Global Elites Work with Google to Censor Critics - The U.N. Secretary for Global Communications Melissa Fleming, a World Economic Forum member...

Sweden Puts a Stop to Covid-19 Vaccinations for Young People

Grossly Underreported Myocarditis Cases: We're Seeing Young People Die Every Day With No Explanation - Dr. Peter McCullough: "The families need to come forward and tell us: did they take a vaccine yes or no?"

Englannissa kansalaiset ovat alkaneet yhdessä poliisin kanssa sulkea piikityspaikkoja - Videon ryhmään kuuluu mm. 2 poliisia ja 2 ent. sotilasta  

Scientists tricked mosquitoes into delivering vaccines to humans

FDA Withholding Autopsy Results on People Who Died After Getting COVID-19 Vaccines

Investigation into spikes in newborn baby deaths in Scotland

100 Doctors & Scientists Ask PM Liz Truss to Pause the COVID-19 Vaccine for Healthy Children

Dr. Judy Mikovitz explains how GLYPHOSATE makes covid-19 vaccines more toxic and deadly

Deadly remdesivir COVID protocol was fraudulently FORCED onto patients

Pfizer CEO pulls out of testifying to EU Parliament COVID panel

Espanjassa oli viime kuussa 37% ylikuolleisuus eli siellä kuoli noin 15 000 ihmistä enemmän kuin normaalisti KUUKAUDESSA

JAMA-tutkimus: "Täysin rokotettujen" naisten rintamaito sisältää mRNA-myrkkyjä 

THL: Emme toistaiseksi suosittele perusterveille sote-ammattilaisille syystalven koronarokotusten tehosteannoksia. Suositus on tehty lääketieteellisin perusteluin

 

Canadian actress Jennifer Gibson in an absolute shocking video telling her audience that she was severely injured from the Covid jab

COVID-19 News Round-up and Corruption in Science

New York City ordered to reinstate all cops fired over vaccine mandates

India Flips COVID Contact Tracing App into WEF-Style 'Sophisticated Surveillance System'.

 

 

 

14.9.2022:

Tämän päivityksen alkuun tiedotusluontoinen asia.

Olen valitettavasti todennäköisesti "mennyt halpaan" pitäessäni tätä (linkki) Telegram-tiliä Pfizerin ent. VP:n Mike Yeadonin virallisena TG-tilinä. Tuo tili ei ilmeisesti ole hänen, vaan jonkun joka poimii (ainakin) suuren osan postauksistaan Miken oikeasti käyttämältä tililtä (linkki). Vahinko ei ilmeisesti ole ollut kuitenkaan suuri, sillä tuolta ilmeisesti feikiltä tililtä poimimieni postausten joukossa ei tietääkseni ole ollut montaa postausta, joiden takana (alunperin) ei olisi ollut Mike. Pahoitteluni tästä. Kuten aktiiviset seuraajani tietävät, minulla ei ole tapana postata paikkansapitämätöntä materiaalia, mutta jokainen meistä menee joskus halpaan, ja nyt oli ilmeisesti minun vuoroni, vaikka muistaakseni sain tuo ”feikkitilin” linkin yhdeltä ”luottolähteeltäni”.

Toinen asia TG:hen liittyen. Huippurohkea Covid-totuudenjakaja, kardiologi Peter McCullough on pahisten hyökkäysten kohteena. Tämä (linkki) tili on oikeasti hänen tilinsä, vaikka TG toista väittääkin. Sen voitte itse vahvistaa Dr. McCullough:n web-sivustolta.

 

Lasten koronarokotus % Yhdysvalloissa:

 

Tuomioistuin määrää Bill Gatesin ja Intian hallituksen vastaamaan AstraZeneca-rokotteeseen kuolleen naisen perheen nostamaan kanteeseen. 

Video (7:15): Meppi Christine Anderson kyykyttää k-piikin valmistajaa tutkintakomitean kuulemistilaisuudessa: "Hyvät kansalaiset, Muutama päivä sitten ilmoitin siitä jo:
Big Pharman yritykset kiertää kysymyksiämme EU:n virallisessa COVID-tutkimusvaliokunnassa tyhjillä fraaseilla ja tekosyillä ovat nyt päättyneet...

Another US-linked biolab was found in liberated Rubezhnoye

Dr. Tess Lawrie: "I Would Caution Against Taking Childhood Vaccinations Now"

New Science Shows Vaccines Help Omicron Spread: Peer-Reviewed Study

"We Could Have Saved 600-800k Lives": Dr. Paul Marik Explains the Latest Study on Ivermectin & COVID

US criticised for rolling out Covid boosters without human trials​

The site GoodSciencing.com has been cataloging all sudden deaths of athletes from around the world since the COVID vaccines were rolled out:

 

 

‘Unethical’ and up to 98 Times Worse Than the Disease: Top Scientists Publish Paradigm-Shifting Study About COVID-19 Vaccines

Virossa oikeus totesi koronarokotuspakon ja irtisanomiset laittomaksi

Koronarokotuksen haittojen torjuminen | MKR

Irlannissa päivystyskäynnit räjähtäneet kasvuun piikitysten jälkeen: Meanwhile in Ireland, 719,000 people visited A&E Between Jan and June 2022 compared to what was 115,000 on the previous year.

Coalition of Doctors Declares Vaccine Side Effects Emergency

400 lääkäriä ja ammattilaista julistaa kansainvälisen lääketieteellisen kriisin Covid-rokotteen aiheuttamien vammojen ja kuolemantapausten vuoksi.

Salaperäisiä pitkiä verihyytymiä havaittu ruumiiden sisällä vuodesta 2021 lähtien

9.9.2022:

Ex-Pfizer research VP, Mike Yeadon TG:ssä:

-What is the government of the United Kingdom hiding?

-This extraordinary essay captures examples of the “two Germanys” of the Nazi era... I urge you to read the essay & share it with adherents of the Covid madness. How can what Germany is doing now make any sense in light of the past two & a half years? Yet the laws to mask, test & vaccinate are there. It’s a horrible echo.

-This shocking report from German scientists shows & describes objects found in Covid19 “vaccines” as well as those injected.

-Steve Kirsch has written 700+ articles on COVID & he declares this as THE MOST IMPORTANT he’s ever written. It exposes the scandal at the heart of the Israeli government that they knew the “vaccines” were harming people yet they says nothing.

-This open email exchange between a private citizen & Peter Doherty, a highly influential figure in Australian public health, is eye opening in its well evidenced challenge to the dangerous absurdity of vaccinating children.

Q&A for Parents-To-Be - Koronarokotefaktaa raskaanaoleville/imettäville

Tour de France Cyclist: 'Many People are Suffering from Breathing Problems' 

The Names of The Bilderbergers Who’ve Played a Role in The Covid Event

Serious adverse events of special interest following mRNA COVID-19 vaccination in randomized trials in adults

mRNA:n keksijän, Dr. Robert Malonen TG:stä:

-The SARS-CoV-2 spike protein binds and modulates estrogen receptors

-Potential to mix up Omicron booster with conventional vaccine raises concerns

-Malone And Tucker Discuss Legislation Being Pushed In California To Strip Doctors Of Licenses

-New Studies Once More Show Masks Don’t Work; Why Are Masks Making a Comeback in Many Areas?

CDC Gave Facebook Misinformation About COVID-19 Vaccines, Emails Show

-[WEF:n johtajan "oikea käsi"] Yuval Noah Harari - Transhumanism and Eliminating Free Will

-California Has Made Honest Medical Speech Illegal

-Even corporate media is beginning to have red lights flash.: Providers report dozens of errors giving Pfizer's COVID vaccine. 

-The FDA’s mass murder of more than half a million Americans

-Mystery Clots Appear in 50–70 Percent of Deceased Since 2020, Says Funeral Director

-UK opts not to vaccinate most under-18s against COVID-19

Kardiologi Peter McCullough TG:ssä:

-Moderna Sues Pfizer as Both Companies Drain the US Treasury 

-Ivermectin for COVID-19: real-time analysis of all 180 studies

-Fraiman, et al, original RCT data revealed greater risks of SAE outweighing clinical benefit since no reductions in hospitalization and death in the trials program.  This means that if properly evaluated in fall 2020, PFE/BNT should have never been EUA approved or gone on market.

Drs. Marik and McCullough on NewsMax: Moderna vs Pfizer Patent Lawsuit

Dr. Naomi Wolf, former CNN liberal commentator, CEO of the Daily Clout, say classification of biotechnology is consistent with a "bioweapon" and the agreements with CCP based entities, US, and EU disproportionate SAEs.  Papers by Farkas et al, Journal Military Medicine, and Yan, preprint, have conclusions that agree with Dr. Wolf that both SARS-CoV-2 and the COVID-19 vaccines are considered bioweapons used against Western populations.

 

 

 

30.8.2022:

Brittiviranomaiset: Pfizerin k-piikki ei olekaan  turvallinen raskaanaoleville/imettäville: "..[data] of safe use of the vaccine in pregnant women cannot be provided at the present time.. breastfeeding [women] should also not be vaccinated"

UK Gov. confirms 9 in every 10 COVID Deaths over the last year have been among the Fully/Triple Vaccinated

Uudesta buusterista:

Vast Majority of U.S. Children Under 5-Years-Old Remain Unvaccinated

I Won't 'Ever Get Another Shot from These Corrupt Industries': "I Wish I Knew Back Then What I Know Now"

2020: THL osti konsulttiapua maineensa varjeluun koronakriisin keskellä – huolina muun muassa julkkisten kuolemat ja Sanna Marin

Koronarokotteet aiheuttavat vakavia pitkäaikaisia haittavaikutuksia - Israelin terveysministeriön tutkimus Pfizerin mRNA-piikityksistä

COVID-rokotteista löytyi poikkeuksellisen myrkyllisiä ainesosia "poikkeuksetta" - Saksalaiset tutkijat

Salakavala piikkiproteiini - Seurantatutkimus 13-18 vuotiaille nuorille, joka keskittyi sydänperäisiin ongelmiin. Sydän- ja verisuonivaikutuksia havaittiin 29,24 prosentilla potilaista

"Moderna sues Pfizer, BioNTech over COVID vaccine, alleges patent infringement"

Yearly All-Cause Mortality shows that in 2020 the first of the 'pandemic' children did not die more often than expected. However that changed in 2021:

DC Delays School Vaccine Mandate

Miljonääri Steve Kirsch: Koronarokotteet tappaneet maailmanlaajuisesti jo 5-12 miljoonaa ihmistä

"Shedding" - Vaarallinen grafeeni hilseilee COVID-rokotetuista rokottamattomiin

Del Bigtree goes into the Senate and does a deep dive on COVID-19 pandemic response with American Hero Senator Ron Johnson

Totuus rokotteista -dokkareiden tekijältä, Ty Bollingerilta tulossa taas uutta katsottavaa

Dr. Peter McCullough jakoi:

Ja: https://medicalcensorship.org/

CDC Implodes as False Narrative Crumbles

 

 

 

 

24.8.2022:

Tässä "keskustelunavaaja", jota on hyvä kantaa vaikka rahapussissa - Ylikuolemat, kooste:

Lähteet kuvaan:

 • https://ossitiihonen.com/2022/06/23/talvella-2021-2022-karmeaa-ylikuolleisuutta/

 • https://t.me/totuusrokotteista/5799

 • https://www.bitchute.com/video/3htN8CxWEWEY/

21.8.2022:

Ossi Tiihonen teki juuri rikosilmoituksen k-piikkiä koskien:

Italialaisten raportti tässä (Englanninkielinen osuus alkaa sivulta 40)

Kolmesti rokotetut edustavat valtaosaa tilastoissa - Katso THL tietokannan uusimmat tiedot

Moderna kehitti loronapiikkinsä kahdessa päivässä: "Moderna’s mRNA-1273, which reported a 94.5 percent efficacy rate on November 16, had been designed by January 13. This was just two days after the genetic sequence had been made public

Israelissa on väärennetty piikkien haittavaikutusdataa Lisää aiheesta tässä

Highwire: Cardiologists are Reacting to New Thailand Study on Cardiovascular Effects of COVID Vaccines

Suomeksi: Modernin lääketieteen historian suurin peittelyoperaatio - senaattori Rand Paul

Podiatrist: Death and devastating injuries linked to the COVID-19 Vaccine in 80% of elderly patients

Raportti: 44 % Pfizer-kokeen raskaana olevista naisista menetti lapsensa - FDA ja CDC suositteli rokotuksia odottaville äideille joka tapauksessa 

Valkoisen talon COVID-19 tsaari Ashish Jha myönsi tiistaina, että alkuvuodesta 2020 käyttöön otettu kuuden jalan sosiaalinen etäisyyssääntö ei todellisuudessa ole tehokas. 

Whistleblower: Military Covering Up COVID-19 Vaccine Injuries

Dr. Simon: About 2 million scientific papers are produced annually, 80% in medical journals. 70% are not reproducible. These papers can be used to support or refute any hypothesis. Don't be fooled. Science is dead. Think for yourself.

Saksalainen Zeit, 2017: Bill Gates on WHO:n salainen johtaja

​CDC Director Commissions 'Reorganization' of the Agency Following Criticism for COVID-19 Missteps

Dr. Malone: Rochelle Walensky 'Absolutely Is Not' Behind Reorganization of CDC Following Botched COVID Response

What a coincidence that it was Leana Wen, America's and CCP's Covid fearmonger #1, who was interviewed right after the Boston Marathon Bombing. She speaks as if she is literally trying to remember her lines. At least her accent has improved.

Kun sanoimme vuonna 2020, että mRNA-rokotteet eivät ole rokotteita, meidät "faktatarkistettiin". Moderna sanoi omasta mRNA-rokotteestaan seuraavaa:

U.S. Government Deleted Covid-19 Data at Behest of Chinese Researchers. 

NIH Inspector General Finds More Than Half of Covid Clinical Trials 'Did Not Comply' with Federal Requirements

Would you fly in an aircraft with jabbed pilots? Take a listen to this conversation with a pilot, who reckons that air travel is more dangerous now, thanks to vaccine mandates.

 

20.8.2022:

Englannissa ylikuolemia nyt 15%: Viranomaiset huolissaan - "Näyttävät johtuvan sydän- ja verisuonitaudeista"

Järkyttävää: Rokotetut lapset kuolevat 4423% todennäköisemmin mihin tahansa syyhyn ja 13 633% todennäköisemmin COVID-19:een kuin rokottamattomat lapset

Tri Naomi Wolfin mukaan 44% lääkevalmistajan COVID-19-rokotekokeiluun osallistuneista raskaana olevista naisista menetti lapsensa, kun hänen kansalaistiiminsä analysoi 300 000 FOIA-pyynnön perusteella julkaistua Pfizerin asiakirjaa. 

China spends billions to continuously build new "quarantine camps" all over the country.

Canadians can now "booster" dosing their 5-11 year-old children with Pfizer's mRNA injection

Judge Blocks Military From Discharging Marines Who Object to COVID Vaccine Mandate 

UB40 Singer Matt Hoy Reflects on Being Kicked Out of the Band for Refusing the COVID Jab

Study: Vaccinated 5X More Contagious Than the Unvaccinated 10 Days After SARS-CoV-2 Infection

Yale Pediatric Gender Program Treats Kids as Young as 3-Years-Old

Dr. Kelly Victory: 44% of Pregnant Women Suffered Spontaneous Miscarriages Post-Vaccination

Should you get any vaccines? The data shows the more you vax, the sicker you are.

CDC Finally Admits to Botching Pandemic

Proof: The mainstream media is being paid to ignore vaccine injuries/deaths

CDC admits they were wrong about a huge safety problem by silently deleting the erroneous text

Libs of TikTok suspended from Facebook for simply sharing a video of Boston Children's Hospital offering Hysterectomys

Lukuisat tv-kanavat Australiassa ovat jo uutisoineet k-piikkien haittavaikutuksista ja niiden suurista määristä 

Yle: Rokottamattomat hoitajat kutsuttiin takaisin töihin Pirkanmaalla – HR-johtajan mukaan "pakkorokotelain" hyöty jäi vähäiseksi

RNA for Moderna’s Omicron Booster Manufactured by CIA-Linked Company

WHO pyytää yleisön apua ”syrjivän ja leimaavan” apinarokkoviruksen uudelleennimeämisessä

Lääkärilehti: Homopari siirsi apinarokon koiralle Pariisissa – oireet peräaukossa 

"Erittäin arvostetut lääkärit, erittäin arvostetut tiedemiehet... eräässä pre-print-julkaisussaan he pääsivät käsiksi uusiin tietoihin Pfizerin ja Modernan alkuperäisistä rokotekokeista, ja se, mitä he löysivät, on järkyttävää! Itse tutkimuksessa kävi ilmi, että oli todennäköisempää saada vakava haittavaikutus itse k-piikistä kuin joutua sairaalaan COVIDin vuoksi."

Peter McCullough: Update on the Monkeypox Jynneos Bavarian Nordic which is already being taken without critical thinking and full informed consent by those at risk for the skin rash.  Note how I cite the data. 

Exposë: How many people will this “new” Covid Injection kill or maim? The UK is the first country to “approve” a new Covid jab from Moderna. 

Bill Gates is quietly carrying out a sinister plan to force you to eat Fake Meat

U.S. Government data confirms a 143,233% increase in Cancer cases due to COVID Vaccination

Malone: The real time birthrate in the USA for 2022 is very hard to obtain (most of what is available is actually forecasting or modeling), but here is an interesting article on what may be going on in other "western" - ie highly vaccinated countries, around the world.

Malone: Even the manufacturer thinks that the new "dose sparing" smallpox/monkeypox vaccine policy is poorly considered and lacks adequate safety data.  FDA and CDC are completely off the rails.

Malone: A Deeper Dive Into the CDC Reversal

Malone: Sounding the Alarm: Normalizing the Jab with Lies - Endless mRNA vaccines are in the works, as the CDC and FDA play "hide the data"

 

 

16.8.2022:

THL:stä on löytynyt YKSI tervejärkinen:

Edellinen artikkeli tässä

Nyt Australian terveyspomo on myöntänyt, ettei k-piikki estä tartuntoja:

Rahalehmä:

Ent. Pfizerin allergiapuolen varapääjohtaja Mike Yeadon:

Ennemmin tai myöhemmin, kun otetaan huomioon c19-rokotteiden kauhistuttava uhriluku (ne ovat tappaneet miljoonia ihmisiä ja vahingoittaneet kymmeniä miljoonia, joista osa ei koskaan toivu), kuolleiden ja loukkaantuneiden omaiset tulevat saamaan selville, että kyseessä on juoni, jonka tarkoituksena on...

A question and answer document on the subject of VAERS as a pharmacovigilance tool.

Sen jälkeen kun heidän vauvantalkistaan löytyi asbestia, ja Johnson & Johnson oli  haastettu oikeuteen 38.000 kertaa, se lopettaa vauvapuuterin valmistuksen maailmanlaajuisesti

 

Fimean Ylilääkäri Maija Kaukonen Posi tv:n haastattelussa (15:00>) 1/9/2021: Plasebon saaneiden kontrolliryhmä kutistuu kun ihmiset ottavat oikean k-piikin [mm. koska he eivät halua eristäytyä muista] - Posi-tv:n haastattelu: https://www.youtube.com/watch?v=IxF3d1djqp8

BOOM! Hallitus tiesi, että SOTE- alalla on 32 000 rokottamatonta työntekijää - nyt terveydenhuollossa on kaaos

Los Angelesin koulujohtaja ei osaa selittää, miksi vanhemmat vetivät 20 000 lasta pois hänen kouluistaan, joihin juuri määrättiin loronapiikkipakko!

China's Wuhan Institute of Virology, where the COVID-19 pandemic may have started, conducted work on a deadlier virus with a 60% lethality, according to recent Senate testimony.

New Science, Multiple Reports: COVID-19 Vaccine Causes Lung Blockages 

 

11.8.2022:

Tanskassa ei enää saa k-piikittää alaikäisiä: "Lapset ja nuoret sairastuvat vain hyvin harvoin vakavasti omicron-muunnoksen sisältävästä covid-19:stä. Näin ollen 1. heinäkuuta 2022 alkaen alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret eivät enää voi saada ensimmäistä injektiota, ja 1. syyskuuta 2022 alkaen ei enää voi saada toista injektiota. Pienellä määrällä lapsia, joilla on erityisen suuri riski sairastua vakavaan taudinkulkuun, on edelleen mahdollisuus rokotukseen lääkärin tekemän yksilöllisen arvioinnin jälkeen."      

Tutkintapyyntö jätetty Keskusrikospoliisille THL-johtajista "EU:n lainsäädännössä edellytetään rokoteyritysten ohella kansallisten toimivaltaisten viranomaisten (kuten THL:n) ja EMA:n noudattavan erinäisiä seurantaprosesseja sen jälkeen, kun valmisteelle on myönnetty ehdollinen myyntilupa. THL:lla ei kuitenkaan ole minkäänlaista seurantajärjestelmää todetuille rokotehaitoille. Fimea kerää vapaaehtoisesti lähetettäviä rokotehaittoja. THL ei ole tietoinen todellisesta tilanteesta, eikä se edes pysty tietoja saamaan, vaikka haluaisi. Mitään seurantajärjestelmiä ei ole."

Video (8:20): Tieto 40% ylikuolleisuudesta jenkeissä leviää - San Diegon tv-kanava uutisoi - Tieto perustuu armeijan dataan jota dataa käsiteltiin senaatin kuulustelussa

9.8.2022 klo 19:00 Voiko mRNA-injektio vaikuttaa perimään? Vieraana on kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri ja lääketieteellisen mikrobiologian dosentti Tamara Tuuminen.

 

Vaccines Are Bringing Back a Nearly Eradicated Deadly Virus

Tuomioistuin antoi viranomaisille Espanjassa 10 päivää aikaa antaa mm. k-piikkisopimukset oikeudelle "Korkein oikeus määräsi, että alueellinen terveysneuvosto toimittaa todisteeksi sopimukset sekä kopiot rokotusten tehokkuutta koskevista tutkimuksista ja raportin rokotteiden aiheuttamien loukkaantumisten ja kuolemantapausten määrästä"

Over 5,000 Cases of Sudden Adult Death Syndrome (SADS): Doctors Trying to Determine Why Young People Suddenly Dying

 

 

 

 

8.8.2022:

Älkää vaan syyttäkö rokotetta:

Malone jakoi: Ylikuolleisuus maittain (Norja #2, Ruotsi #4, Tanska #8, Suomi #13):

CDC dokumentti: 28-51% apinarokon saaneista (jotka siis on 99% homoja) on hiv-positiivisia 

Why the Chair of the Lancet’s COVID-19 Commission Thinks The US Government Is Preventing a Real Investigation Into the Pandemic 

413 German Physicians, Healthcare Workers, Call For Immediate Vaccine Suspension…””Serious Side Effects…Consequential Damage”

More than 900 US flights canceled, and 6,300 US flights delayed on Sunday

Basement Biden still testing positive after 15 days and 4 Pfizer shots. Hmmm?

 A federal judge in Ohio has blocked the military’s COVID-19 vaccine mandate nationwide for Air Force, Space Force and Air National Guard service members who requested religious exemptions. A tremendous victory

Kenraali Flynn postasi: Maailmanhistorian suurin rikos - Covid-19 on bioase

Saksan suurin sairasvakuuttaja ilmoittaa rokoteongelmien 29-kertaistuneen.

Government Database Reveals 10,000% Increase In Cancer Reports Due To COVID Vaccines

Video (2:20): 5 alle 50-v lääkäriä kuoli 2 viikon sisällä 8 miljoonan asukkaan alueella - Saivat juuri k-piikin

Video (8:28): Henkivakuutusyhtiöt USAssa 2/2022: 40% kasvu 18-49 vuotiaiden kuolemissa

Peter McCullough: "96% of doctors took them and then later on they learned about the risks of neurological damage, blood clots, myocarditis. So they feel since they took the risk, their patients should bear that risk too. Its a form of fear-driven disordered thinking. Patients should probe them."

SURVEY: Among 2,500 people, results show that while 4.4% of respondents reported that someone in their household had died from COVID-19, 8.9% said someone had died as a result of Covid vaccination.

New French Study Confirms Elevated Risk of Heart Inflammation with Covid 'Boosters'

"It's Going to Be a Disaster" - Pharma is Seeking to Integrate COVID Antigens With Childhood Vaccines

Myocarditis Up 2800%: Army Veteran Pam Long Lists Alarming Numbers From the DMED Data Base:

 • Myocarditis - Up 2800%

 • Cancers - Up 300% to 900%

 • Infertility (Both Genders) - Up 500%

 • Miscarriages - Up 300%

 • Neurological Disorders - Up 1000%

 • Demyelinating Disorders - Up 1000%

 • Multiple Sclerosis (MS) - Up 600%

 • Guillain-Barré Syndrome - Up 500%

 • HIV - Up 500%

 • Pulmonary Embolisms - Up 400%

The Monkeys Are Coming, The Monkeys Are Coming!

 

7.8.2022:

Cardiologi Peter McCullough, kolme suurinta loronavaletta (Video tässä ja tässä):

 • Piikki estää loronan (muutamassa kuukaudessa tuhannet piikitetyt saivat loronan)

 • Piikki estää tartunnan (Valkoisen talon loronalääkäri Birx juuri tunnusti että he tiesivät alusta saakka ettei piikki estä tartuntoja)

 • Piikki lieventää taudin (tuota väitettä ei tue yksikään satunnaistutkimus, randomized trial)

Tuhansia defibrillaattoreita jaettu aussikoteihin: TV-kanava 7 News: "Tavoitteena on saada jokaisen kotiin [tämä $360] defibrillaattori Australiassa":

Tuore video edellisestä tässä

Loronapiikki aiheuttaa juuri nyt historiallisen määrän sydäntulehduksia:

 

Näin media normalisoi loronapiikin aiheuttamia sydäntulehduksia/-kohtauksia:

 

Tanskan THL:n johtaja: Oli virhe rokottaa kaikki lapset:

 

 

4.8.2022:

Myocarditis rates per million doses for Pfizer and Moderna.:

Prof. Richard Ennos: Scottish Gov. Experiment Shows Link Between Excess Deaths & C19 Vaccines

Newly-Released Internal Documents Prove Pfizer Knew the Contents of the Shot Would Go Everywhere

Scientists identify how the coronavirus spike protein causes heart damage

A Truth Bomb on Skin Color and Vitamin D. How about Europeans in tropical areas? They should supplement with folate (vitamin B9) or eat lots of liver and eggs as intense sunlight can destroy folate in the blood of pale-skinned people

Pfizerin allergiapuolen ent. varapääjohtaja Mike Yeadon:

 

 

 

 

Tämä kuva kannattaa tulostaa, kantaa mukana ja näyttää sensuurin järjettömyyden taso kaikille - Israelin entinen "KORONAROKOTEJOHTAJA" potkittiin ulos Twitteristä, koska hän puhui OMASTA KORONAROKOTEVAURIOSTAAN:

 

Kell et al, amyloid coagulopathy described.  Cohesive with the clinical observation that Spike protein induced clots are not resolving in the expected time frame with anticoagulants.  Multiple exposures to Spike protein are making the situation worse.

15% of American Adults Diagnosed With New Condition After COVID Vaccine,

 

 

 

 

 

Pfizer Documents Illustrate Evil Behind COVID-19 'Vaccine Shots' 

 

 

 

11.7.2022:

EU-parlamentissa: Lentokapteenit ja MEP Anderson: Onko lentäminen turvallista K-piikkien jälkeen?

Joutuuko puolet yhdysvaltalaisista lentäjistä lentokieltoon? Ne lentäjät, jotka ovat ottaneet ”lääkettä” [tai rokotteen] jota FDA ei ole hyväksynyt, eivät voi läpäistä terveystarkastusta - Lentäjä kertoo piikin aiheuttamasta "sydänkohtauksestaan" 

ROKOTEHAITAT VAARANTAVAT LENTOLIIKENNETTÄ - LENTÄJIEN SYDÄNLIHASTULEHDUKSEN RISKI ON OTETTAVA VAKAVASTI

Cardiologist Says 30 Percent of Vaccinated Pilots Would Fail Health Screenings Due to Vaccine Injuries

6.7.2022:

Pellemaailmassa teollisuus yrittää normalisoida epänormaalin:

 

Two and 3-year-old kids with seizures is "the new normal"

Pfizerin tutkimuspuolen ent. varapääjohtaja Mike Yeadon: : This is undeniable evidence of known harms in pregnancy from Covid19 “vaccines” & because of official threats, your doctor has lied or misled you about the safety of c19 “vaccines” in pregnancy. Tai tässä

Johns Hopkins University confirms: You can be vaccinated with a PCR test, even without knowing

Uruguayssa tuomari vaatii Pfizerin COVID-19-rokotetta koskevia selvityksiä

World Health Organization Study concludes risk of suffering Serious Injury due to COVID Vaccination is 339% higher than risk of being hospitalised with COVID-19 Tutkimus tässä

29.6.2022:

 

Pfizerin tutkimuspuolen ent. varapääjohtaja Mike Yeadon: 

Have we really had a pandemic?

I defy anyone to state we have, now that we’ve had two simulations (COVID, Monkeypox) funded by the same person, and each time, a few months later, an apparent outbreak occurred.

As coincidences like this don’t happen, we’re left with two options.

1. It’s all fake. No pandemics but lies.
2. Those people or those known to them released the pathogens.

Arvostetun MIT:n entinen vanhempi tutkija Stephanie Seneff: Birth rates are dropping in several European countries and Taiwan. I wonder why?

Survey: More Than 750,000 Dead, 30 Million Injured Because of COVID Vax

Itäsaksalaiset ovat kokeneet valtion propagandakoneiston, he ovat kestävämpiä lännen piikkikampanjoita vastaan. Itäsaksalaisten saama palkinto on nyt korkeampi luonnollisen immuniteetin määrä ja alhaisemmat BA.5 sairastumisluvut. BA.5 näyttää tykkäävän länsisaksalaisista piikitetyistä:

New England Journal of [bullshit] medicine: Lapset sairastuvat nyt ilmastonmuutoksen vuoksi (Eiväthän syynä voi olla myrkkypiikit?)

 

27.6.2022:

TV2: Tanskan Kansallisen terveysviraston johtaja Søren Brostrøm myönsi: Nykytietämyksellämme emme saaneet viime vuonna paljoa irti lasten rokottamisesta koronavirusta vastaan. Olemme oppineet lisää, emmekä tekisi samaa tänä päivänä

45% of the FDA's budget comes directly from the pharmaceutical industry through a program called "Fast Track."

- They refuse to do vaccinated vs. unvaccinated studies for childhood vaccines.

- There are 15,000 reports of fertility issues from the COVID vaccine alone, which accounts for 95% of all the fertility issues in the history of VAERS.

Ent. apulaisasuntoministeri Catherine Austin Fitts: "Forget about mandates. If they have a digital transaction control grid, they can mandate a vaccine a week if they want to. And you can't get food unless you go along with it."

"If you look at who's building their digital concentration camps for them, we are! We're building the digital concentration camp. We have the power to stop."

Malone postasi:

-The Lancet ... study showed that immune function among vaccinated individuals 8 months after the administration of two doses of COVID-19 vaccine was lower than that among the unvaccinated individuals

-How Bad is My Batch? 
Batch codes and associated deaths, disabilities and illnesses for Covid 19 Vaccines ( https://expose-news.com/lotindex/ )

-EU Renews Digital COVID Pass Despite 99% Negative Public Feedback

-First a trickle, then a flood: the vaccine adverse events dam is breaking

-Swedish vaccine injury data
more viking truth bombs

Nursing director pleads guilty to creating 2 fake vaccine cards

Covid Vaccines and Fertility – Swiss Policy Research: Why is there a substantial decrease in births in Germany and Switzerland – nine months after the beginning of covid mass vaccinations?

 

12.6.2022:

 

Dr. Malone postasi linkin: This 4 min video should be mandatory viewing for all parents considering vaccinating their kids "The only conclusion you can draw after watching this video is that the people running the FDA, CDC and the members of the outside committees approving these vaccines are either completely incompetent or totally bought off."

Jaxen Highwiressa: Dramaattinen [hyvä] käänne valtamedian uutisoinnissa [rokotekuolemiin liittyen]

Tuore Highwire tässä

Bill Gates sanoi lopulta sen, mitä kukaan ei ole saanut sanoa (ja minkä me olemme tienneet jo 2 vuotta): ”[Koronassa] kyse oli pääosin vanhuksiin vaikuttavasta flunssan kaltaisesta taudista.” 

Tämä pistää monet varmasti miettimään k-piikin haittavaikutuksia (114 miljoonaa seuraajaa/bottia Twitterissä):

 

Mitä seuraa kun immuunijärjestelmä tuhotaan kokeellisilla k-piikeillä: 

"Cancers Taking Off Like Wildfire" - No Foe, No Opposition, Growing Very, Very Quickly

Dr. Ryan Cole: "These Marines [of the immune system] are drunk at the barracks; they're not on the front lines. Now these cancers have no foe, no opposition, and they grow very, very, very, very quickly, and cancer can double very quickly, and that's why it's a vaccine injury because we've suppressed the immune system that would normally keep these cancers in check."

FOIA Documents Disclose the CDC Has Been Producing and Culturing Human Stem Cell Lines

Uunituore dokkari: Lapsettomuus [ja rokotteet] - Saatanallinen suunnitelma

Where’s the Emergency? 18 Congress Members Demand Answers as FDA Looks to Approve COVID Shots for Kids Under 5

Republicans Press FDA on Why COVID-19 Vaccines Would Be Authorized for Young Children

‘Mountain’ of Long-Lasting Harm From COVID Policies vs. ‘Mole Heap’ of Benefit: Economics Professor

Vinkki: Jos haluat lukea Epoch Timesin artikkelit "ilmaiseksi", laita otsikko hakukoneeseesi

Pfizer Releases More Documents (Noin 100K jo julkaistu noin puolesta miljoonasta)

NIH Erased Webpage Details Monkeypox Vaccine ‘Bioterror’ Research Praised By Anthony Fauci.
 

6.6.2022:

Sydärit normalisoidaan ja luokitellaan "syndrooman alle":

 

Suomen viranomaiset ja valtamedia alkavat vihdoin myöntämään koronapandemian valheellisuuden:

Ylen artikkelin pohjalta voisi siis päätellä, että vain noin 15% eli noin yksi seitsemäsosa niin sanotuista koronakuolemista todella on johtunut koronaviruksesta. Tämä ei ole mikään uusi tieto, sillä jo maaliskuussa 2020 jotkut lääkärit kirjoittivat suomalaisissakin valtamedioissa, että noin 90% koronan kanssa kuolleista kärsi useista muista kroonisista sairauksista. Sitten järjen ääni tukahdutettiin valtamedioissa ja vasta nyt se alkaa pikkuhiljaa varovaisesti ja kontrolloidusti päästä esille.

Tutkijat: Koronarokotukset aiheuttavat tartuntojen ja kuolemantapausten määrän kasvamisen - Mikä aiheuttaa noin vuosi sitten alkaneen ja edelleen jatkuvan valtavan ylikuolleisuuden Suomessa?

Tiihonen Twitterissä: Häiritseekö ketään muuta viranomaistemme valehtelu? Meille on väitetty, että k-rokotteet ovat turvallisia ja tutkittuja. Nyt kerrotaan, että ostettiin kalliilla sokkona tavaraa mitä ei tunnettu. Ja kukaan ei ole vastuussa mistään:

Pfizer saattaa menettää "tuotevahinkovastuuimmuniteettinsa" jos piikkikuolemien tuottaminen osoittautuu tarkoitukselliseksi - Asianajaja Thomas Renz: "Lyhyt versio: En tiedä kuinka saada siitä enemmän tarkoituksellista. He lähettivät FDA:lle dokumentin jossa sanottiin että piikki tappaa 3% ihmisistä ja että valtava, valtava prosentti ihmisistä saa haittavaikutuksia."

mRNA-teknologian keksijä Dr. Malone:

On selvää että k-piikit ovat yhteydessä sydäntulehduksiin,
se on nähtävissä jopa puolessa piikitetyistä…
sydäntulehdus ei ole koskaan lievä… sydän ei parane, se arpeutuu... hongkongilaisen tutkimuksen mukaan yksi 2000:sta joutuu sairaalaan toisen piikin jälkeen… jopa 20% niistä, jotka ovat saaneet sydäntulehduksen piikistä tulee kuolemaan 5 vuoden sisällä…
Toinen tärkeä aihe josta olen kuullut sairaanhoitajilta ja synnytyslääkäreiltä… olemme kaikki kuulleet naisten häiriintyneistä/uudelleen alkaneista kuukautisista… Pfizerin oman datan mukaan piikin nanopartikkelit kerääntyvät munasarjoihin… olemme nähneet dataa aborteista, syntymävaurioista, kätkytkuolemista...

 

1.6.2022:

Tuhannet julkkikset ja päättäjät Espanjassa järjestivät itselleen ruiskeen suolaliuosta koronarokotteen sijasta, ja maksoivat siitä, ja nimensä lisäämisestä Espanjan rokotusrekisteriin jopa tuhansia dollareita

Asianajaja ja vakuutusyhtion tj. Todd Callender: 

Tuon 1P36-geenin k-piikillä eliminoiminen aiheuttaa aivojen etuosan kutistumisen… ihmisistä tehdään zombeja… [Yhdysvaltojen] lain mukaan piikitetyistä tulee piikinvalmistajan omaisuutta… kysyimme oikeusministeriöltä onko se Yhdysvaltojen ”orjuuslain” vastaista… oikeusministeriö ei halunnut vastata tuohon kysymykseen… kun saamme korkeimman oikeuden päätöksen pakkopiikitysasiaan on jo liian myöhäistä [koska WHO on jo mahdollisesti ottanut vallan maastamme]… 

Alkuperäinen video tässä (Ote: 25:10>)

Study with a larger sample size compared to a similar CDC study finds "no significant relationship between mask mandates and [COVID] case rates" in United States schools.

WHO Pandemic Treaty Will Effectively Take Away Countries’ Sovereignty: Former WHO Official

Dr Robert Malone @RWMaloneMD tells Nigel Farage that monkeypox is nothing to worry about and we're "out of the woods" regarding Covid.

Chile Approves a Law to Protect Employment Rights of Mutants and Genetically Modified Humans

Dr. Zev postasi: New study links COVID vaccines to 25% increase in cardiac arrest for both males & females

24.5.2022:

Dr. McCullough Wants to Know: Did the Monkeypox and hepatitis patients  Take the Vaccine?

"And that's the setup [COVID shot or infection] for a relatively innocuous adenovirus 41 to cause hepatitis. Now bring in Monkeypox. Is it conceivable that mass vaccination now is allowing outbreaks of other contagious viral illnesses? I think it is. Obviously, for each case, we need to know: did they take one of the COVID-19 products?"

Ja:

Is Monkeypox a Scapegoat for Adverse Events? Symptoms Are Similar to Those of the 'Vaccine'

Mariazeee: "The [monkeypox] illness begins with symptoms of fever, headache, muscle aches, swollen lymph nodes, chills, and exhaustion.... symptoms that really are just the flu..."

Dr. Peter McCullough: "Or they could be symptoms after you take a vaccine!"

Dr. Malone jakoi:                                           EXC: The Infamous Wuhan Lab Recently Assembled Monkeypox Strains Using Methods Flagged For Creating ‘Contagious Pathogens’.

Malone postasi:

Malonen kommentti em. kuvaan liittyen: The WEF has captured Canada without firing a shot.  Let that be a lesson to us all.  Who would have thought.

Malone: It Begins. Russia seeks to exit the World Health Organization.  

Malone: These are the organizations behind the International Health Regulations power play:

Malone: Please watch this and share  (Trust WHO "Documentary")

Malone jakoi: Smallpox vaccine to prevent monkeypox could cause global smallpox (variola) epidemics; I warn, do not be that stupid, understand you have damaged the immune systems of m (b)illions with COVID vaccines

Tilastot: Suomalaisten ylikuolleisuus jatkunut korkeana huhtikuussa 2022 

WHO:n pandemiasopimus "yksi suurimmista vallankaappauksista miesmuistiin" "Demokratian perusperiaatteiden suoraa loukkaamista" 

NYT Issues Massive Correction After Overstating COVID Deaths Among Children  “They initially declared 4,000 children ages 5-11 had died from a COVID related illness. But in reality that was the number of children diagnosed.”

Pfizer has asked a U.S. court to throw out a lawsuit from whistleblower Brook Jackson because their vaccine contract with the DoD satisfied the ‘prototype’ provision 

Pfizer Whistleblower Attorney Says Pfizer Admitted Their Vaccine Was a 'Prototype' in Court Filings

Dr. Robert Malone Explains JYNNEOS and Who Is Really Funding These Programs

Bannon: "What is Monkeypox?"

Dr. Malone: "Misdirection play."

"... they already have stockpiled vaccines for smallpox. What they bought is more smallpox vaccines... The name of the product is called JYNNEOS... It is marketed by Bavarian Nordic in you all you have to do is search for package insert JYNNEOS and you'll pull up the package insert for the product and they will find that this is absolutely not a benign product just as with the old Dr. X product, which is somewhat safer than that I had experienced with that and this product when I was working for DOD. This has as one of the leading rare serious adverse events. Wait for it. cardiotoxicity myocarditis."

This Vaccine Hammer Has Been Grossly Overused: Where's the Data Proving Safety and Efficacy?

Dr. Robert Malone: "You give a three-year-old a hammer, everything becomes a nail, and I kind of now need to modify that if you give a public health bureaucrat a hammer, everything becomes a nail, and the hammer in that case is vaccine, and they seem to want to apply it to everything."

Key Russian lawmaker reveals illicit Ebola, smallpox research at US-run Ukraine biolabs

Cornell University's Strict Covid Mandates Proven Useless by New Study

New York City is Inflating 'Covid Hospitalizations' Over 100% to Justify Its 

 

 

"Avoiding Vaccination Ain't Enough" - The End of Freedom Begins With Digital ID

Dr. Mike Yeadon: (http://t.me/robinmg) "Once you've got a digital ID, and they [say], 'You can't buy this cheap bread without sharing [digital ID]. If they say next week, 'You can't buy bread without sharing [digital ID],' or the week after, 'You can't buy food without it.' They literally changed the conditions. All it requires is a massive network and your digital ID, *beep*, into the system.... The database and the algorithms [would] determine whether you are [permitted] to enter somewhere or leave somewhere, [and] whether you're able to buy or sell any particular thing at any moment. That's the end of democracy; that's the end of freedom."

Wuhan Laboratory Found to Have Conducted Novel Monkeypox Research

Germany’s Top Hospital: Half a Million Germans
Experienced Serious Adverse Events after COVID-19
Vaccination
- Serious AE's in 1 out of every 125 vaccinated; 40x underreporting factor for
severe adverse events; government urged to take vaccine injury seriously, find solutions 

Highwire: Lentokapteenit ovat ottaneet yhteyttä, he salaavat työnantajiltaan piikistä saamiaan sydänvaivoja - Satoja saattaa kuolla jos lentokapteenilta "sammuu valot" laskeutuessa tai nousussa. Varakapteeni ei millään kerkiä ottamaan lentokonetta haltuun

What We Learned From Hating the Unvaccinated

Parasites in the vaccine lays eggs and hatches on live TV... this is perhaps the real reason they've outlawed the anti parasite drugs ivermectin and HCQ.

Tineye -kuvahaulla voi etsiä "kuvahuijauksia". Esimerkki: Terveyssivustolla apinarokkoartikkelin kuva onkin herpeksestä (joka mahdollisesti on covax-rokotteen haittavaikutus

London Times 5/4/1987:

Dr. Malone, mikä apinarokko (AR) on: Bill Gatesin GAVI haluaa linkittää ARn ebolaan - Pelkopornoa - ARää on ollut Afrikassa kautta historian - On monia "eläinrokkoja" jotka eivät ole ihmisille vaarallisia - Se että kutsutaan ARää liikkellä olevaksi (circulating) on törkeää liioittelua - ARVIOINI ON, ETTÄ KYSEESSÄ ON JÄLLEEN KERRAN TAPAUKSESTA, JOSSA MEDIA JA VALTIO PELOTTELEVAT IHMISIÄ AIVAN TARPEETTOMASTI

3.5.2022:

Varastot täynnä ruumiita Suomessa:

Hautaustoimisto:

2.5.2022:

Ent. MIT:n tutkija:

https://twitter.com/stephanieseneff/status/1519128362815422464

Tutkimus: Lockdowns Drove Tens of Thousands of Kids into ‘Clinical Depression’

Many people fully vaccinated for covid are now going BLIND

MEP Warns: 'Pandemic Treaty Will Give WHO Governmental Power' (Video) 

20.4.2022:

Tuore tutkimus jossa kädään rautalangasta vääntäen läpi mekanismeja, joilla mRNA-rokotteet aiheuttavat syöpiä, immunopuutosta, the works:

Innate immune suppression by SARS-CoV-2 mRNA vaccinations.

This review paper by Stephanie Seneff, Peter McCullough et al. (2022) summarises the current literature on mRNA and its effects on the molecular biology within human cells. The findings are shocking. 

�� mRNA vaccines promote sustained synthesis of the SARS-CoV-2 spike protein.

�� The spike protein is neurotoxic, and it impairs DNA repair mechanisms.

�� Suppression of type I interferon responses results in impaired innate immunity.

�� The mRNA vaccines potentially cause increased risk to infectious diseases and cancer.

�� Codon optimization results in G-rich mRNA that has unpredictable complex effects.

The authors conclude that "billions of lives are potentially at risk, given the large number of individuals injected with the [...] mRNA vaccines [...]. We call on the public health institutions to demonstrate, with evidence, why the issues discussed in this paper are not relevant to public health, or to acknowledge that they are and to act accordingly."

How the Shots Disrupt the Immune System

Dr. Ryan Cole: "[When morticians] preserve a body, they'll find a vein, find an artery, and they'll pump their preservative fluid in there. We're finding that they couldn't get the fluid to go in, because these clots were so thick and blocking off so many vessels."

Resepti loronapiikinhoitoon:

Dr. Ryan Coles' Anti-Clotting Tips for the Jabbed: HCQ and Ivermectin Can Do More Than Treat COVID

1.) Hydroxychloroquine or ivermectin can serve as anti-clotting agents.

2.) Normal Vitamin D levels (above 50 nanograms per milliliter) provide a defense against blood clotting.

3.) Take a baby aspirin every day or every other day.

4.) Natto - A fermented soy product that can help break down fibrin.

5.) Drink plenty of water and stay hydrated. 

Vaccine Skeptics are the True Critical Thinkers
We Overcame the Most Sophisticated Forms of Manipulation

6.4.2022:

"Half of Israel has vaccine induced acquired immune deficiency syndrome.... Israelis especially those with multiple boosters have developed Vaccine Acquired Immune Syndrome (VAIDS).  Their innate immune systems have been destroyed"

Moderna COVID-19 Vaccine Trial Results Not Strong Enough to Warrant Authorization for Children: Experts

Pfizer Saw So Many Adverse Events, They Had to Hire 2,400 NEW Employees to Process Them

Numerous Health Problems More Likely Due To COVID-19 Vaccines Than Coincidence: VAERS Data Analysis
"Many of the adverse effects are more than just a coincidence..."

Here is the latest Pfizer dump. (Around 11,000 pages.)

Twitterissä "vahvistetun tili" lääkäri väittää jotain muuta kuin Pfizerin omat dokumentit:

Moni lääkäri on tästä ongelmasta puhunut: Asianajaja Todd Callender: "Potilaita murhataan sairaaloissa [Yhdysvalloissa]" Hän selittää prosessia: 

 1. Perform a COVID test until it is positive.

 2. Midazolam to tranquilize the lungs.

 3. Remdesivir

 4. A ventilator that uses a frequency to separate oxygen from nitrogen.

 5. "It's only a function of time from when they die."

'We've known how to cure COVID since about March of 2020': Dr. Robert Malone 

How Big Pharma uses clinical trial gatekeeping to censor cures and cost lives

Dr Fauci Talking about releasing an infection into a population in 1984

Frequent Boosters Spur Warning on Immune Response - European Union regulators warned that frequent Covid-19 booster shots could adv...

24.3.2022:

Military doctor says she was ordered to cover up wave of covid “vaccine” injuries in servicemen - Dr. Theresa Long, a medical officer with...

WEF:n Klaus Schwabin oikea käsi: Doctors Will Be Replaced By Artificial Intelligence Together With Biometric Sensors - Yuval Noah Harari

22% of the Participants in the Pfizer Trials Had an 'Unknown' Outcome - Dr. Jessica Rose

CDC Deletes 24 Percent Of Child COVID-19 Deaths, Blames Coding Error - A coding logic error in the database of CDC has removed the data of almost 24% of the...

Dr. Peter McCullough (josta saattaa tulla Yhdysvaltojen seuraava 'Valtionlääkäri'): 

"The Vaccine Accelerates Death. Basically, it's achieving its goal. If the goal was to reduce the world's population, it's working."

Tässä yksi esimerkki edelliseen liittyen:

Horowitz: Record infections in super-vaxxed UK seniors as double-vaxxed show negative efficacy against COVID death
Just because Volodymyr Zelenskyy is the new Fauci, it doesn’t mean COVID is over.

Did official figures overestimate Britain's Covid death toll? The chaotic way mortalities were recorded during the pandemic could mean thousands were WRONGLY blamed on the virus
Disturbing stories emerged from bereaved relatives of terminally ill patients who died 

Schools Were Bribed With Big Money to Keep the Masks on Children—Lawsuits Coming

MIT (2019): Storing medical information below the skin’s surface - MIT researchers have developed a novel way to record a patient’s vaccination history

Dr. Horowitz SGT Raportin haastattelussa: Ihmisten piikittämisen ja testaamisen todellinen syy:

6.3.2022:

2000% Increase in Fetal Deaths Following COVID-19 Vaccines but CDC Still Recommends Them for Pregnant Women - Vaccine Impact
The criminal actions of the FDA and CDC in continuing to keep the mRNA ...

FDA & CDC Study finds Covid-19 Vaccination increases Children's risk of suffering Myocarditis by over 13,000%
A scientific study conducted by scientists from the U.S Food and Drug Administration...

Pfizer saattaa menettää "tuotevahinkovastuuimmuniteettinsa" jos piikkikuolemien tuottaminen osoittautuu tarkoitukselliseksi - Asianajaja Thomas Renz: "Lyhyt versio: En tiedä kuinka saada siitä enemmän tarkoituksellista. He lähettivät FDA:lle dokumentin jossa sanottiin että piikki tappaa 3% ihmisistä ja että valtava, valtava prosentti ihmisistä saa haittavaikutuksia."

Entinen WHO:n konsultti paljastaa kuinka Ivermektiiniä "salattiin", koska jos loronaan olisi ollut joku toimiva hoitokeino tiedossa, eivät piikit olisi saaneet "hätälupia" (emergency authorization) 

Highwire (Video 7:33): NEW STUDY: MRNA VACCINES MAY ALTER HUMAN DNA
After nearly two years of fact-checkers promising mRNA Covid shots do not alter
...

Highwire (13:53): CDC muutti lasten kehitykseen liittyviä rajoja etteivät loronan seuraukset näkyisi niin vakavina 

PFIZER’S COVID VACCINE DATA DUMP BEGINS
Thanks to ICAN attorney Aaron Siri working on behalf of Public Health and Medical Prof...

Floridan osavaltiolääkäri: Tutkimusten mukaan maskit eivät ole missään vaiheessa säästäneet ihmishenkiä

28.2.2022:

Kiitos lukijoilleni:

Tässä otteita uutisistani Telegramista:

WHO on ongelma, ei ratkaisu — Korruption ja kontrollin anatomiaa WHO — rahoittajiensa asialla

1 in 4 COVID patients hospitalized while vitamin D deficient die – Israeli study

A Swedish study published on Friday demonstrated and confirmed that the mRNA in the Pfizer/BioNTech Covid injections infiltrate cells and transcribes its message onto human DNA within 6 hours, altering our own DNA

At Least 1,000 Participants in the Pfizer Trials Were in an Unblinded Study  Edward Dowd: "If it's an unblinded study and bias is introduced, all you have to do is take 75 of those 1,000 [cases] in her group alone and move it over to the vaccine group [to make efficacy drop from 95% to 50%]."

EcoHealth Alliance whistleblower Andrew Huff says he had visibility to a proposal for SARS-COV-2 Gain of Function work in 2015 

US Vaccination Rates Collapse As Omicron Subsides

Follow the Data, They Said, and Then Hid It

Australia Approves Moderna Vaccine For 6 to 11s

COVID-19 Cases, Hospitalizations Jump Among Vaccinated: CDC Data

MTV: Osa ilmoitetuista koronakuolemista ei johdu taudista – jopa liikennekuolemat kirjautuneet koronakuolemiksi: "Emme tiedä joukon suuruutta" 

5.2.2022:

ROKOTEASIANTUNTIJAT ja IMMUNOLOGIT YMPÄRI MAAILMAN: WE TOLD YOU SO! Uutisoin tästä kuukausi sitten: Saksan viranomaisten datan mukaan täysin rokotetut saksalaiset saattavat " saada piikin aiheuttaman AIDS:n tammikuun loppuun mennessä" - Maikkari tekee tänään "piikkivauriosta loronaa": Ärhäkkä HIV-variantti levinnyt Euroopassa jo pitkään – tarttuu arvioiden mukaan yli viisi kertaa herkemmin

 

19.1.2022:

Alla muutama poiminta Telegram-kanavallani julkaisemista uutisista:

ROKOTEHAITAT VAARANTAVAT LENTOLIIKENNETTÄ | MKR
Yhdysvalloissa on toimitettu aiekirje liittovaltion ilmailuhallinnolle sekä... 

Brittien tilastokeskuksen mukaan todellinen koronakuolleiden määrä on vain n. 10% ilmoitetusta - Kuolleita 17.000, ei 150.000: The Office for National Statistics have confirmed in a response to a Freedom of Information request that as of the end of quarter 3 in 2021 just 17,371 people had actually died of Covid-19…

CDC:n johtaja myönsi, että 75 prosentilla koronakuolleista oli ainakin neljä merkittävää terveysongelmaa: CDC Director admits over 75% of COVID deaths had AT LEAST FOUR comorbidities: “These were people who were unwell to begin with”

Suomen viranomaistenkin kelpuuttavat nyt  ivermektiinin koronan hoidossa:  Kansanedustaja Mika Niikko julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvan hänelle määrätystä ivermektiinivalmisteesta - Sai suurta apua oireisiinsa ivermektiinistä

Debunking 5 popular (and false) notions about the 1918 Spanish Flu

Maailman huippuvirologi:

1) Mass implementation of a non-sterilizing vaccine during a pandemic serves only to perpetuate infections and mutations. EVERYONE INVOLVED knows this. They can’t play dumb. 

2) medical decisions are based on a clear risk/benefit ratio. There is ZERO benefit in children for this vaccine and all risk. 

Dr. Peter McCullough - Their Narrative is Crumbling
Dr. Peter McCullough has said the official pandemic narrative that has been fiercely guarded over the past two years is "completely crumbling".

2014 Gain of Function Symposium: Ralph Baric describes the animal testing results using the SARS vaccine “So in this case in an outbred population the prediction would be that the vaccine would have caused increased mortality in some individuals” 

SARS-CoV-2 ferritin nanoparticle vaccines elicit broad SARS coronavirus immunogenicity

German scientists confirm nanotech in the vaccines

Saksalainen asianajaja Reiner Fuellmich (joka yleensä taistelee suuryrityksiä vastaan oikeudessa, ja on "päihittänyt" mm. Volkswagenin ja Deutsche Bankin) ruotsalaisessa haastattelussa: "Yeadonin mukaan on tärkeää ymmärtää, että tietyt piikkierät ovat äärimmäisen vaarallisia, kuolettavia, tappavia." Koko 45 minuutin video suomenkielisellä tekstityksellä tässä.

Japan Drops All Vaxxine Mandates, Places Myocarditis Warning on Label
Japan Drops All Vaxxine Mandates, Places Myocarditis Warning on Label By The Remnant News Paper 

Omicron could offer 'natural Covid immunity' without need for boosters, says EMA
The European Union drugs watchdog has voiced doubt over the need for a fourth Covid booster...

Tutkimus: Perustuslakivaliokunta sivuutti terveiden rokottamattomien aseman koronapassin yhdenvertaisuuspohdinnoissa
Perustuslakivaliokunta ei käsitellyt tutkimuksen mukaan asianmukaisesti eri ihmisryhmien asema...

The UK government admitted in October that vaccines have damaged the natural immune system of those who have been double-vaccinated. The UK government has admitted that once you have been double-vaccinated, you will never again be able to acquire full natural immunity to Covid variants - or possibly any other virus

Official German Government data suggests Fully Vaccinated Germans will develop Acquired Immunodeficiency Syndrome by the end of January 2022

MIT scientist's warning for parents about the COVID vaccine
Stephanie Seneff: Parents should do everything they can to avoid giving their kids the COVID vaccine

29.12.2021:

Lue viimeisimmät rokoteuutiseni Telegram-kanavallani tässä.

Alla muutama poiminta uutisistani:

Kansanedustaja Jim Jordan haastattelee Johns Hopkinsin lääkäriä, Dr. Marty Makarya:

Terveysviranomaiset Yhdysvalloissa eivät ole tehneet tutkimusta jossa vertailtaisiin luonnollisen immuniteetin ja rokotteilla saadun immuniteetin eroa, koska tuollainen tutkimus veisi pohjan rokottamiselta… Teemme juuri Johns Hopkins sairaalan kanssa tuollaista tutkimusta yksityisellä rahoituksella… Muissa maissa tuollaisia tutkimuksia on tehty… israelilainen tutkimus on suurin aiheesta koskaan tehty, ja se on maailmanlaajuinen… sen mukaan luonnollinen immuniteetti on 27 kertaa parempi kuin rokotteilla saatu.

New studies show that the COVID vaccines damage your immune system, likely permanently
The vaccines are making it more likely you'll be infected with Omicron 90 days after you are fully vac

Malone postasi: Bhakdi/Burkhardt pathology results show 93% of people who died after being vaccinated were killed by the vaccine
This research was posted December 10, but I wanted to check with experts before posting. It's consisten
...

Estimated 1 in 95 boys diagnosed with myocarditis in a California private school

USS Milwaukee Warship Confined in Cuba After COVID Outbreak Hits Fully Vaccinated Crew

Sydäntautilääkäri McCullough postasi: 339 Athlete Cardiac Arrests, Serious Issues, 193 Dead, After COVID Shot

McCullough postasi tämän Association of American Physicians and Surgeons 27/12 videon jossa  Dr. Harvey Risch kertoo Foxilla mm. lasten piikittämisen "järjettömyydestä"

Ja: Top Epidemiologist in India—Mass Vaccination of Young People ‘Unscientific’ as Risk-Benefit Analysis Favors Avoidance of the Jab
While India’s COVID-19 pandemic surges appear to be nearly over, with low numbers of new cases and...

Lasten koronarokotukset huono idea
Lasten rooli epidemiassa aikuisia alempi… Piikille siitä, haluaa hallitus.

25.12.2021:

Rauhallista joulua kaikille!

mRNA:n keksijä Dr. Robert Malone: Omicron (Moronic) on joululahja meille (koska se on käytännössä vaaraton ja saattaa aiheuttaa "laumaimmuniteetin", eli sen että rokotteista tulee tarpeettomia)

Malone jakoi TG:ssä: Interesting contrarian point of view, worth considering.
OPINION, POLITICS, UNITED STATES OF COMMON SENSE
"The COVID Vaccines Are A Myth"

Ja: 

Don't Let the Grinch Steal Christmas: A Letter from a Concerned Psychologist

Ja:

mRNA:n keksijä Dr. Malone paljastaa piikkihuijausta: Viranomaiset valehtelevat nyt - Comirnaty ei ole sama piikki kuin Pfizerin tuote ... USA:ssa ei ole Comirnatya, koska nyt FDA:n täytyisi tehdä turvallisuustutkimuksia sille koskien lapsia, raskaanaolevia ja tietääkseni 4 muuta tutkimusta.

Julkkissydäntautilääkäri McCullough: Huhtikuussa 2020 rokotteiden kehitys oli paljon edistyneemmässä vaiheessa kuin olisimme koskaan voineet kuvitella. Kuinka oli mahdollista, että olimme jo niin pitkällä? ... Yksi alkuperäisistä antigeenisitä piikeistä [ensimmäisistä loronapiikeistä], joita Australiassa testattiin ... Kaikista loronapiikkitestiin osallistuneista ihmisista tuli HIV-positiivisia. Tuo tulos salattiin hyvin nopeasti, mutta se löytyy vieläkin netistä.

 

18.12.2021:

Rokottamattomien ulkonaliikkumiskielto – nyt reagoidaan

Nämä radikaalit toimet tuhoaisivat meidän perustuslain ehkä lopullisesti

Ekonomi Tuomas Malinen kertoo tällä 17.12.2021 julkaistulla videolla (tai tässä) eduskunnan puuhailemasta rokottamattomien ulkonaliikkumiskiellosta. Malinen vetoaa kaikkiin, että meidän tulee yhdistyä ja reagoida tähän. Nyt on avattu myös uusi www.Mekansalaiset.fi -sivusto ja Tuomas Malinen on myös tässä hankkeessa itse mukana taustalla vaikuttamassa. Noustaan jokainen rohkeasti esiin omassa maailmassamme vastustamaan näkyvästi ja äänekkäästi tätä terveiden veronmaksajien täysin perustuslain vastaista vangitsemista koteihinsa.

Malisen Twitteri tässä

10.12.2021:

En päivitä näitä uutisia aktiivisesti, johtuen rokoteuutisten ja rokotetutkimusten tämänhetkisestä VALTAVASTA määrästä.

Lue tuoreet rokoteuutiset Telegramkanavallani: https://t.me/totuusrokotteista

Tämänhetkisten "agendattomien" rokoteuutisten ja tutkimusten perusteella voidaan todeta, että:

 1. Koronapiikit ovat vaarallisia, ja niiden vaaroja halutaan vähätellä ja salata

 2. Pfizer (ja FDA) on väärentänyt törkeästi tutkimusdataansa

 3. Ylikuolleisuus: Ihmisiä (jopa terveitä/huippu-urheilijoita) kuolee nyt paljon enemmän kuin aiempina vuosina

 4. Maskeista ei ole käytännössä mitään hyötyä koronan "torjunnassa"

 5. Koronapassista ei ole mitään hyötyä koronan "torjunnassa" (ja iso osa kansasta vastustaa sitä

Investigation finds 278% increase in Worldwide Heart Attack Deaths among Soccer Players in 2021 so far An investigation of available data shows that worldwide football / soccer match cardiovascular

Sudden Surge in Stillbirths and Menstrual Changes November 11, 2021, a rally formed outside of Lions Gate Hospital in ...

Great Britain: Excess Mortality Among Children After Vaccine Rollout - Is it just a coincidence that deaths among children have increased by 62% since the rollout of the m

mRNA:n keksijä Dr. Malone: Podcast – Covid-19 And Vaccine Observations From Pediatric Specialists Robert Malone MD, MS (host/interviewer), Kirk Milhoan MD, PhD (pediatric cardiologist), Mark McDonald, MD
(Child Psychiatrist)

Malone: Webinar: Why Are Covid-19 Vaccines For The Pediatric And Adolescent Population Concerning?

Malone: Note the timelines involved in development of more highly pathogenic strains of the Marek’s disease virus. Now this is a DNA herpesvirus.  Coronaviruses are RNA viruses, and mutate more rapidly. So who knows. But vaccines that are this leaky are a problem

Tutkimus: COVID-rokotetut kantavat 251-kertaista virusmäärää verrattuna rokottamattomiin - "Uhkaavat ympäristöään" - Oxfordin yliopiston tutkimustulos viittaa siihen, että koronarokotetuista on tulossa sairauksien superl

Researchers Refuse To Publish Major Study Linking Covid Vaccines To Massive Increase In Heart Attacks Says Leading Cardiologist - GreatGameIndia In order to gauge the accuracy of the results, replicating results has always been a necessary c

Pfizer Documents Reveal: Both Pfizer and The FDA Knew The Risks of Vaccine Adverse Events and Deaths A federal judge ordered that the US Food and Drug Administration (FDA) must comply with a Freedom

28X increase in stillbirths in multiple parts of Canada? But get this... it's only happening to vaccinated moms. I wonder what is causing this? When Canada's top

Kanadalaisen McGillin yliopiston lääketieteen tiedekunnasta: Uusi tutkimus osoittaa, että koronapandemia on saattanut estää ihmisiä ajattelemasta loogisesti. Myös heidän riskien analysointikyynsä on saattanut heikentyä aikana, jolloin oikeanlaisten terveyttäkoskevien päätösten tekeminen on ollut todella tärkeää. 

Malone: <data and the truth want to break free, and eventually will.  Best to come clean sooner. The coverup is what will git ya.> GUY HATCHARD: PFIZER DOCUMENT CONCEDES THAT THERE IS A LARGE INCREASE IN TYPES OF ADVERSE EVENT REACTION TO ITS VACCINE

Malone (Lancet): In peer reviewed prospective observational study of 1,072,313 patients, UK group unable to tell the difference between vaccine effects and COVID-19.  Disentangling post-vaccination symptoms from early COVID-19

 

Americas Frontline Doctors: WOW: a preprint study for The Lancet shows protection from the Covid shots declines severely after only a few months—and that Pfizer/Moderna may have had reason to suspect this from the beginning. This revelation of corruption and recklessness is horrific.

Swedish study shows covid vaccines drop below zero efficacy on spread by about 200 days

New research finds that COVID-19 vaccine-resistant mutations strongly correlate with vaccination rates.

Suoliston mikrobiomilla merkitystä Covid-19-taudissa Terve suoliston pöpökanta vaikuttaa lieventävän taudinkuvaa

 

The Testimonies Project: Israeli Citizen Documents Vaccine Injury - UncoverDC
The Testimonies Project is a vaccine injury reporting project organized by Israeli citizen, Avital Livn

Harvardin tutkimus debunkkaa sen uskomuksen, että piikit pysäyttävät koronan.  Tutkimus joka toteutettiin 68 maassa, paljastaa paljon muutakin. "Kun koronalukuja tarkastellaan, ei näytä olevan juurikaan merkitystä sillä, kuinka iso osa kansasta on piikitetty. Itse asiassa se näyttää olevan niin, että mitä enemmän piikitetään, sitä enemmän on koronaa."

Ivermectin for Prevention and Treatment of COVID-19 Infection: A Systematic Review, Meta-analysis, and Trial Sequential Analysis to Inform Clinical Guidelines Repurposed medicines may have a role against the SARS-CoV-2 viru

Ivermectin, antiviral properties and COVID-19: a possible new mechanism of action Ivermectin is an antiparasitic drug that has shown also an effective

"Trumpin parantanut" Dr. Zelenko: Anyone that willfully vilified and obstructed access to hydroxychloroquine and ivermectin in the prevention and treatment of Covid-19 is guilty of first degree capital murder, genocide, and crimes against humanity. 

MTV3: Hälytystehtävien määrä nousemassa kaikkien aikojen suurimmaksi Uudellamaalla ja Pirkanmaalla – "Ihmiset eivät saa apua muualta"
”Määrä voi nousta jopa tätäkin suuremmaksi, jos pikkujouluja tai uutta vuotta innostutaan juhlimaan”

Brittipääministeri Johnson: PCR-testi poimii vain 7% tapauksista

 

Posi Tv uutiset: STM:n lakiesityksen liitteenä olevan arvion mukaan rokottamattomia hoitajia on noin 32 000 ja kerran rokotettuja hoitajia on noin 56 000 henkilöä. 

Kansalaisaloitepalvelu - Alle 12-vuotiaiden koronarokotukset lapsen edun ja oikeuksien vastaisia Laki tartuntatautilain (1227/2016) 45 § muuttamisesta Eduskunnan päätök

EMA EI VAADI ROKOTEHAITTOJEN SYYSEURAUSSUHDETTA SELVITETTÄVÄKSI BIOLOGISTEN VAIKUTUSMEKANISMIEN PERUSTEELLA | Pelastetaan Suomen lapset LEHDISTÖTIEDOTE 8.12.2021Pelastetaan Suomen Lapset PSL -kampanjan lääkäriryhmä lähetti 29.7.20

Sote-alalle pakkorokotukset - kaaos on TÄÄLLÄ!
Hallitus ilmoitti eilen, että sote-alalle määrätään pakollinen koronapassi 31.12.2022 saakka. Se tarkoittaa käytännössä pakkorokotusta.

Aussivarapääministeri testattu korona+.

FDA Says It Now Needs 75 Years to Fully Release Pfizer COVID-19 Vaccine Data The Food and Drug Administration is asking a judge to give it 75 years to produce data concern


mRNA-Malone: "By tracking the evolutionary trajectories of vax-resistant mutations in more than 2.2 million SARS-CoV-2 genomes, we reveal that the occurrence & frequency of vax-resistant mutations correlate strongly with the vaccination rates in Europe and America."

 WHO warns against vaccine mandates! 
THEY DON’T WORK!

Mediamoguli Ted Turner on Depopulation: The Eugenics Agenda - 04/01/2008 - It goes without saying that the … 

Prince Philip on what should be done about "overpopulation"

Well-Structured German Study Shows No Deaths among Healthy German Kids Ages 5 to 11 ⋆ Brownstone Institute These results put risk to kids in perspective. They show us that school closure was wrong. They ma

Malone: AI modeling: Omicron twice as likely to escape vaccines; 10x more infectious than the original virus.​

Pfizer Vaccine 40 Times Less Effective Against Omicron: South African Study​

All-Cause Excess Deaths in Seniors (65+) in the US is up +71% compared to 2020, despite seniors being vaccinated 99.1% (1st dose)

 

11 Australialaista sairaanhoitajaa paljastaa loronapiikin sivuvaikutuksia: "Meitä kehotettiin olla puhumatta siitä mitä olimme nähneet". Sairaanhoitajien naamat on sumennettu heidän suojelemiseksi, mutta heidän henkilöllisyytensä ja pätevyytensä varmistettiin ennen videointia. He kertovat kuinka he näkivät ihmisten yhä useammin ja useammin menehtyvän, mutta kukaan ei saanut puhua siitä.

Full video here: https://rumble.com/vq4ksx-11-australian-nurses-blow-the-whistle-on-covid-vaccine-side-effects.html

Lääkäri löysi hoitokeinon piikitetyille - Veressä huomattavia muutoksia!

Studies show an aggressive vitamin D campaign could have prevented nearly all COVID deaths A recent German study found zero covid morbidity for those with a vitamin D level above 50 ng/mL.

Dr. Geert Vanden Bossche on how this all ends:

-Stop mass vaccination across all age groups.
-Reduce the infectious pressure of the population.
-Promote early treatment.
-Maintain a healthy lifestyle and weight.
-Reduce anxiety, stress, and fear.

Pfizer/BioNTech: Omicron saattaa tarvita kolme erikoisrokotusta - Lisäksi koronarokotteet tehosteineen - Uusi MV-Lehti Jos asia on Pfizerista ja sen kumppanista BioNTechista kiinni, jatkuvalle mRNA-geenimuokkauksen sarjat

Japani varoittaa Modernan ja Pfizerin koronarokotteiden sydänriskeistä nuorille - Uusi MV-Lehti Japanin terveysministeriö on listannut sydäntulehduksen vaaran Pfizer- tai Moderna n

Kansalaisaloite avattu alle 12-vuotiaiden koronarokotusten kieltämiseksi - Uusi MV-Lehti Uudella kansalaisaloitteella, joka on kerännyt lähes välittömästi avaamisensa jälkeen yli 4000 alleki

Ylikuolleisuuden kasvu jatkunut rajuna Suomessa marraskuussa - Uusi MV-Lehti Suomalaisia kuolee valtavasti enemmän kuin viiden kuluneen vuoden keskiarvo on antanut odotta

Excess mortality: Cumulative number of deaths from all causes compared to projection based on previous years The cumulative difference between the reported number of deaths since 1 January 2020 and 

Lottamuseoon vain koronapassilla - Mitä syrjintä aiheuttaa opiskelijoille? - Uusi MV-Lehti Syvärannan Lottamuseo ilmoittaa, että "tiukentuneiden koronarajoitusten takia, 

Pakkorokotuksia puskenut Washington Postin päätoimittaja kuoli "äkilliseen sydänkohtaukseen" - Uusi MV-Lehti Washington Postin päätoimittaja Fred Hiatt, joka tuli tunnetuksi neikonservatiivien sotahaukkana ja j

Viimeinenkin Bidenin hallinnon julistama yritysten rokotepakko estetty oikeusistuimessa - Uusi MV-Lehti Yhdysvaltojen liittovaltion tuomari esti tiistaina Bidenin hallinnon julistaman viimeisenkin C

89% vastanneista vastustaa rokotepakkoa - Britannian valtamedia sensuroi mielipidekyselyn - Uusi MV-Lehti Britannian valtamedian ITV:n aamutelevision kuuluisa ohjelma Good Morning Britain sai vastansa kiiv

Rokottamattomien pääsy kriittisiin leikkauksiin estetään Australiassa - Uusi MV-Lehti Sairaalat Queenslandissa, Australiassa, saattavat kieltää hengen pelastavat leikkaukset potilailta

Unohtakaa höpinät "varianteista" - Keskittykää koronarokotteiden vaaroihin! - Uusi MV-Lehti Eteläafrikkalainen lääkäri toteaa piikkiproteiinista: "Yksi juonitelluimmista myrkyistä, jonka ihm

Boris doesn't want to say it, but forced vaccinations are coming to the UK.

BioNTech, Pfizer say test shows 3 doses of vaccine neutralize Omicron BioNTech and Pfizer said on Wednesday a three-shot course of their COVID-19 vaccine was shown 

STM esittää "rokotuspakkoa" sote-alan työntekijöille, tulisi voimaan mahdollisimman pian – työnantajalla ei olisi palkanmaksuvelvollisuutta Työnantajalla olisi velvollisuus huolehtia, ettei riskiryhmiin kuuluvien potilaiden ja asiakk

Avi valmistelee uusia rajoituksia – Ilman koronapassia muun muassa kuntosalit, sisäliikuntatilat ja saunat joutuvat rajoittamaan kävijämääriään Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa valmistelevansa parhaillaan asiakas- ja toimintatil

Antti Heikkilä Twitterissä: Saksan uudella hallituksella on aivan uusi näkemys Koronasta. Joulun Lockdown koskee kaikkia niin rokotettuja kuin rokottamattomia eli molemmat levittävät tautia. Hallitus sanoi, ettei rokotus ole ongelman ainoa ratkaisu, mikä käsittääkseni tarkoittaa, ettei pakkorokotuksia tule 

 

 

 

 

28.10.2021:

Dr. Robert Malone: "There is absolutely no scientific or medical justification for vaccinating children in my opinion.  This man must be stopped." Fauci: "It's entirely possible, if not very likely that vaccines will be available for children from 5-11 within the first week or two of November."

Tri Tenpenny: "Kun Gates päätti tehdä 2010-luvusta rokotteiden vuosikymmenen.. Idea oli keskittyä lapsiin, tuhota heidän immuunijärjestelmänsä ja saada heidät sairaaksi... myrkytämme nuo lapset tehden heistä elinikäisiä farman asiakkaita"   Koko haastattelu tässä (48:12>)

70 members of Pfizer investment board are members of CCP

Italia korjasi Koronaan kuolleiden tilastoja. 130 000 kuollutta olikin itseasiassa tarkkaan laskien 3783. 

Kohuraportti Skotlannista: Koronapassien tiedot päätyvät korporaatioille, kuten Amazonille ja Microsoftille

Antti Heikkilä twiittasi: The Obvious Wins Again: Natural Immunity Superior to Vaccine Immunity 

Jopa puolet suuren lentoyhtiön henkilökunnasta rokottamatta, lentäjistä noin kolmasosa. Lentokapteeni arvioi Highwiren haastattelussa. Koko haastattelu tässä (15:00>)

Dr. Zelenko postasi TG:ssä tämän videon, joka paljastaa rokotehuijausta Israelissa:
-Israelin terveysministeri sanoi 30/9 mm. että rokotteet ovat turvallisia
-Israelin VAERS-sivusto "piilotettiin" ja tehtiin vaikeaksi käyttää
-ym. 

Sweden Halts Moderna Jab Indefinitely After Vaccinated Patient Develops Crippling Heart Condition

The UK Government’s own data does not support the claims made for Covid-19 Vaccine Safety & Effectiveness

Whitney Webb on Moderna's stock depending on life-time subscriptions to booster shots

Public health or private wealth? How digital vaccine passports pave way for unprecedented surveillance capitalism

Dr. Richard Fleming: Pfizer Vaccine Causes Blood Clots Under Microscope

MITRE is at the heart of the Vaccine Credential Initiative, which is pushing for digital vaccine passports across the US. MITRE designed spy tech enabling the FBI to gather individuals' fingerprints from social media photos.

MITRE's board members:

FDA Committee has approved the Pfizer vaccine Emergency Use Authorization for kids aged 5-11. FDA conceded it didn't know long-term effects of vaccine on kids. FDA Voting Member: "We're never gonna learn about how safe the vaccine is until we start giving it."

First case of postmortem study in a patient vaccinated against SARS-CoV-2

Tutkija selvitti mitä koronarokotteet sisältävät ja järkyttyi - "Kuin katsoisi kauhutrilleriä!" 

Lääkäri Ville-Veikko Elomaa: Miksi vastustan koronapassia ja pakkorokotusta?

27.10.2021 Yazkan vieraana kirurgi Ville-Veikko Elomaa

China began giving COVID vaccines to children as young as three years old.

70 Percent of COVID-19 Deaths Both in Sweden and UK in September Were “Fully Vaccinated”

200 Members Of Congress Treated With Ivermectin By Dr. Pierre Kory - Joe Rogan

Fox's Tucker Carlson: Children Are More Likely To Die From Flu

FDA experts ask why Kids are “dropping like flies” right after getting the Covid-19 Vaccine as they meet to debate authorisation of the Pfizer jab for 5-11-year-olds

Deaths among male Children are 89% higher than the 5-year-average since they were given the Covid-19 Vaccine

Canadian Politician demands urgent investigation into rise of sudden deaths among Teens following Covid-19 Vaccination

Dr. Ardis and Dr. Carrie Madej learn from Karen Kingston, what's REALLY in the C19 vaccines!

Tervetuloa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 11:00 osallistumaan QvanttiLive-lähetykseen. Siellä keskustelemme ajankohtaisita aiheista: rokotteista, valeuutisista, säämanipulaatiosta...

Ei asennuksia, ei rekisteröitymisiä. Kilik, klik!

Saa jakaa!

Tule kokoamaan Suurta Palapeliä yhdessä. Lisää aiheesta: http://redpillmedia.fi/fi/qvanttilive/

 

8.10.2021:

mRNA Malone twiittasi: Once again, please remember, it is written into federal US Law that the goverment shall lie about vaccine safety and efficacy. (Valtion rekisteristä) "Rokotteiden turvallisuuden epäilyä ei sallita, oli tuo epäily sitten perusteltua tai ei" 

VAXX VIALS Breaking Development: Discs Carry "Mystery Payload" During the weekly "Ask Dr. Jane" segment on "The Stew Peters Show", Dr. Jane Ruby revealed a breaking development, and...

Dr. Ruby RTG: IF YOUR BOSS THREATENS YOU WITH FIRING IF NOT VACCINATED DON'T REFUSE: If you are being forced to Vax in order to keep your job, here’s a great way to handle it:

 • Can you please advise the approved legal status of any vaccine and if it is experimental?

 • Can you please provide details and assurances that the vaccine has been fully, independently and rigorously tested against control groups and the subsequent outcomes of those tests?

 • Lisää tässä

The lead vaccine researchers driving all government policy in Australia received $65,330,038 in government grants covering 2020-2023. Grants of this size are unprecedented. 

Miksi Moderna kiellettiin - Miten mRNA-koronarokotteiden piikkiproteiini vahingoittaa sydäntä 

Fully Vaccinated Countries Had Highest Number of New COVID Cases, Study Shows The authors of a study published Sept. 30, in the European Journal of Epidemiology Vaccines said the sole reliance on...

4,520 times more likely to die from the vaccine than from COVID. Interesting report.

47 studies confirming that masks are useless in preventing Covid infection and transmission

Lääkäri Mikael Kivivuori: Massojen pitää ottaa sairaslomaa 2 viikkoa ja tutkia tätä koronahuijausta

Antti Heikkilä: Erinomainen kirjoitus todelliselta alan osaajalta. Herättää kysymyksiä THL:n suuntaan: Re: Lääkärilehti: Immunologian palomiehet työssään

Antti Heikkilä twiittasi: Islannin tilasto on karmeaa luettavaa. 3. aalto vaikka on eniten rokotettu kansa

THL etsii nyt rokotettavia Tinderistä – Joka neljäs 20–40-vuotias ei ole ottanut koronarokotetta

Colorado Hospital Refuses Kidney Transplant to Woman Over COVID-19 Vaccine Refusal

Bill Gates announced digital vaccine passports during a March 2020 TED Talk interview “eventually what we’ll have to have is certificates of who’s a recovered person, who’s a vaccinated person” and “so eventually there will be this digital immunity proof that will help facilitate the global reopening up.” This sentence on "digital immunity proof" was edited out by the TED Talk producers, but the sentence remained in a full audio version of the interview.

Mercola: What Is the Current Rate for Reporting Vaccine Injuries? Historically, vaccine injuries are routinely underreported, but health care workers can turn it around.

Britannian virallinen tilasto: COVID-tautiin kuolleista 70% koronarokotteen saaneita 

Pfizerin tietovuotaja: Yhtiö on salannut abortoitujen sikiöiden solujen käytön COVID-rokotteissa 

Tanska kielsi Modernan kokeelliset mRNA-piikitykset nuorille - Uusi MV-Lehti

Pfizer ja Moderna eivät seuraa virallisia raportteja koronarokotteiden aiheuttamista lasten kuolemista

Suomi keskeyttää Modernan mRNA-piikitykset nuorille miehille ja pojille

Fimea: Koronarokotusten vakavia haittavaikutuksia 3000 suomalaisella - Noin 14 000 ilmoitusta käsittelemättä -

Biochemist Martenson: You Have Nothing to Lose With Ivermectin

Pfizer Whistleblower LEAKS Execs Emails EXPOSING Suppression of Covid Vax Info From Public Another powerful investigation by Project Veritas.

Vaccine researcher James Grundvig describes step-by-step how hospitals are currently systematically MURDERING their patients.

Tutkimus: Naisten hedelmällisyys heikkenee mRNA-COVID-rokotetuksien seurauksena

Dr. Tapper: Do Vaccines Cause Autism?
Why is there still a vaccine/autism controversy?  Because families have been blocked from getting into a REAL court to prove that vaccines have caused their child's autism.  

 

6.10.2021:

 

Rokoteuutisia tuoreella Telegram-kanavallani tässä (Muista tilata!)

Selvitys: Rokotteita kauppaavat lääkeyhtiöt korruptoivat EU:ta vähintään kymmenillä miljoonilla vuosittain - Lääkeyhtiöiden kasvavat lobbausbudjetit osoittavat, että yhtiöt tietävät saavansa rahalleen tuntuvan vastineen.

Pfizerin tiedemiehet paljastavat: Luonnollisilla vasta-aineilla paremmin tautia vastaan kuin mRNA-rokotuksilla [Video] - Uusi MV-Lehti Useat Pfizerin tutkijat myönsivät Project Veritasin sarjassaan neljännessä videoidussa paljastuksessa, että luonnolliset vasta...

Lue US:n sensuroima blogi: "Koronapassi - tulevaisuusongelma" - Päivikki Karhula yritti julkaista Uusi Suomi -blogipalvelussa ajankohtaisen ja tärkeän kirjoituksen koskien hallituksen...

Lähes 2 miljoonaa "täysin rokotettua" israelilaista menetti rokotepassinsa - Rokotepassien mielivaltaisuus paljastuu, kun ylikansallisesti pusketun väestön kontrollijärjestelmän sääntöjä muutettiin Israelissa

Turvallinen verensiirto ja elintenluovutus uhattuina?
Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäriryhmän tiedote

Lääkärit kysyvät geenimuunnellun veren riskeistä - Turvallinen verensiirto ja elintenluovutus uhattuina? - Uusi MV-Lehti
Suomalaislääkäreiden avoimessa kirjeessä kysytään mm. miten geeniteknologisten koronarokotusten aiheuttamilta vaarallisilta v

Koronapassi — uusi rajoitustoimi
TEM: koronapassin toimivuudesta ei ole julkaistua tutkimustietoa.

Eronneen Australian pääministerin korruptioepäilyjen taustalla rokoteyhtiöiden lobbaajat ja miljoonat dollarit - Uusi MV-Lehti
Valtamedia on tehnyt kaikkensa vaietakseen taustan Uuden Etelä-Walesin pääministerin viime viikolla ilmoittamasta eroamis...

Geenipiikityksiä tyrkyttävä suomalaislobbari sotkeutui omiin valheisiinsa | Kolumni - Lääketeollisuuden lobbarille, Lasse Lehtoselle, sattui kiusallinen moka hänen mainostaessaan näitä surullisen kuuluisia ”korona...

Dr. Francis Collins Stepping Down as Head of NIH
The head of the U.S. National Institutes of Health (NIH) is stepping down amid lingering questions regarding his ...

Asianajaja Thomas Renz kertoo MediCare:n palvelimilta saamastaan rokotehaitta- aineistosta
”Medicare Tracking System -järjestelmästä saadun raakadatan mukaan 14 päivän sisällä COVID-19 -rokotteen saamisesta kuolle...

Pfizer's Inside Man
More on the Global Mafia & how they are gaming the system. This is also a 'rant' video about those people who absolutely refuse to go after the players behind this attempted genocide.

Microsoft Patents New Cryptocurrency System Using Body Activity Data
Microsoft has patented a cryptocurrency mining system that leverages human activities, including brain waves and body he

Painostakaa kansanedustajia koronapassi asiassa - TokenTube
Tuomas Malisen sanomaa videolta: Koronapassia valmistellaan parhaillaan edusku...

India govt. declares most populated state officially COVID free after widespread use of ivermectin

Kemppe: #68 - Olli Posti - Korona, Kannustimet, Kouluhäirikönti - TokenTube Tykkää jos pidät jaksosta, Kommentoi, Jaa jos näet sen tärkeäksi! Klikkaa Show More ja katso

Slovenians storm a motorway en masse in protest against covid passports!

Laittomia k-piikkikokeita vauvoilla ja lapsilla Puolassa?
Suomesta mukana oleviksi luetellaan 11 klinikkaa

Kanadan armeija näki pandemian tilaisuutena testata propagandatekniikoita kanadalaisiin
Informaatiosotaoperaatiot ovat irtautuneet kontrollista

Epoch TV: New Study: Natural Immunity Persists 12+ Months After Infection, Strong Antibodies | Facts Matter

60% of Iceland's Third COVID-19 Wave Was Fully Vaccinated Despite achieving one of the highest vaccination rates in the world, Iceland was hit with a new wave of COVID-19 cases starting around the third week of July.

Marburg virus a backup plan for the vax refusers? To wipe us out? Prepare well. It's a cousin to Ebola

Highwire (HW): DID THE VAERS WHISTLEBLOWER LOSE HER JOB?

HW: VANDEN BOSSCHE & MALONE: COVID-19 GIANTS UNITE

China PCR Test Orders Soared Before First Reported COVID Case, Government Contracts Show Surges in Wuhan-Area Purchases Starting May 2019

VACCINE PASSPORTS DESTROYING NYC RESTAURANTS POSTED: October 1, 2021

Pfizer Scientist: ‘Your Antibodies are Probably Better than the Vaccination’
Investigating and exposing corruption in both public and private institutions.

Johnson & Johnson: Children Don’t Need the ‘F*cking’ COVID Vaccine Because There Are ‘Unknown Repercussions Down the Road’ … Want to ‘Punish’ Unvaccinated Adults and Turn Them Into ‘Second-Grade Citizens’ for Not Complying with Mandates Investigating and exposing corruption in both public and private institutions.

Brazilian President Jair Bolsonaro Claims COVID Vaccine Regime Will Lead to ‘Population Control’ - Big League Politics He makes a strong case.

Fully Vaccinated Harvard Business School Suspends Most Classes For COVID Outbreak Harvard Business School is switching to remote learning through October 3 to try to suppress...

Former Pfizer employee flags FDA study, warns that Pfizer vaccine increases COVID by over 300%
The fraudulence of covid-19 vaccines is on full display, and the evidence is sitting right out in the open. The full FDA approval for

27.9.2021:

Project Veritas:  Announcing videos inside Johnson and Johnson tomorrow, Monday 8pm.“The Hunter will become the hunted.”

Dr. Tenpenny on TG:

Yli 65-vuotiaat kuolevat 5-kertaa todennäköisemmin k-rokotteesta kuin k-taudista. Ja mitä nuorempi sitä suurempi tuo kerroin

Tuoreet "Koronarealistit" Kanadassa: .. 500 members.. physicians, research scientists (including virologists, vaccinologists, and immunologists)... including highly accomplished professors from top Canadian universities..

COVID vaccines are revealing the disrespect some leftists have for Blacks

In Lancet, Top Scientists Eviscerate Fauci and Daszak for "Silencing Debate"

Richard Ebright of Rutgers University and Jacques van Helden of Aix-Marseille University have joined 14 others in criticizing widely...

Kolmas koronarokotuskierros KYSillä alkoi viedä henkilökuntaa sairastuvalle 

Dr. Laakso: Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää koronasta. Onko korona vaarallinen?

Tiihonen: Virkamies tyrmää Marinin hallituksen koronapassiesityksen
Sain alla olevan analyysin virkamieheltä, joka on hyvin huolissaan perusoikeuksista ja syrjinnästä johon hallituksen esitys koronapasseista johtaisi.

FDA Approves First Oral Blood Thinning Medication for Children

Tilastodata Britanniasta: Koronakuolemat lisääntyneet 3000% ja kuolleista 80% rokotettuja 

Valtamedian vaikenemat koronarokotteiden uhrit Israelissa kertovat synkän totuuden ihmiskokeesta [Video]

Italia vahvisti määräyksen: Rokottamattomille ei saa maksaa enää palkkaa -

Parasites and sharp metal pieces in hundreds and hundreds of vials across all companies. This worldwide Consortium is striking back calling for an immediate moratorium on all injections until this can be investigated

Worldwide Call to STOP VAXX NOW! Doctors, Scientists Reveal Findings

Dr. Judy Mikovits warns Fauci may release MORE deadly bioweapons on the world

Kenraali Flynn: If you are even slightly considering getting the vaccine, Read this affidavit IMMEDIATELY!!! Every single word. It takes no more than ten minutes to read. 

Mitä piikkipassi oikeasti voi tarkoittaa? - TokenTube
Kun olen kuulostellut ihmisten ajatuksia piikkipassista, olen huomannut, ettei monikaan...

24.9.2021:

Rokoteuutisia tuoreella Telegram-kanavallani tässä (Muista tilata!)

ISRAEL television: 90% of those newly infected yesterday over 60 years are vaccinated with two doses, and the other 10% are vaccinated with a single dose or without vaccination

Vaccine market revenue worldwide | Statista
The global vaccine market was forecast to reach close to 60 billion U.S. dollars in revenues by 2020, almost double the amount recorded in...

Dr. Tenpenny: Could it get any more corrupt?  Can you think of any greater conflict of interest? CDC Foundation: Public-Private Partnerships and Conflict of Interest Guidelines

Kenya refuses to administer Pfizer vaccine to under 18's.

COVID CRIMINAL NETWORK HAS BEEN MAPPED OUT AND EXPOSED A German IT project manager who chooses to stay anonymous has dropped this bombshell document exposing the entire covid criminal network

Edellinen PDF:nä tässä

[VIDEO] “The View” Descends Into Chaos When 2 Vaxed Hosts Test Positive for COVOD and Are Removed From Set

Ruotsalaisessa, suuriltaosin täysinrokotetussa vanhainkodissa Covidrypäs - Useita kuolleita

21/9: 9 täysinrokotettua lääkäriä ja sairaanhoitajaa sairastuivat Covidiin sairaalassa Norjassa:

Wuhan Scientists Planned To Release 'Chimeric Covid Spike Proteins' Into Bat Populations Using 'Skin-Penetrating Nanoparticles'

Funeral Director: Mass Vaccine Deaths, Child Danger, COVID Camps, Genocide Planned
John O'Looney has seen deaths from the beginning, and what he has seen as an undertaker supports what many of us have suspe

Turtiainen: PATOLOGIEN KONFERENSSI SUOSITTELEE HARKITSEMAAN KORONAROKOTUSTEN KESKEYTTÄMISTÄ 

Babies could be given Pfizer's Covid vaccine in the US this winter: Company plans to seek approval for jabbing six-month-o

Malone: The Nature Article “The tangled history of mRNA vaccines” -CORRECTION NEEDED — RW Malone MD, LL

Uusi nettisivusto STOP Koronapassi - "Pysäytetään koronapassi yhdessä!" - Uusi MV-Lehti

VKK vaatii hallitusta tutkimaan Suomessa käytettävien mRNA-koronarokotteiden puhtauden - Uusi MV-Lehti

Brasilian presidentti tuomitsee rokotepassit ja vaihtoehtoisten COVID-hoitojen estämisen

Kuhmon Osuuspankki lahjoo kokeellisiin mRNA-piikityksiin osallistuvat 

Suomalaislääkäri allekirjoitti vetoomuksen lasten ja nuorten koronarokotusten keskeyttämiseksi – Irtisanottiin Terveystalosta 

Ministeri Antti Kurvinen eduskunnalle: Kokeellisten COVID-rokotteiden vastustus ”foliohattuteoriaa” [Video] 

Fimean koronarokotteiden haittailmoitusten määrä kohonnut noin 17 000 tapaukseen – Lähes 13 000 käsittelemättä 

Iltalehti: Kahdesti rokotettu Tiina joutui karanteeniin [Vaasassa] ... minulla on ollut molemmat rokoteannokset jo neljä viikkoa

A Florida Court has issued a temporary injunction preventing the city of Gainesville from forcing its employees to be vaccinated. 

Project Veritas: PART 2: FDA Official 'Blow Dart African Americans' & Wants 'Nazi Germany Registry' for Unvaccinated YouTubessa tässä

Israel: "Booster" doses now also only valid for 6 months

BREAKING DISCOVERY! The ACTUAL CONTENTS Inside Pfizer Vials EXPOSED!

22.9.2021:

Leaked Zoom Video Reveals Hospital Officials Discuss Vaccine Scare Tactics | Facts Matter

Turtiainen eduskunnassa: Valeoppositiosta kysyttiin maski naamalla - mikä se valeoppositio on... "Miksi selonteossa ei mainita lainkaan kyseenalaisia kokeellisia koronapiikkejä ... minkälaiselle koetukselle yhteiskuntarauhamme joutuu, kun selviää, että lapsien terveys on tärvelty myrkkypiikeillä"

Miljoonia katsojia päivässä saanut Project Veritasin salavideo tässä "Lääkäri: K-rokotteet ovat täynnä pa*kaa"

Rokotetuilla on 27-kertainen riski sairastua koronaan

Lapin Kansa: Hoi­ta­jien jouk­ko­pa­ko ja sai­ras­te­lut ruuh­kaut­ti­vat Ro­va­nie­men ter­vey­sa­se­mat: Vas­taan­otol­le ei pääse, pu­he­lin­pal­ve­lus­sa on vii­vet­tä, verk­ko­asioin­ti pysyy sul­jet­tu­na

18 Reasons I Won't Be Getting a Covid Vaccine

A Project Runway episode from April 2019 had a contestant named "Kovid" who wore a mask, as a design piece, to go with his runway design. (Predictive programing at its finest, this is sort of mockery they intentionally put out, as a part of a ritual. They are taking us for fools.)

Video (00:42): Over 35,000 Canadian doctors refuse the genocide injection.

Kroatian presidentti: "Me emme COVID-rokota enempää - Media levittää paniikkia ja valhetta" 

Edellinen video myös Telegram-uutiskanavallani tässä 

FDA salaa Comirnatyn ainesosat 

Yllätys. Johdon ei tarvitse ottaa myrkkypiikkiä: No Vaccine Rules for Big U.N. Meeting: Free Pass for World Leaders

Medical associations back stripping licenses from doctors who warn against COVID-19 jabs

Pfizer Says COVID Vaccine for 5- to 11-Year-Olds Is Safe and Shows ‘Robust’ Antibody Response, Experts Say Not So Fast

Former HHS Trump COVID Advisor Predicts Mass Child Death

Alabama Hospital Defies Biden By Ending Vaccine Mandate For Employees

Researchers at UC Riverside are developing a way to insert mRNA technology into plants, allowing the COVID-19 vaccines...

Dr. Ruby: DEFIANCE & LAWSUITS WORK! UAB Hospital in Birmingham announced that it would wait and see how the vaccine mandates being put forth by Biden play out before enforcing them at its facility

Florida Governor 
#RonDeSantis just introduced to the press the new surgeon general of Florida, Dr. Joseph #Ladapo who just happens to be one of the signers of the 
#GreatBarringtonDeclaration

Koronakeskitysleirejä avataan Australiassa ja Uudessa-Seelannissa: Move Over New Zealand & Australia-Washington State Concentration Camps Will Soon Be Open for Business

A Shortage of Pilots Looms as the Next Challenge for Airlines "...mandatory vaccinations for trainee pilots and travel curbs have also kept a new batch of potential aviators away"

Ultra-Vaxxed, Booster-Heavy Israel Now Has More Covid Infections per Capita Than Any Country in the World

FDA experts reveal the Covid-19 Vaccines are killing at least 2 people for every 1 life they save as they vote 16 - 2 against the...

NHS whistleblower speaks out 

Yes friends, doctors are actually losing their licenses for not being in Lockstep with the Pharma Regime!

21.9.2021:

”Ihmisten halutaan kuolevan” – Project Veritas aloitti rokoteagendan raskaan sarjan paljastukset [Video]

Päivän video: ”Rokotteet tappavat enemmän ihmisiä kuin pelastavat” – Youtuben sensuroima FDA:n kokous

Lääkevakuutusyhtiö ruuhkautunut – Koronarokotteiden vahinkojen käsittelyaika venynyt useiksi kuukausiksi

Tutkimus: Koronarokotteet tappaneet jo ainakin 150 000 ihmistä Yhdysvalloissa, joista 574 on lapsia

Yli 1000 osoitti mieltään koronadiktatuuria vastaan Helsingissä

20.9.2021:

mRNA-Malone twiittasi:

17.9.2021:

HUS aloittaa buusterirokotukset etteivät rokotteet vanhene:

Alla uutisissani: Malone: Buusterit saattavat tuhota rokottamattomienkin immuunijärjestelmän

Code Monkey: Dear World:
Pay attention to Australia because they are the testing grounds for what the elites are planning for you.

CDC:n muuttuvat määritelmät

Vaccine Mandates Can’t Stop Covid’s Spread

16.9.2021 klo 18.00 Yazkan vieraana Marjo Urbanski

Marjo Urbanskin laatima protokolla: koronarokotuksen haittojen torjuminen pt.1

COVID-19 test caused man's 9-month-long brain fluid leak

Video (00:41): Peak 2021: Nicki Minaj’s fans take to the streets to protest vaccine censorship.

El Salvadorin hallitus tarjoaa kansalaisilleen ilmaiseksi paketin, joka on tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Paketti sisältää vitamiineja ja lääkkeitä ja se toimitetaan tarvittaessa kotiin.

Irlannissakin alkavat sairaalat täyttyä tuplarokotetuista: Covid: 54% of hospital patients with virus are fully vaccinated

NIH Now Includes Vitamin C, Vitamin D and Zinc as Recommended in the Prevention or Treatment of COVID

Laboratorio Yhdysvalloissa: Syövät 20-kertaistuneet koronarokotettujen keskuudessa

6-Year-Old Teen Had Heart Attack After Pfizer Shot, Receives $225K Settlement From Government

Rokotevauriot kuntoon?

mRNA-teknologian keksijä tri. Robert Malone kertoo totuuden rokotteista Jimmy Doren showssa 

Muutama poiminta Robertin analyysistä:

 • Koronavirus tulee joka tapauksessa saavuttamaan kaikki ihmiset

 • Viranomaiset kertovat mielipiteensä, eivät tieteen dataa

 • Rokotepakko on vanhentunut keino ... rokotetut ja rokottamattomat levittävät tautia ... rokotetut ovat [50%] "suojattuja" vain 6 kuukautta

 • Covidboosterit saattavat sammuttaa kaikkien, myös rokottamattomien immuunijärjestelmän (26:30>)

 • Lääketeollisuuden lobbaus tappaa ihmisiä ympäri maailman

 • Melkein kaikki rokotteet vuotavat. Influennsrokote annetaan ennen kauden alkua, että se hidastaisi "epidemiaa"...  Nyt on myöhäistä rokottaa [koko väestö] koska Covid on jo levinnyt  (Toim: Robert "rokottaisi" riskiryhmät) ... koronarokotteen teho on n. 50% ja se kestää n. 6 kuukautta ... [mutta silti kaikki levittävät tautia] (31:15>)

 • Ivermectin on n. 75% tehokas estämään "sairaalaanjoutumista" ja kuolemaa ... se on täysin turvallinen ... miten on mahdollista että tuo Meksikossa $1/annos maksava lääke mustamaalataan mediassa? Ainoa selitys minkä keksin on se, että media on lahjottu. (54:00>)

 • Afrikassa [ jossa Covidia ei ole paljon] ei ole paljon lihavia ihmisiä ... Covid on vanhusten ja lihavien tauti ... Hydroxiklorokiini on turvallinen raskaanaoleville ja imettäville, toisin kuin koronarokotteet.

 • Kolmas asia jota [riskiryhmien rokottamisen ja "ivermektiinien" lisäksi] patologina suosittelen on koronanpikatestit, jotka laajalti käytetttyinä aina antavat paljon vääriä positiivisia, koska ne aina säädetään niin että ne antavat vääriä positiivisia, jotka sitten varmistetaan tarkemmilla testeillä.

 • Neljäs asia jota suosittelen on [luotettava/puolueeton] appsi, joka kertoo sinulle kuulutko johonkin ["rokotettavaan"] riskityhmään

 

Taas yksi "virallinen" Covidhuijauslääke kärähti: Robert twiittasi: "No clinical benefit from Remdesivir, yet it is licensed for COVID-19" Robert viittasi tähän artikkeliin: DisCoVeRy Trial Results Mean More Bad News for Remdesivir—No Clinical Benefit "The final results in that American trial weren’t impressive—a mere few days reduction in hospitalization. Meanwhile, the WHO ... concluded remdesivir brought no benefit."

Robert Twiittasi: Immunization expert: ‘Unvaccinated people are not dangerous; vaccinated people are dangerous for others’

Dr. Tenpenny uskaltaa sanoa sen: COVID-19 is simply an exercise in #operationalreadiness
Designed by the WHO, WEF & the GatesFoundation to take out 80% of humanity

16.9.2021:

Kuinka valita rokote?

Miksi CDC luokittelee alle 2 viikkoa sitten rokotetut rokottamattomiksi? Koska 80% kuolemista tapahtuu noiden 14 päivän aikana:

Pfizer Says COVID-19 Vaccine Efficacy Weakens Over Time

Hospitals making more money on deaths that saving lives!

Moderna says COVID-19 vaccine protection wanes, makes case for booster

30% kansasta Buydenin rokotemandaatin takana: The Numbers Are In: Polling On Vaccine Mandate Very Bad News For Biden

There are now reports of the Biden admin limiting the ability of doctors to order monoclonal antibodies, a safe and effective early treatment medication for COVID-19 patients in Florida, Texas, and Alabama.

Arizona files first lawsuit against Biden's vaccine mandates - LifeSite

Michigan Hospital System Says Workers With COVID-19 Natural Immunity Don’t Need Vaccine

Important Proven Solutions To Keep From Getting Sick Even If You Received The MRNA Shot

Rokottamattomia on enemmän kuin arvaatkaan: Fox Host Abruptly Exits NYC Restaurant After Being Asked To Show Proof Of Vaccination and Photo ID

NY Gov Announces Masks Required For Children Aged 2 and Up in Child Care

https://thecovidblog.com/

VAX ATTACKS: Singapore seeing chronic illness explosion after reaching 81 percent vaccination rate

Nurses forced to quit due to covid vaccine mandates, leaving pregnant mothers without maternity help

Brandon Smith: How States And Communities Can Fight Back Against Biden's COVID Tyranny

Hospital Says to Earn Religious Exemption from Vaccine, Devout Employees Can't Take Tylenol

NICKI MINAJ: 'Open Your F**king Eyes' to COVID Censorship, Twitter Ban is 'Making Me Think' That ‘There’s Something Bigger’ Going On

No Need To Wait For Big Pharma's Anti-Covid Protease-Inhibiting Drug

Do These Studies Confirm Presence of Nanobot Drones in COVID Vaccines?

18 FDA Senior Officials: No Evidence that COVID-19 Vaccine "Boosters" Are Necessary

Democrats Reject Plan to Mandate Coronavirus Vaccines for Immigrants

Canada's Conservatives Are Using Soaring Inflation To Help Defeat Trudeau

15.9.2021:

Kiitos lukijoilleni:

Tietovuoto: Kaikki EU:n ja koronarokotteiden valmistajien salatut sopimukset [PDF]

”Täysin rokotetun” Gibraltarin COVID-tapausten määrä noussut nopeasti peräti 2500%

"Koronatestitikuissakin" käytettyä myrkkyä elintarvikkeissa: Tulli on havainnut useissa elintarvikkeissa kiellettyä etyleenioksidia

Lääkäri Laakso: Britit sanovat ei rokotepassille – vai sanovatko?

Koronarokotteiden teknologiaa? Genetically engineered 'Magneto' protein remotely controls brain and behaviour

COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease

Miksi koronarokotteet ovat riski koko ihmiskunnalle

Valtamediasta: Boys more at risk from Pfizer jab side-effect than Covid, suggests study

220 000 amerikkalaista sotilasta kieltäytyy pakkorokotuksesta – Puolustushallinto haastettu oikeuteen

A new study suggests that almost half of those hospitalized with COVID-19 have mild or asymptomatic cases

Petoksellisten tilojen pinta on tyyni – Korttitalot sortuu sisältä käsin | UMV-Raportti

Suomi protestoi maailman kanssa vapauden puolesta lauantaina 18.9. Eduskuntatalolla – Katso ohjelma!

OAN-raportti: Rokotetut sairastuvat 27-kertaa todennäköisemmin koronavirukseen kuin rokottamattomat [Video]

Kausiflunssat vaihdettu kokonaan koronavirukseksi myös Yhdysvalloissa

Pausing Enhanced Pandemic Pathogen Research Act - Lawmakers Unveil Bipartisan Bill to Freeze Funding For Gain-of-Function Research

Tv-kanava halusi kertoa rokottamattomien kuolemista, mutta saikin tietoonsa valtavan määrän rokotettujen kuolemia: TV station asks for stories of unvaxxed fatalities but gets deluged with jab death and injury stories - LifeSite

Rokottamattomat turvassa: 'Fully vaccinated' account for 82% of Illinois public high school's COVID cases - LifeSite

Tuomari perui "lääkärien pakkorokotuslain": Federal judge blocks New York vaccine mandate for healthcare workers - LifeSite

Ja: Christian Medical Professionals Sue New York Over Vaccine Mandate That Allows No Religious Opt-out

California County Sheriff: "I Will Not Enforce Vaccine Mandate"

Luonnollinen immuniteetti on parempi immuniteetti: CDC Admits Natural Immunity Offers Better Protection Than Experimental Covid Jabs

Texas Hospital Faces Closure Over Vaccine Mandate, CEO Says "...will lose up to 25 percent of its employees if the vaccine mandate is enforced... Losing those workers would probably shut down the hospital."

COVID-19 Vaccine and Ovarian Reserve

Idaho doctor reports “20 times increase” in cancer among those “vaccinated” for covid

Biden’s federal vaccine mandate doesn’t really apply to everyone: Members of Congress, staff, postal...

TV station asks for stories of unvaxxed fatalities but gets deluged with jab death and injury stories - LifeSite

13.9.2021:

Uusi sivuni: Myrkyllinen grafeenioksidi rokotteissa

Uusi sivuni: Kiristystä ja uhkailua HUSissa (2019): MTV sai haltuunsa sisäisen raportin: Lääkärit avautuvat erittäin vakavista ongelmista Suomen suurimman sairaanhoitopiirin toiminnassa – ”Raportti on niin hyytävä, ettei tämä voi olla edes totta"

TÄNÄÄN 13.9.2021 klo 18.00 Yazkan vieraana Tamara Tuuminen

Israel To Conduct COVID "Genetic Scanning" For All Inbound Air Passengers

Israeli Minister of Health (right) recorded on hot mic saying to the Minister of Interior (left) "there is no medical or epidemiological justification for the Covid passport ("green pass"), it is only intended to pressure the unvaccinated to vaccinate"

COVID-keskitysleirit Kanadassa - Rapsodia.fi -tekstitys

PSL-lääkäriryhmän tuore lehdistötiedote, vastine @srklainen -mediassa olleeseen juttuun "Koronakriittinen lähdekritiikki horjuu":

Pelastetaan Suomen Lapset: Koronakriittinen lähdekritiikki ei horju

Rokotepassi – totalitarismin työkalu

Dr. Coleman: It Will Soon be too Late - For the Children

Prominent Medical Boards’ Message to Physicians—Keep Quiet on COVID-19 Vaccine or Risk Loss of Licensure & Economic Livelihood

BioNTech seeks approval for infant COVID jabs by end of 2021, children age 5 and up this month

Stew Peters with Dr. Ruby: Mitä Pfizer sanoo rokotteestaan mitä raskaanaoleviin ja imettäviin tulee:

Stew Peters with Dr. Ruby: Lapsilla on 4 kertaa suurempi todennäköisyys saada vakava "sydänhaitta" rokotteesta kuin joutua sairaalaan Covidista

12.9.2021:

Keuhkokuumepotilas ja vakavat infektiot toisensa jälkeen ovat Porvoossa hoitamatta – "Hyvin erikoista, että lääkärin vastaanotolle ei pääse nykyään"

Biologi ja bioresonanssitutkija Marjo Urbanski on kerännyt hoito-ohjeita erilaisiin koronarokotteiden haittavaikutuksiin.10.9.2021 By Moniammatillinen Koronakriisin Ratkaisuryhmä MKR.

Covid vaccine passports scrapped for winter by Boris Johnson

Dr. Ruby: THREE Cops DIED within a day or two of getting the injection and the hospital is calling it death by the Covid flu Over the protests of the family that knows the truth:

Dr. Ruby: Kids. Permanently blind. Permanently deaf. Dr. Jane revealed the first look at adverse events in kids, and the numbers are eye-popping HORRIFIC! 

ISRAELIS BANNED FROM EUROPEAN COUNTRIES

Patients Declare US Government Colluding With Medical Community To Classify Horrific Covid-19 Vaccine Neurological Injuries As 'Anxiety'

26 out of the 27 "scientists" who wrote a letter in The Lancet "medical journal" trashing the theory that COVID-19 leaked from a Chinese lab have links to Wuhan researchers

Hospital to stop delivering babies as maternity workers resign over vaccine mandate

mRNA:n keksijä Robert Malone Italiassa: Upon arrival here in Italy I learned that, in fact, they do not require vaccination for entry. They require either vaccination OR evidence of recovery from infection, because they recognize natural immunity is equivalent or better to genetic vaccination with a single antigen.

Ilmiantajatoimittaja Attkisson: CDC estimated 120million+ have recovered from Covid. A growing body of science finds their immunity is superior to the vaccinated. CDC hasn't updated the number in 3 months.

PCR-testi voi aiheuttaa aivonestevuodon

Nyt kun 2 miljardia ihmistä on injisoitu myrkkypiikillä, aka itsemurhapiikillä, tutkijat haluavat selvittää onko sillä pitkäaikaisvaikutuksia:

Haluatko tietää, mitä hallitukset ovat sopineet rokotevalmistajien kanssa?

Yazkan analyysi edellisestä hienosta artikkelista: 12.9.2021 Suomen tekemä sopimus rokotevalmistajien kanssa - Riikka Söyringin kirjoitus Avoin Media -sivustolla (Jos Tokentube pätkii, voit ladata videon koneellesi seuraavanlaisesti: Control+U, Control+F, Hakukenttään "mp4" ja enter, kopioi https:llä alkava osoite ja avaa linkki, avautuvassa ikkunassa klikkaa oikealla alhaalla kohtaa "lataa")

FDA authorizes REGEN-COV monoclonal antibody therapy for post-exposure prophylaxis (prevention) for COVID-19

Joe Biden’s Plan for Forced Vaccinations for American Workers Does Not Include Illegal Aliens

UK Gov’t Announce Australia-Style Lockdowns Starting Next Month: ‘Old Normal Will Never Return’

SHOCK VIDEO (2:11): SENIOR DOCTORS AND A MARKETING DIRECTOR AT IN NORTH CAROLINA DISCUSSED INFLATING COVID

Kenraali Flynn edelliseen liittyen TG:ssä: Mary Rudyk, MD tells Director of Marketing Carolyn Fisher and another hospital employee that she wants the hospitals to become more "scary to the public" by inflating the number of COVID-19 patients, and by using messaging that falsely tells individuals "if you don’t get vaccinated, you know you’re going to die."

Artikkeli aiheesta tässä

BioNTech to seek approval soon for vaccine for 5-11 year olds-Spiegel

Expert evidence regarding Comirnaty (Pfizer) COVID-19 mRNA Vaccine for children

 

 

11.9.2021:

Käännös edellisestä tässä

Dr. Ruby TG:

 

Lasten rokotukset voivat laajentua jo lokakuussa Alle 12-vuotiaita koskevia tutkimustuloksia odotaan lähiviikkojen aikana

Dr. Tenpenny: … 40% of unvaccinated Americans would rather quit than take the shot. If enforced, a US-wide mandate is a shutdown of the economy … destroys the food supply chain ... to the rest of the world. This isn’t just an attack on Americans, but on the global food system.

Halpoja/hyviä/tehokkaita Covidia vastaan toimivia hoitoja kielletään [koska toimimaton ja kallis ja "asiakkaat" sairastuttava rokote]: Texas Doctor Warns Florida and Others: Feds May Ration Monoclonal Antibodies

Lisää esimerkkejä tehottomista rokotteista tässä (Ja lisää ylävalikossa)

Kuinka helppoa on vetää "vääriä" johtopäätöksiä tutkimuksista: TedX Talks: The danger of mixing up causality and correlation: Ionica Smeets at TEDxDelft

Hyvä redpillauskysymys CNN:ltä:

Kanekoa TG:

CNN: If natural immunity provides better protection than the vaccine, why should people with natural immunity still be forced to take the vaccine?

FAUCI: "I don’t have a really firm answer for you on that. The one thing that the paper from Israel didn't tell you is whether or not as high as the protection is with natural infection, what's the durability compared to the durability of a vaccine?"

Kanekoa: 

Singapore T-cell study shows that patients who recovered from SARS-CoV-1, still possess virus-specific memory T-cells that display cross-immunity to SARS-CoV-2 17-years later.

And there are numerous studies showing a robust, durable, natural immunity 12-months post-infection with SARS-CoV-2.

Moreover, the recent Israel study shows natural immunity provides 13x better protection than the vaccine.

Meanwhile, you are talking about booster shots every 5-8 months because we *KNOW* that the vaccine is not very durable

Dr. Peter McCullough: Americans Should Demand Ivermectin Multi-Drug Therapy Joe Rogan Took for COVID As the mainstream fake news media runs hit piece after hit piece against the Nobel Prize winning drug Ivermectin...

As Vaccines Continue to Not Work as Promised - Ivermectin Continues to Work - This Secret is Getting Out

Officials from 27 states have signaled their refusal to comply with Biden's vaccine mandate.

Bidenin pakkorokotesäännöt eivät koske kaikkia: Members of Congress and their staff are exempt from Biden's vaccine mandate

PM RT: We don't Wake People up by winning an argument and being an ass... We Wake our Brothers and Sisters Up by Reminding Them There is Goodness, Kindness, Decency and Common Sense in This World 

Actor/Comedian Jim Breuer on Joe Rogan curing covid. 

Teenage boys more at risk from vaccines than Covid Young males are six times more likely to suffer from heart problems after being jabbed than be hospitalised from coronavirus, study finds

Hungarian teacher promises better grades to vaccinated children

19 Governors, 2 AGs Resist Biden’s Vaccine Mandates

Denmark lifted all COVID restrictions

In France, People storm into a food court without showing proof of vaccination.

Gen Flynn TG: WHO/CDC Docs Prove COVID Vaxx Created Deadly Delta Variant

10.9.2021:

Sidney Powell suosittelee:

HighWire: A [TRUMP'S] DOCTOR'S GRAVE WARNING FOR ISRAEL

Vahvistettujen Covidien määrä superrokotetuissa maissa Israelissa ja Islannissa:

 

Israel: Highest infection rate in the world

Tässä hyvä seurattava: Hiilarit ja demyelinaatio…

CDC muutti rokotteen käsitteen: Immunization: The Basics (Kun poistat "webarchive"-osan edellisestä osoitteesta huomaat, että immuniteetistä tuli suojaus. Tuo "asteittain kohti totuutta" -ilmiö on monille tuttu ja se yleistyy todennäköisesti vauhdilla lähitulevaisuudessa)

 

8.9.2021:

Koko Suomi protestoi vapauden puolesta Helsingissä 18.9.2021 – Ilmoittaudu yhteiskuljetuksiin!

Stanford Epidemiologist Studies COVID, Finds It’s Highly Treatable and RARELY a Deadly Disease

Aussie Health Chief: COVID Will Be With Us "Forever", People Will Have To "Get Used To" Endless Booster Vaccines

Fauci Lied – New Docs Showed Gain Of Function Research Funded By US In China

Tokion lääkäriliitto suosittelee ivermektiiniä - Rapsodia.fi -tekstitys

Sairaalat tappavat potilaita rahaa vastaan - Rapsodia.fi -tekstitys

Dr. Tenpennyn TG:

​Australia is spending up to 25 million for each life “saved” from Covid.

CM: Australia has no certified influenza deaths since July 2020.

Lin Wood: 

Bill Gates, Ted Turner, George Soros, Henry Kissinger, David Rockefeller, The Club of Rome, etc., etc., etc. 

Do the research. 

Connect the dots. 

Draw your own conclusions. 

The Georgia Guidestones and the Globalist Plan to Reduce Humanity to Half a Billion
From the Georgia Guidestones to the the Great Reset: be afraid, be very afraid

Ja: The Depopulation Agenda - Bill Gates Plan to Kill You (tai tässä)

Rand Paul formally requests DOJ investigation into Fauci

"Surprise Surprise - Fauci Lied Again": Rand Paul Reacts To Wuhan Bombshell

7.9.2021:

Ehdoton katsottava - Highwire haastattelee Nobelin rauhanpalkinnonsaajaksi ehdotettua Trumpin Covidista parantanutta lääkäriä Vladimir Zelenkoa (1:17:00>): Episode 231: FEAST OF CONSEQUENCES

Ivermektiini ja hydroksiklorokiini todistetusti tehoavat koronaan, mutta Pfizer ei "rahasampoaan" jätä - Rokotteen jatkoksi pian pilleri: Pfizer tuottamassa rokotteen ohella kahdesti päivässä otettavaa Covid ‑pilleriä

Suomalaisille valehdeltiin lasten mRNA-koronarokotusten hyväksyntä Britanniassa – Kuohuttavaa ”Suomen mallia” pusketaan 12-15 vuotiaille

Koronarokotusten pakotusta nuorille opettajan toimesta Espoon Omniassa [Video]

Koronarealistit: Koronapassille kohteliaasti kiitos ei – ”Entä jos tulevaisuudessa ilman koronapassia ei pääse lasten ja nuorten harrastuksiin?”

Israelin koronajohtaja: Maan on valmistauduttava neljänteen mRNA-piikityskierrokseen

‘I Will Not Submit’: 140,000 French Citizens Protest Against Vaccine Passport

Amsterdamissa: Huge Anti Government Demonstration

EU:n tietokanta: Kokeellisiin koronarokotteisiin kuollut EU-alueella lähes 25 000 ihmistä – 2,2 miljoonaa vammautunut

”Australiasta tulossa koronan varjolla poliisivaltio” – Kotoa ei saa poistua, armeija kadulla, valtio lähettää valvontaviestejä jotka pitää kuitata puhelimen kuvantunnistuksella

Gen. Flynn postasi:  Dr. Peter McCullough: FDA's Approval Of The COVID-19 mRNA Vaccines And The CDC's VAERS Database

Ja: What the Church Needs to Know about Covid-19

Näin lasten koronarokotuksia vastustava lääkäriryhmä toimii Suomessa –  helsinkiläinen erikoislääkäri kertoo, miten ajatusmaailma näkyy hänen vastaanotollaan

Huipputrutherilääkärimme analyysiä "ilmaisen koronahoidon" salailusta: Dr. Mercola: AMA, Pharma Groups Go on the Warpath Against Ivermectin

Oppilaat eivät suostuneet rokotepakkoon: More than 130 students unenrolled from Virginia Tech due to vaccination mandate

Kolmas piikki, neljäs piikki, viides...: Countries cancelling COVID vaccine passports for those without booster shots

4.9.2021:

Iso brittilehti paljastaa! We’ve been fooled – two jabs won’t buy you holiday freedom after all

As Vaccines Continue to Not Work as Promised - Ivermectin Continues to Work - This Secret is Getting Out

Lääkärit valehtelevat saadakseen myrkkypiikin:

Dr. Tenpenny: Emergency room doctors (FB group screen grab) - lying to get a booster.  Should we trust lying doctors who are panicking about a booster before there have been any studies?

Code Monkey Z: The Australian government has hired entire troll farms dedicated to spreading misinfo [about the truckers blocking the highways to counter governments lockdowns and mandatory vaxxines]. Pictures:

 

Proof That The Pandemic Was Planned & With Purpose

Dr. Peter McCullough: "The Vaccine Is Failing In The UK And Israel" - OffBeat Business TV

The World Health Organization claims, without evidence, that a new covid strain has been identified in the UK.

Sweden Bans Travelers From Israel, One of the Most Vaccinated Nations

North Korea rejects offer of almost three million Covid-19 jabs

Moderna's application asking the FDA to authorize a #COVID19 booster shot contains "insufficient data," the NYT reports.

UK's vaccine advisory body JCVI refuses to approve vaccinating healthy children aged 12-15 years, there is "insufficient” evidence to offer mass COVID-19 vaccination for this age group 

Ultra-Vaxxed Israel Shattered Their Record for Covid-19 New Cases Today. Are ‘Vaccines’ Spreading Covid-19 Faster?

Who’s Really Being Hospitalized? Breakthrough cases reach majority levels in some jurisdictions 

Mayo Clinic Doctor Wishes Death, Suffocation on Trump Voters

97 prosentilla Havaijin "Covid" -kuolleista oli vakavia terveysongelmia ennen "Covidia"

2.9.2021:

Sensuuri iski Tamara Tuumisen haastatteluun! – Rokotejohtaja Rämetiä televisiossa opastanut kokenut erikoislääkäri kertoi koronarokotteiden riskeistä

1.9.2021 haastattelu E-P koronanyrkki, infektioylilääkäri Elina Kärnä

Fimea haastattelu ylilääkäri Maija Kaukonen 01092021

Tiihonen: Esimerkki siitä kuinka tilastoja kaunistellaan. US CDC merkitsee rokotteesta kuolleet rokottamattomien kuolemiksi jos rokottamisesta 14 päivää tai alle:

 

Juma****, THL! (Nyt **ttu riittää! -variantti)

Trinidad ja Tobagossa alkoi rokottaminen huhtikuun 6. päivä 2021. Katso ("Covid") kuolleiden määrää sen jälkeen! (Klikkaa oikealla isommaksi)

Dr. Michael McDowell "In response to the vaccine" Part 1 (August 14th, 2021)  (Kohdassa 20:45)

Worldometersin sivu jolta ylläoleva kuvakaappaus, tässä

Juuri julkaistu ja YT:stä jo poistettu (28.000 katsonutta oli Youtubelle liikaa): #66 - Tamara Tuuminen - mRNA Teknologia, Rokotteiden Haittavaikutukset, Lasten Rokottaminen

Breaking: HIV Confirmed in Vaccinated!

Rokotteiden salaisuudet Osa 1: Totuus rokotteista - Myytit rikkoutuvat

Rokotteiden salaisuudet Osa 2: Rokotehaittojen piilottaminen - Haittavaikutusten todellinen määrä

SUMMIT SESSIONS: The Science ~ Lee Merritt, MD ~ “What is VAERS and What Does It Show?”

#ParentRising Sept. 13: CHD Advocacy Team Organizes National Walk-Out Week to Protest Vaccine, Mask Mandates

Dr. Ruby TG: Armeijan lääkäri paljastaa: Enemmän sotilaita kuollut rokotteesta kuin Covidista

Tiihonen puhumassa: ”Ei rokotepasseille!” – Mielenosoitukset vapauden puolesta Turussa ja Seinäjoella ensi lauantaina

Yhdysvaltojen FDA:n rokoteviranomaisten johtajisto erosi annettuaan kiistellyn hyväksynnän Pfizerin mRNA-piikityksille

Tiihonen: Viranomaisemme narahtivat jälleen pötypuheesta: Eikö Fimean johto tunne omia järjestelmiään?

Pelaavatko Suomen viranomaiset aikaa että saadaan "kaikki lapset" rokotettua: Fimea pyysi lisäaikaa vastatakseen kysymyksiin vakavista koronarokotteiden haittavaikutuksista ja riskeistä. Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäriryhmän FIMEA THL -kirje/tiedekooste lähetetty jo heinäkuussa.

Dr. Tenpennyn TG:stä:

FDA hyväksyi todistetusti huonotehoisen Comirnaty-rokotteen (mRNA-teknologian kehittäjä uudelleentwiittasi):

Lisää Dr. Malonelta:

1.9.2021:

Mitä Turussa oikeasti tapahtui kun rokotetietoa jaettiin (Media Is The Virus):

 

Dr. Tenpenny TG:

Dr. Mikko Laakso twiittasi: Huomenna olisi ollut tunnin mittainen haastattelu Radio Deillä. Minä vs. @THLorg 'n asiantuntija. THL perui! Niillä on yli 1000 asiantuntijaa suojatöissä, eikä heistä löydy yhtäkään puhumaan kanssani.

Toim: Synnytyksessä annettavilla kemikaaleilla ("lääkkeillä") kuten kipulääkkeillä, antibiooteilla, oksitosiinilla ja vastaavilla on aina vaikutuksia vauvan terveyteen. Suosittelen todella lämpimästi perehtymään aiheeseen. Tässä yksi video aiheesta: Dr. Andrew Moulden luennoi neurologisista ongelmista (mm. rokotteiden aiheuttamista)

Dagens Nyheteriltä hyvä kirjoitus k-rokotteiden vaaroista: Det vet vi om allvarliga biverkningar av vaccinen Oma word-tiedostoni artikkelista tässä

Lin Wood TG: You must watch this interview of Dr. Malone if you are interested in “vaccine” TRUTH and INFORMED CONSENT: Dr. Malone and Dr. Navarro - The Most Important Conversation of 2021

Edellinen Rumblessa luultavasti tässä

Lasten hätähuuto rokote- ja maskipainostuksesta Opettaja Leena Fredriksson vieraili Mikko Kemppe Podcastissa 21.8.2021 Jaksossa mainittuja sähköposteja yhteydenottoja varten:
teachersforfreedom@protonmail.com
parentsforfreedom@protonmail.com

TE Viikkokatsaus: Mitä tapahtuu Kainuussa? 31.8.2021 klo 18

Two of the FDA's most senior vaccine leaders are exiting from their positions

31.8.2021:

The Face Mask Folly in Retrospect It has been known for decades that face masks don’t work against respiratory virus epidemics. Why has much of the world nonetheless fallen for the face mask folly? Ten reasons.

Dailymail: Is it time to stop obsessing over Covid figures? Statistics reveal virus is NOT the biggest killer - with heart disease, dementia

Dr. Tenpenny TG:

U.S. issues COVID-19 'do not travel' advisory for Switzerland, Azerbaijan and Estonia

Microscopy Expert: (Covid-vaxxine )Vials Contain Graphene Oxide, Parasites, Stainless Steel

Scanning & Transmission Electron Microscopy Reveals Graphene Oxide in CoV-19 Vaccines (Tässä epävirallisia ainesosia: ALUMINUM, GRAPHENE OXIDE , PARASITES, SOME LETHAL (Typsopanus), LIPIDS & CAPSIDS, NUMEROUS METALS)

Senior Trump HHS COVID Advisor Drops BOMBS! Task Force Mislead POTUS, No “Pandemic”

'This Ends The Debate' - Israeli Study Shows Natural Immunity 13x More Effective Than Vaccines At Stopping Delta

We have so many new words added to our vocabulary from this ScamDemic:

Variant a.k.a. Mutation

Cases a.k.a.  Fake positive test without symptoms

Fully vaccinated a.k.a.  What the government says you are

Mask a.k.a.  A reused repository of human exhaust and environmental filth utilized as a rebreather to create humiliation and silence

Vaccine a.k.a.  Poisonous chemical soup in a syringe

Mandate a.k.a. Legislation by unelected bureaucrats

Did I miss any?

Koronapassit Espanjan perustuslain vastaisia: Korkein oikeus kieltänyt rokotepassien vaatimisen

WHO:n virallisia lukemia

From Telegram:

Doctors who explain clearly why vaccines aren't safe or effective:

1. Dr. Nancy Banks - http://bit.ly/1Ip0aIm  
2. Dr. Russell Blaylock - http://bit.ly/1BXxQZL  
3. Dr. Shiv Chopra - http://bit.ly/1gdgh1s  
4. Dr. Sherri Tenpenny - http://bit.ly/1MPVbjx  
5. Dr. Suzanne Humphries - http://bit.ly/17sKDbf  
6. Dr. Larry Palevsky - http://bit.ly/1LLEjf6  
7. Dr. Toni Bark - http://bit.ly/1CYM9RB  
8. Dr. Andrew Wakefield - http://bit.ly/1MuyNzo  
9. Dr. Meryl Nass - http://bit.ly/1DGzJsc  
10. Dr. Raymond Obomsawin - http://bit.ly/1G9ZXYl  
11. Dr. Ghislaine Lanctot - http://bit.ly/1MrVeUL  
12. Dr. Robert Rowen - http://bit.ly/1SIELeF  
13. Dr. David Ayoub - http://bit.ly/1SIELve  
14. Dr. Boyd Haley PhD - http://bit.ly/1KsdVby  
15. Dr. Rashid Buttar - http://bit.ly/1gWOkL6  
16. Dr. Roby Mitchell - http://bit.ly/1gdgEZU  
17. Dr. Ken Stoller - http://bit.ly/1MPVqLI  
18. Dr. Mayer Eisenstein - http://bit.ly/1LLEqHH  
19. Dr. Frank Engley, PhD - http://bit.ly/1OHbLDI  
20. Dr. David Davis - http://bit.ly/1gdgJwo  
21. Dr Tetyana Obukhanych - http://bit.ly/16Z7k6J  
22. Dr. Harold E Buttram - http://bit.ly/1Kru6Df  
23. Dr. Kelly Brogan - http://bit.ly/1D31pfQ  
24. Dr. RC Tent - http://bit.ly/1MPVwmu  
25. Dr. Rebecca Carley - http://bit.ly/K49F4d  
26. Dr. Andrew Moulden - http://bit.ly/1fwzKJu  
27. Dr. Jack Wolfson - http://bit.ly/1wtPHRA  
28. Dr. Michael Elice - http://bit.ly/1KsdpKA  
29. Dr. Terry Wahls - http://bit.ly/1gWOBhd  
30. Dr. Stephanie Seneff - http://bit.ly/1OtWxAY  
31. Dr. Paul Thomas - http://bit.ly/1DpeXPf  
32. Many doctors talking at once - http://bit.ly/1MPVHOv  
33. Dr. Richard Moskowitz - censored  
34. Dr. Jane Orient - http://bit.ly/1MXX7pb  
35. Dr. Richard Deth - http://bit.ly/1GQDL10  
36. Dr. Lucija Tomljenovic - http://bit.ly/1eqiPr5  
37. Dr Chris Shaw - http://bit.ly/1IlGiBp  
38. Dr. Susan McCreadie - http://bit.ly/1CqqN83  
39. Dr. Mary Ann Block - http://bit.ly/1OHcyUX  
40. Dr. David Brownstein - http://bit.ly/1EaHl9A  
41. Dr. Jayne Donegan - http://bit.ly/1wOk4Zz  
42. Dr. Troy Ross - censored  
43. Dr. Philip Incao - http://bit.ly/1ghE7sS  
44. Dr. Joseph Mercola - http://bit.ly/18dE38I  
45. Dr. Jeff Bradstreet - http://bit.ly/1MaX0cC  
46. Dr. Robert Mendelson - http://bit.ly/1JpAEQr  
47. Dr Theresa Deisher https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=6Bc6WX33SuE  
48. Dr. Sam Eggertsen-https://m.youtube.com/watch?v=8LB-3xkeDAE

Hundreds more doctors testifying that vaccines aren't safe or effective, in these documentaries....

1. Vaccination - The Silent Epidemic - http://bit.ly/1vvQJ2W  
2. The Greater Good - http://bit.ly/1icxh8j  
3. Shots In The Dark - http://bit.ly/1ObtC8h  
4. Vaccination The Hidden Truth - http://bit.ly/KEYDUh  
5. Vaccine Nation - http://bit.ly/1iKNvpU  
6. Vaccination - The Truth About Vaccines - http://bit.ly/1vlpwvU  
7. Lethal Injection - http://bit.ly/1URN7BJ  
8. Bought - http://bit.ly/1M7YSlr  
9. Deadly Immunity - http://bit.ly/1KUg64Z  
10. Autism - Made in the USA - http://bit.ly/1J8WQN5  
11. Beyond Treason - http://bit.ly/1B7kmvt  
12. Trace Amounts - http://bit.ly/1vAH3Hv  
13. Why We Don't Vaccinate - http://bit.ly/1KbXhuf

9 hour court case  
https://m.youtube.com/watch?v=DFTsd042M3o

Documentaries...

1. Vaccination - The Silent Epidemic(2013)

- http://bit.ly/1vvQJ2W

2. The Greater Good - (2011)

https://youtu.be/VxR8XQHc0A0

3. Shots In The Dark -(2009)

http://bit.ly/1ObtC8h

4. Vaccination The Hidden Truth -(1998)

http://bit.ly/KEYDUh

5. Vaccine Nation - (2008)

https://youtu.be/bLk641P8CE4

6. Vaccination - The Truth About Vaccines -

http://bit.ly/1vlpwvU

7. Lethal Injection - http://bit.ly/1URN7BJ

8. Bought - (2015)

https://youtu.be/HrgkKREhQrs  
https://youtu.be/_9nre8AMe5I

9. Deadly Immunity - (2005)

http://bit.ly/1KUg64Z

10. Autism - Made in the USA(2009)

- http://bit.ly/1J8WQN5

11. Beyond Treason - (2005)

http://bit.ly/1B7kmvt

12. Trace Amounts - (2014)

http://bit.ly/1vAH3Hv

13. Why We Don't Vaccinate -

https://youtu.be/WjiFrTnWiK4

14. Autism Yesterday - (2010) 
 
http://bit.ly/1URU2A

30.8.2021:

Espoon Omnian opettaja painostaa ja syyllistää oppilaita Koo-injektioon liittyen: "Meinaatsä sit saastuttaa noita muita? Sun takia me muut sitten kärsitään. Sun takia kun sä et käy koronarokotteita ottamassa. Yhteiskunta ei aukee, me ollaan tässä pas*atilanteessa vuodesta toiseen..."

Vuorelan koulukodissa lahjotaan rahalla lapsia ottamaan kokeellinen koronapiikki "Piia, jos mä otan rokotteet niin saanko 20€" Henkilökunta vastaa: "Niin se oli":

Lapsi tallensi keskustelun Vuorelan koulukodissa. Äänitallenteen julkaisuun oli lupa.

28.8.2021:

Dr. Tenpenny: 

How do we explain this situation in Romania?

25% of population vaccinated. 

Government closing down vaccinating centres and selling vaccines to the West. 

Cases & deaths plummeting. 

Same in most Eastern European countries

Previous Covid Prevents Delta Infection Better Than Pfizer Shot

Vaccine Passports Will Cause the Economic Collapse of America

Dr. Malone: Ivermectin - one form is for horses, the other for humans. Simple stuff. Making it easy to understand. Is that sufficiently clear?

Having SARS-CoV-2 once confers much greater immunity than a vaccine—but no infection parties, please

PhD Cellular Biologist: Why Segregate 70% Of African Americans For A Vaccine That Does Not Work

Bombshell: CDC Counts Those who Die within 14 Days of a Covid Jab as Unvaccinated!

Scanning & Transmission Electron Microscopy Reveals Graphene Oxide in CoV-19 Vaccines

Dr. Tenpenny TG: Dr: Robert Malone - on the FDA emergency use approval of Pfizer: The media is so stupid and lazy they have not read the documents....its a game by these crooked people...the EUA authorization at present does NOT allow the use of the vaccines in children under 16....they are playing with language to make you think they have full licensure so you will use it in kids...the one still currently available is under EUA but you make think its ok to use in kids...no it is NOT...its a trick.

Modernan k-rokotteella rokottamisen hyväksymiskaavake (Ridgecrest Regional Hospital, Kalifornia) 9. tammikuuta 2021 "Ymmärrän että kyseessä on kokeellinen rokote":

 

Lääkevalvontavirasto Norjassa: Kun rokotteita testataan käytetään yleensä 50% plaseboja, mutta määrä voi olla myös pienempi. Koronarokotteilla tähän asti on käytetty yleensä 50% suhdetta. Kaikki joulukuusta 2020 saakka annetut k-rokotteet ovat olleet "aitoja" (Toim: Ainakaan Yhdysvalloissa ei tähän mennessä tiettävästi aiemmin ole juuri "aitoja" plaseboja käytetty rokotetesteissä, vaan toisia rokotteita, jolloin "haittavaikutusten" määrä on minimaalinen.):

27.8.2021:

Kahdesti rokotetut ovat uusia rokottamattomia – Ron Paul Report [Video]

Video (0:43): MIRROR: VENTILATORS KILL! ONE OUT OF 32 SURVIVE

 

Kanadalainen Toronto Star etusivullaan eilen: Antaa rokottamattomien kuolla:

Toimitus: Nyt kun Pfizerin koronarokotteen "virallisesta hyväksynnästä" kohutaan somessa, on hyvä ymmärtää muutama asia. Pfizerin asianajajat ovat tehneet asiasta tarkoituksella vaikeaselkoisen, mutta ymmärtääkseni FDA:n hyväksynnän saanut rokote on nimeltään Comirnaty eikä sitä vielä koskaan ole annettu ihmisille Yhdysvalloissa. Se saattaa olla käytännössä sama tuote kuin Pfizer–BioNTech mutta sillä on eri nimi. Jatka lukemista tässä.

RSV-ROKOTE. TUTKIMUS 18–49-VUOTIAILLE NAISILLE

Tässäkin rokotetutkimuskeskuksen tutkimuksessa vikana on heti se, että testiryhmässä ei ole yhtään aidosti lumelääkettä saavaa henkilöä. Lumelääkkeen ohessa annetaan influenssarokote, joten verrokkiryhmänä 2x rokotettu vs. 1x rokotettu:

Yle 2012: Saksassa hallituksen päätös käyttää kahdenlaisia rokotteita sikainfluenssaa vastaan on nostattanut suurta suuttumusta. Ensi viikolla alkavaa rokotuskampanjaa varten ainoastaan ministereille ja korkeille virkamiehille on varattu rokotetta, jolla ei ole sivuvaikutuksia.

Italiassa eilen: Italialainen ”tv-psykiatri” puhui eilen Salute Attivan järjestämässä konferenssissa San Marinossa. Vääriä rokotteita annetaan VIP -jäsenille … sanoi vastaanottaneensa ehdotuksen "väärennetystä rokotteesta", lääkkeestä, jolla on lumelääkevaikutus ja joka on varattu eliitille.

Tokyo's Medical Assoc. Chairman holds live press conference recommending #ivermectin to all doctors, for all Covid patients Video tässä

Lockdownit Australiassa eivät ole toimineet:

Iltaroska: Israelissa on rokotettu lähes kaikki, mutta koronatilanne on nyt yksi maailman pahimmistaIsrael on ollut rokotusten ”tosielämän laboratorio”

Dr. Tenpenny TG:  

Praying Medic: New York City's Police union told members it would sue the city if it mandated the covid vaccine. 
(Only 47% of officers are currently vaccinated.)

1.6m Moderna doses withdrawn in Japan over contamination The ministry said later in the day that the substance that had been mixed in may have been metal. "It's a substance that reacts to magnets," a ministry official said. "It could be metal."

More than 23,000 German doctors have quit the genocide campaign

Gen Flynn postasi: New Navy Seal Michael Jaco: The Horror in Afghanistan Is Going to Be Forgotten Soon as the V[accine] Crisis Hits! (Must Video)

California Bill Seeks Jail Time For People Who Protest Vaccination Sites Including Hospitals

Pfizer CEO says COVID-19 vaccine-resistant variant likely to emerge

Dr. Tenpenny jakoi: Pfizer Confirms COVID-Vaccinated People Can ‘Shed’ Spike Proteins And Harm The Unvaccinated

Moderna locks up Spikevax name in Europe, joins Pfizer's Comirnaty in wait for official brand approval in U.S.

DeSantis Vindicated: There’s No Science Behind Masks On Kids

OSHA Tells Employers Do Not Report Vaccine Injuries

Bloomberg News: “Vaccinated people appear to be getting the coronavirus at a surprisingly high rate”

Exclusive: Samples From Early Wuhan COVID Patients Had Genetically Modified Henipah, One of Two Types of Viruses Sent From Canadian Lab

Kooste koronarokotteiden haittavaikutusilmoituksista

 

26.8.2021:

Uutista päivitetty 26/8: Pfizerin koronarokote sai virallisen hyväksynnän Yhdysvalloissa - Puolet placeboja - Entisen Pfizerin analyytikon haastattelu ja Dr. Ruby käy läpi pakkausselosteen

Toimitus: Sain juuri viestiä, että koronarokotteen plaseboja on ainakin JOSSAIN päin maailmaa ILMEISESTI annettu valikoiden ja tämä on mittauksilla vahvistettu. Lisää aiheesta myöhemmin.

Professor of Harvard Medical School: In Israel, vaccinated individuals had 27 times higher risk of symptomatic COVID infection compared to those with natural immunity from prior COVID disease Tutkimus tässä

Tiihonen: Harward Medical Schoolin proffalta jälleen faktaa. K-rokotteiden hyöty suhteessa luonnolliseen immuniteettiin surkea.

VERY VERY IMPORTANT PAPER OUT OF JAPAN SUGGESTS DELTA IS MUTATING IN A WAY THAT MAY SOON PRODUCE ADE TO THE PFIZER VACCINE THROUGH NTD MUTATIONS AND BOOSTERS MAY MAKE THE PROBLEM WORSE Paperi tässä

Lapsia peloteltu Kainuussa koronarokotteista: asiasta on ilmoitettu poliisille "Lapsen rokottamisen kieltäminen ei ole mahdollista, koska 12-vuotias saa itse päättää"

Japan halts use of 1.63 mil. Moderna vaccine doses over contamination Onko Suomessa rokote-eriä 3004667, 3004734 tai 3004956 ?

4,700 Covid cases linked to a festival in Cornwall which required Covid certification for attendees.

Tuore FALL OF THE CABAL - PART 17​ - Rokotteet

Pohjoismaissa nyt 152 000 rekisteröityä haittaa geenipiikeistä, ilman Islantia. Norjan tilasto on viimeksi päivitetty 17.8 (15 000 kpl.) Suomessa haittoja 3000 + käsittelemättömiä 10200.

Entinen Pfizerin analyytikko: Tuore k-rokotteen hyväksyntä on täynnä ongelmia: "Heidän pelinsä on pelattu"

Todella hyvä selonteko Australian vakavasta Covid-tilanteesta: Yazka Love 24.8.2021 Uusimmat katastrofiuutiset Australiasta, vieraana Anni Sirviö

Sidney Powell via e-mail: 

25.8.2021:

Did the FDA actually approve a FUTURE covid “vaccine” from BioNTech that does not exist yet?

Video (2:20): mRNAn keksijä Dr. Malone: Valtamedia valehteli: USA:ssa luvan saanut koronarokote ei ole vielä myynnissä

Tämä pandemia joka oikeasti on sota ei lopu koskaan jos me emme sitä lopeta:

The war on Covid should be over - We do not need lockdowns By Prof. Jay Bhattacharya Medicine at Stanford University

Newsweek: Fact Check: Are pharmaceutical companies immune from COVID-19 vaccine lawsuits?

Praying Medic kommentoi edellistä aihetta: 

As Newsweek pointed out in this article, immunity is granted unless there is "willful misconduct" by the company. 

Given what we know about pharmaceutical companies, and given the fact that they're offered immunity, what do you suppose the odds are that they might engage in willful misconduct, such as falsifying research data?

Immunity often acts as an enticement to commit fraud. All a plaintiff needs is evidence of willful misconduct.

Tällaisen kirjoituksen päästäminen palstoille on osoitus että kaikki toivo ei ole vielä menetetty: Yle: Joonas Konstigin kolumni: Ihmiset ovat pelottavan kuuliaisia ja pari muuta asiaa, jotka koronavuosi on opettanut

Dr. Buttar: HERÄTKÄÄ ihmiset näkemään valhe – Rapsodia.fi -tekstitys

24.8.2021:

Pfizerin koronarokote sai virallisen hyväksynnän Yhdysvalloissa - Puolet placeboja - Dr. Ruby käy läpi pakkausselosteen

ANALYSIS: FDA vaccine authorization accelerated to unleash medical MARTIAL LAW as cover for collapse of the Biden regime

23.8.2021:

Dr. Tenpenny RT: They literally come out and tell you what they’re going to do to you if you allow it… Don’t take my word for it — go to clinicaltrials.gov & enter Study NCT04368728

The second photo is the exclusion criteria, look at all the people that are supposed to be EXCLUDED!!!  They are violating their own protocol!

Pfizer does not mandate vaccines for employees, leaked documents reveal

Montana only state to ban vaccine requirements for employees

The Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine received full approval from the Food and Drug Administration on Monday, likely opening the door for more employers to require the shots.

We are Destroying the Lives of our Young with Experimental COVID Injections

Dr. Byram Bridle (vaccine researcher) — We made a mistake… (spike protein) - Library of Texas

CLASS ACTION LAWSUIT AGAINST DEATH JAB VACCINE MANDATE HONOLULU FIRE CAPTAIN MAKES IMPASSIONED PLEA

Mandatory vaccinations could cause a severe nursing shortage in the US, warns former NYT reporter

 

High-ranking US bishops order priests to refuse religious exemption letters for COVID vaccines

Burial costs covered for Canadians killed by approved vaccines

The Fraud of PCR Testing With Dr. Sherri Tenpenny

Nuremberg Code Punishable By Death "The voluntary consent of the human subject is absolutely essential."

Dr. Tenpenny: PROOF: The Vaccinated ARE the Super Spreaders:

Transmission of SARS-CoV-2 Delta Variant Among Vaccinated Healthcare Workers, Vietnam

Breakthrough Delta variant infections are associated with high viral loads, prolonged PCR positivity, and low levels of vaccine-induced neutralizing antibodies, explaining the transmission between the vaccinated people. Physical distancing measures remain critical to reduce SARS-CoV-2 Delta variant transmission.  

Paper here

 

21.8.2021:

Australiassa isot protestit Australian käsittämätöntä NWO-tyranniaa vastaan:

Lastenlääkäriyhdistys joka saa rahansa Pfizerilta haluaa maskipakon lapsille:

Dr. Tenpenny jakoi TGssä: Update: COVID-19 Vaccine Candidates and Abortion-Derived Cell Lines (PDF)

Chemical Birth Control's Negative Role in Both Men and Women - Vaxxter

Protesters break through police barricades in Melbourne

VAXXED Patients' Blood Examined, Horrific Findings Revealed by German Physicians!

Absoluuttinen rokotuspakkolaki voimaan Italiassa: "[The law] oblige every resident of Italy to take the Vaxx, regardless of any position of religion or conscience.
Those who refuse, will be DENIED all medical assistance, in all hospitals and clinics, public and private.”

Australia launches stadium-scale covid death shot processing center to inject 24,000 children without parental consent

Tens of thousands are dying from the first two covid shots as FDA, CDC push third “booster” injection

All of the evidence is in: The covid vaccine is a failure

215,000 join fifth week of protests against France’s COVID-19 vaccine passport mandate, which now blocks access to grocery stores

Quinnipiac University to PUNISH unvaccinated students by cutting off their internet access and fining them $200 per week Dr. Tenpennyn kommentti: [Do you want to] Get an education to get a job working for a corporation that will make you their slave?

CDC panicking over covid vaccine failure, pushes third “booster” shot even as public grows wise to the scam

Highwire: Catherine Austin Fitts Unravels the Real Covid Agenda Yhdysvaltojen "Asuntoministeriön" entinen "varaministeri" Fitts sanoo: "Rokotepassilla ei ole mitään tekemistä terveyden kanssa, siinä on kyse uuden digitaalisen rahajärjestelmän implementoinnista"

Dr Yeadon varoittaa rokotehuijauksista (suomennettu)

Ei koronapasseille! Italialaiset rokotetut polttavat omia koronapassejaan 7/8/2021

Modernan TJ: Teimme [Suomessa annettavan] koronarokotteen 2 päivässä

Espanjalaiset tutkijat keksivät kuinka luonnollisesti poistat koronarokotegrafiinin kehostasi

Fauci PCR-testistä: Yli 35 monistusta ja löydät vain kuolleita nukleotideja (THL monistaa 40x)

Kuinka viruksesta tehdään bioase: Dr. Ralph Baric (epid, mikrobiol, virol. Pohj. Karol. Yliop)

BBC PALJASTI 29/3/21 (KOKO OHJELMA): PCR-TESTIHUIJAUS - LABORATORIOT TUOTTAVAT VÄÄRIÄ POSITIIVISIA

Perjantaipohdintaa: Kuvittele olevasi vauva, joka kasvaa vaippa-/maskinaamojen kanssa - Kielellinen kehitys?

COULD YOU BE “SUPER IMMUNE” TO COVID?

CDC MISINFORMS ON COVID VACCINE IMMUNITY

CERTIFIED FEDERAL MEDICAL INVESTIGATOR GIVES TERRIFYING INFO ABOUT COVID TESTING SWABS

 

 

 

 

20.8.2021:

THL:n ent. tutkija Kirsi Kautiainen 11/8 - Miksi ottaa myrkkyrokote - Ihmisten immuniteetti on saatu kuralle rokotteilla

Ehdoton katsottava - WHO ilmiantaja selittää kokonaiskuvaa

Lääkäri analysoi immunologian professori Sir John Bellin kommenttia "Ei k-rokote kaikkia [valitettavasti] sterilisoi"

Trumpin parantanut lääkäri varoittaa kansanmurhasta koronarokotteella - Vladimir Zelenko, M.D.

Mielenosoitus Fixit ja irti koronavalheesta LAUANTAINA 21. ELOKUUTA 2021 KLO 13.00 UTC+02 Eduskuntatalon porttailla

Tiihonen: KORRUPTIOPANDEMIA

Viesti opettajalta opettajille ja oppilaille

 

18.8.2021:

Twitteristä: Virologi G. Bosche: Lasten massarokotukset ovat epäviisas ratkaisu: Lapset ovat luonnostaan vastustuskykyisiä koronvirukselle. RNA-rokote kapeuttaa heidän luontaisesti laajaa immuniteettiaan ja tekee heistä haavoittuvia uusille viruksen muunnoksille, joihin rokote ei tehoa.

Ossi Tiihonen twiittasi eilen: Olen ottanut etäisyyttä Kalevi Korentoon, sillä hänen jutuissaan on aukkoja. Hän väittää, että hänen internet-sivustonsa hävitettiin. Kun kysyin, että mikä sen osoite oli, niin hän ei vastannut. Olisin tietysti katsonut internetin arkistoista mitä siellä oli.

17.8.2021:

Mikä kiire niillä on k-piikittää lapsia?

EU looking into new possible side-effects of mRNA COVID-19 shots

Moni "trutherilääkäri" on puhunut männynneulasuutteen mahdollisista terveysvaikutuksista: PINE TEA: Antidote?

Video (0:51): Männynneulastee reversoi k-rokotehaitat - Tiedemies Judy Micovits (hän käräytti valkoisen talon koronatsaarin Antony Faucin, teki Faucin kanssa töitä vuosikaudet)

MIRROR: ARE YOU GETTING THE "VACCINE"?

Kuinka varmistamme, että ne maailmanpilaajat jotka Suomessa ovat lastemme "rokotepahoinpitelyn" takana joutuvat vastuuseen teoistaan? Voisiko heille antaa/lähettää tietopaketin jonka luettuaan/lukematta jätettyään eivät pääse kuin koira veräjästä kun tuomioita jaetaan? Ideoita?

DR. MIKE YEADON, FORMER PFIZER VP LATEST MESSAGE - EVERYONE MUST LISTEN

Kymmenet Pelastetaan Lapset -lääkärit Suomessa:

mRNA-teknologian kehittäjä: Covid on propagandaoperaatio:

Fimean sivu haittavaikutusilmoituksista tässä

PELASTETAAN LAPSET -LÄÄKÄRIRYHMÄ VAATII FIMEALTA JA THL:LTÄ TIETEELLISTÄ SELVITYSTÄ KORONAROKOTTEIDEN TURVALLISUUDESTA.

Aletaanko satamia sulkea nyt yhden "Covidkeissin" takia: Western supply chain collapse eminent as China closes massive shipping facility, claiming COVID “case”

Dr. Zev Zelenko SLAYS Globalists, Exposes “Global Genocidal Event”

Twitter ei salli rokotteiden tehonpuutteen paljastamista: Twitter temporarily suspends Greene after she says vaccines are 'failing'

Fully-vaccinated Hollywood celebrities wondering why they are suddenly getting COVID-19, cancer and worse

Lapsiamme pahoinpidelty viikossa (?) n. 10 tuhatta:

Texas Supreme Court: Mask Mandates ILLEGAL

Melbourne new 1000-bed quarantine facility camp set to open by the end of the year.

Yhdysvalloissa: Now tell me these aren’t concentration camps? Death camps? 
UK next? All countries will follow. 

Dr. Tenpenny: A bill has quietly been introduced to ban unvaccinated from traveling internationally and domestically in America.

COVID VACCINE VICTIMS

Eräs yhden Fortune 500 -firman pomoista: Älkää suostuko rokotuksiin, he eivät voi antaa kaikille potkuja!

Hollywood Crew Members Reject Vaccine Mandates

Powerful & Passionate growing movement in #Poland

openvaers.com

Hundreds protest in the Oklahoma state capitol against forced COVID-19 vaccinations

Käärmeiden myrkkyä Suomeen

Navy Commander Warns of National Security Threat from Mandatory Vaccination

Study Finds Most Highly Educated Americans Are Also the Most Vaccine Hesitant

CDC study shows 74% of people infected in Massachusetts Covid outbreak were fully vaccinated

Dr. Tenpenny: 

Massive protest against vaccine passports in Canada today. The Great Awakening worldwide. 

CBS:n näyttelijä "lääkäri" purskahtaa nauruun kesken vakavan koronauutisen "En voi tehdä tätä"

1000 COVID Stories

Denmark Abolishes All Corona Measures

Opetusministeri 14/8/2021: Jos opettaja jakaa oikeaa tietoa rokotteista, siihen pitää puuttua

15.8.2021:

Opetusministeri 14/8/2021: Jos opettaja jakaa oikeaa tietoa rokotteista, siihen pitää puuttua

Ranskassa osoitettiin mieltä sankoin joukoin eilen:

Piikistä sairastuneita:

Kooste tiedemiesten varoituksia koronarokotteista – ”Tämän jälkeen kieltäydyt mRNA-piikityksestä” | Pääkirjoitus [Videot]

A [vaccine] Bill Has Been Introduced In Congress That Would Ban Tens Of Millions Of Americans From Flying

Rokotuskriitikot yrittivät tunkeutua kouluun Helsingissä – Poliisi: Kolme otettu kiinni, sisäministeri oli tietoinen suunnitelmista

Iltalehti: Sairaanhoitaja rokotti Saksassa jopa 8 900 ihmistä suolavedellä aidon koronarokotteen sijaan - Punaisen Ristin hoitajan motiivi on epäselvä

Pandemia propagandaoperaationa

Kanadassa kuritukset jatkuvat: Canada to require air travelers to be vaccinated

COVID-19 live updates: Delta variant now 93% of all sequenced cases in US

The Global Landscape on Vaccine ID Passports Part 3: The Key Implementers of Your Digital Identity onto The Blockchain 

BBC: Could Covid vaccine be taken as a pill?
Researchers [in Sweden] are looking at easier ways for people to get the vaccine, including via inhalers and tablets.

Dr. Tenpenny postasi: Bombshell News: American Medical Researchers Witness SELF-ASSEMBLING Graphene Oxide Nanotech or AI Syn Bio in Moderna Vaccine Under Microscope

Yle 24/5: Finnish firm earns US patent for Covid drug containing ivermectin and hydroxychloroquine

CDC admits it DID overcount Florida's COVID cases: Agency revises down state's weekend numbers from 28,000 to 19,000

14.8.2021:

Rokotteen uusi määritelmä:

Rokotevastaisuus historiassa:

Lääkäri sai potkut allekirjoitettuaan Pelastetaan lapset -vetoomuksen:

Rokotteista tod.näk. kuolleita:

Luonnollinen immuniteetti paras immuniteetti:

Rokotteella impotentiksi:

mRNA-rokotteen keksijä kutsuu Covidia propagandaoperaatioksi:

Video: Toisin kuin isorokon kanssa, emme pysty koskaan eliminoimaan Covidia, koska sen aiheuttavaa virusta esiintyy eläimissä (sama Bitchutessa tässä)

"Vitsauksemme" eläimissä: SARS-CoV-2 in animals: potential for unknown reservoir hosts and public health implications

Ja: Animal Reservoirs and Hosts for Emerging Alphacoronaviruses and Betacoronaviruses

Ja: covid has animal reservoirs (Duckduckgo)

Pirkkalan ylilääkäri on allekirjoittanut vetoomuksen lasten ja nuorten koronarokotusten estämiseksi – Miten käy kunnan 12–15-vuotiaiden rokotusten?

CDC Study on 12- to 17-Year-Olds Who Got Pfizer Vaccine: 397 Reports of Heart Inflammation, 14 Deaths

Tammilehdon blogista: Hallitus päättänyt hankkia kaikille lapsille henkilökohtaisen ukkosenjohdattimen

Lakiapua koronaan liittyvissä asioissa (irtisanomiset, rokotesyrjintä...): aki.nummelin@gmail.com (FB: akinlakiapu)

Työnantaja ei voi pakottaa työntekijää koronarokotukseen, mutta voiko hän kysyä tältä, onko rokote otettu?

10.8.2021:

Lasten koronarokotusten perustelut horjuvat

Pfizerin entinen varapääjohtaja kehottaa synnytysikäisiä naisia kieltäytymään koronarokotteesta

Tanska ja Islanti: Koronarokotukset eivät johda laumaimmuniteettiin – ”Puolet sairaalahoitoa saavista rokotettuja”

Israel: Kolmannen k-piikin ottaneita sairastui Covidiin

Urheilullinen S-Ryhmän johtaja kuoli ”yllättävään sairaskohtaukseen” – Onko pahin biohyökkäys alkanut? | Pääkirjoitus

Piikkipaniikkia isissä ja äideissä

University of Pittsburgh caught harvesting LIVE baby body parts prior to abortions; organ harvesting

RFK, Jr. Addresses Amish Community, Shares Views on Vaccine Safety and More "The CDC's current estimate [for autism rate in the U.S.] is 1 in 54, and for boys, 1 in 34"

Oma sivuni autismista tässä.

"Tohtori Tiihonen" Korona-Levelissä eilen

EU: Yli 100 000 k-piikkihaittaa lisää 14 vuorokaudessa

9.8.2021:

Ruotsissakin hämmästellään Suomen viranomaisten touhuja: Finland vaccinerar barn – även mot föräldrars vilja

Dr. Tenpenny: Infant dies day after mother gets the #Pfizer shot. Complicit in the death of her own child!

Where’s the media coverage? Where are the legal indictments?

 

50:n lääkärin vastine maikkarille:

Tiihonen Levelissä tänään: Paluu todellisuuteen K1 J1 - Kauden aloitus

Pfizer Covid-19 vaccine indemnification agreement (PDF)

Suomessa aloitetaan tänään lasten koronarokotukset – THL:n ennakkoehdot eivät täyttyneet!

Ky­syim­me Lapin kun­nis­ta, milloin 12–15-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set alkavat – "Toi­vom­me, että ro­kot­tees­ta ja sen tar­peel­li­suu­des­ta kes­kus­tel­laan etu­kä­teen kotona"

Yle helmikuussa: Lasten koronarokotetutkimusten arvioidaan valmistuvan keväällä – rokotusaikatauluista jo varovaisia arvioita "Millainen koronaviruksen tai sen muunnoksen pitäisi olla, että lasten rokottaminen tulisi ajankohtaiseksi? Nohynek: Sellainen, että lasten sairastuminen olisi yleisempää ja vakavampaa kuin nyt ... tärkeintä on ensin tietää, että rokote todella estää limakalvoinfektiota ja tartuttavuutta"

Husin Eeva Ruotsalaisen mukaan kolmannen rokotekierroksen aloittaminen on jossain vaiheessa ajankohtainen myös Suomessa.

Swedish professor: People will need FIVE vaccine doses for immunity, and if you don’t submit, you’ll no longer qualify as “fully vaccinated”

Islannin johtava epidemiologi: Rokotteet eivät tuoneet laumasuojaa – viruksen on ehkä annettava levitä vapaasti

PB: Miten verkkokiusaajajoukkoa ohjaillaan ja ylläpidetään

Gen. Flynn postasi (video 4:03): You Think You Know: 21 Covid-19 Myths

Majority of Hospitalized COVID-19 Patients at Hospital in Israel Are Fully Vaccinated: Doctor

BOMBSHELL: HHS documents admit the CDC has never isolated any “covid-19 virus” … PCR tests nothing but instrument NOISE … the global HOAX is rapidly unraveling

Covid is a global propaganda operation

8.8.2021:

Ei koronapasseille! Italialaiset rokotetut polttavat omia koronapassejaan 7/8/2021

Huomenna 9/8 alkaa lasten koronarokottaminen kouluissa - Eikä tauti edes ole lapsille vaarallinen!

Tiihonen ja luonnollisen immuniteetin voima:

Variants could be named after star constellations when Greek alphabet runs out, says WHO Covid chief UN health agency fears variants of concern could outnumber the 24 letters of the Greek alphabet, Maria Van Kerkhove tells the Telegraph

Jokatalvinen flunssa-pelkoporno Briteissä:

Covid19 seems to be producing prion's in the brain ...so France shuts down the lab that studies this phenomenon: France issues moratorium on prion research after fatal brain disease strikes two lab workers

Sikiöistä saadaan "raaka-aineita" myös rokotteisiin. Millions in federal money flowed to tissue bank that collected fetal 'heart, gonads, legs, brain': report

BREAKING: CDC NOT MANDATING ITS EMPLOYEES TO BE VAXED

[Anti-Covidvax] TANZANIAN LEADER’S DEATH RAISES QUESTIONS

Did The CDC Director Just Accidentally Admit That Vaccination Passports Are Futile?

160 San Francisco Sheriffs' Deputies Threaten To Resign Due To Mandatory COVID-19 Vaccine

5.8.2021:

By June 1, over 99% of Gibraltar's population was fully vaccinated. Since that time, new COVID cases per day have increased more than 2500%:

Ja:

1,5 million € for a virologist who presents scientific proof of the existence of a corona virus, including documented control experiments of all steps taken in the proof. Lisää tässä

5.8.2021 klo 20.00 MIKAEL KIVIVUORELLA ON ASIAA ROKOTTEISTA

Kids Who Had Mild/Asymptomatic COVID Still Have Antibodies Months Later

Robert "mRNA" Malone: Good to know: reported ground truth in Israel (If this holds true and is verified, this is looking more and more like ADE):

 • "95% of the severe patients are vaccinated".

 • "85-90% of the hospitalizations are in Fully vaccinated people."

 • "We are opening more and more COVID wards."

 • "The effectiveness of the vaccine is waning/fading out"

 • (Dr. Kobi Haviv, earlier today on Chanel 13 @newsisrael13 )

12 of 13 Most Vaccinated Countries in the World Now Listed by CDC as Travel Risk

Gen. Flynn jakoi TG:ssä: CANADIAN COURT VICTORY PROVES COVID-19 IS A HOAX & ALL RESTRICTIONS HAVE NOW BEEN DROPPED

EU:n tietokanta: Yli 20 000 kuollut ja noin 2 miljoonaa vammautunut kokeellisista COVID-rokotteista

CDC: 397 Children Suffered Heart Inflammation After COVID-19 Vaccine

A document just released by FDA openly admits that the infamous PCR test for Wuhan coronavirus (Covid-19) was developed not with actual samples, but rather with what appears to be genetic material from a common cold virus. p.41

BILD-lehden anteeksipyyntö lapsille COVID-propagandasta - Rapsodia.fi -tekstitys Saksalaisen Bild-lehden päätoimittaja on esittänyt anteeksipyyntönsä COVID-propagandasta, jota he ovat olleet lietsomassa lapsia kohtaan 1,5 vuotta kestäneellä PELKO-uutisoinnillaan. Bild-lehden päätoimittaja Julian Reichelt pyysi lapsilta anteeksi tätä heidän omaa valheellista toimintaansa.

Pfizerilta tulossa jokapäiväinen koronapilleri

Covid-19 testi patentoitu 2015 - Yhdysvaltojen viranomaisten sivusto todistaa Rothschildien patentti

Dr. Tenpenny postasi: What's Graphene And Why It'll Soon Take Over The World

Dr. Ben Tapper (Dr. Tenpennyn kamu): 47 studies confirming that masks are useless in preventing Covid infection and transmission

FDA aiming to give final approval to Pfizer vaccine by early next month -NY Times

4.8.2021:

Covid “vaccines” & pregnancy: Twitter blocks OffG for telling the truth

Why is the ongoing mass vaccination experiment driving a rapid evolutionary response of SARS-CoV-2?

Exclusive: New York Times quashed COVID origins inquiry Pfizer Unredacted Contracts America’s Frontline Doctors and Whistle Blower Eh’den (Uri) Biber share valuable and damming information of contracts between Pfizer and World Governments.

Ivermectin for COVID-19: real-time meta analysis of 60 studies

30.7.2021:

“This Is Worrying Me Quite A Bit”: MRNA Vaccine Inventor Shares Viral Thread Showing COVID Surge In Most-Vaxxed Countries

Dr. Mercola: Children Are Safe From COVID-19

Tuore video (käsittelee lähinnä rokotevauriota): 29.7.2021 Yazkan vieraana Elina Vuorenmaa 2 rokotevaurioisen äiti ja kokemusasiantuntija Elina kertoo muun muassa seuraavaa:

 • 50:00 Elina tuntee satoja rokotevauriosta kärsineitä perheitä

 • 55:00 Psykiatrisilla osastoilla on pilvin pimein HPV-rokotteista sairastuneita

 • 1:01:00 Meillä ei ole mitään järjestelmää, joka tunnistaa tai korvaa rokotevaurioita

 • 1:29:00 Tiettävästi Suomessa kukaan ei ole haastanut valtiota oikeuteen rokotehaitasta koska se on niin kallista (ja rokotevalmistajillahan on immuniteetti)

 • 1:32:00 Suomalaiset HPV-rokotetutkijat saivat palkkansa suoraan rokotevalmistaja GlaxoSmithKlinelta.

 • 1:38:00 Suuri osa rokotevaurioisten vanhemmista on hiljaa asiasta, koska mm. pelkäävät että heiltä evätään (pienet) tuet.

Kansalaisaloite: Suomeen laki rokotevahinkojen varalta - Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä rokotevahinkojen tunnistamiseksi, sekä vahingon kärsineiden hoidon ja korvausten turvaamiseksi

Banknotes, coins, credit cards unlikely to spread Covid: Study

JULY, 29TH & 30TH: EMERGENCY SUMMIT WITH HIGHLY ACCLAIMED INTERNATIONAL SCIENTISTS, LAWYERS AND ECONOMISTS CALLING FOR IMMEDIATE INTERVENTIONS IN THE CURRENT CRISIS

Live: https://www.ukcolumn.org/live

Tiihonen: Saan jatkuvasti viestejä vakavista k-rokotehaitoista. Mikäli olette kokeneet sellaisia ja haluatte, että teitä haastatellaan tai omaisenne on kuollut, niin ohessa yhteystieto haastattelijoille [ rokotehaitat@protonmail.com ].

Lääkäri Laakso: [Islannissa] Covid-1984 keissejä on 89 rokotetulla, 24 rokottamalla. (Data tässä)

BREAKING: House Republicans are protesting the mask mandate by walking maskless to the Senate chamber

Why would they want to test people with the PCR test now, they know it doesn’t work, the FDA and CDC already admitted to it, so why now,  they are setting people up to get another jab: C.D.C. Reverses Testing Advice for Fully Vaccinated

Postiliitto vastustaa rokotetta: APWU Statement on Mandatory Vaccination for Federal Employees

DEADLY SHOTS! Former Pfizer Employee Confirms Poison in COVID ‘Vaccine’

COVID VAXX "SHEDDING" HURTING UNVAXXED - DR. LEE MERRITT

Fox: ["Nykylääketieteen isän"] Rockefellerin dokumentit vuodelta 2010

Purra: ”Rokottamista pitää nopeuttaa” – Eduskuntapuolueet tukevat rokote-erottelun aloittamista rokotepasseilla

Government working with other countries to recognize Canadians with mixed doses as fully vaccinated

Majority of US Physicians Decline COVID Shots, According to Survey

Israel offers third shot of Pfizer COVID-19 vaccine to adults at risk

Suojellaan lapsiamme myös näiltä: Frmr British Home Sec’s daughter pitches “PORN FOR CHILDREN” – before deleting quickly 

Biden to announce vaccine requirement for US federal workers – report

DeSantis blasts CDC for K-12 mask recommendation: 'It isn't based in science'

PFIZERLEAK: EXPOSING THE PFIZER MANUFACTURING AND SUPPLY AGREEMENT.

How to use CD Chlorine Dioxide to Treat Covid, Autism, Cancer, Arthritis, Lyme, etc. Removes Toxins!

Pfizer, AstraZeneca vaccine antibody levels start declining after six weeks: Lancet

Avi: Koko HUS-alueelle kokoontumisrajoituksia – Tulossa voimaan 5.8.2021

27.7.2021:

Jab Remorse So, Now You Are Vaccinated Against COVID-19. 40 Trillion Packages Of RNA Have Been Injected That Induce Irreversible Changes
In Your Blood Vessels. Now What?

Video (0:42): Modernan TJ: Teimme [Suomessa annettavan] koronarokotteen 2 päivässä

Video (2:39): Kuinka viruksesta tehdään bioase: Dr. Ralph Baric (epid, mikrobiol, virol. Pohj. Karol. Yliop)

Video (1:43): PCR-huijaustestausta - Olematon laboratorio, keksityt tulokset?

Irish Ice Hockey Star Resigns In Protest Over Vaccine Passports

Your Coronavirus Test Is Positive. Maybe It Shouldn’t Be.(NYT)

Bombshell lawsuit: Gov’t whistleblower says coronavirus vaccine deaths at least 45,000

Vieläkin näitä tutkimuksia yritetään salata - Vedettiin takaisin: Large Ivermectin Study Retracted — Preprint publisher finds evidence of plagiarism, problems with raw data (Dr. Tenpenny postasi)

1,250 Clergy Members Warn Vaccine Passports Would Create "Medical Apartheid" In UK

Vaccine Antibodies May Start to Fall Six Weeks After Second Shot: UK Study

Why Is The CDC Quietly Abandoning The PCR Test For COVID?

 

 

25.7.2021:

Kuinka viruksesta tehdään bioase: Dr. Ralph Baric (epid, mikrobiol, virol. Pohj. Karol. Yliop)

Code Monkey: China has used Covid-19 testing kits to collect the DNA of a large amount of people from all around the world.

Now China can more easily create diseases that target their enemies specifically while minimizing the effect on their own citizens. Is this why Gates and Soros bought a covid19 testing facility?

Kansallisen turvallisuuden viraston (DNI:n) koko dokumentti tässä

Ovat poistamassa PCR testauksen 31.12.2021. (Todennäköisesti epäluotettavuuden vuoksi): CDC: 07/21/2021: Lab Alert: Changes to CDC RT-PCR for SARS-CoV-2 Testing

COVID-19 vaccine Spikevax approved for children aged 12 to 17 in EU

Hytönen: Me teimme suuren virheen "Tutkimus, jota ei ennen ole julkistettu, paljastaa että COVID-19-rokotteisiin liittyy hälyttävä ongelma."

30 percent of illegal immigrants in border facilities refused COVID vaccine: report

24.7.2021:

 

Antti Heikkilä twiittasi juuri: Mika Rämet valehtelee. Rokotetutkimuskeskus on vahvasti Pfizerin käsissä. Tarkoituksena on edistää kansanmurhaa. RE: Asiantuntija: Laumasuoja menetetty tältä vuodelta, koronaepidemia ei sammu enää millään rajoituksilla – jäljellä on nyt 2 keinoa

Rokotetutkimuskeskuksen surullisesta historiasta Antin tviitin kommenteissa

Maria Nordin: Hallinto-oikeus kumosi uhkasakkoni – Lobattiinko Tukes tekemään laiton päätös?

Montelimar hospital in France has decided an unlimited strike

Tiihonen: Eli osa rokotteista on placeboa? Mikä osa @mika_salminen

HS: THL ja STM toimivat lainvastaisesti AstraZeneca-rokotuksissa Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen mukaan THL rikkoi perustuslakia, syrjintäkieltoa ja potilaslakia.

"Koronapotkut" saanut lääkäri Mikael Kivivuori AlfaTV:ssä 29/6/2021

Mikaelin perustama organisaatio: Moniammatillinen Koronakriisin Ratkaisuryhmä MKR

Laumaimmuniteetista (LI): Ensin, alkusyksystä 2020 (?) WHO kertoi sivustollaan laumaimmuniteetin muodostuvan sairastamalla ja rokottamalla. Sitten WHO, noin 13. marraskuuta 2020, poisti LI-käsitteestä tiedon LI:n muodostumisesta taudin sairastamisen kautta (promotakseen uusia vaarallisia koronarokotteita). Sitten 31. joulukuuta pari tuntia ennen vuodenvaihdetta (mikä kellonaika muuttaa sivua!) WHO vaihtoi takaisin LI:n OIKEAN käsitteen. Nyt WHO:n sivustolla kerrotaan siis LI:n muodostuvan sekä sairastamalla että rokottamalla.

Oma sivuni laumaimmuniteetista tässä.

Johns Hopkins Study Found Zero COVID Deaths Among Healthy Kids

49 Fully Vaccinated New Jersey Residents Have Died From COVID-19

House Democrats Block COVID Origins Declassification Bill

Pfizer recalls anti-smoking drug Chantix due to cancer-causing chemical

 

22.7.2021:

BREAKING DISCOVERY! What COVID Injections Do To Your BLOOD! Doctor Releases Horrific Findings!

Survey: 1 in 5 Americans believe coronavirus vaccines contain microchips

Top Health Officer Orders Australians: ‘Don’t Have a Conversation’ With Each Other

Yli 100 000 osoitti Pariisissa mieltä rokotteita vastaan

Päivän video: Mitä rokotepassien käyttöönotto meille käytännössä tarkoittaa?

Erikoislääkäri Mikko Paunio: MTV ja Sanoma Oy:n mediat (HS ja IS) levittävät CNN:n valetotuuksia suomalaisille

Uusi ja järkyttävä kliininen tutkimus: Koronarokotteet tappavat yli 80% sikiöistä

21.7.2021:

Puolueeton faktantarkastaja? Trumpin ent. asianajaja twiittasi: Facebookin rokotefaktojen tarkastajaa rahoittaa organisaatio, jolla on kahden MILJARDIN dollarin edestä rokotevalmistajan osakkeita.

America's Frontline Doctors -järjestö haastaa Yhdysvaltojen terveysviranomaiset oikeuteen mm. Koronakuolemien vääristelystä. PDF tässä.

Jordan Satherin uunituore video aiheesta tässä.

Dr. Simone GoldOld news: the CDC used universally acknowledged inaccurate PCR testing techniques, massively exaggerating case numbers. Update: they changed their testing standards, but ONLY for people who got the experimental shot. Wow. The deception and manipulation is endless.

STUDY: Young people are twice as likely to die from AstraZeneca vaccine than from covid

Näin leviää totuus: Hollywoodnäyttelijä Kirstie Alley (1.5M Twitterseuraajaa): My father got COVID last year at age 97 . He was given ivermectin and a few other new treatments. He pulled through. Never had to be intubated. THOUSANDS of Doctors use protocols such as ivermectin, Hydroxychloroquine, zinc sulfate & azithromycin at first symptoms. Saving thousands.

After outrage, Tennessee stops outreach campaign enticing minors to get COVID-19 jabs

La Quinta Columna: ‘98% to 99% of the vaccination vial is graphene oxide’

LA County admits covid “vaccines” are a hoax, tries to reinstate mask mandate, even for the fully vaccinated

VAX NAZIS: Instead of yellow badges the Nazis made the Jews wear, the Jewish State of Israel is brandishing its own citizens with vaccine “Happy Badges”

U.S. Surgeon General, Rockefeller Foundation Announce Big Initiatives to Address ‘Urgent Threat’ of Vaccine Misinformation

Federal Lawsuit Seeks Immediate Halt of COVID Vaccines, Cites Whistleblower Testimony Claiming CDC Is Under-Counting Vaccine Deaths

Video (7:09): Sisäpiiriläinen oikeudelle: Yhdysvalloissa kuollut 45.000 koronarokotteisiin (10x VAERS) 18/7/21

Experts warn that experimental COVID-19 shots for kids should be delayed due to lack of any measurable “benefit”

19.7.2021:

STM:ää ei tunnu kansalaisten veritulpat (yleinen haittavaikutus!) kiinnostavan:

35.000 lukenutta: Tohtori Charles Hoffe: mRNA-piikitykset tappavat parissa vuodessa suurimman osan rokotetuista [Video]

Globalist Media Lying About Hungarian COVID Rates (Toim: En tunne em. sivustoa)

18.7.2021:

Sidney Powell postasi eilen videon "Pakko katsoa": 62% koronarokotteen saaneista saa verenhyytymiä - Dr Hoffe "Potilaat kuolevat kolmen vuoden sisällä koska heidän sydämensä pettää"

Natural infection vs vaccination: Which gives more protection? "Nearly 40% of new COVID patients were vaccinated - compared to just 1% [non-vaccinated] who had been infected previously."

For Second Week in a Row: More COVID-19 Vaccination Deaths than COVID-19 Deaths in the US According to CDC and VAERS Websites

Koronaviruksen patenttitiedot paljastavat biologisen aseen - Rapsodia.fi -tekstitys

Ottaako vai eikö ottaa, siinäpä kysymys

Puusilmät päättämässä korona-asioista?

Nature: Had COVID? You’ll probably make antibodies for a lifetime

Lääkäreiden, ym. sivusto: Vetoomus vanhemmille – älkää ikinä antako lapsianne piikittää kokeellisella teknologiainjektiolla

Intia vaatii rokotepetoksiin syyllistyneille kuolemanrangaistusta

Johnson & Johnson pulls several sunscreen products after detecting cancer-causing chemical in some samples

“60 Minutes” correspondent Mike Wallace covered the 1976 swine flu mass vaccination program which was halted after 4,000 reported adverse events. Now, think about this. There are currently 463,456 reported adverse events and 10,991 reported deaths for the COVID-19 vaccines in the CDC's VAERS database.

Why is today's media completely silent about this

Sidney Powell posted link: The truth about vaccines that the CDC doesn’t want you to know

16.7.2021:

Rokotukset puolustusvoimissa ovat vapaaehtoisia:

 

 

Pfizer "VP" Mike Yeadon, ja moni, moni muu lääkäri ovat sanoneet samaa yli 70-vuotiaista: Tohtori Charles Hoffe: mRNA-piikitykset tappavat parissa vuodessa suurimman osan rokotetuista [Video]

Espanjan korkein oikeus: COVID-sulkutilat perustuslain vastaisia

Fimea: Koronarokotteiden haittavaikutusten määrä ylittänyt 8000 tapausta – Lähes 100 suomalaista kuollut

”Koronapasseja tukevien tulisi muistaa 1940-luvun Saksa” – Tuomas Malinen rokote-erottelusta

Vaccine passports ignite debate over privacy vs. public health

15.7.2021:

Video (0:27): Kansa Kreikassa lähti protestoimaan lasten koronarokottamista vastaan (14/7/2021)

 Massive protests have started in Paris and other cities of France against Macron's mandatory vaccination and vaccine passes.

Israel is the first country to approve 3rd Covid vaccine shot aka booster shot.

Haluatko voittaa kaksi miljoonaa dollaria? Todista että terveysviranomaiset ovat tehneet hyvää työtä Covidin suhteen: If you can prove that the NIH and WHO got their treatment guidelines right, you could win $2M

Spain's top court rules pandemic lockdown unconstitutional

Fox: Kiinan armeija kerää DNAta, dataa, saattaa maalittaa tietyn maan kansaa viruksellaan

Spanish study finds Pfizer vaccine contains high levels of TOXIC graphene oxide

Kuka on "truther-lääkäri" Dr. Peter McCullough

Dr. Peter McCullough: Rokotteilla ei mitään vaikutusta epidemiaan - Koronarokote pettää jatkuvasti

Lääkäri selittää kuinka kehosi parantaa itseään

14.7.2021:

Wilma-viestistä järkyttynyt isä teki rikosilmoituksen: 12-16 vuotiaat lapset koronarokotuksiin ilman vanhempien suostumusta Helsingissä

THL:llä monistettiin/monistetaan niin että varmasti saadaan heiltä tilattujen Covid-positiivisten kiintiö täytettyä:

Faucikin tunnusti ongelman:

 

Kaikki Covid-positiiviset kuolleet Covidiin (NOT):

Video (1:20): Australian viranomaiset feikkasivat Covid-mainoksen - Tunnettu lääkäri käräytti

Government document instructs vaccine “strike force” teams how to clear buildings, violate trespass laws and flag anti-vaxxers for forced quarantines Em. dokumentti sivustollani tässä (PDF)

Kreikassa vajotaan myös totalitarismiin - pakolliset k-rokotukset terveydenhuollon työntekijöille 1.9 alkaen.

Doctor says mRNA vaccines “will kill most people” through heart failure, 62% of vaccinated people already show microscopic blood clots

SURVEY: People vaccinated for covid become more “magnetic” over time… the vaccine appears to be assembling magnetic nanoparticles in the blood

Biden Regime to Monitor Private Communications, Calls on SMS Carriers to “Dispel Misinformation About Vaccines That is Sent Over Social Media and Text Messages”

Kansalaisaloite: Suomeen laki rokotevahinkojen varalta - Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä rokotevahinkojen tunnistamiseksi, sekä vahingon kärsineiden hoidon ja korvausten turvaamiseksi

13.7.2021:

Dr. Peter McCullough: ‘whistleblowers’ inside CDC claim injections have already killed 50,000 Americans

Official Government data shows a 5400% increase in number of women who’ve lost their baby as a result of having the Covid-19 Vaccine

UK: Covid passports 'WILL be compulsory in pubs'

Video: Tutkimukset todistavat koronarokote on tarpeeton (suomenkielinen tekstitys) Lääketieteen mikrobiologian professori ja mikrobiologian ja immunologian emeritus professori Sucharit Bhakdi kertoo kuinka koronarokotteen koodaama piikkiproteiini saa aikaan sen, että kehon omat lymfosyytit ja leukosyytit alkavat taistelemaan kehon omia soluja vastaan, ja tämä voi johtaa kuolemaan. Bhakdi vetoaa tuoreisiin tutkimuksiin ja sanoo, että koronarokote on tarpeeton. 

Sama video Bitchutessa ilman teksitystä tässä.

12.7.2021:

Ovelta-ovelle-rokotekauppiaan käsikirja tässä (Illinoisin osavaltiossa sijaitsevan Laken kunnan ohjeistus koronarokotekaupittelijoille/gallupin tekijöille) 

Codemonkeyn (ent. 8chanin ylläpitäjä) kommentti aiheesta: The door-to-door vaccination program is a census-style check to see who is vaccinated and who isn’t. They are making a list of the unvaccinated people who refuse to be vaccinated.

11.7.2021:

Saksalainen mikrobiologi: Kolme itsenäistä tutkimusta: Yli 99 prosentilla ihmisistä oli Covid-19 vasta-aineita jo vuonna 2019 - Koronarokotteen vaikutukset saattavat olla katastrofaaliset

Highwirelta:

10.7.2021:

Arvostettu brittipatologi Roger Hodkinson kertoo Covid-piikkiproteiinista

En tunne seuraavaa sivustoa, mutta aihe on mielenkiintoinen: Toimittavatko rokotteet grafeenioksidinanohiukkasia 5G-mielenhallintaa varten?

Mielenhallinnasta lisää tässä

Rokotukset tuhoavat immuniteetin

Singapore First Country To Stop Counting Daily COVID-19 Cases And Treat It Like Normal Flu

CDC: Yli 300 lasta kuollut mRNA-Covid-rokotteisiin Yhdysvalloissa – Pfizerin ex-johtaja varoittaa tappavasta vaarasta [Videot]

Miljardööri Warren Buffett: Me tiedämme, että pahempi pandemia kuin korona on tulossa [Video]

5.7.2021:

Millä rahalla rokoteagendaa ajetaan? Samalla millä he aikovat ostaa itsellleen KOKO MAAPALLON VUOTEEN 2028 MENNESSÄ! Blackrock aikoo ostaa koko maapallon itselleen vuoteen 2028 mennessä - Et saa omistaa asetta

Ja: Who Runs The World? Blackrock and Vanguard

“Own Nothing and Be Happy”: The Great Reset’s Vision of the Future

World Economic Forum: By 2030 ‘You Will Own Nothing’ (New World Order Detailed)

WSJ: "...Almost half of the country’s recent Covid-19 deaths are of people who have been vaccinated..."

Pfizer to request COVID-19 vaccine emergency approval for kids ages 5-11 by fall

Tutkija koronarokotteesta: Me teimme suuren virheen

3.7.2021:

Ent. Trumpin lakitiimiläinen, yksi maailman vaikutusvaltaisimmista asianajajista, Sidney Powell postasi juuri: America's Frontline Doctors has filed an emergency lawsuit against the government [. They are] seeking to stop the use of the COVID-19 vaccine for children. It is dangerous and unethical to administer a vaccine with NO long-term safety data to our kids.

MAP OF CURRENT VACCINE PASSPORT STATUS BY STATE

SEN. RON JOHNSON WITH FAMILIES ON ADVERSE REACTIONS TO COVID VACCINE

2.7.2021:

THL epäonnistuu jatkuvasti ennusteissaan – ajaa nyt lapsia koronapiikille

Halt All Covid-19 Mass Vaccination Immediately (Open Letter to the WHO) — Vaccine Research Expert

Ranskassa kaavaillaan pakkorokotuksia (Toim: Marin tuli juuri Ranskasta): Covid-19. La vaccination obligatoire, une des trois pistes de Matignon pour éviter la rechute

WHO:n päätutkijalle oikeudellinen huomautus

Lasten k-piikitykset ja Delta-varianttijengin kehäpäätelmät

Uusi kansalaisaloite: Suomeen laki rokotevahinkojen varalta - Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä rokotevahinkojen tunnistamiseksi, sekä vahingon kärsineiden hoidon ja korvausten turvaamiseksi

29.6.2021:

Nyt aktivoituivat suomalaiset lääkärit: Lääkäreiden vetoomus lasten ja nuorten korona­rokotusten estämiseksi

Highwire: mRNA VACCINE INVENTOR CALLS FOR STOP OF COVID VAX

THE DELTA VARIANT: A FALSE FLAG?

28.6.2021:

"Covidmiekkariennätykset": Suomessa 2000, Norjassa 200, Englannissa 1.5 miljoonaa: AERIAL VIEW OF LONDON PROTEST.....TOO MANY PEOPLE TO POLICE

Toisin kuin viranomaiset Suomessa, Unkarissa halutaan suojella lapsia: Pääministeri Orbán Unkarin uudesta pedofiilien vastaisesta lainsäädännöstä: Lain tarkoituksena on suojella lapsia ja vanhempia

WHO: Mask Mandates, Social Distancing Should Continue Indefinitely + More

"Turvallisten rokotteiden" valmistaja: Pfizer suspends distribution of anti-smoking drug after cancer-causing agents found in the pills

27.6.2021:

Cristiano Ronaldo says that the PCR test “is bull****”

Pl@ndemic: Indoctornation palkittu kultamitalilla (Dokkari tässä)

Highwire: mRNA VACCINE INVENTOR CALLS FOR STOP OF COVID VAX

Iceland becomes first country in Europe to lift ALL coronavirus restrictions: Masks and social distancing scrapped from Saturday

Australian terveysministeri: Kukaan ei ole [vuonna 2021] kuollut maassamme koronavirukseen

Yksi video edellisestä aiheesta tässä (ja tässä)

[Australian] Health minister admits public is being experimented on.

"Koronalepakkoteorian kieltäjät ovat salaliittoteoreetikoita" -paperin allekirjoittaja kärähti "minulla ei ole omaa lehmää ojassa" -valheestaan:

The Lancet Asks COVID Letter Writers to Admit Conflicts of Interest

Another New Scientific Study Concludes COVID Originated In November 2019, Before Wet Market Cases

Shock: European Union Reports 1.5 Million Vaccine Injuries, 15,472 Deaths

'No Substantial Outbreaks' After Researchers Track Sports, Music And Clubbing

VITT – k-rokotteista uusi autoimmuunitauti?

CDC, FDA prepare mass distribution of a Merck/Sanofi six-in-one vaccine for kids, turning blind eye to safety signals

Henna Maria 26.06.2021. Kun lapset uhrataan uuden normaalin alttarilla.

Japan Trails The World In Vaccination Race As Olympics Loom

25.6.2021:

Tutkintapyyntö poliisille lasten rokottamisesta ja Mika Rämetistä

CDC data show kids most likely have herd immunity from coronavirus, but vaccine trials still ongoing anyway

“VACCINATED” ISRAELIS MAY NEED TO QUARANTINE BECAUSE OF THE “DELTA VARIANT”

43,573 lääkäriä allekirjoittanut: The  Great Barrington Declaration "... lockdowns do not reduce the total number of cases in the long run...For children, the COVID-19 mortality risk is less than for the annual influenza. "

19.6.2021:

Four Healthy British Airways Pilots Die in One Week – Airline Says No Link to Covid-19 Vaccine

Hundreds of Vaccinated Indonesian Health Workers Get COVID-19, Dozens in Hospital

OAN: Chinese virus vaccine produces 'toxic' effects, British researchers call on govt. to halt use

Mitä maskit aiheuttavat lapsille - Highwire: NEW STUDY EXPOSES DIRTY MASKS

Koronarokotteen aiheuttama lapsettomuus selitettynä (molemmissa sukupuolissa) - Patologi Highwirella

WHO:n ilmiantaja: Yksi koronanäytteenoton tarkoituksista, pääsy kehon herkimmälle alueelle - Aivot

18.6.2021:

Tiesitkö tämän koronarokotteista By koronarealistit.com

16.6.2021:

Ja seuraavanako suomalaislapset myrkkypiikille:

Tanskassa maskit dumpattiin, rokotepassi seuraavana vuorossa 

Ron Paul Institute: You are not God, Dr Fauci. If science was never challenged, we would never make any progress

Sky news: Rokotettuja ei haluta lennoille - Suomenkielinen tekstitys

Hill: CDC says vaccine link to heart inflammation is stronger than previously thought

15.6.2021:

Europarlamentin sivustolta: Funding of the Wuhan laboratory by the European Union: "... Between 2015 and 2019 the European Union paid EUR 130576.80 to the Wuhan Institute ..."

Myös salmiakki suojaa koronavirukselta sanoo Helsingin yliopiston virologian professori Kalle Saksela

Tutkimus aiheesta tässä, ja lisää tässä

14.6.2021:

Koronarokotteen aiheuttama kehon magneettisuus selitettynä - Forced gene delivery system - Supra magnetic iron oxide nanoparticles

Magnetism INTENTIONALLY Added to ‘Vaccine’ to Force mRNA Through Entire Body

Italy bans AstraZeneca Covid vaccine for under-60s after teen death

Päivitetty: 5 Doctors Agree that COVID-19 Injections are Bioweapons and Discuss What to do About It

11.6.2021:

Spike protein variants in coronavirus vaccines are the root cause of blood clots, new study finds

STUDY: “Vaccinating” people who already had covid is pointless

http://highwire.com/

4.6.2021:

Highwire - Lääkäri selittää Pfizerin "95% tehokas koronarokote" -huijauksen - Gatesin "omat kaaviot"

Kongossa ei haluta rokotteita - Al Jazeera: Kongossa 90 miljoonasta koronarokotettu 5000?

Koronarokotteessa bluetooth? Bluetooth haluaa kytkeä AstraZenecaan

Koronarokote säteilee - Radiotaajuussäteilymittari punaiselle rokotuskohdassa?

28.5.2021:

Voiko koronarokotteessa olla soluja ohjelmoivaa teknologiaa? Science Magazine: Genetic circuit design automation

Lisää edellisestä aiheesta: Elbrus E2K Speculations

Highwire tutki: Magneetti tarttuu kv-rokotekohtaan - Lääkärit tv-sarjan tuottajan tiimi tutki asiaa

25.5.2021:

Punainen risti: Koronarokotettujen veri ei joissakin tapauksissa kelpaa verensiirtoihin

Jo pitkään sairaalan kaikki Covidpotilaat ovat olleet koronarokotettuja - Yksittäinen tapaus?

Totuus rokotetutkimuksista - Rokotedokumentti (2021)

Mirror: Tampereen seminaari 8.5.2021: Lääkäri Mikael Kivivuori

Vetoomus vanhemmille - älkää ikinä antako lapsianne piikittää

Lääkäri Sherri Tenpenny - koronarokotteet - Rapsodia.fi 

11.5.2021:

Ex-Pfizer pomo: “Please warn everyone not to go near top-up vaccines” (Varoitathan kaikkia pysymästä kaukana Covid-tehosterokotteesta)

COVID Shot Killing Large Numbers, Warns Top COVID Doc Peter McCullough

Dr. Coleman: How to Stop Your Doctor Killing You

Tiihonen sai palautetta rokottamisen etulinjalta. Näinkö helppoa se on? Nimi vaihtoon ja shottia sisään? (IS: AstraZenecan korona­rokote saa uuden nimen: Vaxzevria)

Sosiaali- ja terveysministeriö 7/5 - Älä ilmoita haittavaikutuksista: [Koronarokotteiden]  tavallisimmat haittavaikutukset on jo havaittu ja ne on ilmoitettu pakkausselosteessa eikä niistä siten ole tarpeen enää tehdä ilmoituksia

18.4.2021:

Näitä rohkeita kansalaisia tarvitsemme lisää:

Tiihoselle satelee näitä paljastuksia: Tuli terveisiä käynnistä terveyskeskuksessa. Ensin yritettiin kieltää hoito ja sitten todettiin, ettei jatkohoitoon pääse:

ossitiihonen.com

Edellinen kuva Twitterketjusta tässä

Lääkäri Mikael Kivivuori 4/2021: Koronarokotteen aiheuttama vaurio on peruuttamaton

CNN:n tekninen johtaja: [Uutisoinnillamme] Piti saada Trump pois - Covidin jälkeen seuraava teema on ilmastonmuutos - Pelko myy

Lääkäri Mikael Kivivuori: Massojen pitää ottaa sairaslomaa 2 viikkoa ja tutkia tätä koronahuijausta

Lääkäri Mikael Kivivuori: Vapauden puolesta - LIVE - 17.4 (Tai: Vapauden puolesta - LIVE - 17.4)

Harvardin ja Yhdysvaltojen terveysviranomaisten tutkimus: Alle 1% rokotteiden haittavaikutuksista ilmoitetaan haittavaikutusrekisteri VAERS:ään

Autismi - Made in USA (Autismi räjähtämässä USAssa - Joka toinen lapsi Yhdysvalloissa on autistinen muutaman vuoden kuluttua!)

EU-maat hyväksyivät keskiviikkona esityksen rokotus- ja testitodistuksesta

Osallistu kyselyyn: Ota kantaa hallituksen suunnitelmaan koronarajoitusten purkamisesta

144 uutisvälitys:  1:44 | maskipakko ja koronapassi

I’ll cover the subject of mRNA vaccines. I warn you. Do not read this twitter thread if you want to stay stuck in your belief that the vaccine is your golden ticket to pre-pandemic life! Do read it if you want to be informed about what would be injected in your body. (99 osainen ketju)

 

14.4.2021:

Ben Swann: Pentagon's "COVID Detecting Microchip" For Under Your Skin?

Koronasta kansantajuisesti

Laboratories in US can’t find Covid-19 in one of 1,500 positive tests

Suomen suunta 13.4.2021 Klo 20:00 Korona Hoax vieraana Ossi Tiihonen

Foxin Ingraham: Ensimmäinen valtamedie Saksassa uutisoi siitä, että Ivermectin olisi säästänyt tuhansien ihmisten hengen (Lääke jota valtamedia demonisoi aiemmin)

Vaccine Passports were the secret plan behind the totalitarian lockdowns all along

TV personality who boasted of being vaccinated, pressuring her mom to do the same dies after receiving jab

Setback for Bill Gates: Sweden cancels his controversial project to dim the Sun

Trump called out Pfizer today. This may be why

Jordan Sather kommentoi J&J/Pfizer -keissiä tässä

Lisää abortteja, Biden ("raaka-aineita lääketeollisuudelle"): FDA Lifts Restrictions on Sending Abortion-Inducing Drugs Through Mail

Nuernberg on medical consent:

THE 1918 “SPANISH FLU”: ONLY THE VACCINATED DIED

Mikrosirut kehossamme ovat salaliittoteoria: Daily Mail: Pentagon scientists reveal a microchip that senses COVID-19 in your body BEFORE you show symptoms and a filter that extracts the virus from blood

FDA recommends pause of Johnson & Johnson COVID-19 vaccine after blood clot cases

Omat lapset ensin: SC Governor Blocks Biden Administration From Bringing Unaccompanied Children From Border

Down Under: International borders might not open even if whole [Australian] country is vaccinated: Greg Hunt

THL:n [ex] tutkija: mitä koronatilastot todella kertovat (Artikkelin video myös tässä)

Potkut Terveystalolta, Korruptio, Koronakatsaus - Mikael Kivivuori #34

www.mikaelkivivuori.fi

Kanadan viranomaiset: Face masks that contain graphene may pose health risks

Exclusive: Chemical cocktail found in face mask

Kanadan viranomaiset saavat kyytiä - Ravintolan asiakkaat eivät halua kuulla KV-propagandaa

Fox Tucker: WHO:n mukaan Covidhuijauksessa on kyse ilmastonmuutoshuijauksesta

12.4.2021:

8.4.2021 Yazkan vieraana lääkäri Mikael Kivivuori (38.000 katsonutta!)

Koronarealistit.com sivusto suljettiin – Koronarealistit.net avattiin

Semper coronavirus: Almost 40 percent of Marines are declining COVID-19 vaccine

Ikuinen maskipakko – WEF:n uusi älymaski-kampanjointi osoittaa kohti globaalia hengityksen verottamista

Poliisi hyökkäsi suurella ja kovalla voimalla vapauden puolustajia vastaan Helsingissä

Juuri kuollut prinssi - Haluan palata maan päälle tappavana viruksena:

Ota kantaa koronarajoitusten purkamiseen: kommentoi hallituksen suunnitelmaa

"Lääkärit" tv-sarjan tuottajalta:

The Center for Countering Digital Hate (CCDH), aUK-based censorship advocacy group,  created a recent hit piece called the "Disinformation Dozen" which has resulted in a full-on defamation attack of some of the most trusted leaders in the vaccine risk awareness movement... Lue lisää tässä

Here are some suggestions for films, some of which are available online:

Latest VAERS Data Show Vaccine Injury Trends Continue, CDC Fails to Respond to The Defender’s Inquiries

EU-ihmisoikeustuomioistuin: pakkorokotukset ehkä välttämättömiä demokratioissa

European human rights court: compulsory vaccinations are “necessary” and don’t violate human rights, no matter what’s in the vaccine

2020: Raportti: Vaarantaako Sorosin rahoitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomareiden puolueettomuuden?

Oma sivuni biljonääri(!) George Sorosista, "kaikki" maailman keskuspankit omistavan Rothschildien suvun edustajasta tässä

Lääketieteen lisensiaatti Vesa-Ilkka Laurio: ”Koronavirusta ei ole olemassa”

Situation Update, April 9th, 2021 - mRNA vaccines may EDIT your genes through "retro-integration". It turns out the mRNA fragments used in the vaccines can be reverse transcripted back into DNA and then can get INSERTED into your genes, effectively "editing" your genetic code. No wonder they call mRNA vaccines an "operating system."

9.4.2021:

Covid a la Turhapuro - Salakavalaan tautiin salakavala pilleri (Video 0:40)

Koronakomediaa - Tämäkö meitä odottaa? (Video 0:13)

Koronarokotteen vaikutukset:

THL on saanut miljoonia lääkefirmoilta. Puolueeton?:

THL:n ex-tutkija PhD Kirsi Kautiainen: Pitääkö olla huolissaan - Mitä koronatilastot todella kertovat (Tai YT:ssä tässä)

Lastenlääkärit tuomitsevat HS:ssa hyväkuntoisten lasten koronatestit: “Pahoinpitelyyn verrattavaa toimintaa“

Jussi Halla-aho hallituksen koronatoimista: Suomalaisia johdetaan jatkuvasti harhaan

Viisi täysin koronarokotettua vanhusta sai tartunnan hoitokodissa Ruotsissa – Siis mikä rokotesuoja?

Texas ja Florida kieltävät rokotepassien käyttöönoton

Idaho Governor Little signed an executive order to ban vaccine passports in the state.

UK Slaps Restrictions On AstraZeneca Jab Despite Insisting It Is "Safe For All Ages"

Scientists Call BS On WHO's Wuhan 'Investigation' - Demand Legitimate Probe With Or Without China

Oxford suspends trial of AstraZeneca vaccine on children amid fears of its link to deadly blood clots

From Health Ranger: Situation Update, April 6th: The vaccinated will DIE; the unvaccinated will be HUNTED

World Hell Organization did another u-turn:

Alakoululaisten maskeille täystyrmäys lastentautien ylilääkäriltä: ”Haittaa”

Koronatyranniaa: Kirkko ratsattiin, aidattiin ja pastori pidätettiin Kanadassa [Videot]

Kokouksessa sulkutilaa vastustavia asiantuntijoita – Youtube sensuroi Floridan virallisen paneelikeskustelun

Koronavirusta ei ole olemassa

Polpo urakoi: 46 vapauden puolustajaa epäillään ”kokoontumisrikkomuksesta” Helsingissä

Venäläistutkimus: Miten lännen vallanpitäjät käyttävät COVID-pandemiaa kansoja vastaan

Video (0:16): This is their game, exposed

6.4.2021:

Ehdoton katsottava (koronarealistit-sivustolla): Plandemic -dokumenttielokuva tekstitetty suomeksi

Kasvomaskit ja nanoteknologia

Tekniikka & Talous: Yliopisto varoittaa: Nanomateriaalit ovat aivoihin kertyvä tappava vaara, mutta niitä saa käyttää kuluttajatuotteissa miten huvittaa – edes ilmoitusvelvollisuutta ei ole

K-piikkien haittavaikutusilmoitukset kasvussa – 200.000 ylitetty EU:ssa

WHO investigator admits it took China’s word on Wuhan lab leak

Doctor explains 99.3% of COVID-19 patients treated with Ivermectin recovered in five days

Missouri Senate passed an amendment to ban COVID-19 Vaccination Passports. Missourians should be able to travel, work, shop, and go to school without the permission of COVID Tyrants!

FATHER DEAD AFTER JAB - DIES AS HE IS FILMING THIS VIDEO - BRAZIL - [ENGLISH SUBS]

CHECK OUT WHAT MARK ZUCKERBERG JUST PRESCRIBED FOR THE WORLD!

Facebook: Rokotetutkijan varoitus COVID-massarokotuksista ”väärää tietoa” – Tutkija vastaa

Ano Turtiainen koronasta 16.3.2021: "[Tilastojen mukaan] kuolleisuusluvut eivät ole nousseet ... Meitä on vedätetty jo vuosi törkeästi ... Tilastojen valossa meitä on huijattu ... Media on toiminut äärettömän vastuuttomasti ja jatkaa samaa Pahkasika-uutisointia edelleen"

4.4.2021:

BBC 29/3/2021: PCR-testihuijaus:

Koko ohjelma tässä (27min)

Artikkeli aiheesta: BBC: PCR-testihuijaus

Kasvomaskeista löydetty karsinogeeneja

Mikä on lapsen oikeuksien sopimus?

Lisää YK:sta tässä

Hätähuuto Israelista - Ilana Rachel - Rapsodia.fi -tekstitys

Rokotteisiin raaka-aineita sikiöistä: 25% of Doctors Admit Pressuring Women to Kill Their Babies in Abortions

Jukka Davidsson 29/3/20: Jos Covid-näytteenottovälineissä on myrkkyjä kyseessä saattaa olla murha

MOVING BLACK STRINGS ON MASKS & SWABS: PARASITES? MORGELLONS? WORM-LIKE MICELLES FOR DRUG DELIVERY?

MORE ABSOLUTE PROOF THAT COVID 'TEST' KIT SWABS ARE LOADED WITH NANO FIBERS

Oma sivuni "madoista" tässä

Innovation Toronto: Tiny shape-changing machines deliver medicine efficiently to the GI tract

VTT:n (reppana) tutkija: Maskit ovat turvallisia

30.3.2021:

PCR INVENTOR KARY MULLIS TALKS ABOUT ANTHONY FAUCI— “HE DOESN’T KNOW ANYTHING REALLY ABOUT ANYTHING” (Tai tässä, tai hakukoneestasi)

Jokavuotisen koronarokotteen ottaminen helpottuu, kun on oikeanlaiset vaatteet - Revolve-nettikaupassa rokotevalmiita vaatteita:

29.3.2021:

Oletko yrittäjä? Tiesitkö että rokotetut levittävät rokotteista saamiaan viruksia ympärilleen monesti useiden viikkojen ajan? Oletko harkinnut rokotettujen "karsimista" pois asiakkaittesi joukosta suojataksesi muita asiakkaitasi/lapsiasi?

Tästä se lähtee: Jos olet ottanut koronarokotteen et ole tervetullut kuntosalillemme:

Koronarealismia kootusti

Oireettomat eivät levitä tautia: Household Transmission of SARS-CoV-2A Systematic Review and Meta-analysis

Teksas avattiin, koronaa ei näy missään: Why Is Everyone in Texas Not Dying?

STM:n kansliapäällikkö A-studiossa 25.3.2021: Tieteellinen näyttö maskin hyödystä puuttuu

UK Lockdown One Year On: It Doesn’t Work, It Never Worked, & It Wasn’t Supposed To Work

Mihin olemme menossa: Saksassa lapsille ilmantankkausasema, paikka jossa maskin saa ottaa pois jos on yksin:

Tiihonen:

Ja:

Oulun yliopistollisen sairaalan videolta (klikkaa kuva suureksi hiiren oikealla napilla):

 

 

 

 

Hautausurakoitsija: Minulla ei ole vuoden aikana ollut vielä yhtäkään koronapotilasta "kyydissä"

FAUCI: Children of vaccinated parents shouldn't go out and play together without masks (Vaikka kuinka rokottaisitte itseänne, täytyy lastesi pitää maskia, joka siis aiheuttaa heille aivovauroita. Yksi syy lisää olla ottamatta kokeellista rokotetta.)

Koronapsykoosista: Henna Maria keskustelee Ossi Tiihosen kanssa 27 03 2021 (Tai Tokessa tässä)

Ent CBS:n toimittajan Attkissonin podcasti trutherilääkäri Mercolan kanssa: Totuus Covidista

27.3.2021:

Vakava on tilanne nuhaviruksen hypetyksen vuoksi: "Tilanne lähes katastrofaalinen" – Itsetuhoisia nuoria nukkuu täpötäyden nuorisopsykiatrian osaston lattioilla Turussa

[30] Scientific Analyses and Papers on Lockdown Effectiveness

Miksi lisää kieltoja ja rajoitteita, kun kukaan ei kuole koronaan?

Koronarokote - Mitä siitä ajattelen

Virtual learning poses ‘more risks’ to kids’ mental, emotional health: CDC

CDC Says Schools Can Now Space Students 3 Feet Apart, Rather Than 6

Face masks for children are damaging more than just their mental health

AstraZeneca’s U.S. trial results debacle further widens its credibility gap "It has managed to turn glory into ignominy, committing a series of largely self-inflicted blunders, or worse."

The Highwire with Del Bigtree: 

Using Herd Immunity Excuse For Gene Therapy Vaccine On Kids

Koronaverukkeella meiltä viedään vapaudet ja meidät "pakkorokotetaan": Päivän video: Kansanedustaja Ano Turtiaisen puhe vapauden puolesta – Kansalaistori, 20.3.2021

Uuden ajan uutiset Nykyhetki tilastoina ja 20.3. mielenilmaukset vapauden puolesta

Rajoitushuijauksesta: Perustuslakiasiantuntija kritisoi hallitusta salailusta

Korkein oikeus vahvisti: Facebook vakoili käyttäjiä

25.3.2021:

Kuopiossa ei olla oltu lähelläkään tehohoidon maksimikapasiteettia (vaaleansininen = "tyhjät sängyt"):

Koko raportti: Tehohoidon tilannekuva: COVID-19 teho-osastoilla Raportti 3.3.2021

Kukaan ei kuole koronaan – Miksi Marinin hallinto ajaa kieltoja ja rajoitteita?

Lisäravinne takavarikko Korean tullissa: lasten DNAta

Päivä Extra ke 24.3.2021 klo 12 Kolmas viikko tiukempia rajoituksia, miltä tilanne näyttää?

Poliisijohto: Voimatoimia Vapauden puolesta -mielenosoitusta vastaan ei käytetty poliisien rokottamattomuuden takia

21.3.2021:

Florida Reopened Their Schools And No ‘Superspreaders’ Were Triggered, Report Says

DRUGMAKERS PROMISE INVESTORS THEY’LL SOON HIKE COVID-19 VACCINE PRICES

"I Would Love to Die From The AstraZeneca Vaccine"

Klikkaa kuvat isommaksi hiiren oikeanpuoleisella napilla (avaa välilehdessä)

Lääkäri kysyy onko AstraZenecan rokote syöpäriski:

Jatkoa edelliseen:

Tiihonen THL:lle: Aiotteko vastata kysymykseen rokotteen saastuttamasta verestä:

Euroopan CDC:n tutkimus maskien tehottomuudesta:

THL Covidin vaarattomuudesta:

THL vastaa: Monet koronanegatiivisetkin ovat koronapositiivisia:

Tiihonen kysyy ja THL "vastaa" copy-pastella:

Oireita estävällä rokotteella kanojen taudista tehtiin 100 prosenttisesti tappava rokottamattomille linnuille:

Wikipedian artikkeli tässä

17.3.2021:

Uusi sivuni: Harvardin ja Yhdysvaltojen terveysviranomaisten tutkimus: Alle 1% rokotteiden haittavaikutuksista ilmoitetaan haittavaikutusrekisteri VAERS:ään

Sairas eliitti haluaa laillistaa pedofilian sekä tehdä lapsistamme pervoja: Father Faces Arrest and Jail Time For Trying To Stop Doctors From Transitioning His Middle School Daughter To A Boy [VIDEO]

Russia Gives Twitter 30 Days to Remove Child Porn or Face Ban

Lisää aiheesta sivustollani pedogate.fi

Vanupuikkorokottaminen

SARS-CoV-2 Antigen test Rapid in vitro diagnosis test for professional use

Which countries have suspended use of AstraZeneca vaccine?

Moderna testing its Covid-19 vaccine on kids aged 6 months to 11 years old

EU Parliamentary Assembly Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations "... Vaccination is NOT mandatory and that no one is pressured politically, socially or otherwise to get vaccinated if they do not wish to do it"

List of over 100 Dead Microbiologists

Suomen eduskunnassa on tasan yksi isänmaallinen, joka ajaa sinun etujasi: Ano Turtiainen eduskunnassa koronasta 16.3.2021: "Meitä on vedätetty jo vuosi törkeästi" ... "Valtamedian Pahkasika-uutisointia"

16.3.2021:

Pcr testin kehittäjältä suorat sanat Faucille (Video 2:12) He died in 2019. Unable to call Fauci on his bullshit. This whole “plandemic” is the fraud of the history!

Norjassa 1000 haittavaikutusilmoitusta AstraZenecan rokotteesta KAHDESSA PÄIVÄSSÄ! (Rokottaminen siellä keskeytettiin. Koska sama Suomessa?)

WHO says AstraZeneca COVID vaccine OK to use despite blood clot fears

Hot Off the Press: Pfizer CEO Albert Bourla Admits Israel Is the 'World's Lab.' (Hän ei edes itse ole ottanut rokotetta)

Top vaccine scientist warns the world: HALT all covid-19 vaccinations immediately, or “uncontrollable monster” will be unleashed 

HR: VACCINATED individuals will be killing other vaccinated people because those victims also have weakened immune systems due to the vaccine's artificial intervention. In other words, the vaxxed will be killing the vaxxed. But who will they blame? The unvaxxed!

Koronarokotteet By AlfaStudio

Dr. Joseph Mercola: "The Truth about Covid-19"

Iltaroska: Professori: Käsidesin liiallisella käytöllä voi olla rajuja seurauksia suomalaisille (On hyvä pitää mielessä yksi valtamedian käyttämistä taktiikoista ihmisten harhaanjohtamisessa: Asiallinen artikkeli "kerran viikossa")

BBC:llä kerrotaan totuus Covid-huijauksesta

Lockdowns Caused 100% Increase In Child and Teen Suicide?

Doctor Mocks “Anti-Vaxxers” While Video Taping Himself Get the Experimental COVID Shot but Then Dies Days Later

Mitä rokotteet sisältävät:

Fauci "kavereidensa" kanssa:

Fimean mukaan Astra Zenecan rokotteen käyttöä jatketaan Suomessa kuten tähänkin asti – Euroopan lääkevirasto samalla linjalla, Tanska, Norja ja Islanti keskeyttivät käytön veritulppatapausten vuoksi

Oikeuskansleri alkaa tutkia valtioneuvoston kanslian ja Fimean menettelyitä – Norjakin keskeyttää Astra Zenecan koronarokotteen käytön

YK:n pääsihteeri: Osa maista käyttää pandemiaa hyväkseen toisinajattelijoiden hiljentämisessä

Health Minister in Critical Condition just one day after receiving Covid Vaccine

CATHOLIC CHURCH REFUSES J&J JAB

Tilastojen valossa verrattuna koronarokote on tappajarokote (video 19:59 )

ELON MUSK ON MRNA: "YOU COULD TURN SOMEONE INTO A FREAKING BUTTERFLY WITH THE RIGHT DNA SEQUENCE" (video 0:39)

WHO INSIDERS BLOW THE WHISTLE ON WHAT IS GOING ON ON THE INSIDE - GAVI - GLOBAL VACCINE ALLIANCE (video 28:37)

Newsweek: Jay Bhattacharya, Stanford Doctor, Calls Lockdowns the 'Biggest Public Health Mistake We've Ever Made'

Tiihonen: Ostin kaltoin kohdellun Merike Sirelpuun joogastudioon lahjakortin – Osta sinäkin!

2018: VAIKEASTI HAVAITTAVA HAITTA Rokotehaitan tunnistamisen ihmeelliset kuviot

The Lancet: Clarifying the evidence on SARS-CoV-2 antigen rapid tests in public health responses to COVID-19

Korona kauhukamppanja ja joukkopsykoosi | 5.3.2021

Satakunnassa "koronakriisi": Satasairaalassa on hoidossa kaksi potilasta, terveyskeskusten vuodeosastoilla viisi.

Radio Pori komppaa: Satakunta edelleen leviämisvaiheessa - Satasairaalassa kaksi koronaviruspotilasta

Kommenttini: PCR-testiähän ei saisi käyttää Covidin diagnosointiin. Millä nuo yllä olevien artikkelien potilaat testattiin?

Malinen: Poikkeusolojen kyseenalaiset kriteerit

Koronarealistien sivustolta:

Gabistä: I just found out that Twitter changed their terms of service so “minor-attracted sexual orientations“ groups could connect with each other. Twitter is ran by pedophiles and their sympathizers.

Great apes given Covid vaccines after outbreak at San Diego zoo

Forbes: Report: World Needs Equivalent Of Pandemic Lockdown Every Two Years To Meet Paris Carbon Emission Goals

 

6.3.2021:

Väkisinvangituille lapsillemme haetaan vartijoita (syksy 2020?):

Covid negatiivinen eikun positiivinen:

International organization demands release of “Corona Suspect” Merike Sirelpuu detained in Finland [Video]

MEDICAL SHOCKER: Scientists at Sloan Kettering discover mRNA inactivates tumor-suppressing proteins, meaning it can promote cancer

The vaccine IS the pandemic: 80% of nuns vaccinated at Kentucky convent tested positive for coronavirus two days later

Koronavankilat – tilannekatsaus Saksasta

ILMASTO, KUOLEMA JA KORONATILASTO

THL:n mukaan influenssakausi 2020-2021 on ollut hiljainen. Miksihän? (Spoiler: Covid on uusi influenssa): THL: Influenssaepidemian käynnistymisestä ei toistaiseksi ole merkkejä ... Valtakunnalliseen rokotusrekisteriin oli 6.2.2021 mennessä kirjautunut annetuksi noin 1,2 miljoonaa influenssarokoteannosta.

VETOOMUS ALLE 18-VUOTIAIDEN MASKISUOSITUSTEN POISTAMISESTA

Kumpi on vaarallisempi koronavirus vai koronarokote? (Video 11:09)

Which US States Do Not Have Statewide Mask Mandate?

Testimony of German Attorney: Those responsible for “Corona Scandal” must be criminally prosecuted for crimes against humanity

Debattipuheenvuoro tartuntatautilaki keskustelussa

Hallituksen esitys majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Tiihonen: Suomen poliisi ja lääkäri suorittavat lääketieteellisen raiskauksen, video

Highwire: ISRAEL MAKES RESIDENTS SHOW PAPERS

Kehitysmaissa todella alhaisia Covid-lukuja:

 Highwire: WHERE IS COVID IN 3RD WORLD COUNTRIES?

Eurooppalainen rokotustodistus nytkähti eteenpäin – Sitra selvittää mallia, jossa koronatiedot saisi näkyviin maksupäätteellä

HS: Uusliberalismin aikakauden on jäätävä taakse, vetoaa Maailman talousfoorumin perustaja Klaus Schwab Schwabin mukaan koronaviruspandemian olisi syytä käynnistää ”suuri nollaaminen”

Aussie Open crowds boo vaccine rollout comment

Malinen: Olen puhunut muutaman ravintoloitsijan kanssa, jotka harkitsevat sulkupäätöksen noudattamatta jättämistä. Pyydän kaikkia ravintoloitsijoita, jotka harkitsevat samaa, ottamaan yhteyttä. Pyritään luomaan organisoitu vastarinta tälle hulluttelulle!

Digital ID coming to Finland, Germany, and Mexico Finland to introduce digital ID by 2023

Malinen: Hallituksen koronaepäonnistuminen (jos poistettu, hae nimellä)

Bill Gates – Philanthropist or Eugenicist?

Biden Gives $4 BILLION To WHO And Bill Gates For Global COVID Vaccine Injury Compensation Program

Pari videota Rapsodialta:

UK Health Authorities Announce Not A Single Case Of Flu Detected This Year

China Denies Forcing US Diplomats To Do Anal COVID-19 Tests

Is COVID-Derangement-Syndrome Real?

68% Of Brazilians Think COVID Vaccines Should Be Mandatory

A Year Later, There's Still No Evidence Showing Governments Can Control The Spread Of COVID-19

25.2.2021:

Tutkimus: USA:n terveysviranomaiset paisuttaneet keinotekoisesti koronalukuja 1600 prosenttia

Tiihonen vetoaa Fimean johtoon: ”Keskeyttäkää koronarokotukset heti” | Mielipide

Uusi tiedote koronarokotteiden haittavaikutuksista – ”Onko Fimealta mennyt Excel rikki?”

North Dakota House passes anti-mask mandate bill

Tiihonen vieraana Totuuden Etsijöissä Aiheina mm. Mediapooli ja "koronamurhat". Otteita: Rauman telakalla "turhaan testattu" PCR:llä - 80-90% PCR-positiivisista on virheellisiä, ns. kylmiä positiivisia, eli vanhojen virusten tai niiden ”palasten” aiheuttamia ... Kun suhteuttaa Ruotsin kuolemat väestönkasvuun ja ottaa huomioon talvikuukausien vaikutuksen, ylikuolleisuus siellä häviää ... Viranomaiset Suomessa kieltäytyvät antamasta tietoja, ja se on lainvastaista ... Suomen sairaaloissa ei ole poikkeuksellisia määriä potilaita ... Samaa vanhusta on testattu jopa seitsemän kertaa ... Hulluin lukemani juttu oli Etelä-Karjalassa, siellä oli yksi tai kaksi (?) ihmistä todettu koronapositiivisiksi, ja tuo uutisoitiin 100% kasvuna [törkeää pelottelua] ... Jo 100 vuotta on tiedetty etteivät maskit auta [Espanjantauti] ... Mitään koronarokotetta ei kannata ottaa [koska niitä ei ole testattu tarpeeksi] ... Virukset muuntuvat koko ajan, Suomessakin löydettiin jo muuntunut versio koronasta, ei tällaisessa tilanteessa kannata rokottaa ... Eivät viranomaiset voi selittää tekemisiään sillä, että he tottelivat käskyjä, natsi-Saksassa tuollaiset henkilöt tuomittiin rikoksista - Googleta "Doctors' trial" ... Yhdysvalloissa 1-10'% rokotteiden haittavaikutuksista ilmoitetaan ... Totalitaristeilla on nyt kiire, koska pian tulee kesä ja auringonpaiste, joka tappaa viruksia...

Video (30:46): Avoin ja rehellinen kuvaus "salaliittoteoreetikosta" Kirsi Kautiainen on PhD ja @THLorg entinen tutkija.

Fimean johdolle: Keskeyttäkää k-rokotukset heti

Totuus syövästä tekijöiltä: COVID & the Great Reset – Connecting the Dots (PART 1)

Osa 2 tässä

How stupid does Hollywood look after giving Andrew Cuomo an Emmy for his coronavirus performance?

Coronavirus: Anti-lockdown protest erupts in violence | 9 News Australia

Miekkari lauantaina Helsingissä:

Tiihonen twiittasi: Kuulin luotettavasta lähteestä tiedon, että eräässä terveydenhuollon yksikössä on rokotettu vajaa 10 hoitajaa AstraZenecan rokotteella. Kaikki nyt yli 39:n asteen kuumeessa ... Tiedän asiasta tarkemminkin, mutta tieto on luottamuksellinen. Haittailmoituksia ei ehkä tehdä, koska sitä saatetaan pitää epäsopivana.

Ja: Saksassa on tehty ruumiinavauksia k-naan kuolleille. K-kuolleita todellisuudessa yksi (1) prosentti. Suomessa edes kuolinsyitä ilman ruumiinavauksia ei tiedetä, sillä @THLorg  pimittää sitäkin tietoa: Fast alle Corona-Toten waren vorerkrankt

Ja: Tässä The great recall lakimiesten kokous toissapäivältä. Kohdassa 12min näytetään video mistä näkyy miten saksalaisessa hoivakodissa vanhuksia rokotetaan vastoin tahtoaan. Tämän jälkeen nämä ilmiantajat ovat kertoneet että vanhuksia on kuollut reippaasti: Sondersitzung: The Great Recall - International (Min. 28 kerrotaan, että he ovat haastamassa "Saksan Ylen" oikeuteen, koska se ei ole julkaissut "oikeita uutisia" koronaan liittyen. Koska sama tehdään Suomessa?)

Espanjassa aloitetaan (?) mielivaltaiset pakkokaranteenit ja pakkorokotukset

Yksi tapa kitkeä rokotusvastaisuutta – Yritykset väläyttävät mahdollisuutta evätä työpaikka rokottamattomilta

Hallitus sai valmiiksi esityksen laajoista pakko­testauksista – kieltäytymisestä jopa vankeutta

Highwire: WARNING: TOXIC BABY FOOD

2018: Raskasmetalleja löytyi Nestlenkin (Gerber-nimellä) vauvanruuista - Lyijy laskee älykkyysosamäärää - Kuka hyötyy: Heavy Metals in Baby Food: What You Need to Know "Those with high childhood lead readings had IQ levels 4.25 points lower" (Toim: Neurologi RUSSELL BLAYLOCK sanoi muutama vuosi sitten: "Agressiivisella rokotusohjelmalla tehdään lapsista tyhmiä." Rokotteet aiheuttavat tulehdustilan aivoissa. Tuo tulehdustila ei ehdi "parantumaan" kun seuraava rokote jo annetaan. > Jatkuva tulehdustila. Aiheesta tässä)

13.2.2021:

CONFLICT OF INTEREST: WHO’s COVID Investigator Is Recipient Of Chinese Communist Cash, Worked With Wuhan Lab For 18 Years.

Covid rokotteeseen kuolleiden määrästä 1% kirjataan (Toim: Moni rokoteasiantuntija on sanonut aivan samaa aiemmin: 1% rokotteiden haittavaikutuksista rekisteröidään VAERS:iin. Tietysti nyt, kun ihmisten ja varsinkin lääkäreiden tietoisuus rokotteiden vaaroista lisääntyy, alkaa tuo 1% nousta.)

Julians Rum: The core goal of mass COVID vaccination: formally identify and codify the awakened population to confine us away from the sleeping masses. Think Twitter purge but in the real world:

The Purpose of The Great Reset:

 

Great Reset? Putin Says, "Not So Fast"

BM: Ei suurelle nollaukselle | 12.2.2021

Vernon Coleman työskenteli lääkärinä Englannissa 10 vuotta, kunnes järjestelmä tuhosi hänen uransa. Tässä muutama hänen videonsa ja kirjoituksensa:

"Terveyspassi" huolettaa myös Highwirea: “SHOW ME YOUR PAPERS” (10:25) "World Economic Forum says they want to use the coronavirus to completely redifine the worlds economies" (heidän sivustoltaan hakusanalla great reset - lisää aiheesta myös omalla etusivullani)

Kunnilla on valtava kannuste tehdä k-testejä valtion maksamien erityisrahojen vuoksi. Kyseessä on oikein tyypillinen kannuste, joka johtaa älyttömyyksiin: Varkaus saa 880 000 euroa koronatukia tartuntaa kohti – näin kuntien koronatuet jakautuvat

”Vanhustenhuollossa toivotaan koronakuolemia” – Jopa seitsemän COVID-testiä saattohoidossa oleville

11.2.2021

Hautausurakoitsijan kysymys viranomaisille: Hän ole törmännyt työssään yhteenkään Covid-kuolemaan, mutta rokotekuolemiin (?) kylläkin:

 

 

 

TV7: Koronarajoitukset Vieraina yleiskirurgian, traumatologian ja ortopedian erikoislääkäri Ville-Veikko Elomaa, solubiologian dosentti Pirta Hotulainen sekä kansalaisaktivisti ja yrittäjä Ossi Tiihonen

Ylen tuore dokkarisarja: Rokotevastaisuuden soturit

Kokeellinen koronarokote – Dr. Simone Gold – Rapsodia.fi -tekstitys

VETOOMUS ALLE 18-VUOTIAIDEN MASKISUOSITUSTEN POISTAMISESTA

MTV: AstraZenecan koronarokotteen teho huolettaa – THL:n asiantuntija: "Parempi kuin ei mitään"

Raskaana ollut lääkäri otti Covidpiikin ja sai keskenmenon:

 

 

 

Project Veritas: [Entinen National Geographyn varatoimitusjohtaja ja] Televisiokanava PBS:n johtava asianajaja sanoo salavideolla: Jos Biden voittaa, käymme republikaanikannattajien kimppuun ja varmistamme sen että heidän lapsensa otetaan heiltä pois ja että lapset viedään uudelleenkoulutusleireille"

6.2.2021:

Hallitus esittää: lasten tahdonvastainen eristäminen mahdolliseksi

Esittelyssä AstraZenecan k-rokote

K-rokotekuolemat tuplaantuneet Ruotsissa

Teollisuus: Vaccinating children for COVID could be key to achieving herd immunity

Oma sivuni: Myytti laumaimmuniteetista

5.2.2021:

Muista tämä: In many experts opinion, less than 1% of vaccine adverse events are normally reported to VAERS.

Pakkorokottaja-galleria

Juuri kun EU:n ihmisoikeustuomioistuin "kielsi pakkorokotteet ja niihin liittyvän rasismin", poliitikot ajattelevat "samalla tavalla": Kansanedustajat tyrmäävät pakollisen koronapiikin, vähemmistö rokottaisi kansan vaikka väkisin – rokote nähdään tienä kohti normaalia elämää

K-piikitysten sekava raadollisuus

Tutkimus ennustaa koronan kesyyntyvän lieväksi lasten flunssaksi

Vakavan ja PYSYVÄN haittavaikutuksen COVID-19 mRNA-rokotteesta saanut suomalainen lähihoitaja kertoo tarinansa: LEVELI LIVE: Sairaanhoitajan koronarokote epäonni (Leveli/YT poisti tuon videon jossa lähihoitaja kertoi ottaneensa rokotteen "ryhmäpainostuksen" vuoksi. Nyt hän ei enää kykene kuntoilemaan.)

Lisää edellisestä: Tiihonen: Hoitaja kertoo FB-postauksessa kuinka rokotteen ottaminen kaduttaa pahojen oireiden jälkeen. Video tässä

Tornion korkeat Covid-luvut johtuvat mm. PCR-huijauksesta ja siitä, että mamujen Covid-positiiviset kirjataan Tornioon: THL: Koronavirustapausten tilastointi: "Jos henkilö ei ole kirjoilla Suomessa, eli väestötietojärjestelmässä ei ole tietoa hänen asuinkunnastaan, koronatapaus kirjautuu hoitopaikan sijaintikuntaan. Jos  hoitopaikka ei ole tiedossa, tapaus kirjautuu ilmoittavan laboratorion sijaintikuntaan."

Dana Ashlie: LOOKING INTO THE LIVES OF 81 PEOPLE WHO TOOK THE JAB

Suojellaan lapsiamme: German nuns ‘rented’ orphaned boys to businessmen for ‘gang bangs & orgies’ – suppressed report seen by media

2.2.2021:

Kansanedustaja Ano Turtiainen rokotuspakon estämisestä:

 

Highwire: IT’S COMMON SENSE!

1.2.2021:

Why Would Anyone Choose to Receive an Experimental COVID mRNA Injection?

CNA Nursing Home Whistleblower: Seniors Are DYING LIKE FLIES After COVID Injections! SPEAK OUT!!!

NEUROSCIENTIST’S CONCERNS ABOUT COVID VACCINES

NEARLY TWO DOZEN NURSING HOME RESIDENTS IN NORWAY DIE WITHIN DAYS OF GETTING COVID VACCINE

Rokoteuskovaisilta:

22.1.2021:

Americas Frontline Doctors: The Truth About the COVID-19 Vaccine

Highwire: CDC REMOVES CLAIM 'VACCINES DO NOT CAUSE AUTISM'

Right On Cue For Biden, WHO Admits High-Cycle PCR Tests Produce COVID False Positives

CDC: influenssaan liittyvät pediatriset kuolemat 2017-2021 (Viimeisen puolen vuoden aikana 1 ! ) :

BILL GATES DELETED DOCUMENTARY

The New mRNA COVID Vaccines Inject an Operating System into Your Body – Not a Conspiracy Theory, Moderna Admits It

BM uud.twiittasi (video): Denmark Anti Lockdown Protest. Epic crowds. This is the only thing that can stop this now, pure, raw people power. This is what they fear, UNITY

Tiihonen: [Lääkäri Ville-Veikko Elomaan ​] Koronadystopia-kirjoitus hävisi US Puheenvuorosta @uusisuomi  alle vuorokaudessa - Huuskokin heräsi ma-aamuun kommunistin sensuurisormi virkeänä! Kirjoitus löytyy täältä (web.archive tässä)

Rokoteväittely – Kennedy vs. Dershowitz

Enemmistö amerikkalaisista lääkäreistä kieltäytyy ottamasta COVID-rokotetta

Hyvä esimerkki Googlen harrastamasta tiedon manipuloinnista ja sensuurista:

"Italy did it" Google vs. DuckDuckgo (siis 2020 vaalivilppi):

Covidkäyrät on saatava nousuun: BBC: Covid-19: Rapid tests for asymptomatic people to be rolled out

Tiihonen: Löytyyköhän Suomesta ketään avoimin silmin kulkevaa asiantuntijaa kertomaan, onko ao. juttu 1. mahdollinen 2. kuinka todennäköinen? Tähän mennessä saamani tiedot ja kommentit kertovat, että on mahdollinen: Miksi jotkut kuolevat mRNA-rokotteen ottamisen jälkeen?

Jälleen kuolema: Muutoin terve lääkäri kuoli Miamissa saatuaan Pfizerin mRNA-koronarokotteen

6.1.2021:

No shit, Sherlock (more scare): UK scientists worry vaccines may not protect against S.African coronavirus variant

Taloustieteen dodentti Tuomas Malinen selittää hienosti suurta ("Covid") resettiä ja "kapeaa käytävää": #neuvottelija 54 - The Great Reset (Tuomas Malinen)

Covid vaccine efficacy remains low 29%British Medical Journal: Pfizer and Moderna’s “95% effective” vaccines—we need more details and the raw data "Data [from manufacturer] may be available ... sometime in mid-to-late 2022"

Cheap hair lice drug may cut risk of COVID-19 death by 80 percent: study (tai tässä)

100s Of Israelis Infected With COVID After Receiving Pfizer Vaccine Amid Frenzied Inoculation Campaign

Rate Of Adverse Reactions To COVID Vaccines Already 50x Higher Than Flu Shot

Yazka: LIVE: mRNA rokotteen ottaville aiheutuva riski

Terve portugalilainen sairaanhoitaja kuoli saatuaan Pfizerin koronarokotteen

ISRAELI WOMAN GETS PARALYZED IN FACE FOLLOWING CORONA VACCINE

Did a Military Experimental Vaccine in 1918 Kill 50-100 Million People Blamed as “Spanish Flu”?

Controversial Bill Gates-funded plan to dim the sun's rays moves forward quietly

Lisää ilmastonmuokkauksesta sivullani tässä (olen tutkinut aihetta 8 vuotta)

2.1.2020 LIVE Yazkan vieraana Ossi Tiihonen Tai tässä "Tälle vuodelle on varattu yli miljardi ["turhiin"] PCR-testeihin ... Helsingin Sanomien uutiset on aivan roskaa. Mulla on blogissa varmaan kymmeniä esimerkkejä siitä, kuinka Hesari ja Yle levittää väärää tietoa (>47:00)"

Tiihonen: Hoitajan hätähuuto rokotuksista

Kuinka media väärentää tilastoja – Esimerkkinä Ilta-Sanomat ja Lauri Nuoska

Kirjailija @Otammilehto juttu k-politiikan miljoonista uhreista: Koronapolitiikan miljoonat uhrit

Läkare intensivvårdas efter [korona]  vaccinering

Mysterious Disappearance Of Flu In San Diego Prompted Call For Audit Of COVID Records

2 Minnesota Lawmakers Say State's COVID-19 Deaths Inaccurate, Demand Nationwide Audit

Kuka tienaa feikillä pandemialla: American Billionaires Rake in Another $1 Trillion Since Beginning of Pandemic

Fasesta: Italian korkein oikeus katsoi, että Italian hallituksen COVID-määräykset olivat laittomia ja perustuslain vastaisia. Ne olisi sen vuoksi kumottava välittömästi.

Tiihonen twiittasi: Järjestäytyminen korovalheita vastaan on alkanut! Juho Lyytikäinen kirjoitti aiheesta hyvän postauksen (Juhon postaus tässä, jos et saa Juhoon/alasi ihmisiin yhteyttä tuota kautta, tässä Juhon Toke)

Tiihonen: Haluaisin kysyä nyt teiltä THLorg ja mapetti, että väärennättekö tilastoja lisää nyt kun vuodeosastoilla olevien käyrä on lähtenyt taas laskemaan?

Swiss Patient Dies Shortly After Receiving Pfizer COVID Vaccine

Tiihonen on lukenut tutkimuksia: Mediassa toistuu edelleen väitteitä, ettei C-19 -virukselle olisi vastustuskykyä. Mikäli tuo pitäisi paikkansa, niin olisimme kaikki sairastuneet siitä. Tutkimukset ovat nyt varmistamassa, että noin 80:llä prosentilla on jonkinlainen vastustuskyky. (Ks. seuraava tutkimus:)

Tiihonen jatkaa: On huomattava, että T-soluimmuniteetti on osa vasta neljättä immuunipuolustuksen linjaa. Jo tätä aiemmin on immuunipuolustus torjunut suurimman osan taudinaiheuttajista.

Asymptomatic transmission of COVID-19 didn’t occur at all, study of 10 million finds

Pubmed: 

Yli puolet EU:sta jättää rokotteen ottamatta? Major Covid Vaccine Glitch Emerges: Most Europeans, Including Hospital Staff, Refuse To Take It

28.12.2020:

Tutustu artikkeleihini koskien THL:n valehtelua ja väärentelyä:

Video: KORONASPESIAALI 1/6: Virukset ja rokotuskulttuuri Tai tässä

Rauhallista joulua!

Tue toimintaani tässä (Aiheesta tässä)

GreenMedInfo/Corbett: The Future of Vaccines [VIDEO] (YT:ssä tässä)

Valehteleva WHO meni muuttamaan laumasuojan määritelmää.

RT: Fauci admits to LYING about Covid-19 herd immunity threshold to manipulate public support for vaccine

Sivuni "laumaimmuniteettihuijauksesta" tässä

Tilastokeskuksen luvut kokonaiskuolleisuudesta viikoittain, viikot 47/2016 - 48/2020. Mitään perustetta rajoitustoimille ei ole:

 

Yle rokoteaivopesee:  Suomen valtio kantaa korvausvastuun koronarokotteiden mahdollisista haitoista – lääkevakuutusyhtiön johtaja: järjestelmämme on monia muita maita kattavampi

Fasessa aiheesta mm. tässä

IS: Valtio voitti narkolepsia-kiistan hovissa – perhe menetti liki 32 000 euron korvaukset

The Epoch Times: Chinese Made Vaccines Questioned as Hundreds Get Infected | Epoch News | China Insider

Oma sivuni Kiinan kepposista tässä

Dr. Fauci is vaccinated on his left arm, feels pain in his right arm.

Skepsis, tieteen korruptio ja luontaishoitojen vaino

Lääkäriliitto: Nürnbergin säännöstö

Video (11:30): Televisiokanava Sky News Australia (noin 200.000 katsojaa): The Great Reset +The Green New Deal + Covid - Trojan Horses

Ja: The Great Reset: Globalists using the virus to destroy the 'Old World Order'

Every Time Facebook Or Twitter Censor Free Speech In Poland They Will Face $2.2 Million Fine’

Pfizer COVID-19 vaccine is causing allergic reactions at a rate that is higher than 'what one could expect from' other shots, says the chief scientific adviser for Operation Warp Speed

Kansanedustaja Sabatini: Rahoitus pois CDC:ltä! 

Vitamin D can help reduce coronavirus risk by 54%: Boston University doctor

Maailman toiseksi suurin hydroksiklorokiinin raaka-aineita valmistava tehdas (HCQ on "puoli-ilmainen" Covid-lääke) vaurioitui räjähdys-tulipalossa

Suomalaisesta mediahuijauksesta: Video (2:56): Mediapooli Suomessa - Ossi Tiihonen tutki "Heillä on mediavaikutusosasto" - Vastavalkea: Laitonta

Brasilian presidentti: Minä en aio ottaa koronarokotetta, valmistajat ei vastuussa jos sinusta tulee...

Hollannissa 87.000 sairaanhoitajaa ei aio ottaa KV-rokotetta

Tiihonen: Tässä ei voi olla mistään muusta kyse kuin tarkoituksellisesta paniikin, pelon luomisesta "Ei tässä voi päätyä mihinkään muuhun johtopäätökseen, nämä faktat täytyy olla hallituksella tiedossa, ja samoin kaikilla jotka näitä kaivaa. Tässä ei voi olla mistään muusta kyse, kuin tarkoituksellisesta paniikin ja pelon luomisesta … pienyrityksiä tapetaan tuhansittain"

 

UK:n paras patologian professori John Lee kertoo Covidista - Pfizerin ex-tutkimusjohtaja suosittelee

Pfizerin Yeadon: Hän on yksi englannin parhaista patologeista.
Ote videolta:
Emme koskaan pääse ”nollacovid” tilanteeseen, ei sitä virusta ole mahdollista kokonaan eliminoida. Meidän pitäisi yrittää päästä sen kanssa ”tasapainoon”, ja nykytoimet vain vaikeuttavat sitä ja aiheuttavat valtavaa tarpeetonta vahinkoa. Mustan surman aikaan hallitukset tapattivat kaikki kissat koska...

Protest in London Dec 6 2020 - Crowd singing "You can stick your Coronavirus up your ass"

Tanskassa valtava mielenosoitus pakkorokotuslakia vastaan 11/2020 - Tepsi, laki kumottiin myöhemmin

Ben Swann - Mitä hyötyä on koronarokotteesta, jos se tekee meistä oireettomia taudinlevittäjiä?

Qantas-lentoyhtiön pomo Alan Joyce saa kakun naamaansa koska haluaa covidpassin matkustajille 

Totuus rokotteista 3 minuutissa - 40.000 tuntia rokotteiden ongelmia tutkinut tri. Tenpenny kertoo

Miksi meille ei kerrota totuutta rokotteista - Jakso 3/7- Osa 1/2

If the COVID Vaccine Injures You, You Can’t Sue Anyone—Probably Not Even the Gov’t

20.12.20:

BRASILIAN PRESIDENTTI: MINÄ EN AIO OTTAA KORONAROKOTETTA, ROKOTEVALMISTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA JOS SINUSTA TULEE ELÄIN

Ja seuraava "vaarallinen virus" iski juuri kun porukka alkoi hiffata huijauksen: AFP: Belgium is suspending flight and train arrivals from Britain from midnight (2300 GMT) Sunday after the UK detected a coronavirus variant suspected to be more infectious.

Video: Rokotteet - aikakautemme kaasukammio

Bioweapons Treaty Author: COVID vaccine contains HIV

WHO (Finally) Admits PCR Tests Create False Positives

19.12.20:

WHO 14.12.: WHO has received user feedback on an elevated risk for false SARS-CoV-2 results when testing specimens using RT-PCR

Sairaala keskeytti koronarokotukset sivuvaikutusten takia

So anyone who questions the safety of a rushed to production vaccine is a conspiracy theorist? When the experts themselves admit there will be side effects & the CDC + FDA are actively looking for them? Here is a clip / list...

IPOT: Run Red - Vaccines and more...

Fake Vax shots 2019 and 2020 With additional footage at the end...

Australia First Minister takes the vaccine cap still ON - FLU SHOT EARLIER THIS YEAR

18.12.2020:

Ehdoton katsottava: Yazkan vieraana Ossi Tiihonen "Ei tässä voi päätyä mihinkään muuhun johtopäätökseen, nämä faktat [tästä feikistä pandemiasta] täytyy olla hallituksella tiedossa, ja samoin kaikilla jotka näitä kaivaa. Tässä ei voi olla mistään muusta kyse, kuin tarkoituksellisesta paniikin ja pelon luomisesta … pienyrityksiä tapetaan tuhansittain … Ei tällä tavalla tilastoja tehdä, tämä on aivan törkeä väärennös. Eli THL väärentää näitä tilastoja ja näihin perustuu suomalainen terveyspolitiikka ja rajoitukset ja AVI:n määräykset siitä, että meillä on mukamas joku epidemia"

SAIRAANHOITAJA OTTAA KORONAROKOTTEEN JA PYÖRTYY SITTEN LEHDISTÖTILAISUUDESSA

PCR-testin kehittäjä on saanut vahingonkorvausvaateen ja julkaisua vaaditaan poisvedettäväksi

WHO: Viranomaisten tutkittava ja eristettävä perheet voimakeinoin – Aika reagoida: Lakiesitys jo eduskunnassa!

PATOLOGIAN PROFESSORI JOHN LEE KERTOO COVIDISTA - Pfizerin Yeadon: Hän on yksi englannin parhaista patologeista.
Ote videolta:
Emme koskaan tule pääsemään ”nollacovid” tilanteeseen ... pitäisi yrittää päästä sen kanssa ”tasapainoon”, ja nykytoimet vain vaikeuttavat sitä ja aiheuttavat valtavaa tarpeetonta vahinkoa. Mustan surman aikaan hallitukset tapattivat kaikki kissat koska niiden luultiin levittävän tautia. Itse asiassa se vain pahensi asiaa, koska taudin levittäjiä olivatkin rotat, joiden määrä räjähti kun kissat tapettiin. Hallitukset eivät ymmärrä näitä asioita, niiden pitäisi odottaa kunnollisia todisteita ennen toimia. Covidiin kuolee lähinnä ihmisiä joiden elinajan odote on alhainen."

Protest in London Dec 6 2020 - Crowd singing "You can stick your Coronavirus up your ass"

Valtamedia saa tukea koronavalheiden levittämiseen: Valtio myönsi valtamedialle 7,5 miljoonaa euroa ’koronatukea’

 

17.12.2020:

Amazing Polly: DISSIDENTS IN THE AGE OF VACCINES

Why People Don't Trust Pfizer's COVID Vaccine

"The Fraud Happened" – Senator Rand Paul Accuses States Of Using COVID To Steal Election (Toim: Moni tutkija on sitä mieltä, että Covid "syntyi" juuri auttamaan "Big Pharmaa" saamaan Trump pois Valkoisesta talosta)

Yle toukokuussa: STM:n selvitys: kasvomaskien hyöty on arjessa vähäinen tai olematon

First Glitches Emerge In COVID-Vax Rollout; Alaska Health Worker Suffers 'Serious Allergic Reaction' No history of drug allergies...

Twitter To Remove 'Harmful, Misleading Or False Information' On COVID-19 Vaccinations

"Zuckerberg paid for the election judges. He purchased the drop boxes, contrary to state law... Zuckerberg paid the local officials who boarded up the windows to the counting room. Zuckerberg money purchased the machines—Dominion and otherwise."

NEW lawsuit will be filed against Zuckerberg dark money that enabled the fraud in key states.

Tuo edellinen on siis se sama Zuckerberg, joka on vastuussa rokotetiedon sensuroinnista fasessa (ja joka inhoaa rokotevastaista Trumpia)

DENMARK GOES INTO NATIONWIDE LOCKDOWN OVER CHRISTMAS

16.12.2020:

Tässä hyvä esimerkki siitä, millä tasolla joidenkin Suomen lääkärien tietämys on ravinnon ja vitamiinien suhteen: HUS:n Epidemiologi Mikko Paunio: "En ole ennen tätä syksyä D-vitamiinia popsinut ja nyt sitä popsin 100 mikrogrammaa päivässä" (34:00>)

Valitettavasti Pauniokaan ei näytä perehtyneen rokotteisiin.

Erikoislääkäri Rauli Mäkelä koronarokotteista: Kuinka paljon näitä turvallisuustutkimusvaiheita on [koronarokotteiden kohdalla] jätetty väliin ja kuinka paljon turvallisuustutkimuksia on peukaloitu ... Pfizer poimi pois kolmosvaiheessa kaikki koehenkilöt, joilla oli ollut hankalia allergiareaktioita, jotta rokote saatiin näyttämään turvallisemmalta... Tuloksia on peukaloitu ... Koronarokotteeseen kohdistetaan epärealistisia toiveita (Videon kohdassa 1:51:00>)

Video: Vapauden Puolesta 12.12.20: Rokotteista, immunivasteesta, vastustuskyvystä, terveysviranomaisia kohtaan langenneista valituksista ja syytteistä sekä median toiminnasta pandemian tiedottamisessa (Rokoteteema alkaa 1:51:00)

15.12.2020:

Infektiotautiopin professori, lääkäri Heikki Peltola Lääkärilehdessä kesäkuussa: "Tämä pandemia ei rokotteeseen lopu"

Highwire:

14.12.2020:

FDA Says 2 Participants In Pfizer COVID Vaccine Trial Have Died

Canada plans to start immunizing general population in April

Bill Gates Says Lockdowns Should Carry On Into 2022

Up To 40% Of UK Care Workers May Not Want To Get COVID-19 Vaccine

Democrat Proposes Tying $1,500 Stimulus Checks To COVID Vaccinations

TS Kesäkuussa: Lukijalta: Korona on väärä hälytys – Saksassakin jo epäillään, että torjuntatoimet ovat itse tautia tuhoisampia

Valtioneuvosto 10.12: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Tässä yksi analyysi edellistä lakimuutosta koskien (odt)

13.12.2020:

Suosittelen Ossi Tiihosen seuraamista:

Samuli Perälältä videosarja rokotteista:

MOT: ROKOTEKRIITTISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA Samuli Perälä, Jyrki Pykäri, Sofia Keitaanranta

Canada Approves Pfizer Coronavirus Vaccine

12.12.2020:

Rapsodia: Lääkärien varoitus rokotteesta! "Tässä tekstittämämme video yhteensä 33:lta lääkäriltä ja hyvinvointiin perehtyneeltä ammattilaiselta"

British Medical Journal Editor Calls Into Question Pfizer & Moderna’s “95% Effective” COVID Vaccines

BMJ (British Medical Journal): Will covid-19 vaccines save lives? Current trials aren’t designed to tell us "You want an antiviral vaccine to do two things . . reduce the likelihood you will get severely ill and go to the hospital, and two, prevent infection and therefore interrupt disease transmission. Yet the current phase III trials are not actually set up to prove either. None of the trials currently under way are designed to detect a reduction in any serious outcome such as hospital admissions, use of intensive care, or deaths. Nor are the vaccines being studied to determine whether they can interrupt transmission of the virus."

Miksi olla ottamatta kv-rokotetta - syy #532:

Fakta: Suomessa (ja suuressa osassa maita, ellei kaikissa) rokotevaurioiset (joista iso osa on todennäköisesti vakavia tapauksia) jätetään käytännössä oman onnensa nojaan. Rokotekriittisten FB-ryhmässä voit vahvistaa tämän väitteen (linkki yllä).

Isä kertoo: Sikainfluessarokote sairastutti perheen kaksi lasta loputtomaan painajaiseen "Korvaukset ovat olleet mitättömät"

External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results.

11.12.2020:

Kuka uskoo näitä: HS-gallup: Suomalaisista 56 prosenttia valmiita ottamaan koronarokotteen (Eli jos Hesari sanoo 56 on totuus jossain 40:n lähellä. Mutta joka tapauksessa "Nohynekin laumaimmuniteetti" jää saavuttamatta.  #laumaimmuniteettirokotteillahuijaus )

Nanotechnology in vaccines

YLE-Kooste: Onko koronarokote varmasti turvallinen? (Toim: Spoiler: No ei todellakaan.)

Helsingin Uutiset 26.11.2017: Tartuntatautilääkäri: Hinkuyskäepidemian kaikki sairastuneet olleet rokotettuja:

 

Moni lääkäri menettää lupansa ajaessaan potilaidensa (ja siis kansan) parasta: VACCINE STUDY COSTS DOCTOR HIS LICENSE

ANTI-VAXXER DEAD Brandy Vaughan dead – Anti-vaxxer activist who founded Learn the Risk is found dead by son, 9

Lue myös (2016): Yli 50 luontaislääketieteen harjoittajaa kuollut "mysteerisesti" vuoden sisällä Yhdysvalloissa

Ben Swann - Mitä hyötyä on koronarokotteesta, jos se tekee meistä oireettomia taudinlevittäjiä?

Mistä kaikesta meille on valehdeltu:

 

Yle MOT 1998: Lääketieteen musta historia, OSA II: käsikirjoitus

2009: Natsien kuolemanenkeli loi "kaksoskaupungin" Brasiliaan (Ja tässä)

Julkaistu: massakanne koronatoimia vastaan

Video (3:17): Onko koronassa kyse terveydestä vai jostain suuremmasta agendasta?

On Marinkin joskus (ennen "sielunsa myymistä") kansamme etujenmukaista tietoa jakanut: RAHARIKAS LÄÄKETEOLLISUUS

Olit allergikko tai et, älä ota k-rokotetta: Warning after two NHS workers have allergic reaction to Pfizer/BioNTech Covid vaccine The UK’s drug regulator says anyone with a history of “significant” allergic reactions to food, medicine or vaccines should not currently receive the jab

8.12.2020:

Ei ole mikään salaisuus, että eliitti haluaa meistä lapsettomia (täydelliset lapset saataisiin laboratorioista) - MIT:n ent. tutkija postasi FB:ssä: [syncytin] is essential for reproduction ... has some sequence similarity to the spike protein [in Covid vaccines] ... would probably result in infertility issues: The Syncytin Gene: Viruses Responsible for Human Life

Tutkimus 6/2018: Todennäköisyys tulla raskaaksi on laskenut 25-29 vuotiailla yhdysvaltalaisnaisilla jotka saivat HPV-rokotteen (tutkimus ladattavissa PDF:nä)

Mercola: Simple Strategies That Will Improve Your Immunity  "Other strategies ... include ... sauna"

Rokotetut vs. rokottamattomat: Can Vaccines Alter a Child’s Health Trajectory?

Kysely Los Angelesissa: 66.5% terveydenhuoltoalan henkilökunnasta aikoo viivyttää omaa koronarokotteenottoaan

Bigtree aiheesta tässä

Pakkorokotus Nykkiin tulossa: State of NY in assembly 4.12.2020: 

IF PUBLIC HEALTH OFFICIALS DETERMINE THAT RESIDENTS OF THE STATE ARE NOT DEVELOPING SUFFICIENT IMMUNITY FROM COVID-19, THE DEPARTMENT SHALL MANDATE VACCINATION FOR ALL INDIVIDUALS OR GROUPS OF INDIVIDUALS WHO, AS SHOWN BY CLINICAL DATA, ARE PROVEN TO BE SAFE TO RECEIVE SUCH VACCINE. § 2. This act shall take effect immediately.

Ex-Pfizer Exec Demands EU Halt COVID-19 Vaccine Studies Over 'Indefinite Infertility' And Other Health Concerns

Messengers of Gates’ Agenda: How the Cornell Alliance for Science Spreads Disinformation on behalf of the Bill and Melinda Gates Foundation

7.12.2020:

Kanadalainen immunologi: Ei Covidrokotteesta kaikki lapsettomiksi tule (Kohdassa 2:52, Wikipedia hänestä tässä)

Belgian lääkärijärjestön avoin kirje

Pukki: Covid- rokotevahinko on peruuttamaton ja korjaamaton

Ensin rokotetaan terveydenhuollon henkilökunta. Kun sivuvaikutukset kunnolla iskevät, romahtaa terveydenhuoltojärjestelmä: Hallitus linjasi: Tällainen on Suomen koronarokotestrategia

Yazka: MOT: [n tulevaan ohjelmaan liittyen] Rokotekriittisyydestä keskustelemassa Yazka Love, Samuli Perälä , Jyrki Pykäri sekä Sofia Keitaanranta

Ylen MOT:n "puolen tunnin rokotemainos" esitetään tänään Ylellä

Bigtree: HEALTH EXPERT: “STOP COVID VAX EXPERIMENTS”

Performance Assessment of SARS-CoV-2 PCR Assays Developed by WHO Referral Laboratories

Hackers Target Coronavirus Vaccine Supply Chain In Global Phishing Attack, Report Says

'Immunity Cards' To Be Issued To All Americans; Enable CDC To Track COVID-19 Vaxx Status In Database

For The First Time, A US State Will Require Disclosure Of PCR 'Cycle Threshold' Data In COVID Tests

Canada Warns Conspiracy Theorists Could Burn 5G Towers, Claiming Link To Virus 

Philadelphia Priest Dies After Participating In Moderna COVID Vaccine Trial

Suolaliuosta eliitille, myrkkyrokotteet kansalle: Bush, Clinton Join Obama In Planning To Take COVID-19 Vaccine On TV

Kerrankin osuivat oikeaan: Bankers & Traders Deemed "Essential", Will Receive Priority Access For COVID Vaccines

4.12.2020:

Bigtree: UK APPROVES COVID VACCINE [jonka ottajat ovat laboratoriorottia]

Vaikka: Incomplete data stalls Swiss authorisation of Covid-19 vaccines (Toim: Millä perusteella UK hyväksyi rokotteen jos Sveitsi ei ole saanut (?) hyväksyntään tarvittavaa dataa?)

2.12.2020:

Ben Swann - Mitä hyötyä on koronarokotteesta, jos se tekee meistä oireettomia taudinlevittäjiä? Lockdownit jatkuvat...

Fasesta bongattua (oma Word-tiedostoni): Mitä sinun kannattaa tietää tulevista koronarokotteista?

Edelliseen liittyen: CDC: Understanding and Explaining mRNA COVID-19 Vaccines

Federal Investigators Warn Of Counterfeit COVID-19 Vaccine Fraud

Totuus rokotteista osa 3

1.12.2020:

Mukavaa joulukuuta! Mitä löytyi joulukalenterin ensimmäisen luukun takaa? Meillä tuli adventtikynttilä ja pipareita kantava tonttu.

Kuinka helppoa ihmisten manipulointi on? Amazing Polly: THIS IS TOO IMPORTANT "You [who just want to be a good guy] don't want a world without people fighting for your freedom"

Ben Swann: German Lawsuit Against "FactCheckers" Would Force Them To Prove Legitimacy of C0VlD Tests

24.11.2020:

TÄSSÄ ON TODISTUSAINEISTO | BLOKKIMEDIA 23.11.2020

22.11: Today: Shanghai International Airport- two airport cargo employees test positive for Covid 19. Entire airport shuts down- no one can leave- 100,000 travelers are isolated and quarantined, waiting to be tested. (video from a friend who is there)

UK Government Proposes "Freedom Passes" To Get 'Safe' People Back To Work

TE: Koronarokote on tulossa, mutta osa terveydenhuollon ammattilaisista todennäköisesti kieltäytyy ottamasta sitä: ”Olisi haastavaa velvoittaa työantaja antamaan rokote”

PFIZER COVID VACCINE FRENZY

VACCINE DEATH WAVE: UK government posts bid for AI system to process the expected flood of COVID-19 vaccine injuries and side effects described as a “direct threat to patient life”

Avoin viesti ylilääkäri Hanna Nohynekille - Kannattaako ottaa K-rokote?

Former Chief Science Officer for Pfizer Says "Second Wave" Faked on False-Positive COVID Tests, "Pandemic is Over"

22.11.2020:

Ehdoton luettava (toksikologilta): New Strain? Or Antibody Dependent Enhancement? "Scientists have been trying to make coronavirus vaccines for decades and have not been successful. Previous SARS-CoV vaccines that they initially thought were successful because of the robust antibody production, turned out to make the disease worse when subje